• BIST 109.156
 • Altın 153,298
 • Dolar 3,8173
 • Euro 4,5053
 • Samsun 3 °C
 • Ankara 0 °C
 • İstanbul 14 °C
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"
 • SAMSUNSPOR 1 PUAN İLE YUVAYA DÖNDÜ
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"
 • SAMSUNSPOR 1 PUAN İLE YUVAYA DÖNDÜ

“KAYAOĞLU SITKI BEY”…

Ali Kayıkçı

       *    “Oku! Seni yaratan Rabbinin adıyla.  Oku!..  O, keremine nihayet olmayan Rabbindir; kalem ile yazı yazmayı öğreten de O’dur. O, insana bilmediği şeyleri öğretti. Sakın okumazlık etme; çünkü insan, kendini nasîhate ihtiyacı yokmuş görmekle muhakkak azgınlık eder!..” (Kur’ân-ı Kerîm;  Alak Sûresi, âyet 1-7’den
*    “Bazı şiirler, elbette apaçık bir hikmettir…”,  “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen alır.”,  “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır...”,  “Şâir Hassan’ın sözleri, düşmana ok yarasından daha tesirlidir…”,  “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir...”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)                                                                                                        *    “Bilgilerin doğru olması kâfi değil. Esas olan yazarıdır. Yazarının rûhâniyyeti satırların arasında dolaşır. Yazan ihlâslı birisi ise, okuyan istifâde eder. İhlâslı değilse, fâsıksa, habîs rûhu kitâba aks eder. Okuyan zarar görür de haberi bile olmaz. İşte,  Müslümanlar böyle kitâpları okuyunca kalblerinde bir kararma meydana gelir. Kitâbı yazan, yazdığından daha mühimdir. Temiz su, temiz borudan geçerse temiz olur. Temiz su, pis borudan geçerse temiz olur mu?.. Pis borudan akan sudan şifâ olmaz.” (Hüseyin Hilmi Işık “rahmetullahi aleyh” Efendi (Eyüp,1911- Eyüp, 2001) 
*   “Bir saat kitap okumak, yarım saat sohbet etmek gibidir.”  (Enver Ören-Sohbetler; c. 1, s. 433, 461)                                                *   “Eleştirilmek, bilim insanı için olmazsa olmazdır… Çünkü bilim insanını yetiştiren ve geliştiren; görüşleriyle ilgili yapılan yapıcı eleştirilerdir. Çalışmalarımla ilgili yapıcı ve yol gösterici eleştirileri dört gözle okuyuculardan beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.”  (Prof. Dr. Mahmut Aydın-OMÜ Rektör Yardımcısı-Denge Gzt. 19.08.2014, s. 3.)    

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                Bilindiği üzere bu sütunlarda, zaman zaman günlük siyasî meselelerin dışına da çıkarak “kültür-sanat” konularını işlemekte ve bâzen de bir “edebî eseri ve yazarı”nı tanıtmaktayız. Bu gün de Sizlere, kıymetli bir hemşehrimiz olan ve aynı zamanda da “Dünden Bugüne SAMSUNLU ŞÂİRLER ve YAZARLAR ANSİKLOPEDİSİ (414 İsim/Binikiyüz 55 Resim/Üçbinikiyüz 55 Eser)” adı altında “8. Baskı”ya hazırladığımız yayının 660-661’inci sayfalarında yer alan “Öğretmen, Müfettiş -Yazar Sıtkı Kayaoğlu”ndan ve O’nun “Samsun Kavak Azaklı Köyü Tarihi ve Kültürü” adını taşıyan eserinden bahsetmek istiyoruz:                                                                                                                                                Sayın  “Sıtkı Kayaoğlu”, 1954 yılında Kavak ilçemize bağlı Azaklı Köyü’nde dünyâya geldi. Hayatının 25 yıllık kısmını, tahsil dönemi ile birlikte köyünde geçirdi. Bir taraftan da çobanlık yaptı, gurbet ellerde fabrika işçisi olarak çalıştı.                                                                                                                                          Bolu Eğitim Enstitüsü’nden mezun olduğu 1977 senesinde Vezirköprü ilçesi Teberük Köyü İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak memuriyet hayatına atıldı. 12 yıl burada görev yaptıktan sonra 1989’da Samsun Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenliğine atandı. 6 yıl da burada hizmet verdikten sonra 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Denetimi Teftişi Plânlaması ve Ekonomisi Bölümünü bitirdi. Akabinde de Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde “Müfettiş” oldu. 1997 yılında ise farklı fakültelerden mezûn olup sınıf öğretmeni olarak atanan öğretmenlere pedagojik formasyon dersleri vermekle görevlendirildi. Ayrıca Gazi, Süleyman Demirel, Mersin Üniversiteleri ile MEB Hizmetiçi Eğitim Enstitülerinde “Sertifikalı Üs Düzey Hizmetiçi Kursları”na da katıldı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde “Toplam Kalite Yönetimi” hususunda 4 yıl boyunca dersler verdi, çalışmalar yürüttü.  2011 yılında, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden “Eğitim Müfettişi” olarak emekli oldu.                                                                                                   “34 yıllık memurluk hayatımın yarısını öğretmen, yarısını teftiş işlerinde tamamladım. Emekli olduktan sonra köyümde yaşadığım kültürün kaybolduğunu gördüm. Kültürümüzü yeni nesillere anlatmam gerektiğini hissettim. Çocukluğumda duyduklarımı, yaşadıklarımı, yaşlıların anlattıklarını, arşiv belgelerini, Nüfus Kütüğünü, Tutanak Defterlerini, Evlenme Defterlerini incelemek suretiyle ‘Kavak Azaklı Köyü Tarih ve Kültürü’ adı altında yazmaya çalıştım” diyen “Eğitimci, Müfettiş ve Yazar Kayaoğlu”; bu konuda ‘ilmi hasisliğe” de düşmeden,  “Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Kırımlı, Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Köse” ile “Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Bayram Uzuner” gibi isimlerin bilgilerinden de faydalanmasını bildi.             “Kayaoğlu” bu eseriyle, ayrıca 100’den fazla kaynağa da başvurmak, 60 kadar sayfasını ise pek çoğu târihî belge niteliğinde aile resimleri ile süslemek suretiyle millî kültürümüze kazandırmış bulunmaktadır.                                                                                                                                                     Saygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                                     Bâzı kimseler için hani derler ya, “Civciv yumurtadan çıkmış da kabuğunu beğenmemiş.”                                 Size bugün kendisinden ve örnek bir eserinden bahsettiğimiz kişi olan Sayın “Sıtkı Kayaoğlu” ise, tamamen bunun tersi, örnek bir şahıs, örnek bir köylü çocuğu, eğitimci bir yazar ve müfettiştir…                                                                                                                                  “Kayaoğlu”, niçin mi örnek bir kişi?..                                                                                                                          Şunun için örnek diyoruz: “Kayaoğlu”; hayatının 25 yılını, köyünden kopmadan, köylüsünden ilgisini kesmeden devam ettirmenin yanında, onların “gün”ü ile olduğu kadar “dün”ü ile de ilgilenmiş ve hemşehrilerinin târihî geçmişi yanında kültürünü de, diğer bir ifade ile folklorunu da bir güzel araştırıp kaleme almış ve sonra da “Samsun Kavak Azaklı Köyü Tarih ve Kültürü” adını taşıyan, büyük boy 216 sayfalık bir eser ile millî kültürümüze kazandırmış…                                                                                              Bu eserinde “Kayaoğlu”; kendi araştırıp bulduklarıyla da yetinmemiş ve (yukarıda da söylediğimiz gibi) başta  “Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Kırımlı, Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Köse” ile “Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bayram Uzuner”in verdiği bilgi ve belgeler yanında “Ankara Başbakanlık ve İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri”ne de müracaat ederek eserini bir güzel zenginleştirmiş…                                                                                                             “Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi”, Sayın “Kayaoğlu”nu bu güzel çalışması sebebiyle sayfalarına alıp daha bir zenginleşirken; mahallî ve millî kültürümüz de folklor değerlerimiz olan atasözleri, bilmeceler, efsaneler, halk inanışları, düğün ve kız isteme gelenekleri, bayram kutlamaları, mevlîd okuma merasimleri, doğum öncesi ve doğum sonrası yapılan uygulamalar, çocuklara ad verme ve yiyecek, giyecek gibi konulardaki alışkanlıklar vb. hususlarda yöre üzerinde çalışma yapacak kişi ve kuruluşlara da oldukça kıymetli, bol resimli kaynak bir değere kavuşma imkânı sağlanmıştır…                                                                    Diyoruz ve bu duygu ve düşünceler ile kaleme aldığımız bir  “Methiye” şiirimizi de burada Siz Saygıdeğer Okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz…                                                                                                Kalbî sevgi ve saygılarımızla!..                                                                                                                            - * - * - * - * -                                                                                                                                             Kayaoğlu Sıtkı Bey, araştırdı-yazdı hep;                                                                                                          Öğrendi hem öğretti, ilden-ile teftiş etti;                                                                                                                  34 yıl-bir ömür, kalem tuttu-mürekkep;                                                                                                          Azaklı’da çat-kapı, dünü-güne derviş etti;                                                                                                                  İlim-irfân kimde var, kimde kavi mezhep-meşrep?..
Kayaoğlu Sıtkı Bey, araştırdı-not aldı;                                                                                                                   Tarih dedi, soy dedi; her resme bakakaldı;                                                                                                          Yardım dedi Hakan’a, Kırımlı’ya haber saldı…                                                                                                  Azaklı’da çat-kapı, dünü-güne derviş etti;                                                                                                             Bayram Bey çeviride, şer’i sicil ele aldı…
Kayaoğlu Sıtkı Bey, kültür dedi-folklor’um;                                                                                                  Konuşturdu genç-yaşlı, aldı hem yüzlerce yorum;                                                                                                Mazi-hâle kavuştu, ister panel yap-forum…                                                                                                       Azaklı’da çat-kapı, dünü-güne derviş etti;                                                                                                               Eğitim ne âlemde, nasıl  olmuş sosyal durum?...
Kayaoğlu Sıtkı Bey: Tarım der, yiyecekler;                                                                                                               Üst-baş, kış hazırlığı ve bize has giyecekler;                                                                                                         Oyunlar-gelenekler, maniler-diyecekler…                                                                                                          Azaklı’da çat-kapı, dünü-güne derviş etti;                                                                                                            KAYIKÇI der “Müfettiş, başardı diyecekler…”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim