• BIST 109.314
 • Altın 152,858
 • Dolar 3,8291
 • Euro 4,5018
 • Samsun 20 °C
 • Ankara 11 °C
 • İstanbul 16 °C
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"

DÜN BİZE Mİ SORDUNUZ, “AB’YE GÖZ” VURDUNUZ!../1

Ali Kayıkçı

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

* “Allah’ın lâneti, zâlimler üstüne olsun!.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 44’den)                                                                                                    * “Muhakkak Allah, (…) zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi,  âyet 168’den) 
*   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                          *  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)  
*  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)
 *  “Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)
* “…Allah, insanları kendi işledikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsa, yeryüzünde bir kımıldayan hiçbir şey bırakmazdı. Fakat onları, belirlenmiş bir süreye kadar erteler…”  (Kur’ân-ı Kerîm; Fâtır Sûresi, âyet 45’den)
*  “…kim size saldırdıysa, siz de ona iki misliyle saldırın; ileri gitmeyin, Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muttakî (takva sâhibi kişi)lerle beraberdir.” (Bakara Sûresi, âyet 194’den)
*  “…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)
  * “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
* “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
*  “Benim yolumda mücâhid kimse, benim uhdemdedir (zimmetimdedir). Rûhunu kabzedersem onu Cennet’e vâris ederim. Memleketine döndürürsem sevâb… ile döndürürüm.”  (Hadîs-i kudsî-Râmûz-ül-Ehâdîs)
*  “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyânın yok olmasından daha büyük iştir.”,  “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Haksız yere öldürülen herkesin kanında Âdem’in ilk oğlu Kabil’in günâh payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.”,  “Hadîslerimi ve sünnetimi rivâyet edenler ve onları insanlara öğretenler, benim halifelerimdir.”, “Benim ümmetim, bâtılda ittifak etmez.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*   “Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                              
*  “Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”, “Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  Said Nursî  (r. aleyh)
*  “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır. (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*   “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*  “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*   “Kılavuzu karga olanın, burnu b..ktan kurtulmaz.” (Türk Atasözü)
*   “Kandan beslenen, çatışma kültürünü geliştiren, aramızdaki bağı güçsüzleştiren zihniyetle mücadelenin yolu, İslâm kardeşliğidir.” (“Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 553 STK Adına” yapılan “Yeter Artık” Çağrısı’ndan)
*  “Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*  “Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*   “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*   “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere; “Terör Olayları”nın azgınlaştığı, “15 Temmuz Darbe Girişimi” sonrası “İhanet Odakları”nın bir-bir ortaya çıkarıldığı günlerin akabinde,  genellikle “idâm cezası” gündeme getirilmekte ve başta “Sn. Başbakan ve Sn. Cumhurbaşkanımız” olmak üzere bâzı yetkililerimiz ve fikir adamlarımız tarafından suçlular için sık-sık bu “Ukûbat/Cezalandırma”  lâfları edilmektedir. Ayrıca da bu hususun yeni bir “Halk Oylaması/Referanduma Taşınması” dillendirilmektedir… 
Bir süre daha yetkililerce söylem konusu yapılacağı anlaşılan bu mevzuda,  bizim de bâzı önemli tespitlerimizin bulunduğunu ve millet-memleket hayrına söyleyeceklerimizin olduğunu ifade etmek istiyoruz. Şöyle ki;  
Önümüzdeki aylarda gündemi uzunca bir süre daha meşgûl edeceği anlaşılan “idâm” konusunda, yıllardan beri belki de en çok köşe yazısı yazan, hatta bunları bir de    “Terör Olayları ve Suriye Konulu Köşe Yazısı-Şiirler” alt başlığı ile “Hem Okudum Hem de Yazdım/2” adlı eserinde (Bkz: Samsun, Şubat 2015, 304 sy) kitap hâlinde sunmuş bir kimse olarak diyoruz ki, “idâm hükmünün Cezâ Kanunumuzdan çıkarılması yanlış olduğu kadar, bu safhada geciktirilmesi de yanlıştır”...
Malûmları olduğu üzere; 1965’te yürürlüğe giren “Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun” ile bir kimsenin kanunda gösterilen belirli cürümleri işlemesi durumunda, mahkemelerce verilen “Hayata Son Verme-İdâm Cezası”na karşılık “Askerî Ceza Kanunu”nda ise bazı durumlarda “asma” yerine “Kurşuna Dizme” biçiminde cezasının yerine getirileceği hükme bağlanmış idi.
Şubat 1999’da ABD tarafından “paketlenerek idâm edilmemek kaydıyla” bize teslim edilen “Terörist Başı Apo”nun muhakemesi sonucunda mahkeme “idâm” cezasına dair karar vermesine rağmen “Ecevit, Mesut Yılmaz ve Bahçeli”nin üçlü koalisyon döneminde, “AB/Avrupa Birliği”nin de isteği üzerine bu hüküm, bugüne kadar uygulanmamış ve malûm şahıs, 15 yıl saklanması/kaçmasının ardından bu defa “beslemeye” alınarak emrine de onu korumak için 250’si subay olmak üzere İmralı’da 1.000 asker görevlendirilmiştir…
AB ülkelerinden Hollanda 1870’den, Danimarka ise 1892’den beri “ölüm cezasının kaldırıldığı ülkeler” olarak başı çekmekte, bunları Norveç ve İsveç takip etmektedir. Ancak sorarız “İdâma Hayırcı” kafalara ve siyasilere: Bu ülkelerden hangisinde 40 yıldan beri ayrılıkçı-terörist gruplar masum insanlara kurşun ve bomba yağdırmakta, çoluk-çocuk, yaşlı-genç, asker-polis demeden onbinlerce kişiyi katletmektedir?..
Kör bir ideoloji ve mankurt kafalı liderlerin, yabancı güçlerin oyuncağı olmuş katiller sürüsü kişilerin emrinde kan akıtmakta, anne-baba, eş ve çocukların gözyaşlarının sel olup akmasına, hayâtının baharındaki insanların kara toprağın altına girmesine sebebiyet vermektedirler?..
İtalya ve Almanya’da yakalanıp cezaevlerine tıkılan küçük çaplı benzer “Örgüt Mensupları”nın bile içeride nasıl sözde “isyân çıkardıkları” gerekçesiyle öldürüldükleri haberlerini de asla unutmamak gerekir…
Diyoruz ve etkili/yetkili kişi ve kuruluşları “İdâmların geri gelmesi, hak ve adaletin yerini bulması, örgüt mensuplarını can korkusunun sarması, masum kanlarının akmasının sona ermesi” için, bir kere daha harekete geçmeye dâvet eyliyoruz…
Bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile de Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    * - * - * - * - * -       
Çok şımardı “PKK”, “FETÖ’cüler” şımardı; 
“İdâmlar” geri gelsin, haklar yerini bulsun!,,
30 yıldır kan kustuk, önceden “idâm” vardı…
Caniler çok şımardı, “idâmlar” geri gelsin!..
“Kısâs”ta hep “hayât” var, “haklar” yerini bulsun!..

Çok şımardı “Katiller”: “Yakalansam beslerler; 
Klimalı hücremi, konfor edip-süslerler;
Kopenhagcı dayılar, ordan-burdan seslerler…”
Böyle diyor caniler, “idâmlar” geri gelsin!..
“Kısâs”ta hep “hayât” var, “haklar” yerini bulsun!..

Çok şımardı “Bölücü”, içten-dıştan destek var; 
NATO’yu dost belleme, ondan bile istek var; 
Komşu İran ve Irak, birliğime köstek var…
Gelişmeler hep böyle, “idâmlar” geri gelsin!..
Kim ki ülkem düşmanı, gözüne toprak dolsun!..

Çok şımardı “Hainler”, mazlûmlar hep zararda; 
AB ümidi boştur, haçlı aynı ayarda; 
BM “5’li çete”nin, hem kâğıtta-hem zarda…
Yıllardır bu hep böyle, “idâmlar” geri gelsin!..
Batı battı-batıyor, hayrın başına çalsın!..

Çok şımardı “Satılmış”, ehil kalem ses çıkar; 
“Vicdanlı” imza atsın, imzalar “kalkan” yıkar; 
“Adalet-adil” olsun, gör Kandil nasıl bıkar…
“Kısâs” Kur’ân’ın hükmü, “idâmlar” geri gelsin!..
Hâkimler “kalem” kırsın, Baro yenisin alsın!..

KAYIKÇ’Ali çâre bu, Rabbimin tavsiyesi; 
Hüküm “Yaratan” hükmü, hükmün de en iyisi; 
“İdâmlar” geri gelsin, PKK’nın yeisi…
“Kısâs” Kur’ân’ın hükmü, “haklar” yerini bulsun!..
“Kardeşlik” çıka-gelsin, ülkem huzurla dolsun!..
                                (Devam edecek)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim