Karlı yolları aşarak dağ köylerinde aşılama yapıyorlar