LANETLENEN FİİLLER

Sami Kesmen

Şirk, ana babaya isyan, hırsızlık yapmak, adam öldürmek, yalan söylemek vb. gibi günahlar büyük günah kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir.

Bir takım günahlar Allah ile kul arasındadır ki Allah C.C. bu günahları isterse istiğfar etmeden de affeder. Namaz kılmamanın, oruç tutmamanın karşılığında kazanılan günahlar gibi. Bazı günahlar da vardır ki, istiğfar edilmesi sonucunda affedilir. Başkasına zarar vermeden işlenilen haramlardır ki içki içmek kumar oynamak vb. gibi. Bazı günahlar da vardır ki kul hakkına veya kamu hakkına taalluk etmektedir, bu tür günahlar mağdur olanların bağışlaması sonucu ancak affedilir.

Güzel amellerimiz ve yaptığımız ibadetler de günahlarımızın silinmesine etki eder. Bazı günahlar vardır ki alınan abdest sayesinde affedilir. Bazıları vardır ki namazlar vesilesiyle affedilir. Bazıları vardır ki Cuma namazlarının etkisiyle silinir. Bazıları da vardır ki ancak arafatta vakfe, yani hac yaparak affedilir.

Günahların küçük ve büyük oluşuna, kendimize ve başkalarına verdiği zarara göre sonuçları ve affediliş şekilleri de değişir. Yapılan tövbeler ve işlenen güzel ameller sayesinde, Allah dilerse, mağdurların hakkını kendi lütfundan ihsan ederek, diğerlerini de affeder.

Tüm bu kitabi bilgilerin yanında, günahların affı ile ilgili hüküm yaratıcımız olan Yüce Rabbımızındır. Kur’an-ı Kerimde yüce Allah bütün günahları affeder bilgisi de vardır.

Bazı günahlarda vardır ki onları Hz. Peygamber lanetlemiştir. Lanetli fiilleri işleyenler de lanetlenmiştir. Bu günahları işleyenlerin dünya ve ahirette bereket ve huzur bulmaları mümkün değildir.

Faiz haramdır. Faizi yiyen de yediren de yedirilmesine vesile olan da lanetlenmiştir. Para ile para kazanmak, yani parayı satarak para kazanmak, parayı verirken iade edildiğinde ne kadar alacağını bilmek ve bunu bir pazarlık sonucu veya anlaşma ile belirlemek faizdir.

Toplum içerisinde fitne uyandırmak, insanların huzurunu bozmak maksadıyla dedikodu yaparak yalan ve yanlış bilgileri topluma sunmak, insanlar arasında güvensizlik meydana getirmek lanetlenmiştir. İçkiyi yapan, satan, getiren, götüren ve bu işlere katkıda bulunanlarla bundan istifade edenlere de lanet edilmiştir.

Anne babaya lanet okuyana, beddua edene, anne babaya işkence edip hakaret edene de lanet edilmiştir.

Başkasının hakkına tecavüz edenlere, tarlaların sınırlarını değiştirip haksız mal ve gayri menkul elde etmeye çalışanlara lanet edilmiştir.

Sadaka vermeyi engelleyen, yardım yapılmasına mani olanlar da lanetlenmiştir.

Lanetli fiilleri yapmak büyük günahlardandır. Bu fiillerin muhtevalarına baktığımızda Yüce Allahın yarattığı fıtrata muhalefet vardır. Kendimizi ve neslimizi tüm günahlardan ve lanetli fiillerden korumalıyız.