Şehre dair

Şehir coğrafi tanımıyla çalışanların nısfından ziyadesinin tarımdan maada mesleklerle iştigal ettiği yerleşim birimidir diye tanımlanabilir.Fakat bendeniz şehri  ruhi, içtimai cihetiyle mevzuubahis etmek arzusundayım.Efendim cancağızım Kadirim
çay bahçesinde muvakkat ikameti esnasında ardındaki masayı istila etmiş;amma hududun dışına çıkardığı adab-ı muaşeretten mahrumiyetiyle dikkatleri celb eden bir kişizade, telefonda konuştuğu adama, belliki samimi bir ahbabıymış,verip veriştiriyormuş,aynı zamanda da köylülükten kurtul yollu nasihatte bulunmayı da ihmal etmiyormuş zat-ı şahaneleri.Efendim ben bilemiyorum;acaba küfür etmek,sövüp saymak şahirli olmanının alamet-i farıkasımıdır.Benim bu taraklarda bezim hiç yok sanmayın bizde cahiliye dönemlerimizde az kallavi;ancak pundunu bulupta söylediğimiz usturuplu argo yok değildir hani.Sakın genç karilerim sözlerimi  başka taraflara çekip te hakaretamiz sözleri dillerine pelesenk etmeyi mübah ve bir vazife addetmesinler ha!
Efendim bu şehir insanı yalnızlaştırır.Kalabalıklara aldanmayın.Bunlar yağmur katrelerinin birbirlerinden habersiz olmaları gibi bihaberdir.Efendim  bu yalnızlık bahsi eski yar ve yaranlarımı bendenize hatırlatıyor,yarelerim kanıyor akabinde endişeler pıtrak gibi sarıyor beynimi,geçelim.Efendim alelade bir vatandaş, iaşesini sağladığı,güvenli,masun asli ihtiyaçlarını temin ettiği şehirlerde yaşar;fakat sanata, bilime tecessüsü bulunan tefekkür sahibi, hayalci bir ferdin bu temel ihtiyaçlardan başka istekleri,gayeleri vardır ve herhangi bir şehir bunu temin edemez.Kadirciğim,cancağızımda buralara sığamıyor ve hep gitmekten dem vuruyor;fakat bunu yapabilecek  kudreti kendinde bulamıyor.Şebabetimde ben de ırakları hayal ederdim; amma o kadar,şimdi ahir ömürde istikbal hülyaları kurulmaz,cancağızıma söylüyorum hayalin varsa peşinden git rüyanı uykuda yaşama şu arz u zeminde yaşa.Efendim nice şehirzedeler mevcut dünyada.Ruhi ve içtimai hayat şartları insanoğluna çetin zamanlar yaşatıyor ve yaşatmaya devam edecek.Kibrin yok olduğu,kibarın çok olduğu şehirler diliyorum.Cümlenize baki hürmetlerimi sunarım,sevgili karilerim!Acaba varmısınız,ordamısınız,adio

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR