• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

İKİ “EŞ… BAŞKAN”A, GEÇ KALMIŞ BİR “TAŞLAMA”!...

Ali Kayıkçı

* “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)
* “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den) 
*  “Ey Îmân edenler! Öldürülenler hakkında size kısâs farz kılındı. Hür hüre, köle köleye, kadın kadına karşılık olarak kısâs edilir. Fakat ölenin kardeşi (velîsi) tarafından katil, bağışlanmışsa o zaman örfe uymak ve güzellikle diyet ödemek gerektir. Bu Rabbiniz tarafından bir hafifletme, rahmettir. Artık bundan sonra da tecavüze yeltenenlere acıklı bir azâb vardır. Ey akıl sahipleri! Kısâsta sizin için hayat vardır.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 178-179)
*     “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
*     “Allahü teâlâya ve Kıyâmet Gününe îmân edenler, Allahü teâlânın ve Resûlünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve münâfıklar, müminlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da bunları sevmezler. Böyle olan müminleri, Cennet’e koyacağım.” (Kur’ân-ı Kerîm; Mücâdele Sûresi, âyet 22)
*    “Düşmanınız olan kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin!..”, “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 103 ve 105’den)
*   “İsyân edenler ile harp edip, bunları itaate getirin!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hucürât Sûresi, âyet 9)                                                 
*   “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”,  “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte  râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”,  “Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir.” , “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*     “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın!.. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..” (Şeyh Edebali’nin Orhan Gâzi’ye Vâsiyetinden)
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”   (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de  açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)  
*     “Dîn hayatın hayatı, hem nûru hem esası/İhyâ-yı dinle olur, şu milletin ihyâsı!..”.  (Bediüzzâman S. Nursî; Bitlis, 1873/Urfa, 1960)                                                                                                                                                                                               
*   “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep  olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden     palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.” (Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri-15.04.2003)
*    “Bâtıl isteyü haktan ayrıldım/Boynuz umdum, kulaktan ayrıldım.” (Şeyhî-Harnâme)
*   “…Özing asgı bolma budun asgı bol/Budun asgı içre özing asgı bol!..”  “…(Kendi çıkarını kollama, halkın çıkarını gözet/Kendi çıkarını, milletin çıkarı içinde gör!”  (Kutadgu Bilig-Yusuf Hâs Hâcib’den)              
*    “Et-tekraru hasen, velevkâne yüzseksen!” (Atasözü)
*    “Bırak beni haykırayım/Susarsam sen matem et/Unutma ki, şâirleri haykırmayan bir millet;
Sevenleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir.”  (M. Emin Yurdakul)
*   “Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı) 

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
 3 Ocak 2016 günlü “Türkiye Gazetesi”nde “Özerklik Açıklamaları Başlarını Yakacak. İkisi de Topun Ağzında” başlığı altında “AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Demirtaş ile Yüksekdağ hakkındaki fezlekeler TBMM’ye ulaştığında, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu toplantıya çağrılacak. Toplantıda, eş başkanların yanı sıra bazı HDP’lilerin ‘Anayasal suç’ niteliğindeki dosyaları da gündeme getirilecek. AK Parti kurmayları, “Bu tip suçlar düşünce suçu niteliğinde değerlendirilemez. Açıkça Anayasal suç var. Dosyalar gelir gelmez, dokunulmazlıkların kaldırılması için düğmeye basacağız” görüşünü dile getirdi. Meclis’te halen milletvekilleri ile ilgili 330 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Bunlardan 160’ı HDP’lilere ait” denilmekte, devamındaki haberde ise “Yüksekdağ’dan Tehdit: Sıkıysa Gelin Dokunun” şeklindeki meydan okumalara işaret olunmaktadır. 
Aynı günün, aynı gazetenin, aynı sayfasındaki bir başka haberde ise şu tespit oldukça dikkat çekmektedir:  “Anadolu Köy Kurucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Kürt kökenli korucuların belgede halkını terör örgütü PKK’nın zulmünden koruduğunu söyledi. Korucuların örgüt mensuplarıyla mücadelede aktif şekilde yer aldığını, güvenlik güçlerine ciddi anlamda destek verdiğini vurgulayan Sözen, operasyonlar bitinceye kadar devlet için hizmetlerini cansiperane sürdüreceklerini dile getirdi. Son olarak 5 bin kişi alınmasıyla bölgede görevli korucu sayısının 49 bin 500’e ulaştığını belirten Sözen, şöyle devam etti: 
“Bunlardan 500 kadarı Arap kökenli. Bunun dışındaki korucularımızın yüzde 95’i Kürt kökenlidir. Şu anda Diyarbakır Sur’da bin 400 korucu operasyonlarda güvenlik güçlerine destek veriyor. Cizre, Silopi ve Dargeçit’te de yine operasyonlara destek veren çok sayıda korucumuz var. Korucularımız, bölgedeki Kürt ve Zaza halkına PKK’nın hizmet etmediğini net bir şekilde gördükleri için devletin yanında yer almıştır.” Öldürülen, evleri yıkılan, sağlık ve eğitim hizmeti alması engellenenlerin hep Kürt vatandaşlar olduğuna işaret eden Sözen, HDP’nin bu ortamı yumuşatma, sorunlara çözüm bulma görevi varken, onlar da ‘özerklik’ ve ‘öz yönetim’ talebinde bulunarak adeta ateşe körükle gitmektedirler. Üstlenmeleri gereken siyasi sorumluluktan uzak davranıyorlar. Bu bağlamda da HDP yöneticilerinin yaptığı işgüzarlık ve siyasi etikle bağdaşmayan durumlarının bireysel olarak net bir şekilde cezalandırılması gerekir” ifadelerini kullandı.” 
Biz de aynısını diyoruz cümle “haşaratlar” gibi bu iki “Eş… Başkan”a da “Geç Kalmış” olmasına rağmen aşağıdaki mısralarımız ile bir “Taşlama” ile sesleniyoruz:
    = = = * = = =
Bunca yetim-öksüzün, alnınızda var âhı;
“PeKeKe” binmiş Sizi, yıllar-yılı taşıtır…
Melek yüzlü çocuklar, olur mu hiç günâhı;
Bölücü-ayrımcılık, 40 senedir kaşıtır;
Hain-mürted sevinçli, tüm gâvurluk cenâhı…

Bunca yetim-öksüzün, âhı Sizi tutacak;
TBMM kararı, ihaneti yutacak;
Asker-polis-jandarma, asiyi kurutacak…
“PeKeKe” binmiş Sizi, yıllar-yılı taşıtır;
İşi bitmiş peçete, buruşturup atacak…

Bunca yetim-öksüzün, âhı tutacak Sizi;
Adam sanıp oy veren, lânetler ikinizi; 
Gizli-açık düşmanlık, kolay silinmez izi…
“PeKeKe” binmiş Sizi, yıllar-yılı taşıtır;
“Kardeş!” dedik sarıldık, “kalleş” kurşunlar bizi…

Bu ülke düşmanları, bu millet hasımları;
Gizli-açık destekler, değişmez isimleri;
Ya “Haç”tır, “Orak-Çekiç”, duvarda resimleri…
“PeKeKe” binmiş Sizi, yıllar-yılı taşıtır;
Bâzen “AB”miz olur, yardakçı kesimleri…

KAYIKÇ’Ali hicviye, aşikâr bir taşlama;
“Pamuk” sarılmış eller, taşır “zehirli kama”;
“Bu dönem” bitsin bu iş, kalmasın “son akşama!..”
“PeKeKe” binmiş Sizi, yıllar-yılı taşıtır;
“Çözüm-mözüm” yok artık, bu don tutmuyor yama!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim