1. YAZARLAR

  2. Adem Ertürk

  3. Zamanda Yolculuk
Adem Ertürk

Adem Ertürk

Zamanda Yolculuk

A+A-

Zamanda Yolculuk

Geçmiş Zaman Olur ki: 1929 yılı Akşam gazetesinin gözünden maziye bakmak ister misiniz?

-Tuhaflığı seven bir gazeteci bir anket yapmış, bütün sinema artistlerinin ayrı ayrı kapısını çalarak kadınlara:  -Erkek olsaydınız ne yapardınız? Erkeklere de:   -Kadın olsaydınız ne yapardınız? Diye sormuştur. Bu şayanı dikkat ankete sinema sanatkarları tuhaf tuhaf cevaplar vermiştir.

-İstanbul Tayyare Cemiyetinden: Muhterem halkımızın yüksek teberrüatile alınmış olan üç tayyaremize at takma merasimi 30 Ağustos 1929 tayyare gününde yapılacağından kıymetli teberrularının kudretli semerelerini görmek üzere bu şanlı merasime muhterem halkımızın iştirakleri rica olunur.

-Reisicumhur Hz. Dün Dolmabahçe sarayından çıkmamışlardır. Gazi Hz. Akşama doğru refakatlerindeki zevat ile birlikte Ertuğrul yatına çıkmışlar, Marmara’da bir tenezzühten sonra Yalova’yı teşrif buyurmuşlardır.

-Amerikan hububat mahsulü: Amerika’da havalar kış buğdayının harmanı için müsait gitmiştir ve harman ikmal edilmiştir. Renk bozukluğu ve demet zararlarını mutat dereceden daha az çıkmıştır. Bir çok yerlerde mahsul hafiftir. Mısır mezruatı için nafi yağmur yağmış ise de başka yerlerde kuraklık devam ediyor. Yulafın çoğu biçilmiştir.

-Esrarengiz cerh: Dün Unkapanında tuhaf bir vaka olmuştur. Küçükmustafapaşada oturan Fatma hanım isminde dul bir kadın Unkapanından geçerken serseri bir kurşun ayağına isabetle ehemmiyetli surette yaralanmıştır.

-Yeni neşriyat: Yanlış yazmayalım. Muhit mecmuası çıkmış. Gördük gene çok güzel. Bol para ile çıktığı belli. Büyük ziyanlara aldırış edilmediği, mecmuanın kağıdından, hacminden, resimlerinden göze çarpıyor.

-Mühendis mektebinin ıslahı ve muhtariyeti haiz olması takarrür ettiği yazılmıştı. Bu husustaki kararın yakında tatbikine başlanacaktır.

-İstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden: Gümrük levazım ambarındaki 9 adet baskül pazarlıkla tamir ettirilecektir.

-Bir ay içinde şehrimizde dört fabrika açıldı. Biri fıçı, diğer ikisi vejatalin yağı, dördüncüsü de ipek fabrikasıdır.

-İstanbul icra dairesinden: Kasap Nikoli Galiçı mahdumu yani efendinin İngiliz devleti tebaasından mösyö Salvator Kopolodan borç aldığı beş bin liraya mukabil vefaen ferağ eylediği Pendikte yel değirmeni mevkiinde kain 597-4 numaralı bahçe ihalei eveliyenin icrası için otuz gün müddetle müzayedeye konmuştur.

-Fransız mallarına karşın azami tarife: Dün piyasada yeni gümrük tarifelerinin tatbikine başlandığına dair bir şayia çıkmış, tacirlerden bazıları telaş etmiştir.

-Kudüste vaziyet gittikçe fenalaşıyor. Araplarla yahudiler arasında kanlı müsademeler devam ediyor. Maktullerin adedi gittikçe artıyor. Şehir üzerinde İngiliz bomba tayyareleri mütemadiyen dolaşıyor. Araplar küçük Musevi kolonilerine ve köylerine hücum ediyorlar. Hristiyanların müslümanlarla müşterek hareketi vaziyeti işkal etmektedir.

-Hariciye tayinleri: Moskova büyük elçiliği müsteşarı Ferruh bey, vekalet emrine alınarak yerine Köstence konsolosu Agah bey tayin kılınmışlardır.

-Lahey Konferansı: Şimdi de işgal masrafı meselesi çıktı. Altı davetçi devlet murahhasları içtima etmişlerdir. Mezkur murahhaslar, Alman heyetinin kat’i bir itilaf elde edebilmesi için ne gibi hususatın kabul etmesi zaruri olduğunu izah ve teşrih eylemişlerdir.

-Tayyareli gazeteci: Bir müddet şehrimizden geçerek tayyare ile Ankara’ya giden Şikago Tribün muhabiri M. Lari Ru avdet etmiştir. Mumaileyh bugün hususi tayyaresiyle Avrupa’ya hareket edecektir. M. Lari tayyaresini bizzat idare etmektedir.

-Arapça ve acemce kalkıyor. Mekteplerde Arapça ve Acemce tedrisatının kaldırılması maarif emanetine tebliğ edildi. Bu derslerin yerine Avrupa tarihi ve edebiyatı ve ecnebi lisanları okutulacaktır.

-Resmi ve hususi devaire daktilo için müracaat edenlerin adedi çoğalmaktadır. Şehrimizde daktilo öğretmek için açılmış birçok müesseseler vardır. Bu müesseselere fakir genç kızlar haftada Bir lira vererek daktilo öğreniyorlar.

-Satılık Hane: Müştemilatı 5 oda, 2 hela, 1 taşlık, 1 matbah, 1 kuyu, 1 bahçe, elektrik ile terkosu ve altında bir matbaası olan Cağaloğlunda Hacı Rüstem mahallesinde Mektep sokağında 11 numaralı hane satılıktır.

-Samatya’da kaza: 113 numaralı tramvay dün Samatya’dan geçerken arabacı Şaplak Feride çarpmıştır. Arabacı, sol ayağı tekerlek altında kalarak feci surette yaralanmıştır.

-Vefada oturan Arap Fuatla Kör Kamil isminde bir şahıs kavgaya tutuşmuşlar, neticede Arap Fuat sustalı çakı ile Kamili ensesinden ağır surette yaralamıştır.

-Cumhuriyet vapuru 30 Eylül pazartesi günü 12’de Galata rıhtımından haraketle İnebolu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa’ya gidecek. Hareket günü yük kabul olunmaz.

-Büyük Tayyare Piyangosu: Yedinci tertip 3. Keşide 11 Teşrini Evveldedir. Büyük ikramiye 40,000 liradır.

-Sinema: İki saat müddetle kuvvetli duygular, ulvi heyecanlar hissetmek isterseniz dehakar artist Korin Griffit’in Asri Sinemada. Nadir görülür bir mahareti san’atkarane temsil etmekte olduğu ‘Sokak Kadını’ filmini görmeye gidiniz.

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum