Saklanarak Özgür Olunmaz

yedi yüz  askeri üs

ve, bu üslerde bir buçuk milyon asker

,Bu askeri varlıktan daha önemlisi dünya çapında medyası var

  Medya küreselleştirmenin yani hesabına uydurmanın temel aracıdır.

  Medya iktidardan ayrı bir şey gibi düşünülemez.

Medya iktidarın komando birlikleridir

. Bu komandolar  halkın üstüne  üstüne ilerleyen   elit  sınıflardır.

  Bu sözlerimizi başka bir ifade ile söylersek.

Güçlü medyası olanın iktidarı olur.

Parası olanın medyası olur.

Medyası olan iktidardan pay alır.

  Sandığımız gibi, yüz yılın savaş aygıtları top ve tüfek değil, medyadır.

Medya doğrudan silahtır.

  Medya merkezleri, yönlendirilecek kitleler için kurulmuş karargâhlardır. Saldırı ve savunma kararları buralarda dillendirilir.

 Halka hangi mevziden ateş edileceği bu karargâhlarda pişirilir.

Bir ülkede, baskı ve sindirme  uygulayabilmek için kullanılan asıl aygıt; silah gibi iş gören medyadır. Peki, bu durumda halk nasıl hakkını hukukunu savunacaktır.

Kıyı bucak kaçarak, saklanarak baskı ve sindirmeden  ve onun arkasındaki egemen sınıflardan nasıl kurtulacak?

Ya birleşip, ufak paralarını bir araya getirerek,

 kendilerini savunacak medya kuracaklardır. Ya da, daha önemlisi örgütlenerek, örgütlü demokratik güçlerini iktidarlara dayatacaklardır.

Örgütlülük; hem medya araçlarını gerektirir, hem de mücadeleyi yürütecek gençlik ister.

  Bunların hepsinden daha önemlisi, ideoloji gerektirir. Benim bağımsız bir vatanım olacak mı? Benim birliğim ve dirliğim olacak mı?

  İdeolojiden kastımız budur.

  Mustafa Kemal ile korunmuş kollanmış ülkem bölünmeden var olabilecek mi? Amerika'dan, onun içerideki medyasından halkın ordusuna her mevziden ateş edilirken, ordumuza sahip çıkacak mıyız? Çıkmayacak mıyız?

  Ordumuzun, asimetrik saldırı altında her gün ateş hattında kalması, ama kendisinin silahı(medyası) olmadığı için yenilmeye mahkûm bırakılması.

  Bu son  kaçınılamaz, ne yapalım dersek,

 yani var olan gücümüzü kullanmazsak,

silahsız orduyu yenilmeye mahkûm ederiz. 

  Kemikleşmiş direnme gücü ve vatan sevgisi  ile her türlü kuşatmayı yaracak kararlılığa sahip, çelik bir çekirdek gençlik geliyor

  Büyük  Türk Silahlı Kuvvetlerimiz

Artık eskisinden daha emin adımlarla kararlılıkla savaşacaktır , içerideki ve dışarıdaki ülkemizin güvenliğine yönelecek tehditlere

Vatan hizmeti her yerde yapılır

İçeride  de dışarıda da

Ülkenin her yeri sathı müdafadır

Zaten hattı müdafamız yoktur

O satıh tüm vatanımızdır

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR