Demokrasi Bülbülleri

Yabancı bir devlet görevlisine, ülkenin sırlarını, arkadaşlarının sırlarını, kendi partisinin sırlarını, devletinin sırlarını bülbül gibi anlatacaksın. Bunu ne için yapmış olacaksın, gelecekte ne olduğunu bilmediğin menfaatlerin için. Belki bakan olurum, belki başbakan olurum, belki zengin olurum diye… Çünkü sen biliyorsun ki, senin şimdiki önderin bu yoldan giderek çok şeyler elde etmişti.

  Yabancı devlet görevlisine bu anlatıyı yaparken, hangi kişilik ve kimliği sergileyeceksin?

  Kökten piyasacı, vahşi liberal ve ne kadar çok Amerikan hayranı olduğunu belirteceksin. Karşı tarafın güvenini kazanmak için Amerikalıdan çok Amerikalı olmaya çalışacaksın. Senden önce, o yabancı devlet görevlisine öten bülbülden daha iyi öteceksin ki, onu değil de, seni tercih etsin diye…

Öyle anlaşıyor ki, bu bülbüller kendi aralarında Amerikacılık yarışına tutuşmuşlar. Ben senden daha iyi memleketimi satarım diye…

  Ama bir hesap yanlışı yapmışlar. Nedir bu hesap yanlışlığı?

  Amerika büyük devlettir  vefası kaçınılmaz diye düşünmüş olacaklar .  

Hâlbuki gerçek bu değildir.

 Amerika batmakta olan güçtür. Batma sürecinde olan tüm varlıkların yaşadığı büyük zaafları yaşamaktadır.

  Orasından burasından her şey patır patır dökülmektedir. Wikileaks belgelerinin ortaya çıkmasından anlaşıldı ki, bu bülbüller hem Recep Tayyip Erdoğan"ın güvenini kazanmak, hem de, yabancı devlet görevlisinin güvenini aynı anda kazanmaya çalışmaktadır.

  Yani şunu demeye çalışıyorum. Tayyip Erdoğan  bu bülbüllerin hepsini biliyor.  bunları kendine rakip görür de, secim sürecinde temizlemek isterse, bu sefer Türk Wikileaaks"i ortaya çıkacaktır.

  Ama şu da bir gerçek ki, bülbüllerin ağzına biber sürüldü. Bundan sonra öterken eskisi kadar kolay ötemeyecekler.

 

Wikileaks belgelerinin şimdiye kadar sağladığı temel yarar budur. Wikileaks belgelerinin, bunların ötesinde, başka sonuçları daha olacaktır. AKEPE  ile Amerika arasındaki ilişkiler eskisi gibi olmayacaktır. AKEPE n"in kendi içinde birbirlerine karşı güven sorunu yaratacaktır. Amerika ile iyi ilişkide olanlar ve olmayanlar diye… Ve en önemlisi Türk Halkı ile AKEPE arasında güven azalacaktır.

Secim sonuçlarına yansır mı derseniz,  belli olmaz Çünkü yandaş medya Wikileaks belgelerinin tartışmasını değersiz bir polemikmiş gibi yansıtmaya çalışıyor.

Bakalım akı kara, karayı ak gibi göstermeyi başarabilecekler mi?  Bu  bizim demokrasi bülbülleri

Saygılarımla

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR