• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 9 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 13 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

“TÜİK” FALAN “HALT ETMİŞ”, KİM DEMİŞ “İŞSİZLİK VAR?!..”/2

Ali Kayıkçı

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
 Bilindiği üzere dünkü köşe yazımızda, zaman zaman “TÜİK/Türkiye İstatistik Kurumu” tarafından yapılan ve yazılı ve görülü basın-yayın organlarında da haber olarak verilen ülkemizdeki “işsizlik oranlarına ait iddiaları(!)” sütunumuza taşımış ve ardından da
. “Denge Gazetemizin” 10 Mayıs 2015 günlü nüshası 12’nci sayfasında, “Bizim Liseli Gençler, Hem Çalışıp(!) Hem de Okuyorlar” başlığı altındaki yazımızı özetleyip sunmuştuk.
 Bugün de yine “Denge Gazetemizin” 17 Ağustos 2017 tarihli nüshasında da, bir başka yazımızı bahis mevzuu yapmak  istiyoruz: “Sigara” konusunda, özellikle de “İnternet/Genelağ” üzerinde oldukça fazla sayıda okuyucunun dikkatini çekmiş bu köşe yazımız,  “GÖNÜLLÜ KÖLE OLMUŞ, BİZİM GÂFİL İÇİCİ!..” başlığı altında yayınlanmıştı ve aynen şöyle idi:
 Bu yılın Ağustos ayı ilk haftası sonunda, dâvetlisi olarak bulunduğumuz Yalova’daki bir düğün gününde, oldukça ilginç bir hadise ile karşılaştık. Bizim de Hamsiköy’den yakın-uzak akrabamız olan orta yaşlarındaki bir kadın, telefonla düğün için buraya gelmiş bir köylüsünü aramak suretiyle ondan, Maçka ve Trabzon’da bulamadığı (W….) marka bir sigaradan, varsa oradan alıp düğün dönüşü kendisine getirmesini rica etmekte idi. 
Hani insan, hastalığına devâ olacak bir ilâcı, problemine çâre bulacak herhangi bir kitap, teknik alet-edevat gibi bir şeyi ister ama kilometrelerce uzakta bulunan, hem de düğün gibi insanı oldukça meşgûl eden bir olay sırasında kendisine sigara alınmasını, hele hele de kolayca bulunmayan bir markayı arayıp temin etmesini istemez, isteyemez diye düşünüyorduk ya… Maalesef yanılmışız, diyoruz ve şu sigara, şu madde bağımlılığının kişiyi düşürdüğü şu deni, şu alçak duruma hayretler içerisinde kalıyor ve bu his ve düşünceler içerisinde iken kaleme aldığımızı aşağıdaki mısralarımız ile de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
    = = = * = = = 
“Gönüllü Köle” olmuş, bizim “Gâfil İçici”;
Sanmayın bu “tutsaklık”, günübirlik-geçici; 
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
“Türlü-çeşit zehirle”, habire dolar içi!..

“Gönüllü Köle” olmuş, sorsanız “özgürüm” der;
Çalışır “Bizim Köle”, “Coni” afiyetle yer;
Ne kalbi-beyni görür, önüne “Raporları” ser!..
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
Tellendirip-tüttürür, sanırsın “Bizim Monşer!..”

“Gönüllü Köle” olmuş, bakışları “dumanlı”;
“Îtikâd-inanç” kaymış, sorsanız çok “îmânlı”;
“İthalât” her yıl artar, bu işten kim “ziyanlı?!..”
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
“Sosyetik Kolculuk” var, şimdi “Çağdaş Zamanlı!..”

“Gönüllü Köle” olmuş, “Tütünsel Dumangaçlı”; 
“Türk”tür ve de “Müslüman”, sanmayın sakın “Haçlı”;
“Gönüllü Köleliğe”, kapılmış “dolambaçlı!..”
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
“Akıl”, “kafa-beyinde”; sanmayın “Uzun Saçlı!..”

“Genç Kızlar” var, “Çocuklar”; acınası bir “hâlde”;
Her biri birer “leke”, Albayraklı “Hilâlde”;
“İstikbâl” korkutuyor, “bu nesiller zevâlde!..”
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
“Eğitim” “Millî” değil, niceleri “vebâlde!..”

Pırıl-pırılken “ciğer”, “ziftlendikçe” kararmış;
O güzelim “gül beniz”, “sarardıkça” sararmış;
Olmuş “Marka Hastası”, bayi-bayi ararmış!..
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
Bu “Haşarat Bir Nesil”, “atiye” de zararmış!..

KAYIKÇ’Ali “tasvir” et, bu “teşhis”te fayda var;
“Siyon-FETÖ” beslenir, bu “kaynak”tan pay da var; 
“Bu gün-yarınlık” değil, “Tiryaki” her ayda var!..
“Parasını veriyor”, “sıhhatini” veriyor;
“Bölen-Parçalayan” O, “kazanan” bu payda var!..

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
 Bilindiği üzere, “Osmanlı Dönemi”nin “Kültür-Sanat Hayâtı”ndan günümüze intikal eden çok güzel bir atasözü/deyim var: “Et-tekraru hasen, velevkâne yüzseksen!!”  
Biz de, yeri gelmişken bunu tekrarlamadan geçmek olmaz, diyoruz ve de “Denge Gazetemizin” 21 Haziran 2016 günlü nüshasında, “Haydi Baba Lâfı, Ne Demek Beyler?!..” başlığı altında kaleme aldığımız bir sohbetimizi burada aynen sunmak istiyoruz:
“Türkiye Gazetesi”nin 12 Haziran 2016 günlü nüshası arka sayfasından okuduğumuz bir haber, “sigara tiryakisi” olmadığımız hâlde bizi bir hayli etkiledi.
Nasıl etkilemesin ki? Bu haberde aynen şöyle denilmekte idi:
“Devletin Kaybı Yıllık 5 Milyar Lira. 257 milyar lira havaya uçtu. Sigara İçmeseydik… 56 Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 11 Atatürk Barajı, 46 Marmaray, 10 Nükleer Santral ve 6 GAP Projesi inşa edebilirdik. Geçen 10 yıl içerisinde içilen 1 trilyon 311 milyar adet olan sigaraya verilen para ile bunlar ülkeye kazandırılabilirdi” denilmekte ve detaylı bilgiler verilmektedir. 
İçmeyen “zıkkımı” zaten içmiyor, içenlerin ise şöylece bir kendilerine gelmeleri bakımından bütün bu yazılanlara ilâveten bizim de dilimizin ucuna gelen bâzı sözler var. Bunları mısra-mısra Siz Saygıdeğer Okuyucularımıza sunalım istedik:
    = = = (1) = = =
“Duman” olan “paraya” bak;
“Hasta” düşen “saraya” bak;
“Ciğerdeki yaraya” bak!..
Sorsam “akıldânesin” sen;
“Eldeki sigaraya” bak!..

“Milyar-milyar, uçtu”gitti;
“Döviz” sanki “kuştu” gitti;
“Borsa-tütün” artık bitti!..
Sorsam “akıldânesin” sen;
“Başfiyat” bir “muştu” bitti!..

“Katran” sende, “zifir” sende;
“Kaçakçılar” var ensende;
“Yansan-bitsen-tükensen” de;
Sorsam “akıldânesin” sen;
“Uçtu-gitti” bak “içende!..”

KAYIKÇ’Ali, “Hicvet-taşla”;
“Genç-ihtiyar”, bir-bir “haşla”;
“Koku” taşır, “üstle-başla!..”
Sorsam “akıldânesin” sen;
“El” besleme, bu “maaşla!..”
         = = = (2) = = =
Yıllarca çalıştın, “istek-hevâya”;
“Milyarlar” savurdun, uçtu “havaya”;
“El” boşuna gelmez, elbet “buraya!..”
Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;
“Adamlar tav olmuş”, bunca “paraya!..”

“Onca projenin, parası” gitti;
“Ciğerleri” sorma, “havası” bitti;
“Doktor-iğne-ilâç”, “devâsı” bitti!..
Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;
“Reji Kolcuları”, sanırsın gitti!..

“Japon Tabaco”nun, kârı var kârı;
“Çek ha çek dumanı”, “dişlerin” sarı;
“Kafa çalışmıyor”, erittin zarı!..
Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;
“Düşündükçe” artar, kişi efkârı!..

KAYIKÇ’Ali der ki, “TAPDK” söyler;
“Haydi Baba!..” lâfı, ne demek beyler?
“Erkekleşmiş kadın”, (…? İfade) eyler?!..
Çalış-çalış yedir, “P. Morris”e;
“Akıllı” yedikçe, “deli” seyreyler!.. 

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
 Yaptığımız bu tekrar ve açıklamalardan sonra bugüne geliyor ve de gerek “Dr. Abdullah Açıkgöz”ün yerinde ve haklı uyarıları ile “TÜİK”in mesnetsiz(!) iddiaları üzerine kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz… 
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =
“TÜİK” falan “halt etmiş”, kim demiş “işsizlik” var?!..
“Cadde-sokağa” taşmış, “çalışan” kadın-kızlar; 
“Erkenden alışıyor, bizim gençler çok acar!..”
“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;
Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

“TÜİK” falan “halt etmiş”,  “tatil-bayram” yapmadan;
“İçi hiç rahat etmez”, “paket-paket” kapmadan;
“Emeklilik” düşünmez, “musallaya” sapmadan!..
  “Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;
Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

“TÜİK” falan “halt etmiş”, “gece-gündüz mesai”;
“Anne-babadan sonra”, “sevilir Tekel Bayi”;
Kiminin tek “korktuğu”, gelir “Ramazân ayı!..” 
“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;
Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

“TÜİK” falan “halt etmiş”, “hastane-doktor-ilâç”;
Bunlar “Yan İş Kolları”, hepsi “işçiye” muhtaç; 
Mahalleler “doydu” bak, “köye de eczane” aç!..
“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;
Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”

“Dâhiliye Doktoru”, “Ömür kısaltan” diyor;
“6 milyon ölümün, sebebi bu” söylüyor;
“Tütünkolik” olanın, hâlin beyan eyliyor!..
“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para akar”;
“Coni” âfiyetle yer, “Turkey” havaya bakar!..

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “Bizim gençler çok mahir”;
“Kolda idi bilezik”, “parmak uca” mefahir;
“Erkenden alışıyor”, alkol-malkol ve sair!..
“Bayie-Kartellere”, “sel gibi para taşır”;
Öyle bir “meziyet” ki, “tâ ciğerden alışır!..”
 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim