Nabucco'nun Türk Siyasetine Katkıları

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti"nin siyasi iradesini elinde bulunduranlar bir bayram arifesinde… Ergenekon terör örgütü olmakla suçlananlara ve onların avukatlığını yaptığını alenen seslendiren CHP Başkanı Deniz Baykal"ın çığlıklarına rağmen devleti kuran bugünkü siyasi irade sahiplerinin çok yoğun ve yorucu çalışmalarının sonunda, AB ülkelerine doğalgaz verecek boru hattının Türkiye topraklarından geçirilmesini başarmalarının haklı bayramının kutlamalarını yapmak istiyorlar.

İşin ucunda, devler savaşının potin sesleri var. Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor. Doğalgazın bugünkü sahibi BDT Rusya devletleri de orta yerde beklentide bulunmaktadır.

Sovyetler Birliği`nde herkes birbirinin `kardeşiyken`, Ruslara `büyük abi` denirdi; hepsinin en bilgesi. İhtiyacı olanlarla ilgilenen, bağrına basan, besleyen ve koruyandı. Bağımsız Devletler Topluluğu BDT kimlerdir? Afgan cihadı sonrası, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından, Rusya'nın eski etki alanını yeniden kazanma amacının ağırlıklı olarak hissedildiği, 12 devletten oluşan birlik…

Topluluğa Baltık Devletleri ve şimdiki AB"ye verilecek söz konusu doğalgazın sahibi Türkmenistan hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri üye bulunmaktadır. Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'dır. Güney Osetya Savaşı sonrası, 2008 tarihinde Gürcistan meclisi, Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan ayrılma kararını onayladı.

Rusya, Afganistan cihadı süresince, Sovyetler Birliği`nden ekonomik ve psikolojik güç bakımından `zayıf` bir devlet olarak doğdu, ancak askeri bakımdan hala çok güçlü. Rusya bu askeri gücünü yaklaşık yirmi yıldır, ekonomik, politik ve psikolojik zayıflıklarını gidermek için kullanmaktadır. Sonuçta, `büyük abinin` `kuralları` hala geçerli ve bunca yıl geçmesine rağmen de hiçbir şey değişmemiş gibi. Gerçekten, `abi` eskisi kadar sert ve acımasız. En önemlisi de etrafta, yakında veya uzakta, `büyük abinin` `kurallarına` karşı koyabilecek, ona dur diyebilecek kimsenin olmayışıdır. Görünen o ki, Rusya`nın `küçük kardeşi` Gürcistan`ı ısırmasında `abiden` biraz merhametli olmasını dilemek dışında yapılabilecek hiçbir şey yok.

Şimdi de Türkmenistan aynı akibete uğrama korkusunu yaşadığından olacak ki Nabucco projesine gaz vermeyi resmen kabullenememiş ve imzalayamamıştır.

Nabucco projesi Türkiye"ye ne sağlayacak?

Türkiye'nin 2002'de başlattığı proje 7 sene sonra imza düzeyine geldi.

Türkiye bu anlaşmadan transit geçiş ücreti elde edecektir. Bu da yaklaşık 4.5 -5 milyar euroluk bir yatırım demek. Diğer kısımlarda da Türk müteahhitlerinin önemli anlaşmalar imzalayacağını düşünüyorum.

İşte Kafkaslarda yaşanan `büyük güç` olma mücadelesi var... İşin son halkası da Nabucco doğal gaz boru hattı döşenmesidir. Şimdi Nabucco projesiyle çok büyük bir soğuk ekonomi savaşı yaşanıyor. Türkiye, Rusya"ya da gözdağı vermek istemekte, ister istemez ABD"nin yanında ve üyesi olma sürecinde olduğu Avrupa Birliği yanında yer almaktadır.

BDT pazarı yaklaşık 240 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük pazarları arasında yer almaktadır.

Doğu-batı hattında bir enerji koridoru olma ve karşılıklı bağımlılık ilkeleri çerçevesinde ilişkileri geliştirme hususunda önemli bir adım.

Irak ve Türkiye arasındaki ilişkiler bir başka boyuta taşınacaktır. Bu açıdan terörizm ve güvenlik sorunu, bölgeler arasındaki kalkınmışlık farklılığı gibi etkenler yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

Şimdi gelelim AB"nin tek rüyası olan doğalgaza kavuşma konusunda, Türkiye"ye verilen rolün adına neden Nabucco denme nedenine… Bu sayede Türkiye"nin Avrupa Birliği"ne tam üyelik rüyası da bir rahat nefes alacaktır.

Bakın, seçilen kelimenin anlamına…

Projenin adı, İtalyan besteci Guiseppe Verdi`nin `Nabucco` adlı operasından geliyor. Verdi`nin Nabucco`su Yahudilerin Babil`e sürgüne gönderilmesini anlatırken Nabucco Doğalgaz Boru Hattı ise Doğu`nun gazının Batı`ya aktarımını öngörüyor.

Nabucco kelimesi İtalyanca Nabucodonosor"un kısaltılmışı, İngilizcesi Nebuchadnezzar ve Giuseppe Verdi tarafından bestelenmiş dört perdelik meşhur bir opera.

Türkçe yazılışıyla Nebukadnezar, Chaldea Hânedanı"ndan gelen birden fazla Babil kralının adı. MÖ 604"de Babil Kralı oluyor; Yahudia"yı mahveden kötü bir adam olarak anılıyor. Özellikle tapınaklar, yollar, sulama kanallarının yanı sıra karısının hatırına Babil"in asma bahçelerini inşa ettirdiği söylenen II. Nebuchadnezzar MÖ 630-561 imparatorluğun sınırlarını Suriye"den Mısır"a kadar genişletmiş. Kudüs"ü de ele geçirerek halkını esir etmiştir. Başka kaynaklarda Buhtunnasır olarak da geçmektedir.

Şimdi, eğri oturup doğru konuşalım: Dünyayı parmağının ucunda oynatan Yahudilerin müsaadesi olmaksızın, bu muazzam projeye nasıl olup da bu isim verilmiş, yoksa işin aslı öyle değil mi?

Yılmaz Öztuna şöyle diyor;

Dünyanın en kapsamlı gaz boru hattına Nabucco adı verilmesi doğrusu Batı kültürünün fantezisinin fantezisidir. Nabucco (Bâbilce: Nabû-kudurri-ussur II), Mîlâd"dan önce 605"ten 562"ye kadar 43 yıl Bâbil kralı olmuş bir Sâmî hükümdardır.

“2006 yılının haziran ayında ve geçen mart ayında yapılan AB zirve toplantılarında "öncelikli proje" ilan edilen Nabucco projesi, Avrupa'yı Türkiye üzerinden önce Azerbaycan ve İran'a, sonra da Orta Asya'ya bağlayacak projedir. Azerbaycan ve Orta Asya (Türkmenistan ve Kazakistan) doğal gazı bu boru hattı ile Rusya'dan geçmeden AB ülkelerine ulaşacak”

“AB için konu boru hatlarının çeşitlenmesi değil, Rusya'ya olan bağımlılıktan kurtulmaktır. Doğal gaz ve genelde enerji alanında AB ile Rusya arasında önemli bir mücadele devam ediyor. Şu anda Rusya'nın eli daha güçlü... AB içinde bazı ülkelerle dirsek teması da var. Örneğin Nabucco projesine taraf olan Macaristan Rusya'ya yakın duruyor”.

“22 Temmuz seçimlerinden sonra Türkiye hükümetinin genelde enerji ve özelde Nabucco projesi konusuna ciddi şekilde eğilmesi gerekir”. Dr İsmail Kemal 2007.

“PETROL ve gaz Doğu"da, tüketici pazar Batı"da; enerji ve para akışı ise Türkiye üzerinden... İşte Nabucco"nun anlamı bu”.

“Evet, projenin henüz finansmanı ve payları kesinleşmedi. Ama önemli olan, ilgili ülkelerin cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlarının imzayı Ankara"da atmalarıdır. Bu çok kuvvetli bir irade beyanıdır”

“Gazetelerde ayrıntılar var. 3300 km gaz hattının yüzde 60"ı Türkiye"den geçecek. 2011"de yapımı başlayacak olan projenin tutarı 11 milyar euro, bunun 4.5 milyarı Türkiye"ye yatırılacak. 5 bin kişiye iş sağlayacak, vergi gelirlerimiz artacak...”

“Fakat bunlardan önemlisi Türkiye"nin dünya ekonomisiyle entegrasyonunun daha da artacak olmasıdır. Proje için şimdilik sadece siyasi kararın açıklanması bile Türkiye"nin siyasi gücünü artıracak, yabancı sermaye girişini teşvik edecektir”.

“Projenin İran gazına ihtiyacı var ama İran"ın durumu belirsiz! Batı, İran konusunda çekingen… Türkiye, sadece coğrafyasından dolayı değil, aynı zamanda liberal ekonomisiyle, demokratik hukuk kurumlarıyla ve Batı"ya yönelik genel doğrultusuyla, hem Doğuluların hem de Batılıların gözünde "güvenilir" ülke olduğu için bu dev projenin "merkez ülkesi" olmuştur”

“Türkiye"nin geleceği, dünya ile daha fazla ticaret yapmaya, daha fazla yabancı sermaye çekmeye, BTC ve Nabucco gibi projelerle dünya ekonomisindeki yerimizi geliştirmeye bağlıdır.”

“Bakın, dünkü köylü Anadolu bugün sanayici ve ihracatçı oluyor. Aman arabayı devirmeyelim! Yüz elli yıl önce sanayi çağını kaçırmamız bize nelere mal oldu?! Şimdi “yükselen ekonomiler” çağını kaçırmayalım” Taha Akyol 2009

Deklarasyon neyi içeriyor?

Bu imzalanan antlaşma nihai bir anlaşma değil. Bu anlaşma transit ülkelerin ve şirketlerin bu projeyi gerçekleştirmeye yönelik iradesini ortaya koyan ve bir anlamda ileri götüren bir anlaşma olarak okunmalı.

Irak Başbakanı Maliki Ankara"ya geldi ve ben bu boru hattına 15 milyar metreküp gaz verebilirim dedi. Şimdi Mısır"dan 2 milyar metreküp bir gazın beklendiği bir dönemde Irak"ın vaat ettiği 15 milyar metreküp gaz çok önemli. Irak"tan gelecek bu gazın miktarı zaten projedeki soru işaretlerini kaldırıyor.

 Nabucco projesinin AB`nin önemli bir projesi olduğuna dikkat çeken The Guardian gazetesi, bugünkü imzayla birlikte projeye büyük bir ivme kazandırılacağı değerlendirmesini yaptı . Projenin Rusya`nın gaz sektöründeki tekeline son vermeyi amaçladığını yazan The Guardian, hükümetler arası antlaşmanın Ankara`da imzalanacağını, projenin büyük bir kısmının da Türkiye topraklarında yer alacağını kaydetti.

Gazete, projenin önemli zorluklardan geçtiğini ve hala hangi ülkelerden gaz tedariki yapılacağı konusunun belirsizliğini koruduğunu ancak 2014 yılı itibariyle projenin hayata geçmesinin planlandığını yazdı.

Türkiye ve AB`nin projenin detayları üzerinde zaman zaman sorunlar yaşadığını aktaran Guardian, Türkiye`nin yüzde 15`lik indirim talebi olduğunu ancak, `bu talep projeyi bitirebilirdi.` yorumunu yaptı.

Başbakanımızın yumuşak ve çetin Nabucco projesi Allah"ın cc şu âyet-i kerimesini çağrıştırıyor:

“İşte Allah'ın rahmet ağının aralanması ile, onlara karşı yumuşak davrandın. Şayet hoyrat ve katı kalpli birisi olsaydın, hiç kuşku yok ki o münafıklar savaşa hiç katılmazdı. Dolayısıyla sen onların yaptığını görmezlikten gel ve onların da yarlığanmalarını dile. Önemli yönetim işlerinde onları da danışma kuruluna kat. Fakat karar aşamasında yalnız Allah'a güven ve dayan. Allah... Ona güvenip dayananları sever. Eğer Allah size üstünlük verirse hiçbir sosyal güç size egemen olamaz. Fakat sizi başarısız kılarsa bu hale düştükten sonra sizlere kim sosyal güç kazandırabilir! Öyleyse o inanmışlar, yalnız Allah'a güvenip yaslansın, etkilenmesinler” Âl-i İmran Sûresi: 159-160.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Salih Parlak Arşivi
SON YAZILAR