• BIST 115.716
 • Altın 162,518
 • Dolar 3,7837
 • Euro 4,6449
 • Samsun 9 °C
 • Ankara 1 °C
 • İstanbul 9 °C
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması

“HAMİLE”YDİ “KATİ PİRİ”, “CEM CÜM” GİBİ “YUMURTLAMIŞ!..”

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*“Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*“Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.”     (Kur’ân-ı Kerîm: Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
* “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)
*“Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” ( İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”) 
*“Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!..
 Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (Mehmet Âkif Ersoy-Safahat”
*“İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
*“Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*“PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.” (15.04.2003)  (Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri
*“57. Hükûmet Sağlık Bakanı Sayın Dr. Osman Durmuş, 11 Ağustos 2002 tarihinde Osmaniye’de yaptığı bir konuşmada; “Türkiye’deki terörü destekleyen devletler” olarak Avrupa’dan Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç’i verme cesaretini göstermiş, diğer taraftan “Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları” arasında “Türkiye’yi Parçalama Plânları” adıyla çıkan ve “100 ayrı plân”dan bahsedilen kitapta, yukarıdaki isimlere ilâveten; “Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rûm Kesimi, Ermenistan, İtalya, İngiltere, Rusya, Çin, Romanya, Suriye, Irak” ve “Amerika Birleşik Devletleri” de sayılmakta ve “Terör örgütü PKK’yı bu devletlerin koruduğu ve hatta teşvik ettiği” açıkça bildirilmektedir. Yine bu kitapta;  Fransa’da 12, Hollanda’da 19, İngiltere’de 12, İtalya’da 6, Norveç’te 6, Romanya’da 5, Yunanistan’da 10 Kürtçü teşkilâtın aleyhimize faaliyette bulunduğu ve bu devletlerin hiçbirinden bir PKK’lının yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmediği, APO’nun da “idam edilmemek şartı” ile zamanında ülkemize postalandığı…” (Fazla bilgi için bkz: “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1; Ali Kayıkçı”, s. 176-178 ve “Hem Okudum Hem de Yazdım/2; Ali Kayıkçı”, s. 43-45)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne olumsuz bakıyor.” (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gzt; 04.11.2014 s. 9)    
*“2011 yılında kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 3 yılda 16 milyon lirayı bulan maddî zararı, kalem kalem hesaplandı.” (Millî Gazete18.12,2014, s. 1, 12)
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*“AB’den, Türkiye’den ve bulunduğumuz coğrafyanın durumundan kaynaklanan sebeplerle Türkiye-AB ilişkisininin orta vadede tam üyelikle sonuçlanması imkânsız. Bunu 15 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği konularında çalışan ve Jean Monnet Kürsü Başkanı unvanlı bir akademisyen olarak yazıyorum. Bu değerlendirmeye, Türk insanının zaten AB üyeliği konusunda büyük bir hevesi kalmadığını da ekleyebilirim.” (Prof. Dr. Çağrı Erhan-Türkiye Gazetesi; 01.05.2016, s . 11) 
*“PEGIDA (Batı’nın İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) hareketi, Almanya’da giderek büyüyor.”  (Gazeteler-Ocak 2015)
*“Cem Özdemir satılmış bir isimdir. Diğerleri de kariyer endişesi taşıdıkları için tasarıya destek vermiştir.” (Prof. Dr. Faruk Şen-Türkiye Gazetesi, 04.06.2016, s. 1, 10)
*“…Bütün bunlar gösteriyor ki, Ermeni tedhişleri bitmemiştir. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Zira ‘Su uyur, düşman uyumaz!’”(Veysel Eroğlu-Ermeni Mezâlimi;  Sebil Yy. İstanbul 1973, s. 189)
*“Bu dine, bu ırka ve bu toprağa/Sataşmak isterse herhangi gâvur:  Vur! Allah aşkına vur!..”  (Abdurrahim Karakoç)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*“AB bize yeterince vakit kaybettirdi!”, “Türkiye, AB’nin kapı kulu değildir!..” (Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
15 Haziran 2016 günlü “Türkiye Gazetesi”nin 16’ıncı sayfasında yayınlanan küçük bir haber, aslında bize “Türkiye ile Avrupa Birliği” arasında yarım asrı aşan bir süreden beri yaşanan “gel-gitler”in bir özeti gibi sırıtmakta. 
Bu haberde aynen şöyle denilmektedir: “Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, “Siz (Selahattin Demirtaş) veya meslektaşlarınız (HDP Milletvekilleri) parmaklıklar arkasına girerse, Avrupa Parlamentosu Türkiye için vize serbestisini  asla onaylamaz.”
Resim: Ortada Bayan Kati Piri, sağ ve solunda da Gazeteci-Yazar Can Dündar ile HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş
Bu resim ve bu ifadeler; gerek son aylarda ülkemiz içinde yaşanan olaylar ile yarım asrın âdeta“röntgen filmi” gibi, bütünüyle işin vahametini ortaya koymakta.
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
        = = = * = = =
“Hamile”ydi “Kati Piri”, “Cem cüm” gibi “yumurtlamış!..”:
“HDP”ye hapis varsa, Türkiye’ye vize…” nanay;
“Serbestisi asla olmaz, beklemeyin sakın onay!..”
“PKK”ya destek nerden, bunu bu söz “ispatlamış”;
“Dost-düşman kim?” bilir isen, “zafer elde etmek kolay!..”

“Sosyal medya” görüntüsü, “Can Dündar”lı “poz vermeler”;
“Can-Selocan” dostluğu ne, nedir şimdi “aşermeler?”
“Merkel” sustu, “Kati” kustu, “Beştepe”ye “göndermeler!..”
“PKK”ya destek nerden, bunu bu söz “ispatlamış”;
“Asker-Polis” niye vurur, “Operasyonu yermeler!..”

“Cem cüm” nerden almış “besi”,  neden çıkar o “bet sesi”;
“15 yalanı” dün gibi, bu “Haziran Perşembe”si;
“Taşnak-Hınçak” yediriyor, “Armenia beslemesi!..”
“PKK”ya destek nerden, bunu bu söz “ispatlamış”;
“Hamile”ydi “Kati Piri”, “Cem cümler” hep avenesi!..

“63’ten 16’ya”, “yarım asır” oyaladın;
“AET”ymiş, yok “AB”ymiş; türlü renge boyaladın;
“Hıristiyan Kültürü”nü, “Al!.. Al!..” deyi hep dayadın!..
“PKK”ya destek nerden, bunu bu söz “ispatlamış”;
“Erbakan”ım “teşhis” koymuş: “Batı Kulüp” senin adın!..

“Bâtıl” Sende, “Mason” Sende; “Haç” sallanır hep “dövme”nde;
“Mussolini” ve “Hitler” var; kâh “alnı”nda, kâh “ensen”de;
“Jenosit”ten “izler”in var, bugün “evine dönsen” de!..
“PKK”ya destek nerden, bunu bu söz “ispatlamış”;
“Hükümet”im kararlıdır, Sen o “küplere binsen” de!..

KAYIKÇ’Ali der “İbret al, dost-düşman kim bir fikre dal”;
“Âdemoğlu” kaç insan var; kimler “hayvan”, kimler “… adal”;
“Îmân-İslâm yolu” hep var, kim kapıya vurmuş mandal?..”
“PKK”ya destek nerden, bunu bu söz “ispatlamış”;
Kimde “ciğer” bozuk bir et, kimde “yürek sanki mangal?..”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim