• BIST 104.513
 • Altın 162,175
 • Dolar 3,9468
 • Euro 4,6253
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 10 °C
 • 'SORUN KALMADI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
 • 4 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
 • Hedef 3 Puan
 • 'SORUN KALMADI KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM'
 • 4 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
 • Hedef 3 Puan

EY “LÂNETLİ ALAMAN”,  VE SEN “İSPANYOL- YUNAN!..

Ali Kayıkçı

* “(Yâ Habîbim!. Onlara) de ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza (putlarınıza) tapmam. Siz de, benim ibâdet etmekte olduğuma (Allah’a) ibâdet ediciler değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza (hiçbir zaman) tapmış değilim. Siz de benim kulluk etmekte olduğuma (hiçbir vakit) kulluk edicilerden değilsiniz. Sizin dîniniz size, benimki ban.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kâfirûn Sûresi, âyet 1-6)
*  “Kâfirlerin hepsine Cehennem azâbını, çok acı azâbları hazırladık.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 151)
*  “Kâfirleri, yüzleri üzerine sürünerek Cehennem’e göndeririz.” (Kur’ân-ı Kerîm; Meryem Sûresi, âyet 86)
*   “İsyân edenler ile harp edip, bunları itaate getirin!”  (Kur’ân-ı Kerîm; Hucürât Sûresi, âyet 9) 
*   “Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısâs yapmak farz kılındı.  (…) Ey akıl sâhipleri! Bu kısâsta sizin için bir hayât vardır. Ümit edilir ki, siz (haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 178-179’dan)
  *  “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
*  “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
*   “Bir adam; ‘Yâ Resûlallah! Kıyâmet gününde kâfir yüzüstü nasıl haşr edilecek?’ diye sormuş, Resûlallah Efendimiz; ‘Onu dünyâda iki ayağı üzerinde yürüten, Kıyâmet Gününde yüzüstü yürütmeye kadir değil midir?’ diye buyurmuştur.”,  “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.”, “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”, “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”,  “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delillerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.”, “Suçluyu barındıran kimseye Allahü Teâlâ lânet etmiştir.”, “Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır.”  Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem” 
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”   (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280) 
*“Kötülere acımak, iyilere zulümdür. Zâlimleri affetmek, mazlumlara zulmetmektir.”  (Şeyh Sâdi Şirazî)
*  “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır. (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*   “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*  “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*  “Almanya: 1891 yılında Namibya'da yerel Herero ve Nama halklarından yaklaşık 132 bin yerliden geriye 15 bini sağ kalabildi. 1933-45 Yahudiler başta olmak üzere diğer milletlerden veya etnik gruplardan 21 milyon insanı topluca kurşuna dizerek toplama kamplarında fırınlarda yakarak, gaz odalarında zehirleyerek soykırım yaptı. Çingenelerin yüzde 94'ünü kısırlaştırdı.   
G. Kıbrıs Rum Kesimi: EOKA sistematik bir biçimde başlattığı saldırılarda 100 Türk'ü, 100 İngiliz vatandaşını öldürerek 30 Türk köyünü yaktı. 1963 yılında EOKA'cılar yeni bir etnik temizleme plânını devreye sokarak 500 Türk öldürüldü, 130 Türk köyü yakıldı, 25 bin Türk evlerini terk etmek zorunda kaldı. 
Yunanistan: İstiklâl Harbi yıllarında 3,5 sene Anadolu’da kalan ve yakıp-yıkmanın yanında 10 binlerce Türk’ü şehîd eden Yunanistan, bu tarihten sonra da Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türkler üzerinde sistemli olarak etnik ve kültürel soykırım başlattı. Bölgenin büyük bir bölümünü askeri bölge hâline getirip sıkıyönetim ilân edildi. Köyler arasında geliş-gidişler izne bağlandı. Türk azınlığın pasaportlarına el konuldu. Türklerin hukuki, siyasi, kültürel ve dini haklarının kısıtlanması, ibadetlerine izin verilmemesi gibi yoğun baskılar sonucu 400 bin Türk bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.”  (B. Cahit Özdemir-Gürses Gazetesi; 30.04.2007)
*  “Yunanlı General Trikopis, Fahrettin Kerim Gökay’ı evinin büyük salonundaki Atatürk portresinin önünde karşılayarak ağırlar. Sohbeti sırasında söylediği şu sözler önemlidir: ‘Bizim Anadolu’da ne işimiz vardı? Ne diye bizi oraya gönderdiler? Biz yabancı devletlerle alet olduk. Sizden ve bizden binlerce insan öldü. Yegâne arzum, yeni bir harp görmeden barış içinde hayata gözlerimi kapamamdır.’” (Toşayad Kümbet Dergisi, Nisan-Haziran 2017, S. 44, s. 96)
*   “Kılavuzu karga olanın, burnu b..ktan kurtulmaz.” (Türk Atasözü)
*  “Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*  “Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*  “Devlet Bahçeli’den İdam Çağrısı: Alttan almayalım, geç kalmayalım! Bir defa daha kararlığımı açıklıyorum. İdam cezasının getirmesi, hazırlanacak teklif veya tasarının TBMM’de görüşülüp kabul edilmesi hususunda Milliyetçi Hareket Partisi bütün gücüyle vardır, buradadır, bu bahsin kapanmasını acilen beklemektedir. Vatan hainlerine cezaysa ceza, idamsa idam!.” (Basın-10.05.2017)
*   “İnkârı mümkün olmayan gerçek, şu anda Hıristiyan Batı dünyası ve diğer Türkiye düşmanları, Siyonizm’in emrinde 17. Haçlı Seferini başlatmıştır. ” (Mustafa Necati Özfatura-Türkiye Gazetesi; 28.04.2017, s. 14)
*   “Avrupa; İslâm’ın güçlenmesinden korktuğu için Erdoğan’ı düşman ilân etti. Türklere tavsiyem, sadece önünüze bakın. Bunları ancak bu şekilde yenebiliriz. Müslüman halklar, Türkiye’yi savunuyor. Gerçek İslâm’a dönelim. Allah’a tevekkül edelim!”” (Prof. Dr. Ali Muhittin Karadağı-Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri; Türkiye Gazetesi-28.04.2017, s. 14)
*  “İdama ‘Evet’… Betımar araştırma şirketi tarafından yapılan ankette, halkın yüzde 59.86’sı idam cezasının geri gelmesini istiyor.” (Millî Gazete-12.05.2017, s. 1, 12)
*  “CB Erdoğan; ‘Darbeci pilotları ülkenizde tutmanız doğru değil. Gerekli adımları atın’ diyerek Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı uyardı.” (Basın-14.05.2017) 
*  “Almanya’nın yüzlerce FETÖ üyesine ve PKK’lılara kucak açması, Türkiye’ye karşı hasmane bir tutumdur; başlarına belâ alıyorlar.” (Başbakan Binali Yıldırım-Türkiye Gazetesi; 14.05.2017, s. 12)
*  “Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubu olan Avrupa Halk Partisi’nin yaptırdığı kamuoyu anketine Almanya’da katılanların yüzde 86’sı, Hollanda’dakilerin de yüzde 84’ü, ‘Türkiye’nin AB üyeliğine karşı’ olduklarını belirtti.” (Millî Gazete; 24.05.2017, s. 1, 12) 

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği gibi;  başta Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç ile Fransa ve onların kuyruğunda giden Yunanistan; çeşitli Avrupa ülkelerinde çöreklenen başta PKK, DHKP-C ve FETÖ vb. terörist/hain örgütleri de yanlarına almak suretiyle yıllardan beridir bir “Türkiye Husumeti” taşımakta ve sözümona “NATO” ve benzeri kuruluşlarda  “müttefik/stratejik ortak” olmamıza rağmen, bu devletler ezeli ve ebedî “Haçlı Kini”nden bir türlü vaz geç(e)memektedirler… 
24 Eylül’de yapılacak Almanya seçimlerine, şunun şurasında sayılı günler kalmasına rağmen;  “AK Parti TBMM Başkan Vekili Sn. Ahmet Aydın”ın yaptığı bir tespit ve açıklama var ki Almanya’da bulunan vatandaşlarımızın bunu mutlaka göz önüne alarak oylarını ona göre kullanacaklarına inanıyoruz: “Bütün terör örgütlerini kucaklayarak bize karşı maşa olarak kullanan Avrupa’nın, Almanya’nın maalesef dünya barışına ve Avrupa huzuruna katkı vermediğini artık herkesin görmesi gerekir.”  (Millî Gazete-25.08.2017, s. 11)
Ve bu “Papaz Kızı Merkel Almanyası”, “Türkiye Gazetesi Köşe Yazarı Sn. Necmettin Batırel”in bir yazısında (22.08.2017, s. 7) belirttikleri gibi, bir başka densizliği daha yaparak İspanya’da yakalanıp gözaltına alınan bizim bir “belâlımızı” dahi serbest bıraktırmak suretiyle, devletlerarası hukuku da bi güzel katletmekten geri kalmamaktadır. 
“Sn. Batırel”, aynen şöyle demektedir: “Seçim hesapları bozulunca ‘Bizim içişlerimize müdahale ediyor’ yaygarasını kopardılar. Oysa kendileri başından beri bizim siyasi ve hukuku yapımıza sürekli saldırıyorlar. İşte bakın en son örnek, İspanya’ya gezmeye giden Türkiye’de 2013’te müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Doğan Akhanlı’nın gözaltına alınması üzerine Alman Dışişleri Bakanı Gabriel bizzat devreye girdi. Kırmızı Bültenle aranan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade edilmemesi için yana yakıla İspanyol meslektaşını aradı. Sonuçta, Akhanlı serbest bırakıldı.”
“2016 Dünya Silâh Piyasası”nda; ABD, Rusya, Çin ve Fransa’nın ardından 5’inci sırada durarak ve  ülkeleri  “elçilik ve vakıflar kanalıyla) karıştırarak daha çok silâh satmak isteyen bu Almanya, “AB Bakanı Ömer Çelik”in bir vesileyle belirttiği gibi, “En tepeye Erdoğan düşmanlığını” koymuş, “Bunun altına Türkiye düşmanlığını, bunun altına İslâm düşmanlığını saklamış, onun altında ırkçı nefret, göçmen düşmanlığı, onun altında evrensel değerlere, hukuka, demokrasiye, insan haklarına düşmanlık var.”  
“Var” da, peki 54 yıldır bu TC Devleti, bu kapıda, bu madamlar/kâfirler diyarında, AB Şartları’nda daha ne arar?.. 
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = =  
Ey “Lânetli Alaman”,  ve sen “İspanyol-Yunan”:
Yaptığın yetmedi mi, küfrünün sonu yok mu?
Elbet ilk Sen değilsin, Şeytâna evvel kanan;
Türk ezelî hasımmış, başka bir konu yok mu?
“Eyvâh Türkler geliyor”, böyle diyordu anan!..

Ey “Lânetli Alaman”, Sen “Papaz Kızı Merkel; 
Harbi Umumi Dostu, müttefikten beri gel; 
Türk işçisi çalıştı, kalkındın güzel-güzel!..
Elbet ilk Sen değilsin, Şeytâna evvel kanan;
Hani “dalda çiçek”tik, olmuşuz şimdi gazel!..

Ey “Lânetli Alaman”,  katil-hain beslersin;
Türkiye “Ver!” dedikçe, “Vermem!” deyi üstlersin; 
Benim Anayasa’ma, bir de “No… No…”lar dersin!.. 
Elbet ilk Sen değilsin, Şeytâna evvel kanan;
“PKK” bitti-biter, “FETÖ”cüler gebersin!.. 

Ve Sen “Lânetli Yunan”, “Mora-Kıbrıs-Adalar”;
Karıştırıp durursun, berdevamdır hatâlar;
Dünden ders almıyorsun, ne demişti atalar?!..
Elbet ilk Sen değilsin, Şeytâna evvel kanan;
İngiliz arka verdi, şimdi “AB”niz salar!..

Ve Sen “Lânetli Yunan”, “Kaçakları” korursun; 
“Lavrion Kampları”nda, “Apo şişip kudursun”;
“Kuduz köpek kesilsin, Türk halkına afkursun!..”
 Dünden ders almıyorsun, ne demişti atalar?!..
Bizler kapı komşuyuz, hainler şöyle dursun!..

KAYIKÇ’Ali diyor ki, “Grek-Germany” başkadır; 
“2 Gerek”li devlet, düşmanlığı lâçkadır;
İstanbul bir “Beyoğlu”; “Üsküdar”dır, “Maçka”dır!..
“Eyvâh Türkler geliyor”, böyle diyordu anan”;
Elbet ilk değilsiniz, Şeytân’a evvel kanan!..
 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim