• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

“SEN DE HAKLISIN HOCAM”; “PUS’LA BOZUK, İBRE YOK”/1

Ali Kayıkçı

*“Güzel bir söz; kökü yerde sabit, dalları semâda olan güzel bir ağaç gibidir. Yemişlerini Rabbinin izniyle her zaman verir. Habîs (kötü) bir söz de yerinden sökülmüş, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Tibyân Tefsîri-İbrahim Sûresi, âyet: 24-26’dan)
*“Habîs söz söylemek, habîs adamlara lâyıktır. Habîs adamlara, habîs kelâm yakışır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mevâkib Tefsîri; Nûr Sûresi, âyet: 26’dan)
*“İyi bir iş yapmaya niyet edip de yapamayana, tam bir iyilik yapmış gibi sevâb verilir. Niyet edip yaparsa, on mislinden 700 misline, hatta daha fazla sevâba kavuşur. Kötü bir işe niyet edip de yapmayana, yapılmış tam bir iyilik sevâbı verilir, niyet edip de yapana ise sâdece bir günâh yazılır.”  (Hazret-i Muhammed  “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“Allahü teâlâ bir kimseye nûr vermezse, o münevver olamaz.” (Îmâm-ı Rabbânî “r. aleyh”)
*“Biz bu topraklarda sırat-ı müstakim üzere varsak ve sünnet-i seniyye üzere bulunuyorsak, bunu Osmanlı’ya borçluyuz!..” (H. Hilmi Işık “r. aleyh”)
*Osmanlı’ya kalkan el onmadı! Osmanlı’nın hukuken devamı olan bu devlete kalkan el de onmaz. Er geç bir belâya giriftar olur. İşte biz Arnavutlar, baş kaldırmakla neler umduk, sonuçta ihânetle birlik olduklarımızın ihânetine uğradık… İlâhî ceza yönünden, ne ihmâl edildik, ne de imhâl… Herkese ders-i ibret olmalı bu hâl… Heyhat artık eski durum muhâl!...” (Arnavut, Yusuf Kurtiş; Erciyes Dergisi, Haziran 1996)
*“Mehmet Âkif, Sultan Hamid’e söver sayar. Baykuş demiş, Kızıl Kâfir demiş, zalim demiş, korkak demiş. Kime? Müslümanların halifesine…”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi, 02.06.2015, s. 9)
*“İsrail, 1948’de kurulurken 5 bin yıl evvel kullanılan İbraniceyi resmi alfabe olarak kabul etti.  Kaybolup giden bir dil, yeniden hayat buldu. (…) Tek parti zihniyetinin Osmanlı muhalefeti, İslâm düşmanlığından ileri gelmektedir. İslâm’a düşman olanlar; imâna da, ezâna da, namâza da, camiye de, elifbaya da düşmandır.”   (Rahim Er-Türkiye Gazetesi; 11.12.2014, s. 3
*“Kamalizm, bütün dinlerin üstünde bir yaşamak dinidir.” (CHP Edirne Milletvekili Şeref Aykut)
*“Artık 1935’teyiz. On iki senelik bir müddet zarfında, yeni Türk, kendine yeni bir ruh, yeni bir ahlâk, yeni bir tarih, hattâ, Allah’ı artık Tanrı diye andığı için, diyebilirim ki yeni bir Allah yaratmıştır.”  (Kemalizm-Tekin Alp; Cumhuriyet Gazete ve Matbaası-İstanbul 1936, s. 171)
*“Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı, okuma-yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Devrimin temel gayelerinden biri, yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak  ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.”  (İsmet İnönü- Hatıralar, c. 2. S. 223)
*“Söz ola kese savaşı,söz ola kestüre başı/Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Kişi bile söz demini, dimeye sözün kemini/Bu cihân cehennemini, sekiz uçmağ ide bir söz.” (Yûnus Emre)
*“Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir…”, “ Mutlak hakikat Allah’tır.”, “…şiirin gâyesi, ilk dayanak ve çıkış noktası olarak din temeline muhtaçtır. Şâir, mudde değil de mânâ hâlinde câmi kapılarının önünü dolduran Allah dilencilerinin en güzelidir.” (N. Fâzıl Kısakürek-Çile; s. 372, 373, 387)
*“Şâir, milletin göğsünde kalbi gibidir; şâiri olmayan bir millet, bir yığın topraktır.” (M. İkbal)
*“Münekkid: Edebiyat veya sanat eserini değerlendiren, eleştiren kişi; eleştirmen, tenkitçi” (Sözlük)
*“Eleştirilmek, bilim insanı için olmazsa olmazdır… Çünkü bilim insanını yetiştiren ve geliştiren; görüşleriyle ilgili yapılan yapıcı eleştirilerdir. Çalışmalarımla ilgili yapıcı ve yol gösterici eleştirileri dört gözle okuyuculardan beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.”   (Prof. Dr. Mahmut Aydın-OMÜ Rektör Yardımcısı-Denge Gzt. 19.08.2014, s. 3.)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
 Bundan iki yıl kadar önce; “Denge” gazetemizin 17-19 Ağustos 2014 günlü nüshalarında, “Aşk Medeniyetine Yolculuk Üstüne Bir Edebî İnceleme” başlığı altında 3 günlük bir “Edebiyat Sohbeti” yapmıştık.  Ve de bu sohbetimize “Bugün sizlere, Terme yöresindeki eğitim çevresinin olduğu kadar ilimiz ve ülkemiz kültür-sanat çevrelerinin de yakından tanıdığı bir isim olan “Şâir ve Yazar Ahmet Sezgin” kardeşimizin son eserinden,  “Deneme” türünde yazılmış bulunan “Aşk Medeniyetine Yolculuk”tan bahsetmek istiyoruz” demiş ve sonrasında da şöyle devam etmiştik:
Bu eser;  Mayıs 2014 târihinde, şehrimiz Ceylan Ofset tesislerinde basılıp Etüt Yayınları’ndan, 160 sayfa hâlinde neşredilmiş.
“Aşk Medeniyetine Yolculuk”ta,  Sayın “Sezgin”in, eğitimci kimliğiyle yazar-şâirlik yönünü de buluşturmak suretiyle kaleme aldığı 41 adet yazısı var.
 “Şâir ve Yazar Ahmet Sezgin” kimdir diye merak edip soranlara kısaca cevaplayalım: Sezgin; 15.3.1967 târihinde Terme’ye bağlı Bağsaray Köyü’nde doğdu. Celal ve Ayşe çiftinin oğludur.
İlk tahsilini Evci Miliç İlkokulu’nda, ortaokulu ve liseyi Terme İ.H.L. de okudu. Yüksek tahsilini ise 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamak suretiyle 1988 de mezûn oldu. 
Kozluk Ortaokulu, Kartal Anadolu Lisesi, Medine-Tayfur Sökmen Lisesi Samsun Terme Ortaokulu ve Lisesi’nde  “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni”  olarak görev yaptı. 1992’de askerliğini tamamladı. 1998 yılında istifaen memuriyetten ayrıldı. 1998-2005 yıllarında Terme’de “Gençlik” ve “Başarı” dershanelerinde öğretmenlik yaptı. 2005-2010’da ise Terme “Büyük Birikim Dershanesi”nde kurucu, şirket müdürü ve öğretmen olarak hizmet verdi.
Aralık 2010’dan îtibâren de “Terme Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi”nde öğrencileriyle buluşan Sezgin, 2011’de bir dönem de Terme “Bülent Çavuşoğlu Anadolu Lisesi”nde hizmette bulundu. Eğitimci Şâir ve Yazar Ahmet Sezgin; ilkokul birinci sınıfta iken öğretmeni Naile Binatlı’nın kendisine hediye ettiği “Tatil Kitabı” sayesinde ilk ‘okuma sevgisi’ni, O’nun yazıp okuduğu şiirlerle de ‘şiir sevgisi’ni taddığını, büyük ağabeyinin tavsiyeleriyle ‘gazete okuma’, öğretmenleri Temel Ayçiçek ve Alaettin Engin’in ilgi ve teşvikleriyle de ‘kitap okuma alışkanlığı’ kazandığını belirtmekte; yazmaya ise ilkokul üçte babasına yazdığı mektuplarla başladığını vurgulamakta ve ortaokul ve lisede ise “mektup” ve “günlük” yazmak suretiyle edebiyat dünyasına girdiğini, özellikle de şiir, deneme, hikâye ve inceleme türlerine daha fazla ilgi duyduğunu ve ilk şiirlerini de Samsun Gürses Gazetesi’nde yayınladığını (1985-1986), Bestami Yazgan’ın  1995 yılında “Güneysu Şiir Şöleni”ne dâvetini ise hiç mi hiç unutmaz.
Sezgin, 1987-88’de bir grup üniversiteli arkadaşı ve Tevfik Yılmaz Demir’in öncülüğünde “Mesaj” isimli kültür-edebiyat dergisini çıkardı. Burada; deneme, inceleme ve şiirlerini yayınladı. 
Edebî çalışmalarının bir kısmı; Mavera, Mesaj, Çınar, Ribat, Güneysu, İslâmî Edebiyat, Türk Edebiyatı, Kırağı, Kültür Dünyası, Seviye, Hurûşan, Hasret, O Belde isimli dergilerle Millî Gazete, Akit, Zaman, Vakit, Gündüz, Mefkûre ve Vahdet gazetelerinde neşredildi.
1993-94’de Terme Din Görevlileri Derneği önclüğünde 7 sayı olarak çıkan “Hasret Dergisi”nin hemen her biriminde hizmet verdi. 2000-2005 yıllarında çıkan aylık “Terme Birlik  Mefkûre Gazetesi” nin  “Yazı Ailesi”  içinde yer aldı. 2006’da “Terme Bilgi Gazetesi”nde “Kültürden İrfana” isimli köşede başladığı yazı hayatını hâlen sürdürmekte olan Ahmet Sezgin, 1999-2000 yıllarında Terme Tempo FM isimli radyoda  “Gönül Penceresi”  isimli bir programı hazırlayıp sundu.
2002’de Ünye Hizmet TV’de Edebiyat Öğretmenleri Yahya Cumhur Tapçı ve Melâhat Yücel’in hazırlayıp sunduğu “Çınarın Gölgesi” programı ile 2003 yılında Samsun Klas TV’de Mustafa Bilir’in sunduğu “Şiirden Türküye” ve 2011 yılında da TV 5’te Fazlı Karaman’ın hazırlayıp sunduğu “Şiirden Şuura” programlarını katılıp şiirler okudu; birçok şiir şölenine katıldı. Şiir yarışmalarında ödüller aldı. Bâzı antoloji ve aksiklopedilerde şiirlerine ve biyografisine yer verildi. Kanal 7, TRT 3, Hilal TV, Moral TV, TV 5, Moral FM ve TGRT FM gibi ulusal radyo ve kanallarda da şiirleri ile halkın karşısına çıktı.
Sezgin; İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif, N. F. Kısakürek, İstanbul’un Fethi ve Fâtih, Mevlâna ve Tasavvuf, Çanakkale Zaferi ve Şehîdleri, Eğitim Meselesi ve Gençlik, Siyonizm ve Yahûdileşme, Dil Dâvâmız, Sınav Stresi ve Motivasyonu, Doğru Tercih gibi millî ve güncel konularda da konferans ve seminerler verdi.  
 “Türk Edebiyatında Ölüm Şiirleri Antolojisi-İstanbul 1993” ve “Güllerimi Ver Anne-Samsun 1999, 2007” isimli şiir kitapları ile “Termeli Yazarlar ve Şairler Ansiklepedisi-Terme 2012; Şâir ve Eğitimci Yazar Ahmet Sezgin’in neşredilmiş eserleri yanında baskıya hazır hâldeki Peyâmi Safa’nın “Yalnızız Romanı Üzerine İnceleme”, “Türkçenin Feryadı ve Dil Davamız” ile “Yüreğime Cemre Düştü” ve “Yürek Hikâyeleri” isimli lisans tezi, derleme, deneme ve hikâye türünde 4 ayrı çalışması da  mevcuttur.
 Diğer taraftan Gazeteci-Şâir ve Araştırmacı Yazar Ali Kayıkçı tarafından hazırlanan ve 5. baskısı yapılmış bulunan , 6. baskısı ise Denge Gazetesi’nde tefrika olunan elinizdeki bu esere de onlarca ismi kazandırarak biyografileri/özgeçmişleri ile katkıda bulunmuş olması ise, il edebî kimliği ve millî kültür sanatı bakımından örnek bir hizmet olarak değerlendirilmektedir…
Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olan Ahmet Sezgin, evli ve iki çocuk babasıdır.
* - * - * - * - * -          
Daha sonra ise,  O’nun hakkında  son sözü; OMÜ Eğitim Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Şâir ve Yazar M. Halistin Kukul imzası ile bir dergide çıkan tanıtma yazısından bir bölümle noktalamak istiyor ve ardından da yeni eserinin incelemesine geçmek istiyoruz,  diyerek şöyle sürdürmüştük:
“ Şâir, hece ve serbest vezinle yazdığı şiirlerinde ağırlıklı olarak hakîki aşkı yani Allah, Peygamber, insan, vatan, millet ve anne sevgisini ele alıp işlemiş ve tamamıyla sosyal bir tema olarak san’ata mal etmiş. Daima güzelliğe, adalete ve sevgiye yol gösterici olmuş; zulmü, cehalet ve haksızlığı lânetlemiştir.”    (M. Hâlistin Kukul-Mefkûre, 15.5.2003)
“Gazetemiz yazarlarından, şâir ve hâlen ilçemizdeki bir dershânede edebiyat öğretmenliği yapmakta olan Ahmet Sezgin’ in 1999 da, Samsun’daki Etüd yayınlarından çıkan şiir kitâbına da isim olan  “Güllerimi Ver Anne”  isimli meşhûr şiiri, Meçhûl Kaptan tarafından hazırlanan  “Bana O’nu Anlat”  isimli şiir kasetinde okunarak, şiirseverlerle buluştu. Yapımcılığını Aziz Dağıtım’ın yaptığı, ABC film-müzik’ten çıkan  “Bana O’nu Anlat”  isimli şiir kasetindeki şiirleri, Moral FM’de,  “Sessiz Gemi”  programını hazırlayıp sunan  Meçhûl Kaptan  tarafından okunmakta. (...) Ramazan ayında Kanal 7 de de  “Güllerimi Ver Anne”  isimli şiiri okunan yazarımız Ahmet Sezgin’i tebrik eyliyoruz.”   (Terme Birlik Mefkûre, Nisan-2005, s. 5) (Devam edecek)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim