• BIST 117.235
 • Altın 162,024
 • Dolar 3,7784
 • Euro 4,6204
 • Samsun 14 °C
 • Ankara 0 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Samsunspor’da Hazırlıklar Tamam
 • Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek
 • BAŞKAN TOK SÖZÜNÜ TUTTU
 • Samsunspor’da Hazırlıklar Tamam
 • Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek
 • BAŞKAN TOK SÖZÜNÜ TUTTU

“DOĞRU TEŞHİS-TEDAVİ”, YEĞANE “HÂL ÇÂRESİ!..”/2

Ali Kayıkçı

*“Allahü teâlâ Peygamberini hidâyet ve hak din İslâmiyet ile gönderdi. İslâm dînini diğer dinler üzerine üstün kıldı. (Muhammed aleyhisselâmın hak) peygamber olduğuna şâhid olarak Allah yeter.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Fetih Sûresi, âyet: 28
*“Allah’ın lâneti, zâlimler üstüne olsun!.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 44’den)
*“Muhakkak Allah, (…) zulmedenleri ne bağışlar, ne de doğru bir yola eriştirir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi,  âyet 168)
*“…Allah, insanları kendi işledikleri yüzünden hemen cezalandıracak olsa, yeryüzünde bir kımıldayan hiçbir şey bırakmazdı. Fakat onları, belirlenmiş bir süreye kadar erteler…” (Kur’ân-ı Kerîm; Fâtır Sûresi, âyet 45’den)
*“…kim size saldırdıysa, siz de ona iki misliyle saldırın; ileri gitmeyin, Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muttakî (takva sâhibi kişi)lerle beraberdir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 194’den)
*“…yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir.“  (Mâide Sûresi, âyet 33’den)
*“Bir zaman gelir ki, İslâmiyet’e yapışmak, elinde ateş tutmak gibi güç olur.”, “El-Küfru milletun vâhide (Küfür tek millettir)” (Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“Her günâh afv edilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zâlimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (H. Hilmi Işık “r. aleyh”)
*”Biz Yahûdiler, 20. Yüzyılda, Orta-Doğu’da yıkılmaz denen Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıpiki devlet kurduk! Onlara, öyle güzel bir sistem inşa ettik ki, Türkler, bize Filistin’i vermeyen Abdülhamid’e 200 sene daha söverler!..” (C. Weizman: İsrail Cumhurbaşkanı-Türkiye Gzt; 03.11.2014, s. 9)
*“Gümrük Birliği’nden Türkiye aleyhine 400 milyar Dolarlık bir gelişme var.”(Faruk Şen; Türk-Alman Vakfı Başkanı-Türkiye Gzt. 05.01.2014, s. 5)
*“İslâm; bütün insanlığı eşit haklara sahip görür, hakkı üstün tutar, sömürüyü reddeder, kimsenin kimseye kul ve köle olmasını kabul etmez. Bu yüzden Siyonizm tarihi boyunca, hep hakkı üstün tutan İslâm’ı hedef almıştır.” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)
*“Erbakan, Türkiye’nin yerli düşüncesini, millî görüşünü, Anadolu ruhunu tekrar herkesin bilincine getiren, Türkiye’yi bilinçlendiren ve hepimizi siyasete bu şekilde sokan insan. Bana da birçok arkadaşımıza da rahmetli Erbakan Hoca vesile oldu, o bizleri siyasete kazandırdı. O bizlere halka hizmet etmenin yolunu açtı. O artık Türkiye’nin bir mirasıdır ve dolayısıyla herkesindir. Onun için partili partisiz kim olursa olsun, herkes onun hâtırası önünde saygıyla eğilir.” (Abdullah Gül-12. Cumhurbaşkanı; Kayseri Melikgazi Belediyesi N. Erbakan Park’ı Açılış Konuşması, 03.10.2015)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Daha sonra “Hem Okudum Hem de Yazdım/2 (Terör Olayları ve Suriye Konulu Köşe Yazısı-Şiirler)” adını taşıyan eserimize de aldığımız bu köşe yazımızı (Bkz: A.g.e. sy: 289-291), “Erbakan Hoca”nın “Tüm Dertlere 4 Devâ” diye nitelediğimiz “İslâm Ülkeleri”nin içinde bulunduğu,  daha doğru bir deyimle içine düşürüldüğü “sıkıntıların yegâne/ortak çâresi”nin“reçete”sini yazdığı ve sık sık da dile getirdiği “hususlar”ın başında “İslâm Ülkeleri Birliği”nin kurulması, buna bağlı olarak da bir “İslâm Ortak Pazarı”nın teşekkül ettirilmesi meselesi gelmektedir… 
Bu ekonomik, politik ve malî gücü ayakta tutacak kuvvet de NATO benzeri “İslâm Askeri Teşkilâtı/Kuvveti”nin vücut bulması, bir başka “şart”tır. Ve bu oluşumun maddî dayanağı için de “İslâm Dinarı”nın tedavüle çıkması/çıkarılmasıdır…
    Afganistan ve Irak olaylarının ardından çıkan/çıkartılan Libya ve Suriye hadiseleri; Erbakan Hoca’nın ne kadar haklı ve yerinde fikirler taşıdığını bir kere daha göstermiş, hatta bunların âdeta zaruret hâline geldiğini, bu konuda çok geç bile kalınmış olduğunu, gözler önüne bi güzel sermiş bulunmaktadır… (Fazla bilgi için bkz: A.g.e.: sy: 299-301) 
    Rahmetli Erbakan Hoca’nın vekili ve “Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak” Hoca da; partisinin Kahramanmaraş’ta 15 Haziran 2016 günü verdiği bir “İftar Yemeği”nde yaptığı konuşmada, İslâm Dünyâsının ve ülkemizin içinde bulunduğu menfilikleri bir “Ekonomi ve Anayasa Profesörü” sıfatıyla bir bir sıraladıktan sonra bir de haksız ithamlara muhatap tutulduğumuza dikkat çekmiş ve Merhûmun fikirlerini teyiden tekrarlamış ve yegâne hâl çâresi olarak da şunları söylemiştir:
    “Müslümanların ortak kitâbı Kur’ân-ı Kerîm mi, evet! Kur’ân-ı Kerîm’de bahşedilen hakları kısıtlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Müslüman’ım diyen bir kimsenin de Kur’ân’ın dışına çıkmaya yetkisi yoktur. Hakem Kur’ân-ı Kerîm’dir. O münasebetle diyoruz ki; gelin bir olalım, İslâm Birliğini kuralım, tıpkı ecdadımızın yaptığı gibi. Osmanlı’da dünyanın neresinde olursa olsun bütün Müslümanlar Halifeye bağlıydı; Halife de İstanbul’da. Ama ne yazık ki bugün Müslümanların etrafında birleştikleri bir imâm, bir Halife yoktur. Gelin, İslâm Birliğini kuralım!..”  (Basın)
        = = = * = = =     = = = * = = =     = = = * = = = 
    “Erbakan dedi, Kamalak dedi. Bakalım Âşığımız neyi-nasıl söyledi?..” diye merak edip soracak olan bir kısım Saygıdeğer Okuyucularımıza da mısra mısra şöylece cevap veriyoruz:
Bu “terör” âh bu “terör”, “çalınmış minare”dir;
 “Özgürlük-İnsan Hakkı”, “Demokrasi…” bir “zoka”;
“İmame”n nerde senin, “tespih tane-tane”dir!..
“Kopmuş-gitmiş-dağılmış”, aranır hep bir “toka”;
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir!..

“Doğru teşhis-tedavi”, yegâne “hâl çâresi”;
“Yara derin” bellidir, “sancılıdır yâresi”;
 “Doğum” olmalı “doğum”, gelmeli “göz paresi!..”
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“Merkez?.. Merkez?..” aranma, sorma sakın “Neresi?..”

“İstanbul… Âh İstanbul”; “Dün” vardı, “Bugün de var!”;
“Hâlife-i Müslimin”, “Müslüman’a Hükümdür!..”
“Olmaz!..” deyip “afkursun”, malûm “satılmış zağar!..”
 “İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“5’şer-10’ar” geçiyor, “asra yaklaştı yıllar!..”

“Toplama Kampı” mıyız ve “Sınır Karakolu?”;
“Soykırım ithamı” var, kalkar “Evet”e kolu;
“29 Evet’çi”, “şaşırmış elbet yolu!..”
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“Paşaeli” el versin, “Kocael-Anadolu!..”

“El” üstünde yine “el”, “eller birlik ne güzel!..”;
“Erbakancı Kamalak”, boşa okumaz gazel!..”;
“Birlik: İSLÂM BİRLİĞİ”, “Şöyle silkin-bi düzel!..”
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“Kur’ân”da” Birlik” demiş, “Müslüman’a Lemyezel!..”

“Kitâbımız-Allah” bir; “Peygamber” bir, “Kıble” bir;
Bu “4 temel” üstünde, “Saray”ımız yükselir;
Bir asırdır “kobay”sın, “bu dert” nasıl çekilir?!..
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“Mescid-i Aksa” ağlar, “mahzûn” derdin kim bilir?..

“Kıbrıs-Keşmir-Arakan”, “yaş” döküyor hemi “kan”;
“Yürek” varsa sarsılır, “isyân eder her vicdan!..”
“Batı” yontar kendine, “bunlar değil mi insan?!..”
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“Güvenlik Konseyi”ymiş, “Hadi sen de oradan!..” 

“Kamalak” bir konuştu, “verdi dünyaya muştu”;
“Anayasa-İktisat”, mektebi okumuştu;
“Hop oturup-hop kalksın”, varsın “Siyon’un puştu!..”
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
“Batı… Batı…” dediğin, “100 para-5 kuruş”tu!..”

KAYIKÇ’Ali “Teşhis” bu “Tedavi son çâre”dir;
“Kafa” yok, “organ” kopmuş; vücut pare-pare”dir;
“Bâtıl” zevkten “dört köşe”, “NATO üçgen-kare”dir!..
“İslâm” varsa “Birlik” var, sanma ki “efsane”dir;
Bu “Yegâne- Tek doğru”, şâhitler “minare”dir!..”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim