• BIST 116.593
 • Altın 162,639
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 3 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

“MAVİ-MAVİ MARMARA”, BU “İNSANΔ BİR “YARDIM!..”

Ali Kayıkçı

(Van’da şehîd olan Samsun’un 69. Polis Şehîdi, Başpolis Memuru Yakup Kurt’un aziz hâtırasına)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nis”a Sûresi, âyet 59)    
*“Onlar sağır, dilsiz ve kördür, bu hâllerinden dönüp îmân etmezler!” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, âyet 18)         *“Kalbleri var, ama anlamazlar; gözleri var, ama görmezler; kulakları var, ama işitmezler.”, (…) “Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Sana bakarlar, ama görmezler.”    (Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, âyet 179, 198)
*“Mü’minler, mü’minleri bırakıp kâfirleri velî (dost) edinmesinler. Kim böyle yaparsa,  Allah ile ilişiğini kesmiş olur.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet: 28)
*“Düşmanınız olan kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin!..”;“Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 103 ve 105’den)
*“Mü’minler, sâdece kardeştirler; o hâlde ihtilâf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki, O’nun merhametine nâil olasınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Hûcûrat Sûresi, âyet: 10)
*“Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısâs yapmak farz kılındı.(…) Ey akıl sâhipleri! Bu kısâsta sizin için bir hayât vardır.  Ümit edilir ki, siz (haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 178-179’dan)
“…(Kısas ve zinâ gibi şeylerden dolayı meşrû) bir hak olmadıkça, Allah’ın harâm  ettiği cânı katletmeyin!..” (Kur’ân-ı Kerîm-Enâm Sûresi, â: 151)
*“Kim bir mü’müni kasten katlederse, onun cezâsı, ebedî kalınacak Cehennem’dir. Allah ona gazâb etmiş, lânet etmiş ve büyük bir azâb hazırlamıştır.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, â: 93)
*“Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” , “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”,  “Ekber-i kebâir (büyük günâhlar): Bir şeyi Allahü teâlâya ortak etmek, adam katl etmek, (…)” , “Müslüman demek, Müslümanlara eli ile dili ile zarar vermeyen kimse demektir.”, “Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Ona zulüm etmez, onun yardımına koşar,  onu küçük ve kendinden aşağı görmez. Onun kanına, malına, ırzına,  nâmusuna zarar vermesi haramdır.”, “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek, kâfirleri sevmemektir. Cenâb-ı Hak, Îsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (Eğer yerlerde ve göklerde bulunan bütün mahlûkların ibâdetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarıma düşmanlık etmedikçe, hiç fâidesi olmaz.”, “Cemâat râhmettir. Ayrılık azâbdır...”, “Cemâate yapışınız. Çünkü Allahü teâlâ bu ümmeti dalâlet üzere bir araya getirmez…”, “Kim cemâatten bir karış ayrılırsa, İslâm ipini boynundan çıkartmıştır…”, “Şeytân, insanın kurdudur. Kenarda köşede kalmış, sürüden ayrılmış koyunu kurt yakaladığı gibi, şeytân da cemâatten ayrılanları yakalar. Sakın cemâatten ayrılmayınız.”, “Ümmetim, zâlime zâlim demekten çekinecek bir hâle gelirse, Allahü teâlâ onlara yardım etmez.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“M-12: Hiçbir mümin, diğer bir müminin mevlâsı (dostu, yardımcısı, kendisiyle antlaşma yaptığı kişi) ile aleyhte bir anlaşma yapmayacaktır.”
“M-14: Hiçbir mümin (…) mümine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”
“M-15: …Çünkü müminler, diğer insanlardan ayrı olarak birbirlerinin mevlâsı  (dostu, yardımcısı, kendisiyle antlaşma yaptığı kişi)dır.”
“M-19: Müminler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”
“M-22: Bir kimsenin, bir mümini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delillerle sabit olunca, öldüren hakkında kısas hükmü tatbik olunacaktır. Ölenin velisi buna rızâ göstermediği takdirde, bütün müminler ona karşı cephe alacaklardır.” (Hz. Muhammed “s.a.v.”-Medine Sözleşmesi’nden)
*“Her günâh afv edilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.”  Hüseyin Hilmi Işık (r. aleyh)
*“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.” Said Nursî (r.aleyh)
*“Gâyemiz, İslâm Birliği’ni kurmaktır. Çünkü karşımızdaki şer güçler, yeryüzünü fesada sokmak için hep beraber hareket ediyorlar. Bak bir Amerika, Irak’ı yok etmek için geldiği zaman 30 tane ülke birden geliyor. İnsanlık, bu durumdan nasıl kurtulacak? Bunun bir tek çâresi vardır. Yeniden hakiki Hakk anlayışına dönmek, bütün dünyâda ‘Adil Düzen’i kurmak ve bunu yapabilmek için de ‘İslâm Birliği’ni tesis etmek…”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)
*“Bugün nereye giderseniz gidin, hiçbir yerde İsrail aleyhine uluslararası topluluklarda karar alınamaz. ABD, batı ülkeleri; yeri geldiği zaman Rusya, hep onun yanındadır. …bunu bazıları fark etmiş, bazıları fark etmemiştir.”, “Batılılar iki sahayı kullanıyor: Mezhep ayrılığı, kavmiyet çatışmaları. Bu ikisini de çok güzel kullanıyorlar. Müslümanlar birbiri ile çatışsın, biz buradan izleyelim, diyorlar.” (Temel Karamollaoğlu-SP Genel Başkan Yrd. Sivas E. Belediye Bşk)  
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.” (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*“Bu dine, bu ırka ve bu toprağa/Sataşmak isterse herhangi gâvur:  Vur! Allah aşkına vur!..”  (Abdurrahim Karakoç)
*“Dinî ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun; masum insanların yanındayız. Zulüm yapan Müslüman ismini de taşısa Esad gibi, Yahudi ismi de taşısa Netanyahu gibi, Hıristiyan ismi taşısa Obama gibi; çocuklara bomba yağdıran bütün zâlimlere karşı tek yürek bir aradayız.” (İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım-İstanbul Tünel Meydanı; 29.05.2016)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bugün, 2016 yılı Mayıs ayının son günü. Takvim yaprakları,  “Gazze’ye insanî yardım malzemesi götüren Mavi Marmara Gemisine yönelik 2010 yılında, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırının yıldönümü” diyor. 
Bu yıldönümü vesilesiyle de İstanbul’da gerçekleştirilen yürüyüş sırasında” İHH (İnsani Yardım Vakfı) Genel Başkanı” tarafından yapılan konuşmadan bir cümleyi de yukarıda aynen verdik.
Adı geçen Vakfın, günlük gazetelerimize verdiği bir ilân ile “Samsun Canik Belediyesi” tarafından geçen yıl hazırlanan bir de “Mavi Marmara-Mazlum Coğrafyalar Müzesi; Özgürlük için, İnsanlık için, Yola Çıkıyor” adını taşıyan bir de “kitap” var çalışma masamızın üzerinde.
 Bu ilânda; 37 devlet vatandaşlarından meydana gelen kafile ile 100’ün üzerinde devletin halklarından toplanan yardımlarla dünyânın ortak vicdanını temsilen “Gazze”ye yardım için yola çıkıldığı, uluslararası sularda iken İsrail silâhlı güçleri tarafından botlar, savaş gemileri, savaş helikopterleri, insansız hava araçları ve denizaltılarla saldırıya maruz kalınıp orada 9, 4 yıl komada kaldıktan sonra vefat eden Uğur Süleyman Söylemez ile birlikte toplamda 10 şehîd verildiği belirtilmekte; diğer taraftan bu olaydan 4 saat öncesinde de PKK marifetiyle İskenderun’da bulunan “Deniz İkmal Destek Komutanlığımıza” roketatarlı bir saldırı daha yapıldığı ve burada da 9 Mehmetçiğin şehîd ettirildiği hatırlatılmaktadır.    
Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC)’ne de taşınan bu menfur hadisenin davasının hâlen devam etmekte olduğuna da dikkat çeken İHH; Türkiye’nin haklı taleplerinin yerine getirilmesi için mücâdelenin sonuna kadar sürdürüleceğine işaretle, “Şehîdlerimizi Şükrânla ve Rahmetle Anıyoruz” demektedir. 
Biz de buna can-ı gönülden katılıyor ve ayrıca mısra-mısra hâlinde şunları da diyoruz Saygıdeğer Okuyucularımız:
    = = = * = = =                 
“Gazze” için “özgürlük”, “Filistin’e moral” var;
“37 devletten, cesur-yiğit” insanlar…
“Yardımlar” toplamışlar, “el-ele” vermiş karar:
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“Siyon’un gözü dönmüş”, “DİDK”e veriyor zarar!..
               
“PKK”yla hem fikir, “askerime” saldırır; 
“Roketatar” mermisi,  “6 şehîd” kaldırır;
“TSK’ya gözdağı”, “Irak” nefes aldırır!..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“10 şehîd de gemiden”, “suçsuz insan” öldürür!..

Ne “hesap” var “tazminat”, ne “abluka” son bulmuş;
“Filistin cenderede”, bir çocuk mu kurtulmuş?
“100 devletin yardımı”, “masumlara” sunulmuş?..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
Bir “Van minut!” var idi, akıbeti ne olmuş?..

“İHH” ilân vermiş “6 yıl”ın ardından;
“Uğur Süleyman…” çekti, “Yahudi”nin derdinden;
“4 yıl komada” kaldı, ve “öldü” kederinden!..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“Acısı-acımız”dır, “sarstı bizi” derinden!..

 Bu “acı”nın, bu “kan”ın; “diyeti” ödenmeden;
“Üçgen-üçgen bayrak”tan, “2 mavi” inmeden;
“Kuru özür” boş iştir, “hedef ne” bilinmeden!..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“ABD şemsiyesi”, “bölgeden” silinmeden!..

Yok “IŞİD”miş, “DAEŞ”miş; hepsi “Coni” kurgusu;
“PYD”ymiş, “YPG”; “PKK”nın uğrusu;
Yok “Buş”muş, “Obama”ymış;     “Siyon eli” doğrusu!..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“Tahran”ın burnu uzun, daha da uzun Rus’u!..

“Abluka insanî suç”, “İsrail” daim suçlu;
“ICC Davaları”, “siyasî pislik” uçlu;
“Washington pusulalı”, adalete hep murçlu!..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“Tarot-marot” diyorlar, “Yıldız Falı”ndan burçlu!..

“Bülent Yıldırım” gibi, “teşhis” ile “tedavi”;
“Zâlim zulmü” daimi, “Müslüman’a müdavi”;
“Hakk cephesi” nerede, niçin “durmuyor kavi!..”
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“Her köşeden bir baş” var, istemez başka davi!..”

KAYIKÇ’Ali yaz bunu, “Akıllar gelsin başa;
Hak-hukuk ne bilmezsen, ister 80-100 yaşa!..
Suya yazı yazılmaz, anıt diyorsan taşa!..
“Mavi-Mavi Marmara, bu insanî bir yardım”;
“Târih sahneleniyor”, ondandır bu kargaşa!..
(Bölge parselleniyor), ondandır bu kargaşa!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim