• BIST 117.235
 • Altın 161,959
 • Dolar 3,7784
 • Euro 4,6204
 • Samsun 11 °C
 • Ankara 4 °C
 • İstanbul 5 °C
 • Samsunspor’da Hazırlıklar Tamam
 • Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek
 • BAŞKAN TOK SÖZÜNÜ TUTTU
 • Samsunspor’da Hazırlıklar Tamam
 • Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek
 • BAŞKAN TOK SÖZÜNÜ TUTTU

“DESTAN DESTAN” ÜSTÜNE, “TARİHTEN SAYFA” AÇIN!..

Ali Kayıkçı

(Şırnak’ta şehîd olan Özel Harekât Polis Memuru hemşehrimiz Ersan Gülpınar’ın aziz hâtırasına)
*  “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
*“İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
* “Kim bir mü’mini müteammimden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93- 94)
*Mehmetçik veya Ahmetçiğin günlük duâsı: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök, kalblerimize kuvvet ve sebat (dayanma gücü) ver ve bizi kâfirler (hainler, bölücüler, mürtetler, ateistler, komünistler)e karşı bize yardım et, bizi muzaffer kıl/zafere kavuştur!”, “…Ey Rabbimiz! Bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlâmız! Bizi, seni tanımayanlara karşı, zafere ulaştır! Kahrolsun kâfirler!”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 250 ve 286’dan)  
*“İşte biz böylece, kazandıkları günâhlardan dolayı zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.”, “…Şu muhakkak ki, zâlimler felâh bulmazlar/kurtuluşa/muratlarına ermezler.” (Kur’ân-ı Kerîm; En’âm Sûresi, âyet 129, 137’den)  
*“Düşmanınız olan kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin!..”;  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 103 ve 105’den)
*“…âhirete inanmayanlar, derin bir dalâletle (sapıklıkla) azap içindeler.” (Kur’ân-ı Kerîm;  Sebe Sûresi, âyet 8’den)
*“…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den) 
*“Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”,  “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”,  “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*“Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”       (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*“Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)
*“Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                          *“Gazâ: Harp maksâdıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (a.g.e. c. 1, s. 141)  
*“Biz bu ülkeleri, Allahü teâlânın izniyle silâh kuvveti ile aldık. Temiz, samimi Müslümanlarız; bid’at ve hurafe nedir bilmeyiz. Bu sebepledir ki Allahü teâlâ, hâlis Türkleri azîz kıldı.” (Sultan Alpaslan-Ahlât/Malazgirt, 1071) 
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
*“PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”  (15.04.2003; Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri)
*“Rusya ve bu işte menfaati olan AB devletleri, bir kısım Kürtleri önce Komünist, sonra Kürtçü yaptılar. Şimdi omuz omuzalar. Tarih, DAEŞ’in arkasında İngiliz kurnazlığının olduğunu herhâlde yazacaktır. O noktada dile gelmeyen bir İngiliz-Amerikan mücadelesi sezilmekte. Hepsinin arkasındaysa Yahudi sinsiliği mevcut. İsrail’in rüyası hakikat olsun diye Irak üçe, Suriye dörde parçalanma maksadı güdülüyor. Sıraya güneydoğu katılmak istenmekte. ‘Nil ile Fırat arası Büyük İsrail’ hayata geçsin isteği hep var. (…) Her gün aslanlar gibi ana kuzusu şehidler veriyoruz. Sur’da şehid düşen uzman çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Paker adlı yiğit kadın, ‘Niye ağlayacakmışım? Ben, bu topraklara şehid verdim. Allah, her anaya nasip etsin!..’ diyerek tek damla göz yaşı dökmeden oğlunu uğurladı.” (Rahim Er-Türkiye Gazetesi, 02.02.2016, s. 3) 
*“Ümmetin olduğumuz devlet yeter/Hizmetin kıldığımız izzet yeter!..” (Süleyman Çelebi-Mevlîd-i Nebi)                                                                                                  *“Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)
*“…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)                       *“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)
*“Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu)
*“Bu destan kitaplara nakşedilecektir.”  (Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan-Beştepe Külliyesi; Şehîd Yakınlarına ve Gâzilere Şeref Madalyası Töreni, 17.03.2016)
                                                                                                                                               
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bugünkü köşe yazımıza kaynaklık eden haber “Türkiye Gazetesi”nin 8 Nisan 2016 günlü nüshası 13’üncü sayfasında yer alan, bir gün öncesinin ise TV ve İnternet/Genelağda görüntüleri ile birlikte haberlerine de yer verilen “6 Kahraman Ahmetçiğin hayât hikâyeleri” ile “gönüller titretiyor…”
Bunlardan ilki, “4. Sınıf Emniyet Müdürü Hacı Murat Dinçer”; Şırnak’ta abdest aldığı sırada, roket sesini duyarak hemen aracına binip olay yerine koşan ve canını hiçe sayarak 5 teröristi Cehennem’e postalayan kahramana ait.   
Diğeri, “Komiser Yardımcısı Emre Duman”;  O Şırnak’ta PKK’lılarla çatışmakta olan Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer’in yardımına koşup patlayan el bombaları arasında girdiği çatışmada 4 teröristi haklayan bir diğer arslan. 
Şırnak’taki mücadelede öne çıkan bir başka isim ise, 3 çocuk babası “Polis Memuru Salim Öğüt”; kesif ateş altında yaralanan arkadaşlarını bir binaya girerek tahliye eden ve en sonda da kendisi çıkarken bombalı saldırıda kollarından yaralanan nümûne Ahmetçik.
Cizre’den tekrar yükselen bayrakta kanları bulunan isimlerden biri “Polis Memuru Ömer Kula”; çatışmada bir askerin yaralandığını görünce “Yardımına geliyorum” der, ancak o ânda patlayan bir bomba, iki ayağını da alır. Kula, buna rağmen o askere yardım ederek onu kurtarır…  Diğeri ise “Polis Memuru Ömer Faruk Yaşa”; O da bir operasyon sırasında yüzünden yaralanmasına rağmen bulunduğu mevziiyi terk etmeyerek roketatar kullanan teröristi “etkisiz hâle” getirir…
Bir de “Bomba İmha Uzmanı Mesut Bozdağ” var ki, “Silopi”de patlayıcıları etkisiz hâle getirirken vurulur. O da pek çok hadisede benzerlerini gördüğümüz “mücâhîdler” gibi, “istirahatı kabul etmez ve görev süresi dolduğu hâlde operasyon bölgesinden ayrılmaz, defalarca yaralanır ama pes etmez!..” 
“Cumhurbaşkanı Sn. Recep T. Erdoğan”ın, “Başarı Belgesi” ile de taltif ettiği bu kahramanlar için biz de “kalbimizle birlikte köşemizi de onlara açtık” ve de aşağıdaki mısralarımız ile “Edebiyat Dünyâmıza da kazandırmaya çalıştık…” 
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız bu destan/şiirimiz ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = = 
“Destan destan” üstüne, “tarihten sayfa” açın!..
“Şırnak-Cizre-Silopi”, “aslandan arslan görsün!..”
“Hendek-roket” fasarya, “Kanas’ı atıp kaçın!..”
“Etek giyip” tüyerken, “her bir kadın tükürsün!..”
“Ev-ocak” tuzaklayın, “bombadan alev saçın!..”

“Her ne yapsan kölesin”, “emperyala uşaksın!..”
Kah “PKK”sın-“PYD”, sen “tumansız kuşaksın!..”
“Kandil Borusu” derler, “topal pire-yavşaksın!..”
“Etek giyip” tüyerken, “her bir kadın tükürsün!..”
“Putin” alkış tutuyor, “zilli bebek-şakşaksın!..”

“Hacı Murat-Emre”ler, “Ömer Kula-Bozdağ”lar;
“Salim Öğüt” yaralı, “üç evlât” bakar ağlar;
“Silopi” “kancık” yeri, şâhitdir tepe-dağlar!..
“Etek giyip” tüyerken, “her bir kadın tükürsün!..”
“Fehman” sırra kademde, uçkuru “Esad” bağlar!..

Başardı her bir “Mehmet”, destan yazdı her “Ahmet”;
“Yedi ceddi duâlı, “Hakk’tan gelir bu rahmet”;
“Mehmet”ler “Mehmetçik”tir, “14 asır” alâmet!..
“Vatan-millet” uğruna, “târihî bir şükürsün”;
“Devlet-millet ebed”de, “senle kopar Kıyâmet!..”

“Destan içinde destan”, bu “Selçuklu torunu”;
Kim “Osmanlı düşmanı, soy-sopça var sorunu”;
“Vur Mehmetçik-vur Ahmet”, başardın en zorunu!..
“Vatan-millet” uğruna, “târihî bir şükürsün”;
“Müslüman âhı tuttu”, “nalla el gâvurunu!..”

“Destan içinde destan”, KAYIKÇ’Ali “Oku-yaz!..”
“Sonbahar”da geldiler, “kış” dinlendiler biraz;
“Bahar”la “seller” aktı, “Brüksel”den itiraz!..
“Vatan-millet” uğruna, “târihî bir şükürsün”;
“Ağaçlar kalem” olsun, “Rahmân’a eyle niyaz!..”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim