• BIST 114.418
 • Altın 163,037
 • Dolar 3,8030
 • Euro 4,6507
 • Samsun 7 °C
 • Ankara 2 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Samsunspor’da Gazişehir hazırlıkları
 • Taraftarlardan Samsunspor’a 1 Milyon 175 Bin TL
 • Ulusoy’dan Samsunspor’a Yardım
 • Samsunspor’da Gazişehir hazırlıkları
 • Taraftarlardan Samsunspor’a 1 Milyon 175 Bin TL
 • Ulusoy’dan Samsunspor’a Yardım

“YAVAN EKMEK” İLE BİR “EDEBÎ ZİYÂFET” -1-

Ali Kayıkçı

            (Bir Edebiyat Sohbeti/1)
*“Güzel bir söz; kökü yerde sabit, dalları semâda olan güzel bir ağaç gibidir. Yemişlerini Rabbinin izniyle her zaman verir. Habîs (kötü) bir söz de yerinden sökülmüş, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Tibyân Tefsîri-İbrahim Sûresi, âyet: 24-26’dan)
*“Habîs söz söylemek, habîs adamlara lâyıktır. Habîs adamlara, habîs kelâm yakışır.”  (Kur’ân-ı Kerîm- Mevâkib Tefsîri; Nûr Sûresi, âyet: 26’dan)
*“İyi bir iş yapmaya niyet edip de yapamayana, tam bir iyilik yapmış gibi sevâb verilir. Niyet edip yaparsa, on mislinden 700 misline, hatta daha fazla sevâba kavuşur. Kötü bir işe niyet edip de yapmayana, yapılmış tam bir iyilik sevâbı verilir, niyet edip de yapana ise sâdece bir günâh yazılır.”  (Hazret-i Muhammed  “sallallahü aleyhi vesellem”)                                                         
*“Söz ola kese savaşı, söz ola kestüre başı/Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz 
*Kişi bile söz demini, dimeye sözün kemini/Bu cihân cehennemini,  sekiz uçmağ ide bir söz.”  (Yûnus Emre)                                     
*“Romandan maksat, hayatta geçmemişse bile, geçmesi mümkün olan bir vakayı, ahlâk, âdetler, hisler ve ihtimâllere bağlı tafsilâtiyle birlikte tasvir etmektir.” (Namık Kemal)                                                                                                                        
*“Roman denilen şey, bir insan cemiyeti içinde görülen durumlardan birini veyahut bâzılarını kâğıt üzerine koymaktan ibârettir.”  (Ahmet Mithat Efendi)                                                                                                                                                                
*“Roman ahlâkın aynasıdır. Onun objektifi gördüğü manzarayı alır.” (H. Rahmi Gürpınar)                                                             
*“Roman, bize yansıttığı cemiyetle beraber, onu hükmü altında bulunduran düzenleyici fikrin de emrindedir. Bu ortak ölçü ile birlikte, cemiyet ne ise roman da odur.” (Peyâmi Safa)                                                                                                             
*“Hayatta olup da romana girmeyen şey yoktur. Romana sınır çizilmez. Yeter ki, gerçekten alınan unsurlar, bütün bir iç zenginliğinin beslediği hayâl gücü ile yeni varlıklar alsın, hayattaki varlıkları bile sürükleyecek, onları gölgede bırakacak bir gerçek olsun.” (Suut Kemal Yetkin) 

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bu yıl îtibâriyle “Kültür-Sanat” dünyâmıza 280’e yakın oldukça dikkat çekici eserler kazandıran ve yeni pek çok ismin tanınmasına vesile olan, “Sahibi” olarak Vezirköprülü hemşehrimiz ve “Eğitimci Şâir ve Yazar” ağabeyimiz “Sn. (Prof) Hayrettin İvgin” olarak görülen “Ankara Kültür Ajans Yayınları” tarafından, üç yıl önce Nisan 2013 tarihinde neşredilmiş bulunan bir “roman”ı Sizlere tanıtmak ve yukarıdaki âyet-i kerîmelerin ve hadîs-i şerîfin ışığında ve vecîz sözlerde adı geçen üstâd kalemlerin görüşleri doğrultusunda bu eseri değerlendirmek istiyoruz:
“Yavan Ekmek”,  “Eğitimci Yazar Bekir Aksu”nun, bundan tam 46 yıl önce kaleme alıp TRT’nin açtığı “Roman Yarışması”na katılan 47 eser arasında “övgüye lâyık” görülen ilk eseri. Bunu “Su Hırsızları” adlı Ankara Adalet Gazetesi’nde tefrika edilmiş romanı 2015 yılında yine “Ankara Kültür Ajans Yayını” olan “Buruk Yürek” isimli uzun hikâyesi takip etti. 
Hâlen 88 yaşında olarak “Kültür-Sanat”tan kopmadan hayatını sürdüren, kartpostal ve manzara fotoğraf işleri ile de uğraşan (Fazla bilgi için bkz: “Kültür Çağlayanı Dergisi”, Temmuz-Ağustos 2016, S. 39, s. 32) “Aksu”; 1928 yılında Çorum’a bağlı Mecitözü ilçesi Çıkrık Köyünde dünyâya geldi. İlkokulu köyünde bitirip 1941 yılında Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsüne girdi. 1945’te Lâdik Akpınar Köy Enstitüsüne nakledip bir yıl sonra da buradan mezûn oldu. 
Çorum/Mecitözü İbek Köyünde 4 yıl, Çorum merkez Boğabağı Köyünde 10 yıl “Başöğretmenlik” ve bir yıl da “Gezici Başöğretmenlik” görevlerinde bulunduktan sonra Sungurlu ilçesi Sunguroğlu İlkokulunda “Öğretmen” olarak hizmet verdi. 1972 yılında emekli oldu. 
“Hayat Mecmuası” ve “Hürriyet Gazetesi” ile bir özel bankanın açtığı fotoğraf yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Hâlen bir kartpostal firmasına bağlı fotoğraf sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
158 sayfalık “Yavan Ekmek” adlı romanın 3 ve 4. sayfalarında yazarın adı bu defa karşımıza “Bekir Baki Aksu” olarak çıkmakta, bunlardan ön ve arka kapakta olan “Bekir Aksu”dan hangisinin nüfus kaydına uygun olduğu hususu, doğrusu okuyucuda tereddütlere yol açmakta ise de “Baki” adının “mahlâs”  olarak seçildiğini hâtıra getirmektedir. 
1971 yılında, romanla ilgili bir değerlendirmede aynen şunlar söylenmiştir:
“Gerçek bir romancı yaradılışında olan Aksu, kişilerini canlandırmayı, yaşatmayı biliyor. Köraslan’ın böbürlenmesi ve yavaş yavaş çökmesi çok iyi belirtilmiş.  Başarı ödülü verilmese bile, seçici kurulun bu sanatçıyı destekleyecek bir ‘övgü’de bulunması bence doğru olar.”                             
Yukarıda  “hayat hikâyesi”ni verdiğimiz  “Eğitimci Yazar Bekir Aksu”nun “Yavan Ekmek” adlı bu romanında, önce dikkatten kaçan “dizgi/imlâ/yazılım hatâları”nı belirtmek, “inceltme” dediğimiz “(^) uzatma” işaretli yazılması gerektiği hâlde konuşulduğu gibi yazılmayıp noksan çıkan kelimeleri vermekle başlamayı, sonra da muhtevaya geçmeyi diliyoruz:
Kelimeler Üzerinde Bir İnceleme:
Sayfa 1: Hurriyet/Hürriyet; layık/lâyık; halen/hâlen, 
Sayfa 10: sıcık/sıcak; selam/selâm, 
Sayfa 11, 38: istiklal/istiklâl; mecbur/mecbûr, 
Sayfa 14, 147, 152 ve 153: helal/helâl,
Sayfa 16, 26, 37, 65, 104 ve 149: ruya/rüyâ, 
Sayfa 16, 70, 87, 96, 102, 104, 113, 119, 127, 131 ve 133: hayal/hayâl 
Sayfa 17: malum/malûm, 
Sayfa 17, 18, 25, 47, 50, 80, 82 ve 83: silah/silâh,  
Sayfa 21, 42, 53, 81 ve 112: plan/plân, 
Sayfa 25, 88 ve 104: evlat/evlât, 
Sayfa 27: h”ale/hâle, 
Sayfa 27: hala/Hala, 
Sayfa 28: Bir için su/Bir içim su,
Sayfa 30 ve 37: ilave/ilâve, 
Sayfa 33 ve 35: plak/plâk, 
Sayfa 35, 48, 49, 98, 109, 128 ve 131: lamba/lâmba, 
Sayfa 35, 41 ve 114: hafız: hâfız, 
Sayfa 38, 60, 74, 99, 104, 137, 138, 139 ve 157: ilaç/ilâç, 
Sayfa 38, 40, 63, 66, 97, 101, 110 ve 135: lazım/lâzım, 
Sayfa 41 ve 87: minare/minâre, 
Sayfa 41, 70, 80, 81, 87, 102, 109 ve 114: ezan/ezân, 
Sayfa 45 ve 73: ziyafet/ziyâfet, 
Sayfa 46, 48, 49, 51 ve 52: davet/dâvet, 
Sayfa 46, 47 ve 48: yayla/yaylâ, 
Sayfa 49: plav/plâv, 
Sayfa 51: ilan/ilân, 
Sayfa 52: himseye/kimseye, 
Sayfa 60: veda/vedâ, 
Sayfa 62, 64, 65, 71, 72, 87, 90, 102, 126, 154 ve 155: namaz/namâz,
Sayfa 62: lanet/lânet, 
Sayfa 62, 67, 71, 87, 104, 114, 117, 118 ve 128: imam/imâm
Sayfa 65, 89, 90, 91, 92, 114, 121, 127, 128, 133 ve 147: cami/câmi, 
Sayfa 66: misal/misâl, 
Sayfa 68, 98 ve 113: hatır/hâtır, 
Sayfa 69: ye/ya, 
Sayfa 71, 93, 121 ve 154: dua/duâ, 
Sayfa 71: zina/zinâ, 
Sayfa 72: selam/selâm, 
Sayfa  81 ve 155: namus/nâmus, 
Sayfa 81: lakap/lâkap, 
Sayfa 83, 84 ve 95: cinayet/cinâyet, 
Sayfa 83: Mutar/Muhtar, 
Sayfa 91: telaş/telâş,
Sayfa 96: salavat/salâvat, 
Sayfa 97: ziyaret/ziyâret, 
Sayfa 103 ve 117: Kur’an/Kur’ân-ı Kerîm,
Sayfa 109, 118, 122, 155 , 156 ve 157: günah/günâh, 
Sayfa 109: ya/yâ, 
Sayfa 109: Rabbi/Rabbî, 
Sayfa 116 ve 128: ilahi/ilâhî, 
Sayfa 117: cenaze/cenâze, 
Sayfa 118: hatim/hâtim, 
Sayfa 121: münasip/münâsip, 
Sayfa 123: Kör beslek/Körbeslek,
Sayfa 132: gebe/gibi,
Sayfa 137: Hafıza/Hâfıza, 
Sayfa 138: sadece/sâdece, 
Sayfa 139: meşgul/meşgûl, 
Sayfa 145: Güllü(m!/Güllü’m!
Sayfa 152: Alah’ını/Allah’ını…
Sayfa 155: isyan/isyân, 
Sayfa 156: Hatun/Hatûn, 
Sayfa 156: ahı/âhı.
                        (Devam edecek)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim