İŞKUR 2 MİLYON YENİ İSTİHDAM HEDEFLİYOR

İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan katıldığı bir konferansta İŞKUR'un destek ve teşvikleri konusunda bilgi verdi

Kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği olan ASKON Samsun Şubesi'nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan, İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan İŞKUR'un çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

İŞADAMLARINA DESTEK VE TEŞVİK

Tekkeköy Fuar alanı Park Inn by Radisson Samsun’da gerçekleştirilen konferansta İŞKUR Müdürü Haşim Meydan ASKON Samsun Şube üyelerine İŞKUR destek ve teşviklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu İstihdam seferberliğinin Türkiye’ye hızla yayıldığını belirten Meydan, iş dünyasına yeni eleman ve yeni istihdam kazandırmak için İŞKUR’un çeşitli teşvik ve desteklerini olduğunu ve İşadamlarının bu destek ve teşviklerden yararlanmak için her zaman kendilerini arayabileceklerini kaydetti.

2 MİLYON YENİ İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Meydan, 2 milyon yeni istihdamın hedeflendiği belirterek bu seferberlik için yeni teşviklerin devreye girdiğini ve bunlardan en önemlisinin 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen 31 Aralık 2017 tarihine kadar yeni eleman alan işletmelere işçi başına verilecek 773 liralık prim ve vergi desteği olduğunu kaydetti.

VERGİLER DEVLETTEN

1 Şubat 2017 ile 31 Aralık 2017 arasında yeni eleman alanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacağını da belirten İŞKUR Samsun İl Müdürü Meydan şöyle devam etti;

 “İşbaşı eğitim programını tamamlayanlar 3 ay içinde istihdam edilirse, sektöre göre 42 aya kadar asgari ücret üzerinden işveren priminin tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. İşbaşı eğitiminde işçilere ödenen asgari ücreti İŞKUR karşılıyor.

1 Şubat 2017 tarihinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden eleman alan özel sektöre ait işverenlere işçi başına 773 lira ödeniyor. Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenin SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerinden düşülmek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. 30 günlük prim üzerinden yapılan hesaplamaya göre burada verilen destek işci başına 666 lira 60 kuruş oluyor. Hükümet bu teşvike ilave olarak gelir vergisi ve damga vergisi desteği de getirdi. Buna göre asgari ücret üzerinden ödenen ve AGİ düştükten sonra ortaya çıkan 93.32 liralık gelir vergisi ile 13,49 liralık damga vergisi işverenden tahsil edilmiyor. Bu şekilde işverene sağlanan vergi desteği 106 lira 81 kuruş oluyor. Prim desteği ile birlikte işçi başına sağlanan destek toplamda 773 lira 41 kuruşu buluyor. Bu teşviklerden yararlanabilmek için işe alınacak sigortalının İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 ayda işsiz olması gerekiyor.

Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenin SGK'ya ödeyecekleri tüm primlerinden düşülmek üzere İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. 30 günlük prim üzerinden yapılan hesaplamaya göre burada verilen destek işçi başına 666 lira 60 kuruş oluyor. Hükümet bu teşvike ilave olarak gelir vergisi ve damga vergisi desteği de getirdi. Buna göre asgari ücret üzerinden ödenen ve AGİ düştükten sonra ortaya çıkan 93.32 liralık gelir vergisi ile 13,49 liralık damga vergisi işverenden tahsil edilmiyor. Bu şekilde işverene sağlanan vergi desteği 106 lira 81 kuruş oluyor. Prim desteği ile birlikte işçi başına sağlanan destek toplamda 773 lira 41 kuruşu buluyor. Bu teşviklerden yararlanabilmek için işe alınacak sigortalının İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 ayda işsiz olması gerekiyor”.

İŞKUR’UN İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan İŞKUR’un işverenlere Sunduğu teşvikleri şöyle sıraladı;

“İşbaşı eğitim programını tamamlayan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler

- İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır”.

GENÇLERE VE KADINLARA İSTİHDAM TEŞVİKİ

Meydan, işadamlarına genç ve kadın istihdamı teşvikleri hakkında da bilgi verdi. Meydan sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,

Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,

- Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,

- 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay SGK işveren primini biz ödüyoruz!

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;

İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması,

İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir”.