• BIST 114.418
 • Altın 163,268
 • Dolar 3,8030
 • Euro 4,6507
 • Samsun 11 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Samsunspor’da Gazişehir hazırlıkları
 • Taraftarlardan Samsunspor’a 1 Milyon 175 Bin TL
 • Ulusoy’dan Samsunspor’a Yardım
 • Samsunspor’da Gazişehir hazırlıkları
 • Taraftarlardan Samsunspor’a 1 Milyon 175 Bin TL
 • Ulusoy’dan Samsunspor’a Yardım

“OSMANLI” ve “OSMANLICA DÜŞMANLIĞI” ile AGOPÇU”NUN GÂYESİ/2

Ali Kayıkçı

“OSMANLI” ve “OSMANLICA DÜŞMANLIĞI” ile AGOPÇU”NUN GÂYESİ/2
  “Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla.  Oku!.. O, keremine nihayet olmayan Rabbindir; kalem ile yazı   yazmayı öğreten de O'dur. O, insana bilmediği şeyleri öğretti. Sakın okumazlık etme; çünkü insan,   kendini nasîhate ihtiyacı yokmuş görmekle muhakkak azgınlık eder!..”          (Kur'ân-ı Kerîm, Alak Sûresi, âyet 1-7'den)
  “Bazı şiirler, elbette apaçık bir hikmettir…”, “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa,   hemen alır.”,  “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır...”, “Şâir Hassan'ın sözleri, düşmana ok   yarasından daha tesirlidir…”,  “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir...”       (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
  “Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir… Mutlak hakikat Allah'tır…”,  “Şiir, Allah'ı sır ve güzellik   yolundan arama işidir… Şiir, türlü tecelli yoluyla Allah'tan gelir; ve bütün bu perdeleri devirerek   Allah'a yol açmaya doğru gider…”,  “Şâir odur ki; renk, çizgi, ses, ahenk, hacim, pırıltı, ışık, buud,   hareket, eda, mânâ, her tecelliyi şiir, şiiri de Allah için bilir…”, “Renk renk hâtıralarım,  oda oda   silindi/Anne kokan bir Türkçem vardı, o da silindi.”                                            (Necip Fâzıl Kısakürek-Çile)
  “Şiir, nesirden bambaşka bir hüviyettedir. Şiir duygusunu lisan hâline getirinceye kadar yoğurmak, onu   çok toplu bir madde hâline sokmak, o kadar ki, mısra güyâ hissin ta kendisi imiş gibi okuyucuya   samîmî bir vehim vermek”tir.
                  (Yahya Kemâl Beyatlı)
  “Bugünden sonra; divanda-dergâhta, bargâhta, mecliste-meydanda Türkçeden başka dil    konuşulmaya!..”
               (Karamanoğlu Mehmet Bey–12 Mayıs 1277)     “Türkiye'nin en mühim dâvâsı, hiç şüphesiz, dil dâvâsıdır.”
    (Prof. Dr. Mehmet Kaplan-Nesillerin Rûhu, s. 150)
  “İsrail, 1948'de kurulurken 5 bin yıl evvel kullanılan İbraniceyi resmi alfabe olarak kabul etti. Kaybolup   giden bir dil, yeniden hayat buldu. (…) Tek parti zihniyetinin Osmanlı muhalefeti, İslâm    düşmanlığından ileri gelmektedir. İslâm'a düşman olanlar; imâna da, ezâna da, namâza da, camiye de,   elifbaya da düşmandır.”
            (Rahim Er-Türkiye Gazetesi; 11.12.2014, s. 3) 

  S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere “Osmanlı Devleti”nin külleri üzerinden doğan “Türkiye Cumhuriyeti “nde;   uzunca bir süre  gizli/aşikar “Osmanlı düşmanlığı” devam etmiş ve ona ait ne varsa ya düzmece tarih bilgileri ile karalanmış veya “yazı devrimi” gibi bir takım uygulamalar ile “mazi” horlanmış, hatta aşağılanmış ve unutturulmak istenmiştir.    Sözde “yazı devrimi”nin arkasından getirilen “dil devrimi/uydurukça furyası” da işte bunun bir başka boyutu, diğer bir söyleyiş ve onların ifadesi  ile  “aşama”sıdır.
 Şimdilerde ise malûm cephe ve zevat; işte bundan dolayıdır ki “Osmanlıca dersleri” konusunda hop oturup hop kalkmakta, nerede ve ne kadar salvocusu varsa, bulunduğu yerden habire “veryansın” etmekte;  “ana okulları”nda yabancı dile ses çıkarmaz, hatta teşvik eylerken, liselerde “seçmeli ders olması kararı”nı bir türlü hazmedememektedir…
 “Kültür”, bir milletin “varlık dâvâsı”dır. Dil de “Kaplan Hoca”nın deyişiyle “Türkiye'nin en mühim dâvâsı”dır.             Bu konuyu/dâvâyı kavrayanlar,  zaman zaman “örnek çıkışlar” yapmakta ve güzel hâtıralar bırakmaktadırlar. Bunlardan biri de önceki yılda yaşanmış olan bir “Emniyet  Genel Müdürlüğü” uygulamasıdır ki hatırlatmakta fayda görüyoruz:
  “Polisin Sesi”, “Kent”, “Sembol” ve “Yurtta Huzur” gazeteleri ile  “Yeni Ufuk” dergisinin Kurucu'su ve Genel Yayın Yönetmeni olan “Abdullah Akdağ” adı geçen derginin Nisan-Mayıs 2012 tarihli, 9. Sayı, 51. sayfasında “Yabancı Kelime Kullanımına Yasak!..” başlıklı haberinde; Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “polislerin kullanmasını yasakladığı 350 kelimelik bir liste”den bahisle konuyu okuyucularına duyurmakta, hemen bir sonraki sayfasında da “Türkçe Operasyonu ve Emre'nin Hatırlattıkları” başlığı altında Artvin Emniyet Müdürlüğü'nün bu husustaki hassasiyetini gündeme getirmektedir.
 Bu “350 kelimelik liste”de şu yabancı kelimeler öne çıkmakta bunların yerine karşıtları olan Türkçelerinin kullanılması istenilmektedir:
 “Agresif/Saldırgan”, “Ajitasyon/Kışkırtma”, “Aktivite/Etkinlik”, “Aktüalite/Güncellik”, Alkometre/Alkolölçer”, “Alternatif/Seçenek”, Ambiyans/Hava, (Ortam)”, Amortisman/Yıpranma (Aşınma) Payı”, Analist/Çözümleyici”, “Anchorman/Ana Haber Sunucusu”, “Angajman/Bağlantı”, “Antipatik/Sevimsiz (İtici), (Soğuk)”, Averaj/Sayı Farkı”, “Bodyguard/Koruma”, “Boldkoyu/Branş (Kol),”Call center/Data veri”, “Dejenerasyon/Yozlaşma”, “Departman/Bölüm”, “Depozit/Güvence parası”, “Depresyon/Bunalım (Çöküntü)”, “Dijital/Sayılı”, “Direktif/Yönerge”, “Dominant/Baskın”, “Eksper/Bilirkişi”, “Ergonomik/Kullanışlı (Elverişli)”, “Espiyonaj/Casusluk”, “Fair-flay/Dürüst oyun”, “Fanatik/Bağnaz”, “Firt class/Birinci sınıf”, “First lady/Başbayan”, “Hacker/Bilgisayar korsanı”, “Provakasyon/Kışkırtma”, “Provokatör/Kışkırtmacı”, “Radikal/Köktenci”…
 EGM'nü, bu dikkat ve hassasiyetinden dolayı can-ı gönülden kutlarken, “Yeni Ufuk Dergisi”nin Sayın Genel Yayın Yönetmeni, hemşehrimiz “Abdullah Akdağ”'a teşekkürlerimizi ve Siz Saygıdeğer Okuyucularımıza da kalbî sevgilerimizi sunuyoruz…
  * - * - * - * - * - *    
  Yıllar var ki “YÖK” uyur, Milli Eğitim sarhoş;
 İki yana bir geri; ne yelken var, ne rota;
 Milyonlar heba olur, programlar: İçi boş;
  Ben “Millî kültür” derim, sen: Sol anahtar-nota;
  Ben “Alp-Eren” isterim, sende imalât: Liboş…

 “Yahya Kemâl”, “NFK”; “Mehmet Kaplan”, “Kabaklı”;
 “Bahtiyar Vahapzâde”, ne demişse hep haklı;
 “Nâzım” gbi sapıklar, mideden çıngıraklı;
  Ben “Millî kültür” derim, sen: Sol anahtar-nota;
  “Nesillerin Rûhu” yok, Batı'dan yemiş zoka…

 “Faruk Kadri Timurtaş”, “Nihat Sâmi Banarlı”;
 “Necmettin Hacıemin”, çınar “Mehmet Çınarlı”;
 “Seyyid Ahmet Arvasî”, ehl-i sünnet pınarlı;
  Sen-ben, ırkçılık yok; îmân istemez kota;
  “Yavuz Bülent Bâkiler”, her makâle bin okka…

 “Cemil Meriç-Peyami”, dün'ü bugüne bağlar;
 “Oktay Sinanoğlu” ki, Okyanus öte ağlar;
 Karamanoğlu Mehmet”, fermanı deler çağlar;
  “Yûnus” dilli insanlar, demez arı dil moda;
  “Entel” görünmek için, sözü Lâtince toka…

 “Kukul Hoca” bir başka; hem ilim, hem irfân var;
 Yarım asırdır yazar, okuyan çok şey anlar;
 Târih var, millî şuur; zafere heyecanlar;
  Gâziler-kahramanlar, vatan için şühedâ;
  Kemençenin sesiyle, horon tutar şu taka…
    === 2 ===
 Anlayan anlıyor bak, işte EGM bildi;
 “350 kelime”, “yasak liste”yle sildi;
 Tebrikler eyliyoruz, “kültürüme” eğildi;
  Sabun tozu-deterjan; çivit kat, hatta soda;
  Temizle ülkemizden, sen basmazsın hiç faka…

 Sonrasında “Artvin”den, “güzel sesler” duyuldu;
 Gitti “Resepsiyon”lar, “Kayıt-kabul” konuldu;
 “VIP Salonu” ne imiş, bak “Ağırlama” oldu;
  “Kondisyon/İdman” imiş, salonlar oda oda;
  “Buhar hamamı” varken, “Sauna”ya tû-kaka…

 Orda burda “WC”ler, “Hel┠desen olmaz mı?
 “Restaurant” yerine, “Yemek salon” konmaz mı?
 “Yeni Ufuk” duyurdu, millet bundan onmaz mı?
  Amir-memur şuurlu, değil asla voyvoda;
  Dil kültür dâvâsıdır, var mı uzaktan baka!...

 “Kültür” varlık dâvâsı, bir “cihân mefkûresi”;
 “Îmânlı insanlar”ın, daim çıkar “gür sesi”;
 Yoksun kalan milletin, okunmaz esamisi;
  Mallar-canlar bu yolda, olur daima fedâ;
  KAYIKÇ'Ali eser yap, velev ki bir baraka!...
 Sözün özü: Bunun devamında da elbette ki “Osmanlıca Dersleri”ni tavsiye eyleyen “19. Milli Eğitim Şûrâsı Kararı” gelmiştir ki, her bakımdan ve her kademeden destekçilerini can-ı gönülden kutluyoruz…

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim