• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501
 • Samsun 21 °C
 • Ankara 11 °C
 • İstanbul 15 °C
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE

“DAVAM” KİTABI ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER/1

Ali Kayıkçı

  “DAVAM” KİTABI ÜSTÜNE DÜŞÜNCELER/1
• “Allahü teâlâ Peygamberini hidâyet ve hak din İslâmiyet ile gönderdi. İslâm dînini diğer dinler üzerine üstün kıldı. (Muhammed aleyhisselâmın hak) peygamber olduğuna şâhid olarak Allah yeter.”(Kur'ân-ı Kerîm-Fetih Sûresi, âyet: 28)
• “Bir zaman gelir ki, İslâmiyet'e yapışmak, elinde ateş tutmak gibi güç olur.”, “El-Küfru milletun vâhide (Küfür tek millettir)”    (Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
 * “İslâm; bütün insanlığı eşit haklara sahip görür, hakkı üstün tutar, sömürüyü reddeder,     kimsenin kimseye kul ve köle olmasını kabul etmez. Bu yüzden Siyonizm tarihi boyunca, hep    hakkı üstün tutan İslâm'ı hedef almıştır.”,  “Ey Genç Kardeşim! Hayat; doğruyla yanlışın, güzelle    çirkinin, faydalıyla zararlının, adaletle zulmün mücâdelesinden ibarettir. İslâm sâdece  Müslümanlara değil bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde     taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır. Barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur,  tüm    insanlığın ortak talebidir.”   (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)
 
 Saygıdeğer Okuyucularımız!..

  “Millî Gazete Ankara Kitap Kulübü” tarafından yayına hazırlan ve Kasım 2013 tarihinde neşredilmiş bulunan “Davam” adlı 272 sayfalık eserde; rahmetli “Prof. Dr. Necmettin Erbakan” tarafından yapılmış oldukça dikkat çekici tespitler vardır.  Bunlardan “Dünyayı Yöneten Güçler” başlıklı bölümden Sizlere iki örnek paragraf sunmak istiyoruz:   “…küfür, tek bir merkezden idare edilir. Bu merkez dünya Siyonizm'idir. İsterseniz (muharref/tahrip edilmiş/değiştirilmiş) Tevrat'a, isterseniz (ruhban sınıfının geliştirdiği büyü ve gizli güçlerle ilgili bir öğreti kitabı olan) Kabbala'ya bakın. Siyonizmin amentüsünün şunlar olduğunu görürsünüz: Bunların birincisi; Benî İsrail, üstün ırktır. İkincisi, Benî İsrail dünyanın efendisi, diğerleri kölesi olacaktır. Diğer ırklar maymun olarak yaratılmış, sonradan insana dönmüştür. Çünkü insanlar, Benî İsrail'e hizmetkâr olsun diye yaratılmıştır. Nihai hedef, Siyonizm'in dünya hâkimiyetini kurmaktır. Bunun için birinci adım olarak Sürgündeki Yahudiler Filistin'de toplanacaktır. İkinci adımda, Fırat'la Nil arasındaki vaat edilmiş topraklarda Büyük İsrail kurulacaktır. İsrail Devleti'nin emniyetini sağlamak için Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin yönetimi elde tutulacak, bölünüp parçalanacaktır. İsrail'in güvenliği için Anadolu'da on dokuz Haçlı Seferini püskürten Selçuklu ve Osmanlı'nın mirasçısı, bağımsız bir devlet olmayacaktır.Mescid-i Aksâ'nın yerine Süleyman Mabedi, yeniden inşa edilecek ve bütün bunlar gerçekleştiği zaman, Mesih yeryüzüne inecek, Davut aleyhisselâmın tahtına bir Yahudi Kralı olarak oturacak. Bu kral dünya hâkimiyetimizi tesis edecek ve İsrail oğullarının dünya hâkimiyetini ebediyen perçinleyecek. Siyonizm'in inancı bu. Bunlar, İsrail'in dînidir.” 
 Millî Görüş Lideri rahmetli Erbakan Hoca'nın ifâde ettiği bu gerçekler karşısında biz de duygu ve düşüncelerimiz mısralar hâlinde dile getirmek istedik Saygıdeğer Okuyucularımız:
  Kalbî sevgi ve saygılarımızla…        

  * - * - * - * - * - *           

“Küfür tek millettir”, uyuma uyan!..       

Biz  “60 parça”yız, niye sordun mu?        

Deden buralara, gelmedi yayan…  

 “Asrın silâhı”nı, kuşandı geldi;
 “Haliç'te gemi var”, sen de gördün mü?..

 “Küfür tek millettir”, işte “GDD”(*);
 “IMF”, “CFR”(**); hizmetin ede;
 “Kabbala” biçiyor, bizlere vâde…
 “Mason”u, “Siyon”u; gizli bir “el”di;
 “Karaso”(***) “Meclis”te, “hal”i hâllede…

 “Küfür tek millettir”, “Konsey”ler şâhid;
 “Güvenlik” masalmış, tarih müşahit;
 “Erbakan” haykırdı, o bir “mücâhid”…
 “Millî Görüş” güzel, O da güzeldi;
 Rabbim “Ehâd”dır, diliyor “vâhîd”…

 “Küfür tek millettir”, “AB” bir örnek;
 T⠓Kâlübelâ”dan, o günden dönek;
 “Theodor Herzl”(****)ler, sâdece denek…
 “Hak-bâtıl” savaşı, ezel-ezeldi…
 “İstiklâl Harbi”miz, yakın “seçenek”…

 “Küfür tek millettir”, “oyunlar” farklı;
 Kimi “Kaleş”li gezer, kimi fraklı;
 “Eş Başkanlık” morfin, ABD çarklı…
 “D-8”le “Millet” biraz düzeldi;
 “Çevik Bir”in dahî, karıştı aklı…

 KAYIKÇ'Ali der ki, ben “biraz” yazdım;
 “Dâvâm”dan “alıntı”, “kitâbe” kazdım;
 Binlerce kitâpta, sayfalar gezdim…
 “Müslüman'ın kanı”, “sebîl”di-seldi;
 Nice “vahşet”te, “şeytanlık” sezdim…                                                                                                              - * - * - * - *  - *
 Saygıdeğer Okuyucularımız!..
 Eserin 10. Bölümü olan “Son Söz”, sayfa 235'den başlamakta ve 244. sayfada sona ermektedir. Burada, yukarıda “serlevha” olarak verdiğimiz rahmetli “Prof. Dr. Necmettin Erbakan”ın sözlerinin devamında da aynen şöyle denilmektedir:
 “Genç, davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasan'ların yolunda yürüyen insandır. Hayatını insanlığın kurtuluş davasına adayan Millî Görüş gençliği, dün olduğu gibi, yeni dönemde de büyük şahlanışıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir. Millî Görüş genci sağlam bir itikat ve inanca sahip olmalı, iç ve dış temizliğine de dikkat etmelidir. İbadetlerini ihmal etmemeli, ahlak sahibi bir insan olarak kendi nefsini terbiye ederek bütün insanlığın saadeti için çalışmalıdır.         (…) Millî Görüş'ün temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki söyleyeceklerine dikkat ediniz. Fert fert şu söyleyeceğim sözlere kulak veriniz. Millî Görüş'ü bilmek için, bugünkü olayları anlayabilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetindeyiz. Herhangi bir kimse Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova'da, Niğbolu'da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, Kanunî olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içlerine yürümeden, Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi 'Ya Allah!' deyip namluya sürmeden, Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden Millî Görüş'ün ne olduğunu anlayamaz.”    Toplam 10 sayfadan ibaret olan bu bölüm, her ne kadar “Son Söz” adını taşıyorsa da aslında “kitâbın bir özeti” mahiyetinde ve başta “Millî Görüş'çü Gençler” olmak üzere âdeta bir “Millete  sesleniş” gibi, bir “Vâsiyetnâme” gibi…          Diyoruz ve bu duygu ve düşünceler ile kaleme aldığımız mısraları da burada Sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyoruz:           

Kalbî sevgi ve saygılarımızla…          

* - * - * - * - * -         

  “Son Söz” dâvâ özeti, gönüllere sesleniş;
 “Gençlere bir nasîhat”, “moral” ve “hedef” bile;
 “Son Söz” dâvâ özeti, “şuur” ile yükseliş…
 “Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
 Bambaşka bir “haz” gizli, “saadet” için çile…

 “Son Söz” dâvâ özeti, bugün ve yarın niçin?
 Niçin geldin dünyâya, yaşıyorsun ne için?
 İçin-dışın ter-temiz, ihlâsla surlar geçin!...
 “Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
 “Maddî menfaat” değil, “ebedî kazanç” seçin!..
 “Son Söz” dâvâ özeti, her “başkan”a “üye”ye;
 Her bir “izm” çıkmazlarda, zarar vermiş “bünye”ye;
 “Hak yol İslâm” yazdırmak, asıl maksat “künye”ye…
 “Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
 “D-8” kapı açtı, karanlıktan “dünyâ”ya…

 “Son Söz” dâvâ özeti, “başucu”nda durmalı;
 “Mümin kalbi” bir ömür, “Allah!..” diye vurmalı;
 “Rızâ Allah rızâsı”, “işi” sorgulamalı…
 “Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
 “Bu yolda” durmak olmaz, saatleri kurmalı…

 “Son Söz” dâvâ özeti, KAYIKÇ'Ali yaz bunu;
 “Hoca örnek insan”dı, “örnek”ti eni-konu;
 “Milyonlar” koştu O'na, yolcu eyledi O'nu…
 “Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
 “Hayra niyet” olursa, “şer” olmaz elbet sonu… 
---------------------------------------------------------------------------
(*): GDD: Gizli Dünya Devleti
(**): CFR: Amerikan Dış İlişkiler Konseyi
(***): Emanuel Karaso: İtalyan Hahambaşısı ve sonrasında Selânik Mebûsu olup
           Abdülhâmid Hân'a 'hal kararı'nı tebliğ eden hâin
(****): Theodor Herzl: Siyonizm'in teorisyenlerinden olup İsrail'in Kuzey sınırlarının
              Kapadokya'daki dağlara dayandığını, güneyde de Süveyş Kanalı'na kadar uzandığını iddia eden kişi.

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim