• BIST 104.539
 • Altın 163,652
 • Dolar 3,9376
 • Euro 4,6999
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 6 °C
 • İstanbul 13 °C
 • 'SORUN KALMADI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
 • 4 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
 • Hedef 3 Puan
 • 'SORUN KALMADI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
 • 4 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
 • Hedef 3 Puan

“KATİLİ”NE “ÂŞIK” OLMUŞ “SEVDÂLIM”!..

Ali Kayıkçı

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

                     
*  “Onlar küfür ile îmân arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (müminlere) ne de şunlara (kâfirlere) bağlanırlar. Allah, kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 143)
  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
*   “Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*    “Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*   “Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.” (Kur’ân-ı Kerîm;  Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*   “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*   “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hûd Sûresi, âyet 113)
*   “Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
*  “İçinizden iyi ve yararlı olana dâvet eden,  doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır.”,  “Siz Müslümanlar; insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz, doğru olanı emreden, eğri olandan insanları sakındırırsınız.”, “Ey îmân edenler! Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarlından taşmakta…”  (Kur’ân-ı Kerîm; Al-i İmrân Sûresi, âyet 104, 110,  118)
*  “Güzel bir söz; kökü yerde sabit, dalları semâda olan güzel bir ağaç gibidir. Yemişlerini Rabbinin izniyle her zaman verir. Habîs (kötü) bir söz de yerinden sökülmüş, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Tibyân Tefsîri-İbrahim Sûresi, âyet: 24-26)
*  “Habîs söz söylemek, habîs adamlara lâyıktır. Habîs adamlara, habîs kelâm yakışır.”  (Kur’ân-ı Kerîm- Mevâkib Tefsîri; Nûr Sûresi, âyet: 26)
*  “Ey îmân edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınızı söylemeniz, Allah katında şiddetli bir buğza sebep olur.” (Kur’ân-ı Kerîm; Sâff Sûresi, âyet 2-3)
*  “Dîn, nasîhattır.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.”, “İyi bir iş yapmaya niyet edip de yapamayana, tam bir iyilik yapmış gibi sevâb verilir. Niyet edip yaparsa, on mislinden 700 misline, hatta daha fazla sevâba kavuşur. Kötü bir işe niyet edip de yapmayana, yapılmış tam bir iyilik sevâbı verilir, niyet edip de yapana ise sâdece bir günâh yazılır.”,  “Îmân etmedikçe Cennet’e giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de gerçek mânâda îmân etmiş olamazsınız!”, “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.” , “İnsan, dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”,   “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
* “Söz ola kese savaşı,söz ola kestüre başı/Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ide bir söz. Kişi bile söz demini, dimeye sözün kemini/Bu cihân cehennemini, sekiz uçmağ ide bir söz.” (Yûnus Emre “r. aleyh”)
* “Biz; şehîdler, yiğitler, velîler yurdu Anadolu’yu garbın tırnakları kanlı istilâcı güçlerinden yalnız toprak ve yalnız coğrafya olarak kurtardık. Ankara’nın, Afyon’un kalelerine Türk Bayrağı çektik ama îmânın bütün burçlarını teker teker yıktık. Yunan’ı İzmir’de denize döktük ama İstanbul gümrüğünden bütün kozmopolit fikirler, garbın en pespâye felsefesi, elini kolunu sallayarak girdi. Garb bizi topuyla, tüfeğiyle değil;  şapkasıyla, kitabıyla, müziğiyle tepeden tırnağa esir aldı. Devlet felsefemiz, garba kapılanmanın ve tapulanmanın yolunu araladı yarım asır…”  (Rızâ Akdemir-Türk Gençliğine Mektuplar; s. 8’den)
*  “Eski Van Milletvekili merhum İbrahim Arvas Bey anlatmıştı. Lozan’ın gizli protokollerinde şu maddeler varmış: 1- Hilâfet kaldırılacak; 2- Şeriat kaldırılacak; 3-Türkiye İslâm’dan ve İslâm dünyâsından uzaklaştırılacak.” (M. Şevket Eygi-Millî Gazete; 26.02.2017)
* “Şapkalarını aldık. Alfabelerini aldık. Saatlerini aldık. Rakamlarını aldık. Takvimlerini aldık. Tatillerini aldık. Tartılarını aldık. Kanunlarını aldık. Ölçülerini bile aldık… Bir dinleri kalmıştı, onu almadık.” (Mustafa Koç-Türkiye Gazetesi; 20.03.2017, s. 16) 
*   “Kılavuzu karga olanın, burnu b..ktan kurtulmaz.” (Türk Atasözü)
*   “Geçmiş, geleceğin malzemesidir.” (Cemil Meriç)
*  “Erdoğan, Gülen’in iadesine karşılık İncirlik’i masaya koyacak. Gülen’i bu durumda Türkiye’ye teslim etmek, ABD Yönetimi için onursuzluk olacaktır!..” (Wall Steet Journal Gazetesi)
*  “İsmet Paşa’nın askerî okuldan hocası olan Haim Naum, Lozan’da İngilizlere aynen şu sözü verir: ‘Siz toprakları parçalanmış Türkiye’nin bütünlüğünü tanıyın, ben bunlara İslâmiyeti ve Halifeliği ayaklar altına aldıracağım.’ İsmet İnönü vatan topraklarını parsel parsel İngilizlere bağışlamış; Musul ve Kerkük’ün dışında Lozan’da; Suriye, Mısır, Irak, Filistin, Kudüs, Yemen, Cezayir, Libya, 12 Adaları ve Balkanları verip sanki büyük başarı kazanmış gibi Türkiye’ye dönmüş müflis bir tarihî şahsiyet.” (Fuat Uğur-Türkiye Gazetesi, 03.05.2014, s. 9) 
*   “Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar/Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” (M.  Âkif Ersoy-Safahat)
*  “Devletin silâhıyla, parasıyla, tankıyla, bombasıyla, uçağıyla, helikopteriyle bu ülkenin vatandaşlarının üzerine ateş açanlar; PKK teröründen daha da aşağılık bir terör örgütüdür… Asla ve asla bu Millet, bu hain çeteyi unutmayacaktır…” 
(Başbakan –Binali Yıldırım; 16 Temmuz 2016, Cumartesi)
* “Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir… Mutlak hakikat Allah’tır…”,  “Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolundan arama işidir… Şiir, türlü tecelli yoluyla Allah’tan gelir; ve bütün bu perdeleri devirerek Allah’a yol açmaya doğru gider…”,  “Şâir odur ki; renk, çizgi, ses, ahenk, hacim, pırıltı, ışık, buud, hareket, eda, mânâ, her tecelliyi şiir, şiiri de Allah için bilir…”. (Necip Fâzıl Kısakürek-Çile)
*   “Allah’ım; izzetine sahip çıkmak için tanklara meydan okuyan bu Millete zevâl verme!.. Asırlar boyunca mazlumların umudu olmuş, mağdurların yanında yer almış, muhacirlere kucak açmış bu Milletin üzerinden rahmet ve nusretini eksik etme!.. Ümidimizi ve huzurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımıza fesât tohumları ekmeye çalışanlara fırsat verme!.. Dînimizin, Devletimizin, Milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan bizleri halâs eyle!.. Biz sırtımızı Sana dayadık, Sana güvendik, gücümüzü Sana ettiğimiz îmândan aldık, yıkılmamıza ve dağılmamıza izin verme Allah’ım!.. Ezânları susturan darbelerden, darbeleri susturan salâ seslerini bize lütfettiğin için Allah’a hamd ediyorum.” (Diyanet İşleri Başkanı-Prof. Dr. Mehmet Görmez; Kocatepe Camii, Cuma namâzı-22.07.2016)
*  “Allah, şiiri hak yolunda kullananlardan râzı olsun!” (Prof. Dr. Cevat Akşit-Millî Gazete; 27.04.2017, s. 9)    

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere;  “54 yıldır kapısında beklettiği Türkiye”yi bu defa da “İlişkileri Donduralım”  sözü ile hayâl kırıklığına uğratan “AB/Avrupa Birliği”nin bu son kararına karşı “Başbakan Sn. Binali Yıldırım”, “Türkiye, AB üyeliği vizyonundan hiçbir şey kaybetmedi” derken “AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik” de “Avrupa Parlamentosu Raporunu, son 2 senede olduğu gibi bu yıl da yok hükmünde ve geçersiz kabul ediyoruz.”  sözleriyle reddetmiş bulunmaktadır… (Basın: 07.07.2017)
Bu durum bize ve pek çok okuyucumuza mutlaka ve de haklı olarak şu meşhûr tespiti hâtırlattı: “Katiline âşık olmuş sevdâlı!..” 
Bu günkü köşe yazımızı bu konuya tahsis etmek suretiyle his ve düşüncelerimizi de aşağıda okuyacağınız mısralarımız ile dile getirmiş bulunuyoruz…
Diyoruz ve bu şiirimizle Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =
“Kara sevdâ”, esir etmiş “Âşığı”;
Döne-döne, yana-yana yol arar!..
“Perde” çekmiş, söndürmüş her ışığı;
“Bizim Âşık”, turlar durur bîkarar!.. 

“Kara sevdâ”, basireti bağlamış;
“Kovuldukça”, için-için ağlamış;
“Rüşvet” vermiş, yeni ümit bağlamış; 
“Fasıl-Fasıl”, “makara”yı hep sarar!..

“Kara sevdâ”, yoldan-yola düşürmüş;
“Germen” vurmuş, “Hollandalı” şişirmiş;
“FETÖ” derler, yeni “taâm” pişirmiş;
 “PKK”yla, işi-gücü hep zarar!..

“Kara sevdâ”, gözü-gönlü karartmış;
“Vekil” tutmuş, “hâl çâresi” aratmış;
“Ocak” geçmiş, “hayâl” yeni bir Mart’mış;
“Goethe Câmi”, çağdaş Mescîd-i Dırâr!..

“Kara sevdâ”,  hâlden-hâle düşürmüş;
“D-20”de, dilden-dile düşürmüş;
İşte “Kıbrıs”, elden-ele düşürmüş;
“Megalo”su, yıldan-yıla bak azar!..

“Kara sevdâ”,  kanunlara uzanmış;
“Zinâ” serbest, “Lûticikler” kızanmış;
“Lezbiyenler”, köşe başı kazanmış;
“Show TV”de, kurulmakta bu pazar!..

“Kara sevdâ”, düşe-kalka götürür;
“Haçlı rûhu”, asırlar var kin sürür;
“Reis” mahzûn, “Beştepe”den de görür; 
Kâh “BM”ye, kâh “Davut…”a bi azar!..

“Katili”ne “âşık” olmuş “sevdâlım”;
“Tanzimat”la “bâtıl” gelmiş hep zâlım; 
Kâh “uhuvvet”, kâh “musavvat” bu hâlım;  
 “Bodur” kalmış, ne kısalır, ne uzar!..

KAYIKÇ’Ali, “kara sevdâ” bi başka;
“CHP”den “AKP”ye… bu aşk’a; 
Tutulanın, “îmânları” hep laçka;
Dersen sana, niceleri bi kızar!..  
 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim