NEDEN SÜREKLİ OPERASYON ?

“Muhterem Efendiler!

Meclislerle yönetilen ülkelerde en tehlikeli yön, bazı milletvekillerinin yada belediye başkanlarının yabancılar adına ve hesabına çalışmış ve satın alınmış olmalarıdır!
meclislere kadar girmek yolunu bulabilen vatansızlara rastlanmasının uzak bir ihtimal olmayacağına tarihin bu konuda örnekleriyle hükmetmek zorunludur.
Bunun için milleti yönetecekleri seçerken çok dikkatli ve kıskanç olunmalıdır”

Mustafa Kemâl ATATÜRK


iktidarlar için neden sürekli operasyon gerekir .
Operasyonlar ile toplum imalat
ı, bu imalata uygun Anayasa, Meclis,
Hükümet ve devlet kuruluşları yaratılıyor.

Toplum Mühendisleri iş başında
bar
ış yapalım ,,

Barış içerisinde bölünme olmaz. Tarihte bir örneği
yok diyorlar.
Oysa ya
şadığımız, biraz savaş, biraz barış içinde halkın dönüştürülmesidir.
Başka bir değişle, yaşadığımız ortama; ne savaş diyebiliriz, ne de
bar
ış ve huzur ortamı diyebiliriz.
İktidar, iktidarını sürdürebilmek için, sürekli operasyon ihtiyacı içerisinde.
Önce Atatürkçü aydınlar ve parti başkanlarına operasyon.
Orduya operasyon.
Yarg
ıya operasyon.
spora operasyon.
Bu operasyonlara bak
ınca, sanki çürümüş kurumlar, kurutuluyormuş gibi görünüyor.
Asıl olan, iktidarın operasyonları, halkın kılcal damarlarına kadar
indirmektir.

Korkudan herkesin payına düşeni almasını sağlamaktır.
Aslında halk dönüştürülmüyor.

Korku bireylerin hücrelerine indiriliyor.
Onlarda biliyor ki, kendine dahi oy verenlerin, korku ile oy verdiklerini.
Ya kredi borcumu ödeyemezsem korkusu, operasyonlar
ın yarattığı korku
ile birleştikçe, muhalefet diye bir direncin kalmayacağını iyi
biliyorlar.
Ne kadar çok operasyon o kadar çok iktidar.
Denklem budur.
Denklemin kuvvetli de
ğişkenleri operasyonu yediği için şimdi sıra
beklenmedik kuruluş ve isimlere gelecektir.
Bu beklenmedik, kuruluş ve şahsiyetler operasyon kendilerine
geldi
ğinde, diyecekler ki, iyi ama biz;

Atatürkçü değiliz,

Solcu değiliz,

milliyetçi değiliz

niye bize operasyon yapıyorlar.
Önemli olan siz değilsiniz ki,

önemli olan operasyonun kendisi,yarattığı etkidir.
Bu iktidardır demektir . İktidar da budur zaten .
Her operasyon sonrası, o kurum ve kuruluşlarda yer alacak olanlar,
daha öncekilerden iktidara biraz daha yakın olacaktır.
Peki, nihai operasyon ne zaman olacaktır?
Amerika'nın Türkiye'den Suriye ve İran'a saldırmasını istediği zaman
olacaktır.

Büyük Kürdistan ilan edildiği an olacaktır.
Türk halkı İran'la Suriye ile savaşmam deyince, operasyonlar yön
değiştirecektir.
Amerika'dan kurtulmadan operasyonlardan kurtuluş yoktur

Saygılarımla

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR