• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 10 °C
 • Ankara 0 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Kongre yine ertelendi
 • Vali Kaymak Futbol Şehitlerini rahmetle andı
 • Başkan Tok’tan ‘20 Ocak Mesajı’
 • Kongre yine ertelendi
 • Vali Kaymak Futbol Şehitlerini rahmetle andı
 • Başkan Tok’tan ‘20 Ocak Mesajı’

Siyâseten, hukuken derken…

Ali Kayıkçı

SIRA ŞİMDİ İLÂHİYATÇILARIMIZDA/1

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
 
1950 öncesi çocukluk günlerinden aklımda hayâl-meyâl kalan bir takım ifâdeler var: “Tanrı uludur, Tanrı uludur!...
Tanrı'dan başka yoktur tapacak!...
Bilirim, bildiririm; Tanrı'nın elçisi Muhammed!..

Bunları niçin hâtırlattık?..
Rahmetli Ahmet Kabaklı Hocanın “Türk Edebiyatı” adlı muhteşem eserinin 3. cildinde Cahit Sıtkı Tarancı'dan bahsederken, “Manevî inançları zayıf” demekte ve “dinî, tasavvufî bir inancı olmadığı”nı zikretmektedir ki, O'nun döneminde böylesi insanlar oldukça fazladır. Bunlardan biri de rejimin kaymağı ile beslenen ve bu beslenme neticesinde de aşırı yağ çekmesi ile bu arada da dinen kutsal olan değerlere defaatle saldırmasıyla tanınan bir başka şâir daha vardır: Adı, Behçet Kemal Çağlar'dır.
1908–1969 yıllarında yaşamış; Ana Britannica (İstanbul-1994) Ansiklopedisinin 8. cildi, 402-403. sayfalarının tespitine göre de “Cumhuriyet (siz buna o dönem CHP devrinin) değerlerini dolaysız bir biçimde Atatürk'ün kişiliğiyle özdeşleştiren şiirleriyle tanınan, Zonguldak Yüksek Maden Mühendislik Mektebi mezûnu, Belçika, Fransa ve İngiltere'de (1929-35) yurt dışı görevlerinde bulunmuş, Halkevleri Müfettişliği (1935-39) yapmış, ardından (atamayla) (1941-47) yıllarında Erzincan Milletvekili, sonrasında İstanbul Radyosu'nda edebî danışman, Robert Kolej'de de edebiyat öğretmeni olarak çalışmış, A.E. Yalman'ın Vatan Gazetesinde yazılar yazmış, haftalık Şadırvan isimli bir dergi çıkarmış, 1960 ihtilâlinden sonraki Kurucu Meclis'te ve TRT Yönetim Kurulu'nda üyeliklerinde boy göstermiş, akabinde de TRT Yönetim Kurulu Başkanı olmuş bu kişi; millî bir din(!) ihdas ederek onun da başına K. Atatürk'ü oturtmaya çalışmış, O'na övgüler düzmesinin ötesinde bir de “Mevlîd” yazmış bir şahsiyettir.
“Ol Zübeyde Mustafa'nın ânesi/Doğdu ondan ol güneş dürdanesi/Gün gelip oldu Rıza'dan hamile/Vakt erişti hafta vü eyyam ile./Kim dilersiz, bulasız oddan necat/Atatürk'e Atatürk'e esselat” şeklinde yaveler yumurtlamıştır.
 O'nun bu yolla dinî ve mânevî değerlerimize indirdiği darbeler arasında Cenâb-ı Allah'ın ve esmâ il hünsâsından olan adlarının unutturulmasına çalışması da vardır. “Kur'ân-ı Kerîm'den İlhamlar” ismini tanıyan eseri de bunlardan biridir. Bu eserinde Behçet Kemal, sözüm ona “İhlâs/Kulhü Sûresi”ni “Söyle ki gündüz gece/Tanrı tek, Tanrı yüce/O, doğmaz ve doğurmaz/Kimse O'na denk olmaz” diyerek Allah'ın adını “İhlâs” gibi bir sûre-i celîlden çıkarmış;  Allah-ü teâlâyı,  düşmanı olduğu “Tanrı” adıyla özdeşleştirmiştir.
 Şimdi biz de diyoruz ki; 1950 öncesi yıllarının o zalim ve ceberût eski CHP'sinin icraatları; önce siyâseten ve sonra da hukuken şimdilerde nasıl bir bir siliniyorsa, o dönem ilâhiyatçıları ve de meâl ve tefsîr âlimleri tarafından kaleme alınmış bütün eserler de bir güzel gözden geçirilmeli ve o yıllardan kalma, îmânî ve itikada ait bozuk ifâdeler ile (bu arada “ilâh” ve “mabûdu bil hak” gibi kelimeler yerine kullanılan) “Tanrı” kelimesi de bu yazı ve kitaplardan çıkarılmalıdır…
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Hemen bütün Müslümanlarca bilinen bir gerçek vardır ki o da “En güzel isimler Allahü teâlâya aittir ve bunlardan 99 tanesi Kur'ân-ı Kerîmde bildirilmiştir. Bunlara “Esmâ-i Hüsn┠denilir olmasıdır.
Â'râf Sûresi 180. âyetinde; “Ve lillâhil esmâ-ül Hüsn⅔ (En güzel isimler Allah'ındır. O hâlde O'nu bu güzel isimlerle zikredin, anın… O'nun isimlerinde sapıklığa düşenleri de bırakın. Onlar, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.)” buyurulmaktadır.
Peygamberimiz Efendimiz “sallallahü aleyhi vesellem” Hazretleri de bir hâdis-i şerîflerinde, “Muhakkak Allahü teâlânın doksan dokuz ismi vardır. Kim bu isimleri ezberler, mânâlarını öğrenir, inanır, bunları ihlâsla okursa (azapsız) Cennet'e girer.” diye haber vermişlerdir. (Türkiye Gzt-Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 110)
 İmâm-ı Rabbânî Hazretleri de Mektûbât isimli eseri 2. cildi 67. mektûbunda, “Allahü teâlânın isimleri tevkîfîdir. Yani, İslâmiyet'te bildirilen isimleri söylemek caiz olup, bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Ne kadar kâmil, güzel isim olsa da, söylenmez.” Buyurulmakta, Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye'de de bu konuda şu bilgiler verilmektedir:
   “Allahü teâlâya 'âlim' denir; fakat âlim demek olan 'fakih' denmez, çünkü İslâmiyet, Allahü teâlâya fakih dememiştir. (Şu hâlde, tanrı da denemez. Hele ibâdet ederken, ezân okurken, Allah ismi yerine, tanrı demek, çok günâh olur).”
 Bir okuyucuya verdiği cevapta “Sohbet” köşesindeki yazısında Üstâd Gazeteci-Yazar Mehmet Ali Demirbaş şunları da ilâve etmektedir: “Bunun gibi, Allah ismi yerine “tanrı” demek caiz değildir; çünkü tanrı, ilâh, mabûd demektir. Meselâ, 'Hintlilerin tanrıları inektir' denilmektedir. (Birdir Allah, O'ndan başka tanrı yok) denebilir. Başka dillerdeki Dieu, Gott ve God kelimeleri de, ilâh, mabûd mânâsına kullanılabilir. Allah ismi yerine kullanılamaz.” (Türkiye Gzt.27.4.2010, s. 15)
 Yıllar önce rahmetli Prof. Dr. Ayhan Songar da bir yazısında; “Güzel bir dilimiz vardı. İslâm'a çok yakışan, içinde İslâmî kaynaklı dünya kadar kelime ihtiva eden bir dilimiz… İşe o dilden İslâm'ı kovmakla başladılar ve adına 'dil inkılâbı' dediler. Sözde Türkçeleştiriyorlardı dilimizi, sözde arındırıyor, temizliyorlardı. Evvelâ Allah yerine Tanrı demekle işe başladılar. 'Tanrı' umumî mânâda 'ilâh' karşılığı kullanılan bir Türkçe kelimedir, hâlbuki Allah, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Eski Romalıların, Yunanlıların çok tanrılı dinlerinde Zeus da bir tanrı idi. Venüs de diğerleri de… Şimdi, nasıl olur da Allahü Teâlâya Tanrı dersiniz? Bunun nasıl içiniz alır, buna vicdanınız nasıl râzı olur? Süleyman Çelebi Mevlîd'inde, 'Birdir Allah andan artık Tanrı yok' diyor, böylece Tevhîd inancını dile getiriyor. Zaman zaman şiirlerde, ilâhilerde vezin ve kafiye endişesi ile 'Tanrı' kullanılmıştır. Ama bu, Allah'ın has ismi yerine Tanrı gibi umumî bir tabirin, bir nevi 'cins ismi'nin ikamesi demek değildir. TRT'de oynatılan filmlerin dublâjı yapılırken dikkatle İslâm kökenli kelimeler ayıklanmakta, meselâ 'Allah kahretsin' yerine 'kahretsin' denmektedir. TRT Yönetim Kurulu'nda iken bunun çok mücadelesini yaptım… Birçokları artık 'Allaha ısmarladık' demesini unuttular, onun yerini 'hoşça kal' aldı.” diyerek haklı bir sitemde bulunmuştur. (Türkiye Gzt. 4.8.1996) 
2009 yılında Kanal-S Televizyonunda, “Samsun Yazarlar Derneği”nin düzenlediği bir programda, “Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi”nin hazırlayıcısı bir kişi olarak yapmış olduğum eser incelemesi sırasında karşılanmış olduğum “En büyük mânevî ve edebî yanlışlar” olarak; 'Tanrı, yaratmak, mucize, İslâm Peygamberi, İslâmî düşünce, kahpe felek, zalim Azrail, Azrail canavarı, Allah baba' gibi kelime ve sözler ile kızlara 'Melek' adının verilmesinin ne kadar yanlış olduğunu belirtmeye çalıştı isem de, başta sol görüşlü birkaç öğretmen-yazar ile Dernek Başkanı buna karşı çıkmış ve mikrofon kullanma süremi kısıtlamışlardı.
Şimdi bunu burada üzüntü ile dile getirirken bir başka üzücü olay da 'mâneviyatçılığı şiar edinmiş' bâzı gazete ve dergilerin bir kısım yazarlarının, yukarıda belirtmeye çalıştığımız hassasiyetlere gereken dikkati göstermemesi ve “arı/uydurukça dil, Ecevit'çe bir edebiyat hastalığı”ndan kendilerini bir türlü kurtaramamalarıdır. Diyeceksiniz ki, “Yeni yetme bâzı kalemler bunu yapıyor da eskilerden, şöhret olmuş bâzı âlimler bunu yapmıyorlar mı sanki?”
Müsaadenizle, onun cevabını da bir başka güne bırakalım.
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
       (Devamı var)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim