• BIST 107.921
 • Altın 153,999
 • Dolar 3,8353
 • Euro 4,5054
 • Samsun 10 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 7 °C
 • Göksu Türkdoğan’dan taraftara çağrı!
 • Ahmet Cebe: ‘Ders aldık’
 • Samsunspor'da Eskişehirspor mesaisi
 • Göksu Türkdoğan’dan taraftara çağrı!
 • Ahmet Cebe: ‘Ders aldık’
 • Samsunspor'da Eskişehirspor mesaisi

“DAVAM” KİTABI “2. BASKI”YA GİRERKEN/1

Ali Kayıkçı

   *  “Allahü teâlâ Peygamberini hidâyet ve hak din İslâmiyet ile gönderdi. İslâm dînini diğer dinler üzerine üstün kıldı. (Muhammed aleyhisselâmın hak) peygamber olduğuna şâhid olarak Allah yeter.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Fetih Sûresi, âyet: 28)  
*   “Ey Rabbimiz!.. Eşlerimizden, gözümüzün nûru olacak kimseleri  (genç nesli) bizlere ihsân eyle!..”                                        (Kur’ân-ı Kerîm; Furkân Sûresi, âyet 74)                                                                                                                       
 *  “Şânım hakkı için, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şân ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?..” (Kur’ân-ı Kerîm; Enbiyâ Sûresi, âyet 10) 
* “Oku o yaratan Rabbinin adıyla!.. Oku, o keremine nihayet olmayan Rabbindir, kalem ile yazmayı öğreten O’dur. O, insana bilmediği şeyleri öğretti. Sakın okumamazlık etme!..  Çünkü insan,  muhakkak azgınlık eder.” (Kur’ân-ı Kerîm; Alak Sûresi, âyet 1, 3-6)
*   “Bir zaman gelir ki, İslâmiyet’e yapışmak, elinde ateş tutmak gibi güç olur.”, “El-Küfru milletun vâhide (Küfür tek millettir)” , “Bazı şiirler, elbette apaçık bir hikmettir…”, “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen alır.”,  “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır...”,  “Şâir Hassan’ın sözleri, düşmana ok yarasından daha tesirlidir…”,  “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir...” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi vesellem”)  
*  “Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız!..”  (Hz. Ali “r. anh”)
 * “Kitap, istikbâle yollanan bir mektuptur.”  (Mevlânâ Celâleddîn Rûmî “r. aleyh”)   
 *“Bir şehir için olmazsa olmaz üç şey vardır: Kanalizasyon,  hamam, kütüphâne. Kanalizasyonla şehrin kirlerini yıkarız, hamamda bedenlerimizi, kütüphânelerde ise rûhlarımızı…”   (Fâtih S. Mehmet)                         
*    “Bilgilerin doğru olması kâfi değil. Esas olan yazarıdır. Yazarının rûhâniyyeti satırların arasında dolaşır. Yazan ihlâslı birisi ise, okuyan istifâde eder. İhlâslı değilse, fâsıksa, habîs rûhu kitâba aks eder. Okuyan zarar görür de haberi bile olmaz. İşte,  Müslümanlar böyle kitâpları okuyunca kalblerinde bir kararma meydana gelir. Kitâbı yazan, yazdığından daha mühimdir. Temiz su, temiz borudan geçerse temiz olur. Temiz su, pis borudan geçerse temiz olur mu?.. Pis borudan akan sudan şifâ olmaz.” ( Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh” Efendi; Eyüp/İstanbul, 1911- Eyüp/İstanbul, 2001)                          
*  “Kitap insanı, insan dünyâyı değiştirir.”   (Hekimoğlu İsmail/Ömer Okçuoğlu)
*   “Dünyâyı nasıl insansız düşünemezsek, insanı da kitapsız düşünemeyiz.”   (Suut Kemâl Yetkin)                                                                         
*    “Bir ülkenin en büyük gücü; tankı, topu, tüfeği değil, îmânlı evlâtlarıdır.”,   “İslâm; bütün insanlığı eşit haklara sahip görür, hakkı üstün tutar, sömürüyü reddeder, kimsenin kimseye kul ve köle olmasını kabul etmez. Bu yüzden Siyonizm tarihi boyunca, hep hakkı üstün tutan İslâm’ı hedef almıştır.”,  “Ey Genç Kardeşim! Hayat; doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin, faydalıyla zararlının, adaletle zulmün mücâdelesinden ibarettir. İslâm sâdece Müslümanlara değil bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır. Barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur, tüm insanlığın ortak talebidir.” (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-54. Hükûmet Başbakanı) 
     
S
aygıdeğer Okuyucularımız!..

 “Millî Gazete Ankara Kitap Kulübü” tarafından yayına hazırlan ve Kasım 2013 tarihinde neşredilmiş bulunan, bizim de Ocak 2014’te “Manşet Gazetesi”ndeki köşemizde 7 ayrı makâle hâlinde incelediğimiz bir “Davam” adlı 272 sayfalık eser var. Bu kitapta, rahmetli “Prof. Dr. Necmettin Erbakan” tarafından yapılmış oldukça dikkat çekici tespitler mevcuttur.      
“Saadet Partisi İlkadım İlçe Başkanı, Sanayici-İşadamı ve SP eski Milletvekili Adayı Sn. Ali Okutan” Beyin, bu eserin 2’inci baskısı için harekete geçtikleri bu günlerde, biz de bu kitap için yaptığımız incelemeleri, yeni baskı için faydalı olur, düşüncesiyle bir defa daha neşredelim ve eserin mükemmel olması için katkıda bulunalım istedik. 
Şimdi de bu eser hakkındaki tespitlerimizi (genişleterek) aynen aktarıyoruz:
Bunlardan “Dünyayı Yöneten Güçler” başlıklı bölümden Sizlere iki örnek paragraf sunmak istiyoruz:  “…küfür, tek bir merkezden idare edilir. Bu merkez dünya Siyonizm’idir. İsterseniz (muharref/tahrip edilmiş/değiştirilmiş) Tevrat’a, isterseniz (ruhban sınıfının geliştirdiği büyü ve gizli güçlerle ilgili bir öğreti kitabı olan) Kabbala’ya bakın. Siyonizm’in amentüsünün şunlar olduğunu görürsünüz: Bunların birincisi; Benî İsrail, üstün ırktır. İkincisi, Benî İsrail dünyanın efendisi, diğerleri kölesi olacaktır. Diğer ırklar maymun olarak yaratılmış, sonradan insana dönmüştür. Çünkü insanlar, Benî İsrail’e hizmetkâr olsun diye yaratılmıştır. Nihai hedef, Siyonizm’in dünya hâkimiyetini kurmaktır. Bunun için birinci adım olarak Sürgündeki Yahudiler Filistin’de toplanacaktır. İkinci adımda, Fırat’la Nil arasındaki vaat edilmiş topraklarda Büyük İsrail kurulacaktır. İsrail Devleti’nin emniyetini sağlamak için Fas’tan Endonezya’ya kadar 28 ülkenin yönetimi elde tutulacak, bölünüp parçalanacaktır. İsrail’in güvenliği için Anadolu’da on dokuz Haçlı Seferini püskürten Selçuklu ve Osmanlı’nın mirasçısı, bağımsız bir devlet olmayacaktır.  Mescid-i Aksâ’nın yerine Süleyman Mabedi, yeniden inşa edilecek ve bütün bunlar gerçekleştiği zaman, Mesih yeryüzüne inecek, Davut aleyhisselâmın tahtına bir Yahudi Kralı olarak oturacak. Bu kral dünya hâkimiyetimizi tesis edecek ve İsrail oğullarının dünya hâkimiyetini ebediyen perçinleyecek. Siyonizm’in inancı bu. Bunlar, İsrail’in dînidir.”    
Millî Görüş Lideri rahmetli Erbakan Hoca’nın ifâde ettiği bu gerçekler karşısında biz de his ve düşüncelerimiz mısralar hâlinde dile getirelim istedik. Ortaya aşağıdaki şiir çıktı. Sizlerle aynen paylaşıyoruz…
 Kalbî sevgi ve saygılarımızla…                                        * - * - * - * - * - *                                 
“Küfür tek millettir”, uyuma uyan!..                                        Biz  “60 parça”yız, niye sordun mu?                                             Deden buralara, gelmedi yayan…                                    “Asrın Silâhı”nı, kuşandı geldi; 
“Haliç’te gemi var”, sen de gördün mü?..

“Küfür tek millettir”, işte “GDD”(*);
“IMF”, “CFR”(**); hizmetin ede; 
“Kabbala” biçiyor, bizlere vâde…
“Mason”u, “Siyon”u; gizli bir “el”di; 
“Karaso”(***) “Meclis”te, “hal”i hâllede…

“Küfür tek millettir”, “Konsey”ler şâhid; 
“Güvenlik” masalmış, tarih müşahit; 
“Erbakan” haykırdı, o bir “mücâhid”…
“Millî Görüş” güzel, O da güzeldi;
Rabbim “Ehâd”dır, diliyor “vâhîd”…

“Küfür tek millettir”, “AB” bir örnek; 
Tâ “Kâlübelâ”dan, o günden dönek; 
“Theodor Herzl”(****)ler, sâdece denek…
“Hak-bâtıl” savaşı, ezel-ezeldi…
“İstiklâl Harbi”miz, yakın “seçenek”…

“Küfür tek millettir”, “oyunlar” farklı; 
Kimi “Keleş”li gezer, kimi fraklı; 
“Eş Başkanlık” morfin, ABD çarklı…
“D-8”le “Millet” biraz düzeldi;
“Çevik Bir”in dahî, karıştı aklı…

KAYIKÇ’Ali der ki, ben “biraz” yazdım; 
“Dâvâ”mdan alıntı”, “kitâbe” kazdım; 
Binlerce kitâpta, sayfalar gezdim…
“Müslüman’ın kanı”, “sebîl”di-seldi;
Nice “vahşet”te, “şeytanlık” sezdim…                                                                                                               
S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
Eserin 10. Bölümü olan “Son Söz”, sayfa 235’den başlamakta ve 244. sayfada sona ermektedir. Burada, yukarıda “serlevha” olarak verdiğimiz rahmetli “Prof. Dr. Necmettin Erbakan”ın sözlerinin devamında da aynen şöyle denilmektedir:
“Genç, davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasan’ların yolunda yürüyen insandır. Hayatını insanlığın kurtuluş davasına adayan Millî Görüş gençliği, dün olduğu gibi, yeni dönemde de büyük şahlanışıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir. Millî Görüş genci sağlam bir itikat ve inanca sahip olmalı, iç ve dış temizliğine de dikkat etmelidir. İbadetlerini ihmal etmemeli, ahlak sahibi bir insan olarak kendi nefsini terbiye ederek bütün insanlığın saadeti için çalışmalıdır.                    (…) Millî Görüş’ün temsil ettiği büyük manadan dolayıdır ki söyleyeceklerine dikkat ediniz. Fert fert şu söyleyeceğim sözlere kulak veriniz. Millî Görüş’ü bilmek için, bugünkü olayları anlayabilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetindeyiz. Herhangi bir kimse Malazgirt’te inanışının şahlanışını yaşamadan, Kosova’da, Niğbolu’da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul’u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, Kanunî olup şanlı ordularıyla Avrupa’nın içlerine yürümeden, Seyit Çavuş olup 250 kiloluk mermiyi ‘Ya Allah!’ deyip namluya sürmeden, Sakarya’nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs’ta düşman tahkimatının arasından geçmeden Millî Görüş’ün ne olduğunu anlayamaz.”                
Toplam 10 sayfadan ibaret olan bu bölüm, her ne kadar “Son Söz” adını taşıyorsa da aslında “kitâbın bir özeti” mahiyetinde ve başta “Millî Görüşçü Gençler” olmak üzere âdeta bir “Millete sesleniş” gibi, bir “Vâsiyetnâme” gibi…                                
Diyoruz ve bu his ve düşünceler ile kaleme aldığımız mısraları da burada Sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyoruz:                                        
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…                                        * - * - * - * - * -                                             “Son Söz” dâvâ özeti, gönüllere sesleniş;
“Gençlere bir nasîhat”, “moral” ve “hedef” bile; 
“Son Söz” dâvâ özeti, “şuur” ile yükseliş…
“Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
Bambaşka bir “haz” gizli, “saadet” için çile…

“Son Söz” dâvâ özeti, bugün ve yarın niçin?
Niçin geldin dünyâya, yaşıyorsun ne için?
İçin-dışın ter-temiz, ihlâsla surlar geçin!...
“Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
“Maddî menfaat” değil, “ebedî kazanç” seçin!..
“Son Söz” dâvâ özeti, her “başkan”a “üye”ye; 
Her bir “izm” çıkmazlarda, zarar vermiş “bünye”ye;
“Hak yol İslâm” yazdırmak, asıl maksat “künye”ye…
“Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
“D-8” kapı açtı, karanlıktan “dünyâ”ya…

“Son Söz” dâvâ özeti, “başucu”nda durmalı;
“Mümin kalbi” bir ömür, “Allah!..” diye vurmalı; 
“Rızâ Allah rızâsı”, “işi” sorgulamalı…
“Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
“Bu yolda” durmak olmaz, saatleri kurmalı…

“Son Söz” dâvâ özeti, KAYIKÇ’Ali yaz bunu;
“Hoca örnek insan”dı, “örnek”ti eni-konu;
“Milyonlar” koştu O’na, yolcu eyledi O’nu…
“Son Söz” “Amentü” sanki, “Millî Görüş” parola;
“Hayra niyet” olursa, “şer” olmaz elbet sonu…    
--------------------------------------------------------------------------- 
(*): GDD: Gizli Dünya Devleti
(**): CFR: Amerikan Dış İlişkiler Konseyi
(***): Emanuel Karaso: İtalyan Hahambaşısı ve sonrasında Selânik Mebûsu olup
           Abdülhâmid Hân’a ‘hal kararı’nı tebliğ eden hâin
(****): Theodor Herzl: Siyonizm’in teorisyenlerinden olup İsrail’in Kuzey sınırlarının
              Kapadokya’daki dağlara dayandığını, güneyde de Süveyş Kanalı’na kadar uzandığını iddia eden kişi. 
                                                   (Devam edecek) 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim