• BIST 115.147
 • Altın 163,214
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 5 °C
 • Ankara -2 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması

“TANK” BENİM, “TÜFEK” BENİM; “ASKER” BENİM, “SEN KİMSİN?!..”

Ali Kayıkçı

       

*  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)

 *  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)

*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)

  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve  amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)

* “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)

*  “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”,  “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*   “Her günâh afv edilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                             

“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.” Said Nursî  (r. aleyh)

* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)

*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)

*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de  açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280

*   “Kerâmet: Velîlerden âdet dışı yani fizik, kimya ve fizyoloji kanunları dışında meydana gelen şeyler, hâdiseler, üstünlükler. Allahü teâlâ, sevdiği kullarına kerâmetler ihsân eder. Kerâmet haktır.” (A.g.e.: c. 1,  s. 288)

*   “IŞİD adlı organize İsrail-Anglo Sakson çetesi saldırıyor; onların güdümündeki uluslar arası medya, PKK, HDP, Cemaat, Doğan Medyası hep bir ağızdan ‘Türkiye yaptırdı yaygarası’ koparıyor.” (Fuat Uğur-Türkiye Gazetesi)

*    “MHP’li (Tarihçi) Halacoğlu’na göre; PKK’lıların yüzde 80’i Ermeni. PKK terör örgütlerinde; Ermenileri ve Süryanileri kullanırlar. Özgür Gündem Gazetesinin; dağdaki 300 eşkıya arasında yaptığı ankette, ‘dinî önder’ olarak yüzde 34’ünün Zerdüşt, yüzde 34’ünün İsâ, yüzde 11’inin Mani, yüzde 10’unun Muhammed, yüzde 7’sinin Mûsâ ve yüzde 4’ünün İbrahim dedikleri ortaya çıkmıştır. Bundan da anlaşıldığı gibi, eşkıyanın ancak yüzde 10’u Müslüman’dır.” (Salih Parlak-Denge Gazetesi; 09.11.2015, s. 9)

“Hak uğruna vermez bir mangır, hiç uğruna gider tangır tungur (Hayırlı işlere para vermeyenin, yatırım yapmayanın parası öyle bir gün gelir ki işe yaramayan yollarda çarçur olur, boşu boşuna harcanır gider.),  “Yalanın vergisi olmaz.”  (Gemerek’ten atasözleri-Erciyes Dergisi; Şubat 2015, s. 31’den)

*  “Yolcu için yol, kurnaz politikacı için söz tükenmez.” (Alan Milne)

*  “Bir siyâsetçi, gelecek seçimi; bir devlet adamı gelecek nesili düşünür.” (James F. Clarke)

*  “Siyaset, güzel bir kadına benzer; onu bir kez kollarının arasına alırsan, bir daha bırakamazsın.” (Robert Wilder)

*   “…Özing asgı bolma budun asgı bol/Budun asgı içre özing asgı bol!..”,  “…(Kendi çıkarını kollama, halkın çıkarını gözet/Kendi çıkarını, milletin çıkarı içinde gör!”  (Kutadgu Bilig-Yusuf Hâs Hâcib’den)    

 

saygıdeğer Okuyucularımız!..

 Bilindiği üzere; 15-16 Temmuz gecesi, ülkemiz âdeta bir kere daha “demokrasi imtihânı”ndan geçmiş ve elhamdülillâh ki, başarmıştır…

“FETÖ Darbesi”ne geçit vermemiş ve halk, vatanı ve bayrağı için ölümü göze alarak “Hükûmetine-Parlamentosu”na (Millî iradeye) sahip çıkarak “Pensilvanya Uşakları”nı defedip tarihî bir destana daha imza atmıştır…

Okyanus ötesinden gelen emirle fitne ateşini yakan darbeciler, halktan ummadıkları (Bediüzzâman Said Nûrsî’nin onlarca yıl öncesinden büyük bir kerâmetle haber verdikleri) bir tokadı daha yedi! Milyonlar oluk oluk meydanlara aktı.  81 bin câmiden okunan salâlar ile duâ ve niyâz halkalarına koştu. Ne yağmur gibi yağan kurşunlar, ne ölüm kusan jetler ve helikopterler, ne de tankların namlusu bu seller gibi çağlayan millî iradeyi esir alabildi. Millet, vatansever polisi (Ahmetciklerle) ve gerçek Mehmetçiklerle demokrasiyi sıkı sıkı sahiplendi. Güvenlik güçleri; Genelkurmay Başkanı’nı rehin alma cüretini gösteren cuntacıları milletin verdiği güçle “Pes” ettirdi. Kışlalar ve şer çetesinin çöreklendiği “HSYK” gibi kurumlar temizlendi. 3 bine yakın hain de yakalandı.

Böylelikle de bu “FETÖ”cü isyân (kalkışma) hareketi, yüce Türk Milletinin kararlı duruşu karşısında hezimete uğramıştır…  

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve beraberliğini tehdit edenler, başta aziz milletimiz olmak üzere kahraman Emniyet Teşkilâtımız ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin şerefli personelini karşısında bulmuştur…

Dış güçlerin gölgesinde aziz vatanımızı bölmeye yönelik darbe girişiminde bulunanlarla birlikte bunlar da, elbette ki yüce Türk Adaleti karşısında hak ettikleri en ağır bedelleri ödemelidirler...

Türkiye; vatan evlâdı olanla olmayanın açığa çıktığı bu günlerde; “tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet” ilkesinden asla taviz vermeyeceğini bugün gösterdiği gibi, ebediyen de gösterecektir…

Diyoruz ve cumhuriyetimizin ve demokrasimizin bekçiliğini yapan şehîdlerimize Cenâb-ı Allahtan gâni gâni rahmetler, yakınlarına sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîller ile başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz…

Ve de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

            = = = * = = =

“Meclis”ten “TRT”ye, “Köprü”den “Meydanlara”;

“Millet-memleket malı”, “Sen”se “yıldız hammalı;

“Adam” sandık “Uç!” dedik, layıksın “zindanlara!..”

Emrettin “Mehmetçik”e, emir “FETÖ” armalı;

“PKK”yı geçtin “Sen”, “mühürlü vicdanlara!..”

 

“Tank” benim, “tüfek” benim; “asker” benim, “Sen kimsin?”;

“Akın Öztürk” diyorlar, bırak “Yunan’a insin!”;

“Devlet-millet sevdâlı”, “Tayyip’lere hep kinsin!..

Emrettin “Mehmetçik”e, emir “FETÖ” armalı;

“Evren devri” misâli, millet evlere sinsin!..

 

“161 şehîd” var, “Bin 500 de yaralı”;

“Meydan-meydan”da millet, olmuş hep “Ankaralı”;

“Özel Harekât” kimin, “Gölbaşı”ndan soralı!..

Emrettin “Mehmetçik”e, emir “FETÖ” armalı;

“Meclis”i hedef aldın, “bomba” yağdı aralı…

 

“Akar’ı esir” almak, “uçak-tank” korku salmak;

“Millî irade” neymiş, “namluyla yetki” çalmak;

“Düğün” günü “huzur”a, “boğa” misalli dalmak!..

Emrettin “Mehmetçik”e, emir “FETÖ” armalı;

“Millet”i tanımadan, “eli böğründe” kalmak!..

 

“Bolu” “Komando” yeri, “Güneşer” de “Paşa”sı;

“PKK’yı beklerken”, olmuş “FETÖ maşası”;

  “HSYK” canibi, “haşâ’ların haşâsı!..”

Emrettin “Mehmetçik”e, emir “FETÖ” armalı;

“Pensi…”yi tanımadın: “Vatikan Nataşası!..”

 

“Millî Hâkimiyet”, “Milletindir-Milletin!..”

“81 bin câmide”, “duâ ve salâda dîn”;

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle: “Bitsin husumet- bu kin!..”

“Kardeş-kardeş yaşamak, 80 milyon armalı;

Yakın-Uzak Doğu’dan, mefkûreyi sarmalı!..”

 • Yorumlar 1
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Yazarın Diğer Yazıları
  Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim