• BIST 108.153
 • Altın 153,903
 • Dolar 3,8325
 • Euro 4,5073
 • Samsun 1 °C
 • Ankara -2 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"

…VE “MİLLET DESTANI YAZDI”, DÜNY’ÂLEM DE GÖRDÜ

Ali Kayıkçı

        (SAM-MED’in 4. Yayını Üzerine Bir Sohbet)
* “Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                                                     *   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                          *  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)  
*  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)
 *  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)
*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)
  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 104)
* “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 217)
*  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                              
*  “Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”, “Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  Said Nursî  (r. aleyh)
*  “FETÖ: Tabanı ibâdet, ortası ticâret, tavanı ihânet olan bir çete…” (Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan)
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de  açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)  
*   “Kerâmet: Velîlerden âdet dışı yani fizik, kimya ve fizyoloji kanunları dışında meydana gelen şeyler, hâdiseler, üstünlükler. Allahü teâlâ, sevdiği kullarına kerâmetler ihsân eder. Kerâmet haktır.” (A.g.e.: c. 1,  s. 288)
*   “IŞİD adlı organize İsrail-Anglo Sakson çetesi saldırıyor; onların güdümündeki uluslar arası medya, PKK, HDP, Cemaat, Doğan Medyası hep bir ağızdan ‘Türkiye yaptırdı yaygarası’ koparıyor.” (Fuat Uğur-Türkiye Gazetesi)
*   “Baş koymuşum Türkiye’min yoluna/Düzlüğüne yokuşuna ölürüm…” (Dilaver Cebeci)
*   “Demokrasi destanında şahitler biziz/Bir ölünce bin dirilen şehitler biziz...” (Hanefi Söztutan) 

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Kısa adı “SAM-MED” olan “Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti”, kuruluşunun üzerinden henüz bir yıl dahi geçmeden aldığı kararlar ile “kitap yayıncılığı”nda örnek bir atılım gerçekleştirmiş ve tarafımızdan hazırlanıp “Denge Gazetesi”nde “köşe yazısı” olarak neşredilmiş çalışmalarımızı peş peşine neşretme başarısını göstermiştir…
Bu cümleden olarak;
-    Aralık 2015’te 488 sayfa hâlinde “HEM OKUDUM HEM DE YAZDIM/3 (Dil ve Millî Kültür Konulu Köşe Yazısı-Şiirler)”i, 
-    Mart 2016’da 224 sayfa hâlinde “SEN DESTANI YAZDIN BEN DE… (Teröre Karşı Gâzî ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 55 Köşe Yazısı-Şiir)”i, 
-    Mayıs 2016’da 800 sayfa hâlinde “Dünden Bugüne SAMSUNLU ŞÂİRLER VE YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ (414 İsim/Üçbinikiyüz 55 Eser/Binikiyüz 55 Resim)” adını taşıyan ve 8’inci baskısı gerçekleştirilmiş bulunan dev eseri, 
-    Ve nihayet Ağustos 2016’nın son haftasında ise 516 sayfa hâlinde “SEN DESTANI YAZDIN BEN DE… (Teröre Karşı Gâzî ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 88 Köşe Yazısı-Şiir)”in 2’inci baskısıyla birlikte buna ek olarak da “…VE ‘MİLLET DESTAN YAZDI’, DÜNY’ÂLEM DE GÖRDÜ (Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler)” adlı 64 sayfalık çalışmamızı kitaplaştırmış oldu. 
Bu Derneğimize, bu yakın alâka ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederken adı geçen yayınlarımızdan “Ansiklopedi”ye verdikleri maddî destek sebebiyle de “İLKADIM BELEDİYESİ ve onun Kültür-Sanat Dostu Başkanı Sn. ERDOĞAN TOK”a kalbî şükranlarımızı, toplum huzurunda arz eylemeyi de bir “vefâ borcu” olarak ifade etmek isteriz… 
Diyoruz ve bu son eserimizde; “Ey Şeytân Aferin, Hoca’yı Yendin/1”, “Ey Şeytân Aferin, Hoca’yı Yendin/2”, “Tank Benim, Tüfek Benim, Asker Benim; Sen Kimsin?”, “Tam 240 Mermi Var ‘FETÖ’ İçin Saklı”,  “Biz ‘Millî’ Olsun Dedik, Sen ‘Milli-Kumlu’…”,  “Besledi-Büyüttü, Sevmesi Ondan”,  “Dün Öyle Dediler, Bugün de Böyle”, “ABD İnkârcı, Hem de Yalancı”, “5 Gazete, 5 Kitap Var, Bir Dergi” ve “Bir Avuç Dediler, Bir Tırnak Çıktı”  başlıkları altında yayımlanan ve oldukça da dikkat çeken köşe yazılarımızı da, Siz Saygıdeğer Okuyucularımıza böylelikle bir arada sunmuş oluyoruz…
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Sizleri başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =
…Ve “Milet Destan Yazdı”, “Düny’âlem” de gördü;
“Şeytân pabuç ters giydi”, “Pilotlar” bir-bir kaçtı; 
“FETÖ” denilen “Sapık”, başlara “çorap” ördü!..
“Tanklar Köprü’de” teslim, “Şehîdler” bayrak açtı;
“Dost-düşman” hep şaşkaloz, sanki “bakar bi kör”dü!..

…Ve “Milet Destan Yazdı”, bir başka örneği yok;
İçten-dıştan “hainler”, sayısı “10”lardan çok;
“Adâlet Terazisi”, tartmıyor “kırılmış” ok!..
“Tanklar Köprü’de” teslim, “Şehîdler” bayrak açtı;
“TRT baskın yedi”, “Bildiri”ni cebe sok!..

…Ve “Milet Destan Yazdı”, “15 Temmuz” gününde;
“İşçi-Memur” el-ele, “Vatan” sanki düğünde;
“Genç-İhtiyar” coşkulu, “Reis”i gördüğünde!..
“Tanklar Köprü’de” teslim, “Şehîdler” bayrak açtı;
“Kamyon” “Tornado” sanki, “uçağı” sürdüğünde!..

…Ve “Milet Destan Yazdı”, “KAYIKÇ’Ali” derledi;
“Muhalefet-İktidar”, “kol-kola” ilerledi;
“Yenikapı Mitingi”, “Tarih” sanki gürledi!..
Her yönden “insan seli”, burada kucaklaştı; 
“Biden”(*) bir “bidon kafa”, gördükçe başka şaştı!.. 
-------------------------------------------------- 
(*): Jeo Biden: ABD Başkan Yardımcısı  

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim