• BIST 109.330
 • Altın 155,771
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501
 • Samsun 18 °C
 • Ankara 8 °C
 • İstanbul 8 °C
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE

“YOK HÜKMÜNDE” DEĞİL, “VARLARIN VARI!..”

Ali Kayıkçı

*“Onlar sağır, dilsiz ve kördür, bu hâllerinden dönüp îmân etmezler!”     (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, âyet 18) 
*“Kalbleri var, ama anlamazlar; gözleri var, ama görmezler; kulakları var, ama işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidir, hattâ daha da aşağıdır.”, “Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Sana bakarlar, ama görmezler.”  (Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, âyet 179, 198)
*“Ey münâfıklar! Allahü teâlâ sizi kendi hâlinize bırakmaz. Hâlis mü’minleri münâfıklardan ayırır.” (Kur’ân-ı Kerîm-Âl-i İmrân Suresi, âyet 179)
*“Münâfık: İnanmadığı hâlde, Müslümanları aldatmak için, Müslüman görünen kimse.”, “İslâmiyet’ten bahsedip de onunla amel etmeyen, ona uymayandır.” (Dînî Terimler Sözlüğü-Türkiye Gzt; c. 2, s. 67)
*“Dört şey münâfıklık alâmetidir: Emânet olunana hıyânet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak ve ahdine vefâ göstermemek (verdiği sözde durmamak)  ve mahkemede doğruyu söylememek.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve selem”)                  
*“İsyân edenler ile harp edip, bunları itaate getirin!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hucürât Sûresi, âyet 9) 
*“Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısâs yapmak farz kılındı.  (…) Ey akıl sâhipleri! Bu kısâsta sizin için bir hayât vardır. Ümit edilir ki, siz (haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 178-179’dan)
*“Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*“Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  ( Kur’ân-ı Kerîm-Hûd Sûresi, âyet 113)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nis”a Sûresi, âyet 59)
-“Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)    
*“Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” ( İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”) 
*“Devlet-i Osmâniyye tabi’yyetinde bulunan efrâdın cümlesine, herhangi din ve mezhebden olursa olsun, bilâ-istisnâ (Osmanlı) tâbir olunur.”, “Devlet-i Osmâniyyenin dîni, Dîn-i İslâm’dır. Bu esâsı vikâye ile berâber, âsâyiş-i halkı ve âdâb-ı umûmiyyeyi ihlâl etmemek şartı ile memâlik-i Osmâniyyede ma’ruf olan bil-cümle edyânın serbestîyi icrâsı ve cemâ’ât-i muhtelifeye verilmiş olan imtiyâzat-i mezhebiyyenin kemâ-kân ceryânı devletin taht-ı himâyetindedir.” (Devlet-i Osmâniyye Kanûn-i Esâsîsi;  madde 8, 11) 
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*“…Onlara şunları sordum: Osmanlı, tarihinin son savaşına girmiş. Siz Ermeniler, devlete isyân etmişsiniz. Sizleri savaş bölgesinin dışına çıkarmaktan başka ne yapılabilirdi? 1941’de Pearl Harbour baskınından sonra Amerikalılar Pasifik sahillerindeki 250 bin Japon asıllı Amerikalıyı neden 2 bin kilometre içeriye sürmüşlerdi? Ve siz Almanlar, Fransızlardan aldığınız Alsace Lorraine’deki Fransızları sürgün etmediniz mi? Sonra dedim ki, 11 Kasım 1914’te savaşa girmişiz. 15 gün sonra Ermeni ihtilâl cemiyetlerinin şu emri yayınlanmış: ‘Savaşta Osmanlılar çekilirse ayaklanacağız. Türk ordusunu iki ateş arasında bırakacağız. İkmal yollarını kesecek, köprüleri havaya uçuracak ve Rus ordusuna katılacağız.’ Belge mi istiyorsunuz? Alın 1923 senesinde Paris’te yayınlanmış ve Torosyan tarafından yazılmış olan ‘Ermenistan Tarihi’ isimli kitabın 219. sahifesi.  Dedim ki, ‘Bir buçuk milyon Ermeni’yi yok ettiğimizi’ söylüyorsunuz. Ermenilerin şikâyeti üzerine 1914 yılı Ocak ayının 25. günü kurulan Uluslararası bir Avrupa Komisyonu’nun raporu var. ‘Albay Bolseux Raporu’ derler adına. Bütün Anadolu’da sadece 875 bin Ermeni bulunduğunu yazıyor.” (İlhan Bardakçı-Türkiye Gazetesi, 13.05.1995, s. 2)
*“…Elimizde, İngiltere, ABD, Fransa ile Osmanlı Devleti arşivlerinden elde ettiğimiz ve bu olayları aydınlatan önemli belgeler bulunuyor. İngiltere’nin hazırladığı 1914 ve 1919 yılındaki nüfusları gösteren cetvellere göre, Türkler 2 milyon kayıp vermiş ama Ermenilerin nüfusu artmış. Soykırım olduysa bu artışın sebebi nedir? Adana’da 52 bin Ermeni, 1919 yılında 80 bin nüfusa ulaşmış. Sivas’ta sayıları 151 binden 162 bine çıkmış. (…) Osmanlı Devleti, savaş sonrası Ermeniler için dönüş kararı çıkarttı ve 644 bin 900 Ermeni, evine döndü.” (Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halacoğlu-Türkiye Gazetesi, 30.03.2005, s. 13)     
*“Taşnaklar, yüzlerce Kürt köyünü basıp kadınları, ihtiyarları, çocukları, bebekleri, kurşun sıkarak falan değil, her türlü işkence ile öldürüyorlardı (köylerin gençleri askerde idi). Yüz binlerce kişiyi öldürdüler. Eyalet merkezlerimizde silâhlı eylemlerde bulundular. Van şehrinde tek canlı Müslüman bırakmadılar. 3. Ordu’muzu arkadan vurdular. Akıllarınca o coğrafyada  -Müslüman nüfustan arındırıp- Büyük Ermenistan kuracaklardı. 33 yaşındaki Başkumandan Enver Paşa’nın Genel Kurmay Başkanı Bronsart von Schellendlorf Paşa, Berlin İmparatorluk Genel Kurmayı’ndan aldığı emirle, savaş bölgesindeki Ermeni nüfusun o coğrafyadan uzaklaştırılmasını öğütledi. (…) O coğrafyadaki Ermeniler; aile fertleri birbirinden ayrılmayarak, güney eyaletlerimize doğru yayan olarak yola çıkarıldı. Yolda, ailelerinin öcünü almak isteyen eski Kürt Hamidiye Süvari Alayları mensuplarınca vuruldular. Açlık, salgın hastalık, sert iklim, bozuk yollar… Kafileler ağır zayiat vererek Suriye’ye erişti. Biz başlatmadık. Onlar asıp kesecek, Türk Devleti karşılık vermeyecek miydi? Konunun uzmanı olan Ziya Gökalp tehciri ‘mukatele’ kavramıyla tanımlamıştır. Doğrusu budur. Yani: Onlar bizi, biz onları öldürdük.” (Yılmaz Öztuna-Türkiye Gazetesi, 26.04.2010, s. 1; 21.04.2011, s. 1) 
*“Ortada şüphe kabul etmez bir gerçek var. Birinci Dünya Savaşı sırasında daha önceki yüzyılda olduğu gibi ilk savaşa başlatanlar ve kan akmasına sebep olan Ermenilerdir. Problem çıkaran her zaman Ermeni milliyetçileri ve Ermeni isyancıları olmuştur. Bir suç varsa, bu suç Ermenilerin üzerinde kalacaktır.” (Prof. Dr. Justin McCarthy-Amerikalı Tarihçi) 
*“Cem Özdemir satılmış bir isimdir. Diğerleri de kariyer endişesi taşıdıkları için tasarıya destek vermiştir.” (Prof. Dr. Faruk Şen-Türkiye Gazetesi, 04.06.2016, s. 1, 10)
*“…Bütün bunlar gösteriyor ki, Ermeni tedhişleri bitmemiştir. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Zira ‘Su uyur, düşman uyumaz!’”(Veysel Eroğlu-Ermeni Mezâlimi;  Sebil Yy. İstanbul 1973, s. 189)
*“Bu dine, bu ırka ve bu toprağa/Sataşmak isterse herhangi gâvur:  Vur! Allah aşkına vur!..”  (Abdurrahim Karakoç)
*“Alman Meclisi’ndeki 11 ‘Türk Asıllı(!) Vekil’: Cem Özdemir (Gazeteci-Tokat), Aydan Özoğuz (Eski Bakan-Kilis), Metin Hakverdi (Avukat-Hamburg), Sevim Dağdelen (Avukat-Duisburg), Özcan Mutlu (İş Adamı-Gümüşhane), Mahmut Özdemir (Avukat-Duisburg), Azize Tank (İşçi-Balıkesir), Gülistan Yüksel (Politikacı-Adana), Ekin Deligöz (Politikacı-Tokat), Cemile Yusuf (Politikacı-Leverkusen) ve Cansel Kızıltepe (İktisatçı-Berlin) 
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere;  2 Haziran günü Federal Almanya Meclisi’nde 631 üyeden 160’ının katılımıyla gerçekleştirilen ve “Ermeni Yalanları”nı ihtiva eden “Soykırım Tasarısı”na, bu arada “Türk asıllı oldukları” iddia olunan 11 vekilin de “Evet” demesi ile kabul edilen “yasa”ya yetkililerimiz “Yok Hükmündedir” diye karşı çıksa da, artık bu bir vakıadır ve diğer 28 ülke parlamentolarınca onaylandığı gibi bu kanun da onaylanıp resmiyete girmek üzeredir…
2002 yılındaki açıklamasında, “Alman Parlamentosu’nun Ermeni soykırımıyla işi ne? Bu konular parlamentoların işi değil; parlamentolar mahkeme değil. Ermeniler ile Türkler arasında bir problem varsa bırakalım bunları tarihçiler belirlesin!” diyen “Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir” bu defa bu tasarının mimarı olarak yakasında Ermeni rozeti ile kürsüye çıkıp tamamen aksini savunabilmekte ve utanmadan, arlanmadan üstüne üstlük bir de “Almanya adına Türkiye ve Ermenistan arasında dostluk oluşmasına katkı verebileceklerini” iddia edebilmektedir... 
Bütün bunlar, öncesinde 28 ülkede benzeri tasarılar bize şunu göstermektedir: Bâzı ülkeler sırf Ermenistan’ın hamisi ve dostu olduğu için, bâzısı sırf Türkiye’ye düşman olduğu ve kendisinin ekonomik, askerî ve sosyal hayatına engel gördüğü için, bâzıları da “büyük” dediği birkaç devletin yanında görünmek için… bu işlere soyunmakta ve gâvur olarak her hâlükârda gâvurluk yapmaktan geri durmamaktadırlar…
Yok efendim; “dostluk”, “müttefiklik”miş, stratejik ortaklık”mış… Bunları bir bir geçelim ve kendi yağımız ile kendi gönüldeşlerimiz ile nasıl kavrulabileceğimizin hesabını yapalım, diyoruz…
Ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ili Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz!..
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = =  (1)  = = =   
“Kudüs Sevinci”ni, biz unutmadık;
“Tehcir” Senin fikrin, ey Alamanya!..
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
Kalk ayağa söyle, haykır Romanya!..
“PKK” desteğin, daha yutmadık!..

“İstihbarat” verdin, onca “silâhı”;
“Özdemir” eliyle, tuttun “külâhı”;
“Karabağ” halkının, yıllardır “âhı!..”
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
“Kıbrıs”ı sorarım,” neydi günâhı?..”

“Rum”a kucak açtın, “AB” üyesi; 
“Yunan”ın çıkıyor, orda bet sesi; 
“Yeşiller Partisi”, kimlerin nesi?..
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
“Cem” Ermenilerin, son beslemesi!..

“631”, nasıl “160”;
“Karar” için geldi, “Evet!”e kalkmış?
Duyduk “Merkel” o gün, çok-çok uzakmış…
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
“470 üye”, havaya bakmış!..

“11 Türk varmış”mış, “FETÖ”de Türk’tü; 
Öyle bir “hain” ki, “şeytânlar” ürktü; 
“Ermeni kıyağı”, bir “samur” kürktü!..
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
“Kökü bizden” ammâ, sanki sümüktü!..

“Mendil” kirlettiler, “baştan aktı”lar;
“Erivan” ağzına, “Avro baktı”lar;
“HDP”ye meğer, “yandan çarktı”lar!..
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
Bir “Nüfus Cüzdanı”, onu yaktılar!..

“McCarthy” ne diyor, onlar ne diyor?
“Hak-hukuk-adâlet”, bu “Meclis” yiyor;
Her “Azerî” hasmı, “Türk”ü sevmiyor…
“Kafkas Askeri”ni, “Rus”ta tutmadık;
 “4 milyon Gurbetçi”, bir “Höt!..” demiyor!..
        = = =  (2)  = = =   
“3 T” diyorlar hep, “Tanınma-Tazmin…”;
Sonrasında “Toprak”, verecekmişiz(!);
“Sevr”i yırtmıştık ya, tekrardan emin:
“Bölünmüş bir ülke”, bunu tutmadık;
“İstiklâl Harbi”nin, bıraktığı iz!..

“İsviçre”, “İtalya” ve “Yunanistan”;
Sonra “Slovakya”, hep “aynı lisan”;
“Yok!” diyene ceza, bunlar da insan(!)…
“Bölünmüş bir ülke”, bunu tutmadık;
“ABD” gözünde, hep “Ermenistan!..”

“Fransa”, “Hollanda”; “İsveç” ile “Rus”;
“Kanada”, “Bulgarya”, “Coni” bahusus; 
“28 ülke”, arama nâmus!..
“Bölünmüş bir ülke”, bunu tutmadık;
İster “tükür” yüze, ister isen “kus!..”

“Dost ve müttefik”lik, ne “menem şey”dir;
“Sırtını dönünce, dostuna geydir!..”
“Felsefeniz” budur, “görünen köy”dür!..
“Bölünmüş bir ülke”, bunu tutmadık;
“Türkiye Osmanlı”, “Tayyip” de “Bey”dir!..

KAYIKÇ’Ali der ki, “İbret al-ibret!..
Dost-düşmanı belle, vaktine sabret!..
“PKK” bitiyor, “FETÖ”yle harp et!..
“Bölünmüş bir ülke”, bunu tutmadık;
Hain “Cem-Merkel”e, binlerce lânet!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim