Para meselesi ve bir ağıt

Evvela merhaba diyerek ve dileyerekten sizleri selamlıyorum.Efendim bendeniz Fikri Yakar.Bundan böyle müteaddit defalar Yakarca köşesinden sizlerle hasbihal edeceğiz inşallah.kim ulen bu herif diye sual edecek olursanız,geçkinliğimden mütevellid,hafızanın nisyan ile malulluğu malumunuz zatım hakkında pek bir şey hatırlamıyorum.Fekat yalnızlığın cebri zulmetteki hayatıma şetaretler kıvılcımlar saçıyor.Malum a yalnız

 kalan insan hatıralara dalar kabilinden bir şeyler tıngırdatacağım geliyor,bimem inanır mısınız?Galiba girizgahı ziyadesiyle uzattık.Gelelim zurnanın zırt dediği yere,meselenin beynine

Kaymeler bukalemun misali renkleniyormuş.Şimdi diyenler olacaktır buna agah olmayan mı var?Var efendim olmaz mı?Neyse..ha küççük karilarim kaymeyi bilemeyebilir.Hani Napolyonun para para dediği,Abbanın mani manisi,işte o.Nedir poroblem?Efendim Yunus Emrenin  resminin yahut da ona yakıştırılan portenin kayme sathında işi ne?Beli Yunus her şeyin en alasına layık,200ytl de en büyük para;fekat(fekatın sonu sakat derdi hocam)para insan elinin kiri,dünya metaının alıcısı,elden ele cepten cebe gezen seyyah.Yuunus(bu şekilde kıraati çok seviyorum)ise dünya malına zırnık ehemmiyet vermemesiyle tanılmış meşhur şuara ve veliyyundan bir hemşerimiz olması hasebiyle bu hal azıcık kanıma dokunmuştur,sevgili karilerim benim.Keza musiki üstadı duayan Itri de bu şemail içinde zikredilebilir.Bu vaziyet bende nahoş bir hissiyat yaratmıştır.  

Efendim bir diğer mevzuubahis şair Fazıl Hüsnü Beyfendinin dar-ı bekaya irtihali.Benim yegane ziyaretcim,cancağızım Kadirciğim de vefat haberiyle bencileyin müteessir olmuşmuş ve şu ağıtcığı kaleme

almışmış:Öpeyim ellerinden/uzat/dağlarca/ gelemedim uğurlamaya/fakirdim affet

Vay köftehor vay ulen bu çocuk hakikat hissiyatıma tercüman olmuş vesselam!Bendenizin fakr u zaruretten beli büküldü bir yere kımıldayamıyorum. Mezkur şairimizin cenazesi bir kaç gün bekletilmiş. Sittin sene bekletilse gidemezdim;ama cancağızım öyle mi;kader yüzüne güler de sene sonuna kadar bir yerlerden para bulur da seyahat hürlüğü kesbeder.Ne de olsa şebabet devrinde daha sabi canım.

Efandim yazıyı nihyete erdirmeden bir şey izah etmek arzusundayım:soyadım Yakar köşemin adı Yakarca,sakın yakmak gibi bir fiiliyat dahilinde olduğum anlaşılmasın.Yakarca mutedil iklimlerde bilhassa bahr-ı sefid civarında hayatını idame ettirebilen ufarak,ısırgan bir sinekcik.

Tekrardan vuslat temennisiyle cümlenize baki hürmetler,adios ahbaban.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR