• BIST 118.090
 • Altın 162,713
 • Dolar 3,7863
 • Euro 4,6370
 • Samsun 9 °C
 • Ankara 4 °C
 • İstanbul 4 °C
 • İYİ MÜCADELE ETTK
 • Samsunspor standı Terme’de
 • YİNE HÜSRAN ! ! !
 • İYİ MÜCADELE ETTK
 • Samsunspor standı Terme’de
 • YİNE HÜSRAN ! ! !

NİCELERİ VAR Kİ “IŞİD SEMERLİ”…

Ali Kayıkçı

NİCELERİ VAR Kİ  “IŞİD SEMERLİ”…
*   “Asra yemin olsun ki, insan hiç şüphesiz hüsran içindedir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Asr Sûresi, âyet 1-2)
*  “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki size ateş dokunur, sonra kurtulamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Hûd Sûresi, âyet  113)
*   “Allahü teâlâ zâlimleri sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 57, 140)
*   “…âhirete inanmayanlar, derin bir dalâletle (sapıklıkla) azap içindeler.”      (Kur’ân-ı Kerîm;  Sebe Sûresi, âyet 8’den)
*   “…yarattığımız insanlara, içlerinden Peygamber gönderdik ve Allahü teâlâya ibâdet ediniz. İbâdet edilecek, O’ndan başkası yoktur. O’nun azâbından korkunuz! dedik. Dinlemeyenlerden, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayanlardan, dünyâ nimetlerini bol bol vermiş olduğumuz birçoğu, bu (…) Peygamber, size ölüp, kemikleriniz çürüyüp, toz toprak olduktan sonra, tekrar dirilerek kabirden kalkacaksınız, diyor. Hiç böyle şey olur mu? Ne varsa, ancak bu dünyâdadır. Cennet, Cehennem, hep buradadır. Bu dünyâ böyle gelmiş böyle gider. Öldükten sonra, bir daha dirilmek yoktur, dediler.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mü’minûn Sûresi, âyet 30’dan)
*   “Son da ilk de (âhiret de dünyâ da) Allah’ındır.”  (Kur’ân-ı Kerîm;  Necm Sûresi, âyet 25)
*   “Kâfirler, Allahü teâlânın emirleri ile Peygamberlerin emirlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız, diyorlar. Îmân ile küfür arasında bir yol açmak istiyorlar. Onların hepsi kâfirdir. Kâfirlerin hepsine Cehennem azâbını, çok acı azâbları hazırladık.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 150-151)
*   “Yahûdîler Üzeyr’e, Hıristiyanlar da Îsâ’ya ‘Allah’ın oğlu’ dediler. Daha önce kâfir olmuş kişilerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah, onları kahretsin!” (Kur’ân-ı Kerîm; Tevbe Sûresi, âyet 30)
*   “Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için, çılgın bir ateş hazırladık.” (Kur’ân-ı Kerîm; Fetih Sûresi, âyet 13) 
*   “İsyân edenler ile harp edip, bunları itaate getirin!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hucürât Sûresi, âyet 9)                                                 
*  “Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısâs yapmak farz kılındı. Ey akıl sâhipleri! Bu kısâsta sizin için bir hayât vardır.  Ümit edilir ki, siz (haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız.”   (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 178-179’dan)                                                                                          *  “…(Kısas ve zinâ gibi şeylerden dolayı meşrû) bir hak olmadıkça, Allah’ın harâm  ettiği cânı katl etmeyin!..”         (Kur’ân-ı Kerîm-Enâm Sûresi, â: 151)                                                                                                                                 *  “Kim bir mü’müni kasten katl ederse, onun cezâsı, ebedî kalınacak Cehennem’dir. Allah ona gazâb etmiş, lânet etmiş ve büyük bir azâb hazırlamıştır.”       (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, â: 93)   
*   “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”, “Ana-babanın çocuğuna olan ve mazlûmun, zâlime olan bedduâları red olunmaz.”, “Kâfir bile olsa, mazlûmun duâsı red olmaz.”, “Mazlûmun bedduâsından korkunuz. Çünkü onunla Allahü teâlânın arasında bir perde yoktur.”, “Allahü teâlâya Cebrâil aleyhisselâm gibi ibâdet etseniz, mü’minleri, Allah için sevmedikçe ve kâfirlere ve mürtetlere, Allah için düşmanlık etmedikçe, hiç birisi kabul olmaz.”       (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*   “Fâsık: Allahü teâlânın harâm etmesine ehemmiyet verdiği hâlde emir ve yasaklara uymayan, âsî, açıkça günâh işlemekten çekinmeyen, günâhkâr.”, “Öğrenilmesi farz ve vâcib olan fıkıh (din) bilgilerini öğrenmemek fısk’tır.”  (Sözlük)
*   “Kâfir: Peygamber Efendimizin getirdiği inanılması zarûrî olan îmân esaslarından birine inanmayan, İslâmiyet’in emirlerinden birini inkâr eden veya hafife alan kimse, Müslüman olmayan, gayr-i müslim.” (Sözlük)
*   “Din bilgilerinde, ibâdetlerde zamana uyulmaz. Îmân (inanç) bilgileri, din bilgileri zamanla değişmez. Bunları değiştirmek, zamana uydurmak isteyenler, Ehl-i Sünnetten (Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarının yolunda olanlardan) ayrılır, kâfir veya sapık olurlar. Çünkü İslâmiyet’in Kıyâmete kadar bozulmayacağını, doğru olarak kalacağını Allahü teâlâ söz vermiştir.” (Tahtâvî-Hamdullah Decvî)
*   “Kâfir, Müslüman olmayan demektir. Hatta Müslüman olduğunu söylese, ama dînin bir emrini inkâr etse, yine kâfir olur. Her ateist kâfirdir, ama her kâfir ateist olmayabilir.” (M. Ali Demirbaş-Türkiye Gzt. 12.10.2010, s. 15)
*   “Alma mazlûmun âhını, çıkar âheste âheste.” (Ata sözü) 
*    “Terörün dili yok, yüzü yok; milliyeti, ırkı, vicdanı yok; duygusu, karakteri yok; acıması, dini, mezhebi, inancı yok. Bizim de korkumuz yok!..” Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu-Başbakan; 16.10.2015  
S
aygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                  Bilindiği üzere; “Ankara Katliâmı”nın, “şüphelisi” olarak iki isim medyaya,  güvenlik birimleri tarafından verilmiş durumda. Yunus Emre Alagöz ve Ömer Deniz Dündar. Faillerin IŞİD ile ilintili olduğu, Suriye’ye yabancı savaşçı olarak gidip döndükleri belirtiliyor (Ceren Kenar-Türkiye Gazetesi; 15.10.2015, s. 16). Diğer taraftan yazılı ve görülü basın-yayın organlarında “diğer canlı bombacı” olarak da “19 isim” daha resimleri ve isimleriyle bir bir tanıtılmış ve ülkemiz insanları bunlardan haberdar edilmiş oldu…
Biz de bu “haşarat yaratıkları” ve onlara destek verip arka çıkanları; köşemize taşıyalım, taşıyalım ama bir güzel de “taşlayalım” istedik. Ortaya, aşağıda okuyacağınız mısralar çıktı…
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı bu mısralarımız ile başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =
“21 hain”den, “19 yerli”;
“Alagöz”le “Dündar”, “İblis” değerli; 
Kimi “PKK”lı, “DHKP”li…
Niceleri var ki, “IŞİD” semerli; 
Hele “3 tanesi”, zilli mi “zilli”…

“21 bombacı”, “gâfil-satılmış”;
“İnsanlık”tan çıkmış, çöpe “atılmış”;
“Kenef” maddesiyle, birlik “katılmış”…
Niceleri var ki, “IŞİD” semerli; 
“Kandil”de, “Beka”da; elde “tutulmuş”…

“21 bombacı”, “uşak” mı “uşak”;
“Deniz Gezmiş”lerden, sonraki “kuşak”;
Kâh “Moskova-Şam”a, “besleme-yavşak”…
Niceleri var ki, “IŞİD” semerli; 
“Bomba” ile “ölüm”, “cahîm”e “kavşak”…
        === 2 ===
“Hükümet yaptırdı, Saray’dır fail”;
Diyen ey “şaşkaloz”, sen dahi ayıl!..
“CHP” arkanda, sevinçten bayıl!..
Niceleri var ki, “IŞİD” semerli; 
“Meclis”i girdin ya, “adam”dan sayıl…

“Hemen barış” diyen, kırk yıldır “nerde?”;
“Millet” için “şifâ”, olmuş mu “derde?”;
“Demokrasi-emek”, niyete “perde”…
Niceleri var ki, “IŞİD” semerli; 
“Baykuş” olmuş öter, “Başkent”li yerde…

KAYIKÇ’Ali der ki, bu tarih “vahşet”;
Yaralılar diyor, “Ceh’nemî dehşet”;
“Medya”da, “TeVe”de; günlerce “manşet”…
Niceleri var ki, “IŞİD” semerli; 
Al-götür sözünü, “Esad”a “bahşet!..
    = = = 3 = = =
“Gök”ten bir “taş” düşmüş olsa, onu da “O” attı derler; 
Günde “3 övün” söverler, hem de “İktidar”dan yerler;
Bir acayip “mahlûk” bunlar, varıp “düşman”ı severler…
Orda-burda nicesi var, “PKK yüklü-semerli”;
Kim “Din-Diyanet düşmanı”, onu tutup hep överler…

“Olmayan”ı oldururlar, “ölmeyen”i öldürürler;
“Şeytân” dostu olmuş bunlar, “İblis”i hep güldürürler;
“Asker-polis” demez vurur, “vatan”ımız böldürürler…
Orda-burda nicesi var, “PKK yüklü-semerli”;
“İsimleri” yanıltmasın, birer “kripto” döldürler…

KAYIKÇ’Ali şaşma buna, “Tanzimat”tan kalmış bunlar;
“Yahudi”si “dönme” olmuş; kimi var, “Pontus’çu” Rûmlar; 
“Ahvâl” böyle, hayret etme; “özetle” budur durumlar…
Orda-burda nicesi var, “PKK yüklü-semerli”;
Az kaldı, birkaç hafta var; yakındır “düşer” burunlar…  

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim