• BIST 115.147
 • Altın 163,642
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 7 °C
 • Ankara 0 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması

“KANDİL’E KALKAN” OLDU, “PLÂNLARI” FİTLEDİ...

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet: 51)
*“Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*“Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.” (Kur’ân-ı Kerîm;  Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*“Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hûd Sûresi, âyet 113)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
*“Sakın (hileye sapmayın Âhiret hesabını unutmayın). Çünkü kötülerin kitâbı muhakkak ki Siccîn’dedir. Siccîn’in ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? (O) yazılmış (mühürlenmiş) bir kitaptır.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mutaffifîn Sûresi, â. 7-9) 
*“El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır.)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”, “Paraya tapana lânet olsun!”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
*“Mü’min öldükten sonra, kendisini rüyâda gösterebilir. Çünkü mü’minlerin rûhu serbest kalır. Kâfirlerin rûhları ise, serbest kalmaz. Siccîn’de hapis olunur.” (Selmân-ı Fârisi “r. anh”)
*“Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” (İmâm-ı Şâfiî “r. aleyh”) 
*“Hafaza (koruyucu melekler) yani Kirâmen Kâtibîn, bir kişinin amel defteri ile göğe çıkıp, Allahü teâlâya arz makamına vardıklarında; ‘Siz kullarımın üzerine hafazasınız. Kalbini bilen benim. Amelinde ihlâs olmadığından yani Allah rızâsı için yapmadığından, defterini Siccîn’e koyun’ diye Allahü teâlâ bildirir.” (Ebüssü’ûd “r. aleyh”) 
*“İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
*Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*“AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”   (Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri; 15.04.2003)
*“57. Hükûmet Sağlık Bakanı Sayın Dr. Osman Durmuş, 11 Ağustos 2002 tarihinde Osmaniye’de yaptığı bir konuşmada; “Türkiye’deki terörü destekleyen devletler” olarak Avrupa’dan Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç’i verme cesaretini göstermiş, diğer taraftan “Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları” arasında “Türkiye’yi Parçalama Plânları” adıyla çıkan ve “100 ayrı plân”dan bahsedilen kitapta, yukarıdaki isimlere ilâveten; “Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rûm Kesimi, Ermenistan, İtalya, İngiltere, Rusya, Çin, Romanya, Suriye, Irak” ve “Amerika Birleşik Devletleri” de sayılmakta ve “Terör örgütü PKK’yı bu devletlerin koruduğu ve hatta teşvik ettiği” açıkça bildirilmektedir. Yine bu kitapta;  Fransa’da 12, Hollanda’da 19, İngiltere’de 12, İtalya’da 6, Norveç’te 6, Romanya’da 5, Yunanistan’da 10 Kürtçü teşkilâtın aleyhimize faaliyette bulunduğu ve bu devletlerin hiçbirinden bir PKK’lının yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmediği, APO’nun da “idam edilmemek şartı” ile zamanında ülkemize postalandığı…” (Fazla bilgi için bkz: “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1; Ali Kayıkçı”, s. 176-178 ve “Hem Okudum Hem de Yazdım/2; Ali Kayıkçı”, s. 43-45)
*“Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!.. Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (M. Âkif Ersoy-Safahat”)
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
* “PEGIDA (Batı’nın İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi, Almanya’da giderek büyüyor.”  (Gazeteler-Ocak 2015)
*Bir Anket: “‘Türkiye AB ile müzakereleri bitirmeli’ diyenlerin oranı yüzde 68, ‘Devam etmeli’ diyenler ise yüzde 23; kararsızlar yüzde 9. AB’nin Türkiye’yi almak konusundaki kararını yüzde 82’si ‘Samimi değil’ diye cevaplarken sadece yüzde 12’si “Samimi’ buluyor.” (Mak Danışmanlık Anketi-22-23 Haziran 2016) 
*“AB’den, Türkiye’den ve bulunduğumuz coğrafyanın durumundan kaynaklanan sebeplerle Türkiye-AB ilişkisininin orta vadede tam üyelikle sonuçlanması imkânsız. Bunu 15 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği konularında çalışan ve Jean Monnet Kürsü Başkanı unvanlı bir akademisyen olarak yazıyorum. Bu değerlendirmeye, Türk insanının zaten AB üyeliği konusunda büyük bir hevesi kalmadığını da ekleyebilirim.” (Prof. Dr. Çağrı Erhan-Türkiye Gazetesi; 01.05.2016, s . 11) 
*“Cem Özdemir satılmış bir isimdir. Diğerleri de kariyer endişesi taşıdıkları için tasarıya destek vermiştir.” (Prof. Dr. Faruk Şen-Türkiye Gazetesi, 04.06.2016, s. 1, 10)
*“…Bütün bunlar gösteriyor ki, Ermeni tedhişleri bitmemiştir. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Zira ‘Su uyur, düşman uyumaz!’” (Veysel Eroğlu-Ermeni Mezâlimi;  Sebil Yy. İstanbul 1973, s. 189)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“Türkiye ev ödevlerini yapmalı!..” (Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastiyan Kurz); “Müzakerelerin amacı, kesinlikle Türkiye’nin üyeliği değil. Türkiye, Rusya ve Çin’e yaklaşmasın diye, yanımızda tutmak için üyelik müzakereleri yapıyoruz.” (R. Kiesewetter-Merkel’in partisi CDU Milletvekili) 
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*“ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*“Elim bir acı olay yaşatıldı Milletimize, Silâhlı Kuvvetlerimize! Bu kepazeliği yaşatanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Asker elbisesi giymiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir…” (Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar; 24.07.2016) 
*“Allahü azimüşşan, bunları neticesiz bir ihtilâle sevk etmek suretiyle hepsini açığa çıkardı. Devletin eline de altın bir fırsat geçmiş oldu. Bunları temizleme fırsatı. Ordudan, yargıdan, eğitim camiasından, nerede varsa… Bu ihtilâl girişimi olmasaydı, bunlar bu şekilde açığa çıkmasaydı, sen bir subayı Fetullahçı diye mahkemeye verecektin, Fetullahçı bir hâkimden dönecekti. Şimdi o subayı da hallettin, o hâkimi de. Bunlar bu yanlışı yapmasaydı, sen bu fırsatı bulamayacaktın.” (Kadir Mısıroğlu; Türkiye Demokrasi Zaferi Gazetesi-25.07.2016, s. 14)
*“Şu topraklarda böyle mutlu, böyle serbest, böyle rahat yaşıyoruz. Kimler sayesinde? Bizden önce Allah yolunda; vatan-millet, din-îmân için çarpışmış mücahîdler, aziz şehîdler, mübârek gâzîler sayesinde…” (Prof. Dr. M. Esad Coşan)
*France TV 24:  - “Batılı ülkeler medyada, eğitimde adalette yapılan bu operasyonların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hatta bir cadı avı başlatıldığı söyleniyor Gülencilere karşı, sizin cevabınız ne olur buna?”
 “- Avrupalı sürekli şunu söyler: ‘Orantısız güç, orantısız güç’ Peki orantı kimde? Tankla yürüyenin elinde her şey var. Benim yakın mesai arkadaşlarım şehîd oldu. Şimdi Batılı kalkıp da elinde hiçbir silâh olmayan bu milleti savunmuyor, kalkıyor bu Fetullahçı terör örgütünün mensuplarını savunuyor. Bu çok ayıp bir şey.” (Cumhurbaşkanı-R. Tayyip Erdoğan; Basın- 24.07.2016).
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
6 Ağustos 2016 günlü “Türkiye Gazetesi”nde yayımlanan ve aynı tarihte bâzı özel TV kanallarında da yer alan bir haberde; “Türkiye Tarihi Böyle Hainlik Görmedi. Kandil’e FETÖ Zırhı: Hava Harekâtlarını ÖNCEDEN PKK’YA BİLDİRMİŞLER. Terör örgütünün bombalamadan nasıl kurtulduğu darbe girişimi sonrası ortaya çıktı” denilmekte ve sonrasında ise şöyle devam edilmektedir: “İstihbarat yetkililerinin açıklamaları, PKK’nın önemli liderleri ve yönetim kadrosunun, TSK’nin ve MİT’in ortaklaşa yaptığı baskınlardan ve hava taarruzlarından her seferinde nasıl kurtulduğunu da ortaya çıkardı. Bir istihbarat yetkilisi hainlikte yapılan işbirliğini şu sözlerle anlattı: ‘İstihbarat kurumlarımız PKK’nın üst yönetim kadrosundaki hainleri son 2 yıldır çok yakından takip ediyor. Bunların toplandıkları anda imhası için bir harekât plânlıyoruz, fakat her seferinde bombalamadan yarım saat ya da 1 saat önce bölgeden uzaklaşarak kurtuluyorlar. Defalarca kurtuldular. Bu bir tesadüf olamazdı. Sonra karar verdik. Bu bilgiyi sadece Genel Kurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bilsin, pilo6t yoldayken öğrensin. Hedefleri bu şekilde etkisiz hâle getirme kararı aldık. Fakat yine başarılı olamadık. Yine bir şekilde haber aldılar ve bombalardan 10-15 dakika ile kurtuldular. Şimdi anlıyoruz ki bu uçaklara istihbaratın verdiği hedefi işaretleyen, o noktayı pilotlara bildiren general, maalesef FETÖ’cü çıktı. O general kim biliyor musunuz? O General Marmaris’e Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast plânlayan ekibin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş. Meğer FETÖ’cüler, PKK’nın üst kadrosuyla işbirliği içerisindeymiş. Hava harekâtlarını sürekli olarak önceden haber alıyorlarmış. Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu gibi PKK’nın önemli isimleri, bu yüzden sürekli bombalardan kurtulmuşlar.”  
“Kan donduran bir haber ve ihânet” deyimi, herhâlde bunun için söylenmiş...
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz… 
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =
“Acem”in “Ateşge”si, sönmez ateşi söndü;
“Rebiyülevvel” ayı, “Muhammed Resûl” doğdu;
“Cihân” karanlık iken, o gün talihi döndü!.. 
“15 Temmuz” gecesi, “duâlar” hain boğdu; 
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü!..

“Kandil’e kalkan” oldu, “plânları” fitledi; 
Onca “MİT Ajanı”nı, “PKK”ya O dedi;
“İnfaz” etti hainler, “Fedaim şehîd”ledi!..
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü;
“Cumhur”a ve “Reis”e, O ihânet eyledi…

“Cemil Bayık” kaçıyor, “Duran Kalkan” kaçıyor; 
“Mustafa Karasu” yok, “jetler” çukur açıyor;
“Harekât” başlamadan, haberleri uçuyor!..
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü;
“PKK’lı Liderler”, “canlı bomba” saçıyor!..

“Para” için yaptıysa, “külçe altun” eritin;
O doymayan mideye, ağzından doğru itin;
“APO hayranı” ise, “bin” defa “idâm” edin!..
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü;
“Devlet”e ve “Millet”e, hep “ihânet” eyledin!..

“Gökhan Şahin” demişler, isim-sıfat hep yaban;
“Sönmezateş”in nedir, “Öcalan” ortak taban;
“Etnik” bir bağıt mı var, yoksa “Erivan” baban?!..
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü;
“Koç-Kuzu”lar kodeste, sökmez artık fiyakan!..

“Sönmezateş” “kin” midir, yoksa “gizli din” midir?
“FETÖ”ye köle oldun; peri midir, cîn midir?
Kâh “Vâiz”di, kâh “Hoca”; yok hinoğlu hin midir?!..
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü;
“Îmân-ihlâs” yoksunu, defteri “Siccîn” midir?!..

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “El-âlem/Dünyâ görsün!
Bu yüzsüz-bu hainler, sürüm-sürüm sürünsün!
PKK-FETÖ neymiş, Millet silsin-süpürsün!..
“Sönmezateş Paşa”mız(!), “Pensi…”ye doğru yöndü;
“80 milyon” kıyamda, yüzlerine tükürsün!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim