Uzm.Dr. Şahan:Doğal Gaz

Uzm.Dr. Şahan:Doğal Gaz Masum Değil Dışa Bağımlıdır….

Samsun Tabipler Odası Başkanı Uzm.Dr. Cem Şahan, geçtiğimiz hafta içinde Samsun kamuoyuyla paylaşılmak üzere yerel ve ulusal basınımıza gönderdiği açıklamasını okudum ve gözlerime inanamadım. Meğer doğalgazın ne kadar çok olumsuz hünerleri varmış? Biz de aslında doğalgazı çok temiz bir yakıt olarak düşünerek korkusuzca yakıp duruyoruz diyor Samsun"lu doğalgaz kullanan yurttaşlarımız. Gerçi bizim apartmanda bir tek bizim evde kullanılmıyor doğalgaz. Apartmanda bütün daireler ısınmayı ve diğer ihtiyaçlarını doğalgazla karşılamaktalar. Samsun Tabipler Odası Başkanı Uzm.Dr. Cem Şahan"ın bana ve diğer arkadaşlara gönderdiği iletiyi okduğumda meğer biz nelerle yaşıyormuşuz diyerek tepkilerini koydular. Ama bütün bunlardan önce ilk olarak doğalgaz zaten şimdi fiyatlarıyla beynimize oksijen gitmesine engel oluyor şimdi bu açıklamalarla daha da beynimiz oksijensiz kalacak yine yaparız bilemiyoruz dediler. Samsun Tabipler Odası Başkanı Uzm.Dr. Cem Şahan"ın, bilimsel açıklamaları aynen şöyle:

“Uluslararası  Enerji  tekellerinin  termik  ve  nükleer santralleri  KARADENİZ"DE Sinop"un   doğusundan  Artvine  kadar  olan  bölgeye  konumlandırma  baskısının  nedeni  bu  bölgenin   2030  yılı  projeksiyonu  ile  TÜRKİYE"NİN tek  su  sıkıntısı  çekilmeyecek  bölgesi  olmasıdır. Bu  santrallerin  çalışması  için  su  yaşamsaldır. Bu  konuda  Samsun  deneyimi  ortadadır. Geçen  hafta Terme"de   kurulması planlanan Doğalgaz kombine çevrim santrali ile ilgili bir  bilgilendirme Toplantısı yapıldı.  Bu toplantıda kurulacak tesisin Türkiye´nin en çevre dostu santrali olacağını iddia edildi  ve  bu santral dünyanın en gelişmiş doğalgaz yakıtlı kombine çevrim santrali olacağı  bildirildi.  Bu  tanımlamalar  bize  ironik  olarak  geçen  normalin  78  katı  fazla  kanserojen  PM10  soluyan  Tekkeköy halkına  söylenenleri  hatırlattı.”

Doğal  gaz   temiz midir?

Günümüzden milyonlarca yıl öncesinde dünyamızda yaşayan canlıların artıklarının yer katmanları arasında basınç ve sıcaklık altında dönüşüme uğramış, büyük oranda metan gazından oluşan fosil kaynaklı gaz sınıfında yakıttır. Doğal gaz; metan(CH4), etan(C2H6), propan(C3H8) gibi hafif moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan bir karışımdır. Doğal gazın yanması durumunda karbondioksit, su buharı ve azot oksitler oluşur. Evsel  kullanımı  açsından  diğer  fosil  yakıtlara  göre,  doğal gazın yanma özelikleri mükemmeldir,temiz bir yakıttır, çevreyi kirletmez, zehirsizdir , geriye atık, kül v.s. bırakmaz ,ekonomik ve verimli bir  yakııtır  söylemi  ile  DIŞA  BAĞIMLI  OLDUĞUMUZ    bu  yakıt  kentsel   ısınmanın  en  önemli  piyasa  aracı  olmuştur.             Aslında fosil yakıtlardan petrol ve doğal gazın 20-50 yıl içinde tükeneceği hesaplanmaktadır. Bu  süreçler  ülke  tarihlerinde  uzun  süreçler  değildir.

1-Doğal  gaz  çevrim  santrallerinde  ham  madde  olarak  kullanılan  çok  yüksek  miktarlardaki  doğal  gaz  Toprak  Kirliliği ne  yol  açacaktır. Bu  Çarşamba  Ovası  için   kabul  edilemez.

2-  Bugün  doğal  gaz  kanserojen  olan  RADON"UN  en  önemli  kaynağı  olarak  kabul  edilmektedir.  Bu  konuda  son  3  yılda  bilgi  birikimi  artmaktadır. Doğal gazın yanması sonucu radon ürünleri atmosfere salınır. Radon ve ürünlerinin akciğerlere depolanması vücut içi radyoaktif birikimine ve dolayısıyla sağlık riski oluşumuna neden olur. Doğal gazdan dolayı ortamda radon ve ürünleri konsantrasyonu artışının nedenleri:1- Doğal gaz ve doğal gaz ürünlerinin ortama sızması, 2- Doğal gaz ve doğal gaz ürünlerinin yanmasıdır. Ülkemizde kullanılan doğal gazda radon ve radon ürünleri konsantrasyonları tayinlerinin yapılması insan sağlığı açısından önem  taşımaktayken  bu  rutin  olarak  uygulanmamaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar, yüksek seviyede radon ve bozunma ürünleri dolayısıyla radyasyona maruz kalmış bireylerde akciğer kanseri oranlarının yüksek olduğunu göstermiştir. İngiltere Milli Radyasyondan Korunma Komitesi (NRPB), İngiltere"deki yıllık toplam 41,000 akciğer kanserinden en az 2,500"ünü, ABD Halk Sağlığı servisi ise yıllık akciğer kanseri vakalarının, sigara içmeyenlerden 5,000, sigara içenlerden ise 15,000"ini,Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi (ICRP) ise toplam akciğer kanserlerinin %10"unu radona bağlamaktadırlar. Ancak bu durum yüksek dozda radona maruz kalmış herkesin akciğer kanserine yakalanacağı anlamına gelmemekte ve maruz kalınma ile hastalığın oluşması arasında geçen zaman yıllarca sürebilmektedir.

3-Doğalgaz  çevrim  santrallerinin  uzun   süreçte  su  kirliliği  üstüne  etkileri  belli  değildir.

4 - Daha  2  yıl  önce  ulusal  basında  çıkan "" Türkiye'yi 3 milyar doların üzerinde zarara uğratan Yap-İşlet Devret (YİD) ve Yap-İşlet (Yİ) modeliyle yapılan doğalgaz çevrim santralleri, elektriğe zam yapılmadığı için bu kez de elektrik üretmeyerek devleti tehdit etmeye başladı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle kar oranı düşen özel sektör, karını artırmak için elektriğe zam istiyor. Zam yapılması için zaman zaman santraller elektrik üretmiyor ve kesintiler yaşanıyor. Enerji Bakanlığı yetkilileri, otoprodüktörlerin haber vermeden şalter indirmesi nedeniyle sistemde güç kayması olduğunu öne sürerek, özel sektörü sorumlu tutuyor""  restleşmesi de  olayın  başka  bir  boyutudur.

5-Doğal  dışa  bağımlı  bir  enerjidir. Doğal  gazın  %97si  dışarıdan  alınmaktadır. Bir yandan doğalgaza yüzde 80"lere varan oranda zam yapan hükümet diğer yandan Rusya, İran"dan doğalgaz alarak ısınma, sanayi ve elektrik üretiminde dışa bağımlı politikaları sürdürme kararlılığındadır. 2006-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Dönem Planında doğalgaz ithalatının daha da arttırılması öngörülmektedir. Bu da net bir biçimde doğalgaza dayalı enerji kullanımının artmasının hedeflendiğini göstermektedir.

6-Doğal  gaz  çevrim  santrallerinde  kaç  kişinin  istihdam  edileceği  Türkiye  ve  dünya  örneklerinde  bellidir.  Bu  açıdan  buna  İŞSİZLİK  üzerinden  bir  söylem  geliştirmek  etik  değildir. Sonuç  olarak  ÇARŞAMBA  OVASI  VE  TERME  bu  santraller  için  uygun  yerler  değildir. Doğalgaz  dışa  bağımlı  bir  kaynaktır.  Sağlık  açısından  yüksek  miktarları  düşünüldüğü  gibi  masum  değildir. İnsan temelli  olmayan , toplum çıkarını gözetmeyen, ülke kaynaklarını değerlendirmeyerek enerjide dışa bağımlılığı arttıran, enerji politikasızlığının faturasını  Samsun  ve  Türkiye  halkı  sağlığı  ve  ekonomisi  ile  ödemek  istememektedir. Samsun Tabşpler Odası Başkanı ve diğer serbest meslek odaları gerçektende halkımızın sağlığı ve yaşam kalitesinin yükselmesi için canını dişine takarak çalışırlarken aldıkları haksız eleştiriler yüzünden yılmadan bıkmadan halkımızın yanında olmaya devam ediyorlar. Serbest meslek odaları başlkanları veya üyeleri her zaman diliminde halkımızın içinde yer alırlarken serbest meslek odaları başkan ve üyeleri halkımızdan kopmuş diyen siyasi iktidar partisi genel başkan ve milletvekilleri de evet doğru diyerek sadece parmak kaldırıyorlar. Am neye parmak kaldırdıklarını bilmeden parmaklarını kaldırıyorlar. Az bie ders çalışsalar her şeyi öğrenecekler!...

Ayrıca bütün Denge Gazetesi okurlarının ve Samsun halkının yeni yılını candan kutlarım. Saygılarımla…

Mehmet Özdemir

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR