• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 12 °C
 • Ankara 8 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Samsunspor Gaziantep’e uçtu
 • Ayite ve Samet Kılıç’a ödeme yapıldı
 • Futbol Şehitleri kabirleri başında anıldı
 • Samsunspor Gaziantep’e uçtu
 • Ayite ve Samet Kılıç’a ödeme yapıldı
 • Futbol Şehitleri kabirleri başında anıldı

“ŞEHÎD TARLASI”I ÜLKEM, SANMA YALNIZ…

Ali Kayıkçı

                                        *   “Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                                                *    “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 94)               *    “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)                                                                                 *    “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)                                                                                                                                                                                *    “Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                                                                                                                         *    “Gazâ: Harp maksâdıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (a.g.e. c. 1, s. 141)                                                                                                      *    “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                                                                                 *   “Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar...”  (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014)                                                                                                                                                                                   *   “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”  (15.04.2003; Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri)                                                                                                *   “Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)                                         *     “…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)                                                                                                                                                                                           *      “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)                *       “Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu)                                                                                                                                                                        
S
aygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                Gerek “Tercüman Gazetesi Ansiklopedik İslâm Lûgatı”nda (bkz:  c. 2, s. 658) ve gerekse “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye”de (bkz: s. 998) şehîdliğin “hükmî” ve “hakikî şehîdlik” olarak iki ayrı başlık altında incelenebileceği belirtilmekte ve “Gayr-ı müslimler, yol kesiciler ile harp neticesinde öldürülen yahut canını, malını, ırzını ve diğer Müslümanları müdafaa ederken haksız yere öldürülmüş olan âkıl, bâliğ ve tâhir (cünüp olmayan) Müslümanların hem dünyâ ve hem de âhiret ahkâmı bakımından “şehîd” oldukları, yıkanmaksızın namâzlarının kılınacağı ve üzerlerindeki elbise ile defnedileceği”, bunlara “Dünyâ ve âhiret şehîdi/hakikî şehîd/tam şehîd” denileceği bildirilmekte, “hükmî şehîdler”in ise şu kimselerden olacağına işaret olunmaktadır:                                                                                                               “Allah için olan cihâdın hazırlığı sırasında/talimlerde ölürse, zulüm ile öldürülünce veya cihadda ve eşkıya, âsi, yol kesici, gece hırsızı savaşında yaralanınca, hemen ölmez, bir namâz vakti çıkıncaya kadar aklı başında kalır veya başka yere götürülüp orada ölürse veya cünüp, hâiz iseler, bunlar yıkanır ve kefenlenirler. Boğularak, yanarak, garip, kimsesiz olarak, duvar ve enkaz altında kalarak ölenler ve ishalden, tâ’undan (sâri hastalıklardan), lohusalıkta, sar’a hastalığında, Cuma gecesinde ve gününde, din bilgilerini öğrenmekte, öğretmekte ve yaymakta iken ölenler ve âşık olup, aşkını, iffetini, nâmûsunu saklarken ölenler, zulüm ile darp olunup ölenler, Allah rızâsı için müezzinlik yaparken, İslâmiyet’e uygun ticaret yaparken, çoluk çocuğuna din bilgisi öğretirken ve ibâdet yapmaları için çalışırken vefât edenler…”                                                                                                           Sözün özü: Başlıkta da belirttiğimiz gibi, ülkemiz âdeta bir “şehîd tarlası” gibidir. Bu bakımdan, “al bayrağa sarılı” getirilen “asker, polis, jandarma, savcı…” yanında daha onlarca sınıf insandan “şehîdlerimiz vardır” diyoruz ve Samsun’umuzda bir “Seyyid Kudbiddîn”, “İsa Baba”, “Kılıçdede”, “Şeyh Zeynüddîn” ve “Şeyh Bek” yanında bir “Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil”  ile birlikte “Vali Rıza Akdemir” ile “Hacı Mustafa Bağışlayıcı” gibi zâtların da “Şehîdler Kervanı”nın yolcularından olduğunu belirtmek istiyoruz…                                           Ve de cümlesini “rahmetle ve minnetle” anıyor, rûhlarına “Fâtihalar” sunuyoruz…                                                  Kalbî sevgi ve saygılarımızla…                                     = = =* = = =                                                                                                                                          “Şehîd tarlası” ülkem, sanma yalnız “Cizre-Sur”;                                                                                                 Ne “Silopi-Nusaybin”, yahut “bağlı illeri”;                                                                                          Sanma “şehîd düşen”ler, “eli silâhlı-cesur…”                                                                               “Dağ-şehir eşkıya”sı, kesmişse “hür yolları”;                                                                                          İster “kalemle saldır”, istersen bir “taş savur!..”
“Kabadayı-ayyaş”lar, “nâmûs” ve “ırz düşmanı”;                                                                                                        “Tinerci-Bonzaici”, tanımaz “dîn-îmânı”;                                                                                                                   “Para için her yol” var, ara “insâf-vicdânı!..”                                                                                                          İster “kalemle saldır”, istersen bir “taş savur!..”;                                                                               “Neme lâzım” deme hiç, düşünme hep “cüzdanı!..” 
“İlmî tebliğ” ederken, “Ehl-i Sünnet” yayarken;                                                                                     “Suda boğulan Müslim”, “helâl rızık” ararken;                                                                               “Yüksekten düşen” kişi, “40’ı çıkmadan-erken…”                                                                           “Ölenler hep şehîd”tir, “saygı”da yapma kusur!..”;                                                                             Bir “Fâtiha” ile an, yanlarından “geçerken!..”
“Duvar altında” kalan, “ateşte yanan” insan;                                                                                       “Veba”, “ishal”, “sıtma”dan ve “akrep sokması”ndan;                                                                               “Sıla hasreti” varken, “gurbette kalması”ndan…                                                                                  “Ölenler hep şehîd”tir, “saygı”da yapma kusur!..”;                                                                          “Zatülcenp-Plörezi”, aldığı “hastası”ndan…  
“Hac yolu”ndan dönmeyen, “nöbette kalan” kişi;                                                                         “Hamza(*)lar”a karışmış, “murada ermek” işi;                                                                                    İster bir “erkek” olsun, isterse “mahrem”  dişi…                                                                        “Ölenler hep şehîd”tir, “saygı”da yapma kusur!..”;                                                                             “Neşe-sürur” içinde, “sevinçli”dir gidişi…   
KAYIKÇ’Ali “Şehîdler, haşr’a kadar kanlı”dır;                                                                                         “Rabbim Kur’ân’da” dedi, onlar “diri-canlı”dır;                                                                         “Peygamber” müjdeledi, onlar  şan’dan “şanlı”dır…                                                                          Âlimler-velîlerle, “Cennet’te nûr-içre nûr”;                                                                                                                    Yaşları “33”te, hepsi “delikanlı”dır…                                                                                                    ------------------------------------------------                                                                                                           (*): Hamza: Hz. Hamza “r. anh”                                                                    

 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim