Milli Eğitim Bakanlığı Okulları 49 Yıllığına Kiralayacak!

2002 yılında nasıl iktidara gheldiler ve o zamanki Maliye Bakanı Kemal Unakıtan “Gece yarısı pijamayla da olsa babalar gibi satarım demişti” bu söz halen kulaklarımda benim. Ülkemizde en son satılacak yer olarak düşündüğümüz yer eğitim yuvalarımız 49 yıllığına yok pahasına kiraya veriliyor. Hayır aklım almıyor ya okul binası nasıl kiralanır. Bu kadar saçma bir olay sanıyorum bizim ülkemizde yaşanır. Düşünsenize sevgili okurlar bir öğretmen yada öğrenci kiraya verilmiş bir bina içinde kiralık bir evde oturuyor gibi oturuyorlar ve ders yapıyorlar. Onlarda kiralarını alamadıkları için öğretmenleri ve öğrencileri kapıya  koyuyor. Zaten kıt kanaat geçinen insanlar evlerinin ve iş yerlerinin kiralarını ödeyemeyen insanlar okulllarının kiralarını nasıl ödeyecekler? Okullar kiraya verildikten sonra bir talimat daha gelecektir.  MEB, “Artık Öğretmenlerin maaşları ve sosyal güvenlik primleride veliler tarafından ödenecek diye bir buyruk kesin gelecektir”.  Halkın ne düşündüğü sorulmaksızın pervasızca bildiklerini okuyarak okulları kiraya verecekler. Ayrıca merak ediyorum sevgili okurlarım. Okullar neden kiraya veriliyor? Yoksa okullar kapatılıp kimse okumasın diye mi? Kimse okula gitmesin herkes kuran kurslarına gitsin diye mi okullar kiralanmak istenmekte.    

Konuyla ilgili bilgileir de bana ve Samsun kamuoyuna açıklayan her zaman ki gibi Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Metin Erol, oldu. Metin Erol gönderdiği açıklamasın da konuyu şöyle anlatıyor:

Bilindiği üzere 14 Eylül 2011 gün ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri yeniden yapılandırmıştır. Söz konusu yeniden yapılandırmada, daha önce de ifade ettiğimiz birçok olumsuz düzenlemelerle birlikte, eğitim hizmetini kamu hizmeti olmaktan çıkaracak ve tamamen “piyasa ilişkileri” içine çekecek bir düzenleme yapılmıştır.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin “İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı” başlığı altında düzenlenen 23. maddesinde yer verilen hükümler, 03.07.2005 tarihinde kabul edilen 5396 sayılı kanun ile Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen maddede hükümlerinden adeta kopyala-yapıştır yöntemiyle alınmıştır. Bu hükümlerin cümlesi cümlesine birbirlerine benzemesinin nedeni ise “Kamu Özel Ortaklığı” olarak ifade edilen bir modelin uygulanmak istenmesidir. Bu modelin “yap-işlet” ya da “yap-işlet-devret” gibi modellerden en önemli farkı, bir kamu hizmetini şirket ya da şirketlere kiralanmasının, devredilmesinin planlanmasıdır. Bu noktada aşağıda yer verilen 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 23. maddesine göz attığımızda kısa süre için amaçlananın ne olduğunu görmek mümkündür.

d) Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.

(3) a) Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilir.


c) Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim öğretim donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı, kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim öğretim tesislerinde eğitim öğretim hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

 

Bu düzenlemenin en basit anlamı şudur: Devlet, kamu okullarını şirketlere peşkeş çekecektir. Çünkü ifade edilen düzenlemede okullar, eğitim yerleşkeleri gibi eğitim tesisi olarak ifade edilebilecek yerlerin yapımı, eğitim-öğretim hizmetleri dışındaki bütün hizmetlerin ve ticari alanların işletilmesi, gerçekleştirilecek sözleşme ile tek bir özel şirkete 49 yıla kadar kiraya verilebilecek, dolayısıyla eğitim hizmeti şirketlere devredilebilecektir.

Eğitim hizmetini kamusal, parasız ve nitelikli olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin değil de şirketlerin hizmetine sunanlara sesleniyoruz. Muhalif tüm kesimlere yönelttiğiniz baskı ve şiddet politikalarınıza, yandaş sendikalarınızın hızla büyümesine ve her türlü yıpratma girişimlerine rağmen dimdik ayakta duran sendikamız Eğitim Sen, bu gidişe asla izin vermeyecektir. Sendikamız gerekli hukuksal adımları atmakla kalmayıp; kamusal, parasız ve nitelikli eğitim hakkı mücadelesini daha azimle sürdürmeye devam edecektir. Zaten KESK'te olmazsa bu durumlardan haberdar olamıyoruz.  Okullar kiralık değil sadece sınıflarında sıralarda oturulup ders yapılmak içindir. Kiralık okullara gidilse zaten insanlar kalkarlar özel okullarda eğitimlerini alırlar. Neden devletin kiraladığı okullarda okusunlar ki? Köylerdeki okullarımızda tüyü bitmedik öğrencinin hakkı var. Onlar yada ailesi kkonulan her taşa imzalarını attılar. Siz nasıl kalkıyorsunuz da onların emeklerini kiraya verebi,liyorsunuz? Nasıl beyler yada hanımefendiler? Okullar bizimdir kimse onları kiraya veremez...

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
Arşivi
SON YAZILAR