Türkçemiz dengemiz

Merhaba sevgili karilerm!Tekrardan telaki nasip oldu,müşerref olduk.Efendim ahir zamanda Türkçe'nin hakkının verilmediğine zat-ı alilerinizde defaatle şahit oluyorsunuzdur.Bilhassa vizonteleden gelen çığırtkanlıklarla-ses diyemiyorum;zira sesin bir asaleti olduğuna inanıyorum- bu ayıbı istima ediyorsunuzdur.Bir şarkıcımız(muganni diyemem;çünkü teganninin bir usulü erkanı vardır)sevdiği bir şarkıcının sesini fahrederken ''korkunç bir sese sahip''diye bir ifade istimal ediyor.Aman Allahım ne korkunç!Efendim Türkçe bu kerte mi zaafa uğradı?Türçe'nin uğradığı bu gadr nedir Allah aşkına?Bu hareket sanatçınının(?) kendi mesleğine de hakarettir.Şarkı güfte ve besteden mürekkeptir.Güfte dildir.Arapça farsça kökenli diye dile yapılan bir kıyımın eseridir bu diğer bir ifşaayla.Halbuki fevkalade,harikulade,yakıcı,suzan,tesiri azami,hisleri cuşa getiren ateşleyen,göz pınarlarını kurutan,ruhi bir rahne açıp ferahlatan,insanı mecnunulaştıran,aşka getirip söyleten,bir hoş lezzet ikram eden,tatlı,berrak,kadife,güzel,sesi pürüzsüz,tegannide mahir vs. ifadelerle fahredilse ne olur acaba!Ha bu raddede değilse sada o zaman bilemem.Bu hatalar salt şarkıcılara münhasır değil,aptal kutusunda arz-ı endam eden bir çok maruf zat-ı şahaneye de ait.Mademki Türkçe'mizden dem vuruyorum,kelimelerle raha devam etmekte faide olabilir.Mahalle sizlere neler tedai deiyor,bendenize sıcaklık,neşe,tesanut,komşuluk vb.çağrışımlar yapıyor.Evet güzel mefhumlar,nosyonlar;fekat mündericatını,içeriğini vakumlarsanız bu kelime arkaik bir malzeme olur.Cancağızımın da şu 'toplu konut'mu ne ne menem şeyse canını bayağı sıkıvermiş.Muhafazakarız deyip te var olan değeri yok etmek nedir hiç idrak edemiyorum.Denge,eskiden muvazene derlerdi.Gerçi eski dediğime bakmayım,daha 60'larda yeşilçam senaryolarında mevcuttu.Sadri Alışık-usta aktördü-kadın kundurası giymiş her nedense,bir an dengesini kaybediyor ve muvazenemi kaybettim diye bir cümle ağızından çıkıveriyor.Tabiki kaybeder,eğerki  meşrebinize, yaradılışınıza muvafık olmayan taleplerle,gayretlerle hayatınızı idame ettirmeye var gücünüzle say u gayrette bulunursanız,bir gün muhakkak dengenizi kaybedersiniz vesselem.
Cümlenize baki hürmetler hoşca bakın zatınıza sevgili karilerim!Adios canlar ciğerler
Kadir Karakaya

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR