• BIST 109.666
 • Altın 156,594
 • Dolar 3,8910
 • Euro 4,5831
 • Samsun 2 °C
 • Ankara -1 °C
 • İstanbul 13 °C
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok

“İZZET/ŞEREF” İSLÂM’DA, “AMAZONLAR” ZİYÂNDA!...

Ali Kayıkçı

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI
  “İZZET/ŞEREF” İSLÂM’DA, “AMAZONLAR”  ZİYÂNDA!...
   *    ”Allahü teâlâ Peygamberini hidâyet ve hak din İslâmiyet ile gönderdi. İslâm    dînini diğer dinler üzerine üstün kıldı. (Muhammed aleyhisselâmın hak) peygamber    olduğuna şâhid olarak Allah yeter.”   (Kur’ân-ı Kerîm-Fetih Sûresi; âyet 28)
   *    “Allahü teâlâya ve Kıyâmet gününe îman edenler, Allahü teâlânın ve resûlünün    düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münâfıklar, müminlerin anaları, babaları,    oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. Böyle olan     müminleri Cennete koyacağım.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mücâdele Sûresi; son âyet )
   *    “Dünyâ lezzetlerine kavuşmak için, İslâmiyet’in dışına çıkan kimse, âhiret     lezzetlerine kavuşamaz.”, “Bir kavmi sevip onlarla dostluk kuran, Kıyâmet günü    onlarla haşrolacaktır.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
   *     “İzzet (şeref, îtibâr) İslâm’dadır. İslâmiyet’in ahkâmına (hükümlerine) uyan azîz    olur. Bu ahkâmı beğenmeyip, izzeti, huzûru, saâdeti, başka şeylerde arayan zelîl olur.”        (Hz. Ömer “r. anh”)
   *     “Bütün üstünlükler, faydalı işler, İslâmiyet’in içindedir. Eski dinlerin görünür    görünmez bütün iyiliklerini, İslâmiyet kendisinde toplamıştır. Bütün saâdetler,     muvaffakiyetler ondadır.”          (S. Abdülhakîm Arvâsî “r. aleyh”)
   *    “Amazonların tamamen hayâl ürünü bir topluluk olduğunu ve onlarla ilgili     anlatılanların tamamen şehir efsânesi, Yunan mitolojisine dayandırılan ve sapıklık    derecesinde yaşantıları olduğunu söylenen bir tarihin, Samsun ile özdeşleştirilmek    istenmesi,  üzerinde önemle düşünülmesi gereken bir konudur.”      (Doç. Dr. Fahri Sakal-OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)
   *    “Amazon efsanesi hakkında ciddî bir bilgi yok. Sadece Yunanlı tarihçiler bir şeyler    yazmışlar. Tarihî bilgi, kazı, eser yok. Ama şu an tarih inşâ ediliyor. Tarih açısından çok    önem verilmemelidir. Çarşamba’nın Terme’nin sembolleri nelerdir, deyince sembol    oluşturuluyor. Terme ve Çarşamba’da Amazonlar simgeleştiriliyor ama kaynak yok. “      (Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu-Olay Gzt. 17.04.2011, s. 11)
   *    “Birkaç turist görecek diye yaptığınız ‘ucube’ heykellerle mi kalkınacağız?     Gençlerimiz tarihini bu ucubelerden mi öğrenecek? Unutmayınız ki bu şehir     Müslüman Türk şehridir, bu şehir millî mücâdelenin başlangıç şehridir. Uydurma    tarihle kendinizi boşa yormayınız. Zira tarih, gerçeklerle yazılır. Bu şehrin tarihinde    Amazonlar yoktur!” (Coşkun Arslan-Alperen Eğitim ve Kültür Merkezleri Bşk.)
   *    “Samsun, Amazon kenti değil, Millî Mücâdele şehridir.”           (Kürşat Gündoğdu-SAGEM Başkanı)
   *     “Turist, eşittir ‘para’ düşüncesi uğruna, bozulan hattâ tahrip edilen ‘kültürün    bedeli’ni hangi ‘sermaye’ ödeyecektir? Hiçbir aklı başında yabancı, kendilerine ait    olduğu söylenen hiçbir ‘uydurma nesneye’ iltifat etmez. Zîrâ bunlar; ne târihî ve ne    de san’at eserindeki bediî kıymete hâiz cezbediciliğe sahiptirler.”          (M. Hâlistin Kukul-Denge Gzt. 17.02.2015)     
 S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Yukarıya “Serlevha” olarak aldığımız sözlerden ve başlık ifadeden de anlaşılacağı üzere bugünkü konumuz , “Terme’nin ve dolayısıyla da Samsun’un kalkındırılması ve millî gelirden daha büyük pay alabilmesi için yapılması gerekenler”le ilgili olarak şehrimizin ileri gelenlerinin birbiri peşi sıra yaptıkları açıklamaları ve ardından da “Ne dediğini bilmeyen, sözünün nerelere varacağını anlamayan” medyatik bâzı kişi ve kuruluşların “gâfil” beyanlarıdır…
 Sn. “Fahri Sakal Hoca”nın deyimiyle, “Tanrılarının bile sapıklıkta birbiri ile yarıştığı eski Yunan mitolojisinden çıkarılan ve sapıklık derecesindeki yaşantıları olduğu söylenen Amazonların, Samsun ile bir şekilde alâkalı gösteriliyor olması, üzerinde düşünülecek önemli bir konudur. Samsun’a, tarihî gerçekliği olmayan bir tarihin yakıştırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Samsun, kesinlikle Amazonlarla özdeşleştirilmemelidir. Bu anlayış bizi, bir kültür yozlaşmasına doğru götürmektedir.” (Bkz: Haber ve Denge Gazeteleri-18.11.2011)
 Bu konuda; başta “Samsun’da Kültür-Sanat/1, Samsun 1998”, “Mahalleden Bölgeye Samsun/2, Samsun 2000”, “Samsun’un Mânevî Mîmarları, Samsun, 2008”, “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1, Samsun  Ocak 2012”, “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/2, Samsun Mayıs 2012” ve “Dünden Bugüne Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi, Samsun 2013” isimli eserlerimiz olmak üzere pek çok köşe yazımızda  işin doğrusuna dikkat çekmiş ve art niyetli kişileri uyarıp,  gayri millî unsurların/dış güçlerin oyunlarına gelinmemesini  istemiştik. .. 
 Bu “Amazon Efsanesi”ndeki “putperest inançlar”ın, “gayri ahlâkî davranışlar”ın, “canice işlenen çocuk cinâyetleri”nin…  bizim millî kültür ve îmânî  yapımız”la asla ve asla bağdaşmadığını dile getirmiş ve meselâ Kur’ân-ı Kerîm’in Bakara 57, Âraf 160, Tâhâ 80. âyetlerinde geçen  ve Mûsâ aleyhisselâma indirilen “Kudret Helvası ile beslendikleri”ni söylemenin  vebâlini hâtırlatmıştık…     “Mert Irmağı İnsanları Pontus’a Darbe” ve “Pontus Üstüne” adlı eserlerimizde oldukça kapsamlı bir şekilde ele aldığımız “Pontus” ve “Ermeni” meseleleri yanında bir de “Hayâli/Efsânevî Amazon Kadınları”nın gündeme taşınmamasına işaret etmiştik...     Diyoruz ve bu duygu ve düşünceler ile kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı baş başa bırakmak istiyoruz…      Kalbî sevgi ve saygılarımızla…         “Fahri Hoca”m tebrikler, “Kürşat Başkan” tebrikler;
 “Kukul Hoca”m haykırdı, “doğru”ları cihâna!..
 “Azîz” olmak var iken, nedir bu boş tahrikler?..
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 “Kudret Helvası” nedir, dahi inmiştir kime?;
 “Uydun-uymadın” bilmem, “bühtân” etme dînime!..
 Neyini noksan buldun, aranıyorsun yine!..
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 Yakıştı mı ey “bacı”, başındaki örtüye;
 “Ben Amazon’um” demek, arka çıkmak kötüye;
 Öyle bir lâf ettin ki, gelmez çiti-ütüye…
   “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 Yakıştı mı “STK”, nasıl “sivil toplum”sun?
 “Ermeni” desem değil, bakiye kalan “Rûm”sun;
 “İslâm” dışı arayış, sanki bir “gâvurum”sun…
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 “Amazon”un dinî yok, iffet-ismet arama;
 “Hayvan” gibi çiftleşir, “hayır” demez “harâm”a;
 “Bebek katili” bunlar, merhem olmaz yarama…
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 “Amazon” bir “efsâne”, ve de “Grek masalı”;
 Diktiniz onca heykel, kirlettiniz “kumsalı”;
 “Hizmet millî” olmalı, budur işin “asalı”…
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 “Müslüman”dan oy alıp, “Yunan’a hizmet” etmek;
 “Selçuk-Osmanlı” varken, görmeyip de “çarketmek”;
 “Îmân dolu sîne”ye, “Kbele putu” dikmek…
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 “Hazret-i Ömer” sözün, oku-oku ezberle;
 “Fetvâ”sını sor-öğren, irtibat kur Ezher’le;
 “Ceddimiz”i örnek al, başarıya bi terle!..
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 “Masal”lara sığınma, “üretim” yap “üretim”;
 “Bolluk-refah”a çalış, ağlamasın bir “yetim”;
 “Akıllılar” anladı, “nasîhat”tır “niyetim”…
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 KAYIKÇ’Ali sen dahi, “El tekrar-u âhsen” de;
 “Nasîhat” çokça lâzım, velev ki “yüz seksen” de;
 “Hayrı- şerri” yazan var, görmesen de “ensen”de…
  “Amazon”a sığınmak, “rezîl”den olmak yana;
  Yakıştı mı ey “Reis”, dediğin sözler sana?!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim