• BIST 116.856
 • Altın 160,984
 • Dolar 3,7699
 • Euro 4,6154
 • Samsun 6 °C
 • Ankara 1 °C
 • İstanbul 4 °C
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması

“GÂZΔLİKTEN “ŞEHÎD”LİĞE “RÜTBE”N VAR!..

Ali Kayıkçı

                                                                  *   “Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                                                     *    “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 94)                                   *    “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)                                                                                                                       *    “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)                                                                                                                                                                                *    “Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                                                                                                                         *    “Gazâ: Harp maksâdıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (a.g.e. c. 1, s. 141)                                                                                                                                                     *    “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”       ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                                                                                                                         *   “Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar...”  (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014)                                                                                                                                                                                   *   “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”  (15.04.2003; Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri)
*   “Şer ittifakın elinde oyuncak olan İran ile mahut Kürtler ise; ‘Büyük İran’ ve ‘Büyük Kürdistan’ hayalleri peşindeler. Bu nadan güruhlar bilmiyorlar ki; ağa-babaları kendilerini Müslümanları boğazlatmakta kullanıyor; işleri bitince, boğazlanma işi kendilerine gelecek!”, “Türkiye, yalnız terör örgütleri ile değil; onlarla resmen ve alenen işbirliği içinde olan terörist devletlerin de hedefi konumunda. (…) İran’ı, Rusya’sı, Irak’ı, Suriye’si; alenen devlet terörü ile; dost ve müttefik gözükenler de (ABD, AB ve NATO) terör örgütlerine asker ve mühimmat temin ederek gizli-açık şekillerde Türkiye’nin karşısında yer almakta.” (Fuat Bol-Türkiye Gzt; 15.02.2016, s. 9 ve 22.02.2016, s. 4) 
 *   “Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)                                                 
 *     “…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)                                                                                                                                                                                           *     “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)                          
  *    “Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu) 
*   “Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber/Sana aguşunu açmış, duruyor Peygamber!” (M. Âkif Ersoy)   
                                                                                                                                                                       
S
aygıdeğer Okuyucularımız!..                                                                                                                Daha önce de bir vesile ile yazdığımız gibi; gerek “Tercüman Gazetesi Ansiklopedik İslâm Lûgatı”nda (bkz:  c. 2, s. 658) ve gerekse “Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye”de (bkz: s. 998) şehîdliğin “hükmî” ve “hakikî şehîdlik” olarak iki ayrı başlık altında incelenebileceği belirtilmekte ve “Gayr-ı müslimler, yol kesiciler ile harp neticesinde öldürülen yahut canını, malını, ırzını ve diğer Müslümanları müdafaa ederken haksız yere öldürülmüş olan âkıl, bâliğ ve tâhir (cünüp olmayan) Müslümanların hem dünyâ ve hem de âhiret ahkâmı bakımından “şehîd” oldukları, yıkanmaksızın namâzlarının kılınacağı ve üzerlerindeki elbise ile defnedileceği”, bunlara “Dünyâ ve âhiret şehîdi/hakikî şehîd/tam şehîd” denileceği bildirilmekte, “hükmî şehîdler”in ise şu kimselerden olacağına işaret olunmaktadır:                                                                                                               “Allah için olan cihâdın hazırlığı sırasında/talimlerde ölürse, zulüm ile öldürülünce veya cihadda ve eşkıya, âsi, yol kesici, gece hırsızı savaşında yaralanınca, hemen ölmez, bir namâz vakti çıkıncaya kadar aklı başında kalır veya başka yere götürülüp orada ölürse veya cünüp, hâiz iseler, bunlar yıkanır ve kefenlenirler. Boğularak, yanarak, garip, kimsesiz olarak, duvar ve enkaz altında kalarak ölenler ve ishalden, tâ’undan (sâri hastalıklardan), lohusalıkta, sar’a hastalığında, Cuma gecesinde ve gününde, din bilgilerini öğrenmekte, öğretmekte ve yaymakta iken ölenler ve âşık olup, aşkını, iffetini, nâmûsunu saklarken ölenler, zulüm ile darp olunup ölenler, Allah rızâsı için müezzinlik yaparken, İslâmiyet’e uygun ticaret yaparken, çoluk çocuğuna din bilgisi öğretirken ve ibâdet yapmaları için çalışırken vefât edenler…”                                                                                                           Sözün özü: Ülkemiz âdeta bir “şehîd tarlası” gibidir. Bu “tarla”nın “taze gülleri”nden biri de önceki hafta “Rahmet-i Rahmân”a kavuşan “Astsubay Çavuş Doğukan Tazegül” olmuştur. 
21 Şubat günü Ankara-Kocatepe Camii’nde, “Başbakan Sn. Ahmet Davutoğlu”nun da katıldığı cenâze merasimini müteakip “ebedî yolculuğa” uğurlanırken ardında bir de “Vâsiyetnâme” bıraktı ki, yürek yakan/sızlatan bir belge. Bu vâsiyetnâmede yer alan satırlar arasında şunlar da vardı:
?“Bana bir şey olursa, kimse üzülmesin!..
?Benim burada neden olduğumu unutmayın!.. 
?Allah yolunda cihâd;  vatan ve Türk milleti bütünlüğü içindir…
?Bana nasip olursa eğer, inşâallah savaşırken olur da için ve geride beni sevenlerin içi rahat olur…
?Arkamdan ağıt yakmayın; bağıra çağıra kesinlikle ağlamayın! Dünya hayatı çok kısa, elbet herkes (Hakk’a) döndürülecektir...
?Benim rahat uyumam için, arkamdan güzel duâlar edin!..
?Kur’ân-ı Kerîm okuyun!..
?Tabutumun baş kısmına borda beremi koyun!..”     
Saygıdeğer Okuyucularımız!..  
Böylesi bir “Gâzîlikten şehîdliğe terfi” etmiş ve ardında da “örnek  bir vâsiyetnâme” bırakmış bir asker/Mehmetçik için, olsa olsa ancak bir “Destan” yazılır…                                        Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz… 
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
 = = = * * * = = =
“Gâzî”likten “şehîd”liğe “rütbe”n var;
“Tazegül”ün, “tazesi”sin, “has”ısın!..
“Yolun nûr”lu, “Hamza(*)”lara bir “gen” var:
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
“Cenâze”de, saf-saf durmuş “ülken” var!..

“Vâsiyet”in, baştanbaşa “örnek”tir;
“Her Türk” için, “bu son rütbe bir tek”tir;
“Hayır!” diyen, bir “Kripto-dönek”tir…
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
“Yedi hain”, yetmiş olsa “sinek”tir…

Yıllar var ki, “vızıldıyor” çevrede; 
“PKK”dır, “ABD” var devrede;
“Esad” vardı, “Putin” şimdi evrede…
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
Bir de “Kandil”, sorma sakın nerede?..

“Bina” çöktü, “enkaz” oldu “virâne”;
“Vâsiyet”in, “örnek metin” bir tane;
“Ev”in garip, senden yoksun “Gülhane”…
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
“Erkân” orda, “millet” orda, daha ne?..

Nice “hain”, “fırsat”ını kolladı; 
“Sur” yıkılsın, bomba-mermi salladı…
“Yamuk Basın”, bir kez daha solladı…
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
“Zeynep Bacı”n, “selâm” ile yolladı…

“Vatan için, millet için” diyorsun;
“Gönüllü”ydün, “kalbe düşen” son “kor”sun; 
“Mehmet” vursun, “Ahmetçikler” iz sürsün!..
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
“Elde silâh”, “hesabı”nı o sorsun!..

KAYIKÇ’Ali, “Bu kaçıncı destandır;
Elde kalem, gözün yaşlı bir ândır;
Bu tarihe, not düşülen bir şandır!..”
“Kocatepe-Ankara”nın “yası”sın;
Kucak açan, “Resûlallah-zişân”dır… 
--------------------------------------------- 
(*): Hz. Hamza “r. anh”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim