• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501
 • Samsun 7 °C
 • Ankara 2 °C
 • İstanbul 14 °C
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE

“DİKKAT EYLE EY TC, YAKLAŞTIKÇA BATARSIN!..”

Ali Kayıkçı

*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nis”a Sûresi, âyet 59)
*“Mü’minler, mü’minleri bırakıp kâfirleri velî (dost) edinmesinler. Kim böyle yaparsa,  Allah ile ilişiğini kesmiş olur.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet: 28)
*“İşte biz böylece, kazandıkları günâhlardan dolayı zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.”, “…Şu muhakkak ki, zâlimler felâh bulmazlar/kurtuluşa/muratlarına ermezler.” (Kur’ân-ı Kerîm; En’âm Sûresi, âyet 129, 137’den)
*“Onlar sağır, dilsiz ve kördür, bu hâllerinden dönüp îmân etmezler!” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, âyet 18)
*“Kalbleri var, ama anlamazlar; gözleri var, ama görmezler; kulakları var, ama işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidir, hattâ daha da aşağıdır.”, “Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Sana bakarlar, ama görmezler.” (Kur’ân-ı Kerîm, Araf Sûresi, âyet 179, 198)
*“Düşmanınız olan kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin!..”;  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 103 ve 105’den)
*“Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.”,  “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, * “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte  râhmet, ayrılıkta azâb vardır)” , “Cemâate yapışınız. Çünkü Allahü teâlâ bu ümmeti dalâlet üzere bir araya getirmez…”, “Kim cemâatten bir karış ayrılırsa, İslâm ipini boynundan çıkartmıştır…”, “Şeytân, insanın kurdudur. Kenarda köşede kalmış, sürüden ayrılmış koyunu kurt yakaladığı gibi, şeytân da cemâatten ayrılanları yakalar. Sakın cemâatten ayrılmayınız!..”    (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
* “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.” Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991
*“İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*”Biz Yahûdiler, 20. Yüzyılda, Orta-Doğu’da yıkılmaz denen Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp iki devlet kurduk! Onlara, öyle güzel bir sistem inşa ettik ki, Türkler, bize Filistin’i vermeyen Abdülhamid’e 200 sene daha söverler!..” (C. Weizman: İsrail Cumhurbaşkanı-Türkiye Gzt; 03.11.2014, s. 9)
*“Kandan beslenen, çatışma kültürünü geliştiren, aramızdaki bağı güçsüzleştiren zihniyetle mücadelenin yolu, İslâm kardeşliğidir. (…) Millet, önce sağduyulu olmalıdır. Yaşanan acı, gözyaşı, ıstırap, şiddet ve çatışmaları sona erdirmek için tek ses, tek yürek olmalı, aramıza fitne tohumları ekmeye çalışanları deşifre edip, ortak değerlerimizi zaafa uğratanlara karşı ortak mücadele vermeliyiz.” (“Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 553 STK Adına” yapılan “Yeter Artık” Çağrısı’ndan)
*“…Devletin hukuk sınırları içinde, kararlılık ve hassasiyetle yürüttüğü operasyonlar neticesinde, halkın desteğini alamayan ve teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan terör örgütünün ve siyasi uzantılarının bölgede yaşayan vatandaşlarımızın temsilcisi olamayacağı…” (65 Hükûmetin ilk MGK Bildirisi’nden; 26.05.2016)
*“Nusaybin’de teslim olduktan sonra ifade veren bir PKK’lı, örgüt içindeki durumu şöyle anlattı: Öz yönetimden bahsettiler. Bizi yarı yolda bıraktılar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti’ne sığındık. Köpek gibi pişmanım. Gençler bu şerefsizlerin yanına yaklaşmasın… Biz kandırıldık, onlar kandırılmasın. Örgütte herkes birbirini öldürüyor. Yeter artık!..” (Basın-27.05.2016)
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.” (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“57. Hükûmet Sağlık Bakanı Sayın Dr. Osman Durmuş olmuş ve 11 Ağustos 2002 tarihinde Osmaniye’de yaptığı bir konuşmada; “Türkiye’deki terörü destekleyen devletler” olarak Avrupa’dan Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda ve İsveç’i verme cesaretini göstermiş, diğer taraftan “Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları” arasında “Türkiye’yi Parçalama Plânları” adıyla çıkan ve “100 ayrı plân”dan bahsedilen kitapta, yukarıdaki isimlere ilâveten; “Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs Rûm Kesimi, Ermenistan, İtalya, İngiltere, Rusya, Çin, Romanya, Suriye, Irak” ve “Amerika Birleşik Devletleri” de sayılmakta ve “Terör örgütü PKK’yı bu devletlerin koruduğu ve hatta teşvik ettiği” açıkça bildirilmektedir. Yine bu kitapta;  Fransa’da 12, Hollanda’da 19, İngiltere’de 12, İtalya’da 6, Norveç’te 6, Romanya’da 5, Yunanistan’da 10 Kürtçü teşkilâtın aleyhimize faaliyette bulunduğu ve bu devletlerin hiçbirinden bir PKK’lının yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmediği, APO’nun da “idam edilmemek şartı” ile zamanında ülkemize postalandığı…” (Fazla bilgi için bkz: “Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1; Ali Kayıkçı”, s. 176-178 ve “Hem Okudum Hem de Yazdım/2; Ali Kayıkçı”, s. 43-45)
*“Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…” (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*“Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar...” Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Toplantısı Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.” (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14) 
*“Ümmetin olduğumuz devlet yeter/Hizmetin kıldığımız izzet yeter!..” (Süleyman Çelebi-Mevlîd-i Nebi)
*“Bu dine, bu ırka ve bu toprağa/Sataşmak isterse herhangi gâvur:  Vur! Allah aşkına vur!..”  (Abdurrahim Karakoç)
*“…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)
*“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)
*“Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu)
*“Dinî ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun; masum insanların yanındayız. Zulüm yapan Müslüman ismini de taşısa Esad gibi, Yahudi ismi de taşısa Netanyahu gibi, Hıristiyan ismi taşısa Obama gibi; çocuklara bomba yağdıran bütün zâlimlere karşı tek yürek bir aradayız.” (İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım-İstanbul Tünel Meydanı; 29.05.2016)
*Genel Kurmay Başkanlığı açıklaması:  “Muş, Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri, Van ve Bingöl’de toplam 4.600 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Irak’ın kuzeyindeki (yurt dışı) hedeflere yönelik hava harekâtlarında etkisiz hâle getirilenlerin sayısı ise 3 bine ulaşmıştır.” (Basın-10.06.2016)
*“Şehîd kanıyla sulanmış hazır bir vatan buldunuz/(Özyönetim deyip) iğrenç çıkarlara kul oldunuz.” (Mehmet Çınarlı) 
*“Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı, okuma-yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Devrimin temel gayelerinden biri, yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.”  (İsmet İnönü- Hatıralar, c. 2. S. 223)
*“Artık 1935’teyiz. On iki senelik bir müddet zarfında, yeni Türk, kendine yeni bir ruh, yeni bir ahlâk, yeni bir tarih, hattâ, Allah’ı artık Tanrı diye andığı için, diyebilirim ki yeni bir Allah yaratmıştır.”  (Kemalizm-Tekin Alp; İstanbul 1936, s. 171)
*“Kamalizm, bütün dinlerin üstünde bir yaşamak dinidir.” (CHP Edirne Milletvekili Şeref Aykut)
*“1930’lar milliyetçiliğinin ırkçılığa yaklaştığı, ilmî temellerden uzaklaştığı iddia edilebilir. Ancak daha ağır hata, din unsurunu bertaraf eden bir milliyetçilik anlayışıdır ki, bu Türk milliyetçiliğinde mümkün değildir. Zira İslâm olmaksızın Türk milliyeti düşünülemez.”     (Yılmaz Öztuna-Türkiye Gazetesi, 23.10.1994)
*“Türkçeye mâlolmuş, milletimiz tarafından anlaşılan ve kullanılan Arapça ve Farsça asıllı kelimeleri atarken, asıl hedefleri, Türk insanının dinî inancı ile olan bağlarını koparmaktı.” (Prof. Dr. İsmet Miroğlu-Türkiye Gazetesi, 27.11.1995
*“İsrail, 1948’de kurulurken 5 bin yıl evvel kullanılan İbraniceyi resmi alfabe olarak kabul etti. Kaybolup giden bir dil, yeniden hayat buldu. (…) Tek parti zihniyetinin Osmanlı muhalefeti, İslâm düşmanlığından ileri gelmektedir. İslâm’a düşman olanlar; imâna da, ezâna da, namâza da, camiye de, elifbaya da düşmandır.” (Rahim Er-Türkiye Gazetesi; 11.12.2014, s. 3)
*“Türkiye’nin, bugünkü ilerleme hızıyla AB’ye girmesi, en son tahminlere göre, 3 bin yılı civarında olur.” (David Cameron-İngiltere Başbakanı; Basın-23.05.2016)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere yarım asrı aşan bir süredir devamedegelen siyasî bir yolculuğumuz var: Adına eskiden “AET-Ortak Pazar” gibi isimler de verilen bu “AB yolculuğumuzda”, karşımıza dün “D. Cameron” gibi düşündüğünü açıklıkla söyleyip Türkiye Cumhuriyeti’ni aşağılayan kişiler olduğu gibi “Papaz Kızı Merkel” gibi “yüzümüze dostça gülüp ardımızdan kuyu kazanlar”ın da çokça bulunduğu, rahmetli  “Erbakan”ın   “Batı Kulüp/Haçlı Kulübü” dediği bir kuruluşla karşı karşıyayız… 
Hatta bu siyasî yolculuğu “Tanzimat Dönemi”ne kadar geri götürenlerin olduğunu da şöylece bir hâtırlattıktan sonra bugünlere geliyoruz ve mısra-mısralar hâlinde kaleme aldığımız his ve düşüncelerimizi (yukarıdaki “serlevha âyetler, hadîs-i şerîfler ve veciz sözler”in ışığında),  Siz Saygıdeğer Okuyucularımız ile şöylece bir paylaşalım istiyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla… 
     * = = =  (1) = = = *  
“Tanzimat”ta suç oldu, “gâvura gâvur” demek;
“Mithad” bozuntusuyla, “bayrağa haç” istemek;
“Malûm Not” arasında, “tesettür” frenlemek…
“Latin Alfabesi”yle, “Diyanet”e saldırmak;
“İnönü Hâtıratı”, “boşa değilmiş” emek!..

“Türkçe Kur’ân”(!)  hayâli, yıllarca “kangren” oldu;
“Ezân-ı Muhammedi”, “hançerelerde” soldu;
“Hoca-Hacı” kim varsa, “hapishaneler” doldu…
“Çankaya/Rakı keyfi”, “türlü karar” aldırmak; 
“Kapandın ev içine”, “böcek kozada” n’oldu?..

“Vali İlyönbaşkanı”, “6 Ok-mızrak” çalmak;
“Fakirlik” tam “diz boyu”, “ekmek karne”yle almak;
“Jandarma Korkusu”yla, “köşe-bucak” nam salmak…
“Şeref-şân” târih oldu, “düne kadeh” kaldırmak;
Bir “toplu iğne” için, “kapı önünde” kalmak!..

“Tütün, pamuk, incir” ver, “buğday” yoksa “arpa” yer;
“Paris-Londra” göklerde, “İstanbul”u yere ser;
“Kâbe Arab’ın olsun, bize Çankaya yeter”(!)…
Diyen “Şâir(!) eliyle, “mâneviyat” öldürmek;
“Müslüman görünenler”, “kâfirlerden” bin-beter!..
                   * = = =  (2) = = = *  
Bu “devirler”, bu “günler”; “bir-bir dünlerde” kaldı;
“CHP” denen parti, “sandıktan hava” aldı;
Yıldan-yıla “kinlendi”, “darbeyle korku” saldı!..
“Demokrasi/Halk gücü”,  “birlik keyif” çatarsın;
“Devlet-millet” el-ele, “idare” sanki baldı!..

“Tek hedef AB” diye, bir “plân” var çizilmiş;
“Millet” ister-istemez, “doğru”(!) diye yazılmış;
“Brüksel” gayya kuyu”, daha “derin” kazılmış!..
“Fasıl… Fasıl…”  dedikçe, boşa “zarlar” atarsın;
“Fasılların hecesi”, bak “İncil”den süzülmüş!..

“Domuz eti” serbesttir, “zinâ” asla suç değil;
“Eşcinsel/İnsan hakkı”(!), “pezevenklik” bir meyil;
“Haç’a saygı” esastır, “dik durma”(!) sen de eğil(!)…
“NATO” “ver-ver” dedikçe, “Kıbrıs”ları satarsın;
“AB’nin Rum şartı” var, istersen sen düş zeyil!..

“29 ülke”nin, “15 Olayı” kozdur;
“Ermeni oyunları”, “Nisan ayı”nda bozdur;
“Hakikat” ne “târih” ne, “BM” eliyle yazdır(!)…
“BİST”e “dövizler” yağar, “Dolar-Avro” satarsın!..
“AİHM” eliyle, “Türk yolunacak” kazdır!..

KAYIKÇ’Ali “Ayna” bu, “kılavuz”a ne gerek;
“Dediklerin hep doğru”, buna “şahittir” yürek;
“Berlin-Paris ve Londra”, “Moskofvari” engerek!..
“Dikkat eyle ey TC, yaklaştıkça batarsın!..”
“Hakikat” bu, “teşhis” bu; “dosdoğru” sanki mertek!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim