“11 YABANCI” İLE, “KONYA’YA KARŞI!..”/3

Ali Kayıkçı

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                      

Bilindiği üzere dünkü sohbetimizde;  önce 12 Temmuz 2017 günlü “Îmânda Neredeydik, Ne Hâller Düştük Bak”, devamında ise “Bilir misin? Bilmezsin, Sormazsın ki Bilesin” ve “Camiye Hiç Gitmeyen, Hele Namâz Kılmayan” başlıklı köşe yazılarımızda ve en nihayetinde de “İşte Onlar, İşte Biz; Ne Olacak Hâlimiz?”  isimli makâlemizde defaatle işlediğimiz bir mevzuyu ele almış ve de 28, 30 Haziran 2017 günlü “Millî Gazete”de  “Türkiye’de Toplumun Dine ve Dini Değerlere Bakışı Ne?” başlığı altında “Mak Danışmanlık” tarafından; 30 büyükşehir, 23 il ve 154 ilçede, 5 bin 400 kişi ile yüzyüze gerçekleştirilen bir “Anket Sonuçları”ndan bahsetmiştik.

Sonrasında ise, “Namâzın mânâ ve ehemmiyetini” konusunda  “Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci”nin “Hayatı ve Hâtıralarıyla SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVÂSΔ adlı eserinde okuduğumuz olağanüstü çarpıcı sözler ve tespitler karşısında aynı konuya tekrar dönmüş,  bu adı geçen kitaptan bâzı bilgiler aktarmış ve akabinde de lâfı 9 Ekim tarihli köşe yazımızda aşağıdaki mısralar ile noktalamıştık:

                = = =  ( * ) = = =                

İşte “Onlar”, işte “Biz”; “Ne olacak hâlimiz?”;

“Dünyâ yalan”, “ölüm hak”; inkârı yok bu işin;

Bu “Anket” ayna bize, “işte pürmelâlimiz!..”

Sual et sen kendine, “Neredir bu gidişin?!..”;

“Çoluk-çocuk, ev halkı”, onlardan “vebalimiz!..”

 

 İşte “Onlar”, işte “Biz”; hem “Çağdaş-İleriyiz(!)”;

“Îmân-îtikât-amel”, biz “çok-çoktan geriyiz”;

“Nefs seline” kapıldık, “Şeytânlara askeriz!..”

Sual et sen kendine, “Neredir bu gidişin?!..”;

“Avanak” kim, “aptal” kim; “akıllı” kim, kim “keriz?!..”

 

İşte “Onlar”, işte “Biz”; devir “Milenyum Çağı”;

“Dünyevî ihtiraslar”, “yıkar-devirir dağı”;

“Kalbler: Madde-madde” der, “başka söyler dudağı!..”

Sual et sen kendine, “Neredir bu gidişin?!..”;

“Ölüm” aniden gelir, “keser elbet bu bağı!..”

 

İşte “Onlar”, işte “Biz”; “gaflet” kaplamış bizi;

“Kitapları-sözleri”, hepsi “âhiret izi”;

“Kelâmları seçilmiş”, “inci-mercan denizi!..”

Sual et sen kendine, “Neredir bu gidişin?!..”;

“Tövbe-istiğfar” ile, “aşmak lâzım krizi!..”

 

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “nefse nasîhat” eyle;

Bu iş “îmân işidir”, düzelmez öyle “rey”le;

Sonra “amel” gerekir, “başa sar-bak seyreyle!..”

Sual et sen kendine, “Neredir bu gidişin?!..”;

“Cennet” kazanılmıyor, “vur patlasın, hey-hey”le!..

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                       

“Bütün bu bilgileri verdikten sonra aynı konuya niye döndünüz?” diye merak edip soracak okuyucularımıza öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki “Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Osman Aşkın Bak”ın 21 Ekim 2017 günlü yazılı basına intikal eden ve bir önceki hafta oynanan “Galatasaray-Konyaspor Futbol Karşılaşması” hakkında belirttikleri hisleri olmuştur. Ki, “Sn. Bakan”; “Sınırsız yabancıya karşıyım. Galatasaray’ın 11 yabancıyla sahaya çıkması, içimi acıttı” sözlerinin bizi sevk ettiği “derin düşünceler” âdeta beynimizi zonklatmış ve şu soruları aklımıza getirmiştir:

-  Cadde ve sokaklarımızın, sayfiye yerleri ve turistik mekânlarımızın yaz aylarındaki görüntüsü;  acaba Galatasaray forması altında sahaya çıkmaktan daha az mı önemlidir?..

-  Orta ve yüksek öğrenim dönemindeki öğrencilerin; gerek okul ve gerekse sosyal hayâttaki yaşayışları, değer anlayışları, yazılı ve görülü basın-yayınlardaki ifadeleri çok mu övünülecek bir durumdadır?..

-  Millî ve mânevî değerler ile her bakımdan mücehhez ve mükemmel olması gereken Anadolu Türk Medeniyetinin varisi TC Vatandaşlarının “Ankete verdiği cevaplar” böyle mi olmalı idi?..

Diyoruz ve de bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                = = = * = = =

“11 Yabancı” ile “Konya”ya karşı…”;

“İçimi acıttı”, buyurmuş “Bakan”!..

“İçimiz-dışımız” dolmuş “Yabancı”;

Kalakala kaldı, “İstiklâl Marşı”;

Onun da “bestesi”, “Hakk’a bir kalkan!..”

 

Okurken saplanır, mideme sancı;

Sözleri “mânevî”, “nota” yabancı;

“O benimdir” derim, “O” ise “Tan…”cı!..

Nerede “Rûmeli”, hani ya Balkan?

Kimisi filânın, kimi falancı!..

 

“Kanunlar” yabancı, “urba” yabancı;

Bir “Millî Şirket” var: “Sakıp Sabancı”;

Biz “Ramazân” deriz, onlar “Şaban”cı!..

“Rebi’ul-evvel”i, kazanır anan;

“Muharrem”, “Receb” var, “oruç” kazancı!..

 

“Cadde-sokak” bizim, bu “turistler” kim?

“Eylül” zafer ayı, ardından “Ekim”;

“Tarlayı” kurtardık, yabancı dikim!..

“Mağlûp” bellidir ya, kim bu kazanan?

“Batıya… Batıya…”,  başladı çekim!..

 

“11 Yabancı”ymış, “milyon” desen az;

Şu “TeVe ekrana”, bakıver biraz;

Armutlar, ayvalar, dökülmüş kiraz!..

Şu “nine” bizden ya, hani ya anan?!..

Kız ile kız bacı, evlere maraz!..

 

Oğlan “şortla” gezer, hiç “büyümemiş”;

“Otomofil” ister, hiç “yürümemiş”;

“Atam” bunlara mı, “Çalış”ın demiş?!..

“Cigara” üstüne, “cigara” yakan;

“İsrâf”ın âlâsın, bu gençler yemiş!..

 

“Yaz gelince” yerli-yaban karışır;

“Müslim” “Kâfir” ile, sanki yarışır;

“Haçlı” memnun kalır, o gün barışır!..

“Dolar”, “Avro” olur; ananla-baban;

Sadece “ölüm”de, yollar ayrışır!..

 

“Yemeler” aynıdır, “içmeler” aynı;

Kim kimin “kardeşi”, kim kimin “kaynı”;

Yaka-bağır açık, gölgede “koynu!..”

Hep “mahrem akraba”, kalmamış yaban;

Nefisle şeytânın, kol-kola oy’unu!..

 

Şu “Anket” ne söyler, ne beyan eyler?

Sayın “Bakanım Bak”, uyanın beyler;

Hesap soran çıkar, konuşur reyler!..

“İçimi acıttı”,  buyurmuş “Bakan”;

“Tayyip Reis” acep, bu derdi neyler?..

 

KAYIKÇ’Ali der ki, “11’de neymiş?”;

“NATO”su, “AB”si; hepsi deneymiş;

“Anne: Kızım” der ya, sokakta “bey”miş!..

“Lâşe” midir nedir, nedir bu kokan?

“Moda bu” diyorlar, “bir acib şey”miş!..