Samsunspor'da süreç Nasıl İşleyecek?

Erkurt Tutu Başkanlığında ki Samsunspor yönetiminin asıl üyelerin tümünün istifa etmesi sonucunda kulüpte nasıl bir süreç işleyecek?

Önceki akşam(29 Aralık cuma) saat 18.00’de yapılan toplantıda İ.Erkurt Tutu, Ömer Çoruh, Rüştü Araboğlu, İbrahim Çevik, Ömür Tekin, Metin Ateş, Serhat Kurt, Fikret Yalçın, Hakan Özcan, Abdurrahman Güngör, Adem Yazıcı, Ahmet B. Günen istifalarını Samsunspor Başkanlık Divan Kurulu’na sundu.

Yönetim Kurulu’nun asil üyelerin istifası sonrası Samsunspor Başkanlık divan Kurulu dün sabah yedek üyeleri göreve davet etti fakat Başkan ve yönetim üyeleri kesin ettiklerini ifade ettiler. Yedek üyelerden en az 8 kişi görevi kabul etmemesi durumunda mevcut üyeler veya Denetleme Kurulu tarafından genel kurul kararı alınacak.

Konu ile ilgili Samsunspor Tüzüğündeki maddeler şu şekilde:


MADDE 29: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu Üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.


MADDE 30: DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu, üyelikte en az 2 (iki) yılını doldurmuş ve bu süre zarfında disiplin cezası almamış; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler ve emsali dallarında yeterliliği bulunan 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur, Genel kurul tarafından gizli oyla ve 2 yıllık süre için seçilir. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 31: DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Kulübün bütün hesaplarını teftiş ve incelemek,

b) Hesap ve defterlerin muntazam işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,

c)Noksan veya usulsüz gördüğü hesap ve sarfiyatları bir yazı ile yönetim kuruluna bildirmek, dikkatlerini çekmek,

d)Lüzum gördüğü hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak,

e) Denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapmak ve Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu ve toplandığında Genel Kurula sunmak.

MADDE 32: KULÜP DİVAN KURULU

Kulüp Divan Kurulu Tabii Üyeler ve Geçici Üyelerden oluşur.

a-Tabii Üyeler

(1) Kulüp Kurucu Üyeleri

(2) Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar,

(3) Disiplin, Denetleme ve Sicil Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar,

(4) Kulüp üyeliği aralıksız 15 yıldır devam eden ve aidat borcu olmayan üyeler,

b- Geçici Üyeler :

(1) Samsunspor Kulübü’nün kulüp üyeleri arasından yapılacak olan her olağan genel kurul toplantısından,takip eden olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere 10 (on) yılını doldurmuş ve aidat borcu bulunmayan 20 (yirmi) üye. (Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir)

(2) Görevde olan Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkanları