• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 12 °C
 • Ankara 8 °C
 • İstanbul 10 °C
 • Samsunspor Gaziantep’e uçtu
 • Ayite ve Samet Kılıç’a ödeme yapıldı
 • Futbol Şehitleri kabirleri başında anıldı
 • Samsunspor Gaziantep’e uçtu
 • Ayite ve Samet Kılıç’a ödeme yapıldı
 • Futbol Şehitleri kabirleri başında anıldı

HER “DÎNİN MABEDİ-BİNÂSI” VARDIR!..

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cumâ günü, öğle ezânı okunduğu zaman, hutbe dinlemek ve Cumâ namâzı kılmak için câmiye koşunuz. Alış-verişi bırakınız! Cumâ namâzı ve hutbe size, başka işlerinizden daha faydalıdır. Cumâ namâzını kıldıktan sonra, câmiden çıkar, dünyâ işlerinizi     yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızık bekleyerek çalışırsınız. Allahü teâlâyı çok hâtırlayınız ki, kurtulabilesiniz..”  (Kur’ân-ı Kerîm; Cum’a Sûresi, âyet 9-10)
*“(Resûlüm) sana vahyolunan Kur’ân-ı Kerîmi oku. Salâtı şartlarını yerine getirerek kıl. Çünkü salât, insanı dînin ve aklın kötü gördüğü şeylerden men eder, alıkor.” (Kur’ân-ı Kerîm;  Ankebût Sûresi,    âyet 45)
*“De ki: (…) Her mescide yüzünüzü kıble tarafına çevirin ve dinde samimi olarak O’na ibâdet edin!”, “Ey âdemoğulları! Her mescid huzurunda namâz kılacağınız zaman….”  (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 29, 31’den)
*“Sübhânelleziy esrâ bi’abdihî leylen minelmescidilharami ilelmescidil’aksalleziy…”  (“Kulu (Muhammed sallallahü aleyhi vesellemi) bir gece Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescîd-i Aksâ’ya… götüren Allah…”) (Kur’ân-ı Kerîm; İsrâ Sûresi, âyet 1’den)
*“Ey îmân edenler!.. (…) Beyt-i Harâm’a doğru gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin! (…) Sizi Mescid-i Harâm’dan alıkoydular diye…” (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 2’den)
*“…secde et ve (Allah’a) yaklaş!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Alak Sûresi, âyet 19’dan)
*“Onlar sağır, dilsiz ve kördür, bu hâllerinden dönüp îmân etmezler!” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, âyet 18) 
*“Kalbleri var, ama anlamazlar; gözleri var, ama görmezler; kulakları var, ama işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidir, hattâ daha da aşağıdır.”, “Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Sana bakarlar, ama görmezler.”  (Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, âyet 179, 198)
*“Ey münâfıklar! Allahü teâlâ sizi kendi hâlinize bırakmaz. Hâlis mü’minleri münâfıklardan ayırır.” (Kur’ân-ı Kerîm-Âl-i İmrân Suresi, âyet 179)
*“Habîs söz söylemek, habîs adamlara lâyıktır. Habîs adamlara, habîs kelâm yakışır.”  (Kur’ân-ı Kerîm- Mevâkib Tefsîri; Nûr Sûresi, âyet: 26’dan)
*“Dünyâdaki faydalı ve hayırlı işlerden Cenâb-ı Hakk’ın en çok beğendiği, câmi yapmak (yaptırmak)tır.” (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye)
*“Münâfık: İnanmadığı hâlde, Müslümanları aldatmak için, Müslüman görünen kimse.”, “İslâmiyet’ten bahsedip de onunla amel etmeyen, ona uymayandır.” (Dînî Terimler Sözlüğü-Türkiye Gzt; c. 2, s. 67)
*“Dört şey münâfıklık alâmetidir: Emânet olunana hıyânet etmek, yalan söylemek, vaadini bozmak ve ahdine vefâ göstermemek (verdiği sözde durmamak)  ve mahkemede doğruyu söylememek.”, “Her kim Allahü teâlânın rızâsını umarak küçük veya büyük bir mescid yaparsa, Allahü teâlâ da ona Cennet’te köşk yapar”, “Mescidlere zikir ve salât (namâz) için giriniz!”, “Mescid-i Harâm’da namâz kılmanın fazîleti, benim bu mescidimde (Mescid-i Nebî) yüz namâz kılmaktan daha fazîletlidir.”, “Yalnız üç mescide ziyâret için gidilir. Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebî, Mescid-i Aksâ”, “Benim mescidimde (Mescid-i Nebî) kılınan namâz, Mescid-i Harâm müstesna, başka mescidlerde kılınan namâzlardan bin kat daha sevâbdır.”, “Kulun Rabbine en yakın olduğu zaman, namâzdaki zamanıdır.”, “Göz bebeğim, gözümün nûru namâz”, “Namâz, dînin direğidir.”, “Abdullah b. Mes’ûd diyor ki: ‘Bir gün, Peygamber Efendimiz’e sordum: Yüce Allah katında hangi iş en sevgili ve sevimlidir?’ “Vaktinde kılınan namâz” buyurdular” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve selem”)
*“Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir…”, “ Mutlak hakikat Allah’tır.”, “…şiirin gâyesi, ilk dayanak ve çıkış noktası olarak din temeline muhtaçtır. Şâir, madde değil de mânâ hâlinde câmi kapılarının önünü dolduran Allah dilencilerinin en güzelidir.” (N. Fâzıl Kısakürek-Çile; s. 372, 373, 387’den.)
*“Şâir, milletin göğsünde kalbi gibidir; şâiri olmayan bir millet, bir yığın topraktır.” (M. İkbal)
*“Şiiri olmayan bir dâvânın, başarı şansı yoktur.” (Suphi Saatçi-Kerkük Güldestesi)
*“Şiir; bir sahrada milletin nazarından olmayan çiçekleri, bir buket hâlinde yoğun güzellikleri ile karşımıza çıkarma sanatıdır.” (A. Tevfik Ozan)
*“Bırak beni haykırayım/Susarsam sen matem et/Unutma ki, şâirleri haykırmayan bir millet;
Sevenleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir.”  (M. Emin Yurdakul)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Yıllar önce “Çankaya Belediyesi” tarafından yayınlanan bir “Saz Şâiri/Âşık” kitabındaki bir şiirden ve onu çalıp söyleyen kişiden bahseden “Emekli Öğretmen-Yazar”  (H.İ.); onun “Bütün evren semah döner/Aşkından güneşler yanar; Aslına ermektir hüner/Beş vakitle avunmayız” mısralarına bağlı olarak “İbadet, namaz vb. şeyler, Allah’a vasıl olmanın bir yoludur. Ama gerçek ve gerçeğin anlamı: Allah’ı içinde, kalbinde ve sevgisinde yaşatmak ve bulmaktır. Allah’a kavuşmak isteyenler, Allah’tan korkanlar değil, onu sevenlerdir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed dünyadaki hayırları sıralarken cami yaptıranı ve cami inşasına katkı sağlayanı saymıyor. Çünkü Allah’ın yarattığı her yer birer ibadet yeridir, her yerde ibadet edilebilir. Cami yapmak, yapana katkı sağlamak tabii ki takdir edilecek bir davranıştır. Ama önemli olan ve en büyük hayır; insanlara ve insanlığa yapılacak hizmettir.” Sözlerini nakletmekte ve bir radyo programında ağırladığı Âşığın da “aynen kendisi gibi düşündüğünü” söylemektedir…
Bay Öğretmen, (K. Ç.) adlı (Ankara, Kasım/Aralık 2015, S. 35, sy: 13)bu dergide; bu şiir ve sözlerde, “5 vakit namâz kılmak” hafife alındığı gibi, “câmi ve mescidlere”  de dil uzatılmakta, “kâfirlerin yaptığı iyi işler/şeyler” ile “Müslümanların yaptıkları” arasındaki farkları anlayamamakta, dahasıyla “Peygamberimiz Efendimizin hayırları sıralarken cami yaptıranı ve cami inşasına katkı sağlayanı saymadığı” yalanını savurmakta bir beis görmemektedir…
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla!..
      = = = * = = = 
Her “dînin mabedi-binâsı” vardır;
“Sinagog-Havra”dan, “Bia-Savma”ya;
“Kilise” diyorlar, bak asırlardır;
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“Ümit” ile “korku”, “mümin”e yârdır!..
 
“Câmi” var, “mescid” var; “hilâl”in eşi;
“Mescid-i Harâm” var, “Mekke” güneşi;
“Mescid-i Nebî”, var, “Kâbe”nin peşi!..
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“Mescid-i Aksâ” var, binlerle yaşı!..

“Beş vakit”le dolar, “bayram”la dolar;
“Kandiller” oldukta, “selâ…”lar ular;
“Tövbeler” gönülden, “gözyaşı” sular!..
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“Şeytânlar” sararır, “nefisler” solar!..

“5 vakit avuntu”, değil “emir”dir;
“Emri veren yucâ-büyük âmir”dir;
“Duymayanın” kalbi, “taştır-demir”dir!..
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“İblis Kölesi”ne, başka ne nedir?..

“5 vakit namâz kıl!”, “kim dedi” bunu?
“Kim ümmete tebliğ eyledi” onu? 
“Salât” bilmeyenin, “Cehîm”dir sonu!..
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“Sazla-sözle ipe”, sererler unu!..

“Seven sevdiğinin, emrine uyar”;
“Resûl Sünneti”yle, “yaşar bi ayar”;
“Bunu beğenmeyen”, tarlada “hıyar!..”
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
Gayrisi “Hak yol”dan, “şıp” diye “kayar!..”

“A’râf”la “Bakara”, “âyet” bi “âyet”;
Onca “Hadis” var ki, “aşikâr” gayet;
“14 asır böyle”, yapılır “dâvet!..”
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“Başka lâflar boş”tur, “boşuna gayret!..”

KAYIKÇ’Ali der ki, “Vakit daraldı;
Aklı olan dersi, çabucak aldı;
‘Öğretmen’ diyorlar, sınıfta kaldı!..”
“İnanç”la “ibâdet”, tutmalı maya;
“Ekmek üzerine, sürülen bal”dı!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim