TSK ve jandarmanın yeni zırhlıları için seri üretim başlıyor