• BIST 115.147
 • Altın 163,214
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 3 °C
 • Ankara -5 °C
 • İstanbul 8 °C
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması

“ÇIĞLI”DAN “ÇIĞLIK” GELDİ, “BU CAN VATANA FEDÂ!..”

Ali Kayıkçı

(Şırnak’ta şehîd olan Özel Harekât Polis Memuru hemşehrimiz Ersan Gülpınar’ın aziz hâtırasına)
*“Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
*“İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
*“Kim bir mü’mini müteammimden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93- 94)                                                            *Mehmetçik veya Ahmetçiğin günlük duâsı: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök, kalblerimize kuvvet ve sebat (dayanma gücü) ver ve kâfirler (hainler, bölücüler, mürtetler, ateistler, komünistler)e karşı bize yardım et, bizi muzaffer kıl/zafere kavuştur!”, “…Ey Rabbimiz! Bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlâmız! Bizi, seni tanımayanlara karşı, zafere ulaştır! Kahrolsun kâfirler!”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 250 ve 286’dan)  
*“İşte biz böylece, kazandıkları günâhlardan dolayı zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.”, “…Şu muhakkak ki, zâlimler felâh bulmazlar/kurtuluşa/muratlarına ermezler.” (Kur’ân-ı Kerîm; En’âm Sûresi, âyet 129, 137’den)  
*“Düşmanınız olan kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin!..”;  “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 103 ve 105’den)
*“…âhirete inanmayanlar, derin bir dalâletle (sapıklıkla) azap içindeler.” (Kur’ân-ı Kerîm;  Sebe Sûresi, âyet 8’den) 
*“…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den) 
*“Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”,  “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”,  “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*“Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*“Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)
* “Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                                                                                           * “Gazâ: Harp maksâdıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (a.g.e. c. 1, s. 141)   
* “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                                       *“PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”  (15.04.2003; Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri)              *“Rusya ve bu işte menfaati olan AB devletleri, bir kısım Kürtleri önce Komünist, sonra Kürtçü yaptılar. Şimdi omuz omuzalar. Tarih, DAEŞ’in arkasında İngiliz kurnazlığının olduğunu herhâlde yazacaktır. O noktada dile gelmeyen bir İngiliz-Amerikan mücadelesi sezilmekte. Hepsinin arkasındaysa Yahudi sinsiliği mevcut. İsrail’in rüyası hakikat olsun diye Irak üçe, Suriye dörde parçalanma maksadı güdülüyor. Sıraya güneydoğu katılmak istenmekte. ‘Nil ile Fırat arası Büyük İsrail’ hayata geçsin isteği hep var. (…) Her gün aslanlar gibi ana kuzusu şehidler veriyoruz. Sur’da şehid düşen uzman çavuş Selçuk Paker’in annesi Sevgi Paker adlı yiğit kadın, ‘Niye ağlayacakmışım? Ben, bu topraklara şehid verdim. Allah, her anaya nasip etsin!..’ diyerek tek damla göz yaşı dökmeden oğlunu uğurladı.” (Rahim Er-Türkiye Gazetesi, 02.02.2016, s. 3)                                                                  *“Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)
*“…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)                                                                                                                         *“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)                                       
*“Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu)
*“Bu destan kitaplara nakşedilecektir.”  (Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan-Beştepe Külliyesi; Şehîd Yakınlarına ve Gâzilere Şeref Madalyası Töreni, 17.03.2016)
                                                                                                                                               
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bugünkü köşe yazımıza da kaynaklık eden iki ayrı haber var:  “Türkiye Gazetesi”nin 14-15 Mayıs 2016 günlü nüshasında yer alan bu haberlerin ilkinde; “Acı Haber Hakkâri’den Geldi: 8 Şehit 8 Yaralı. ÇIĞLIK” denilmekte, sonrasında ise özetle şöyle devam edilmektedir:
 “PKK’nın geçiş noktası Çığlı’da yaşanan çatışmada 6 askerimiz şehit düştü. Teröristlere müdahale için bölgeye sevk edilen Kobra helikopter de Hakkâri Çukurca bölgesinde teknik bir arızadan dolayı düştü. Kazada helikopter pilotu Üsteğmen Burak Abikebahşi ile Astsubay Üstçavuş Mekân Şahin şehit oldu.  Sıcak takip sonrası saldırıyı gerçekleştiren 15 terörist ölü olarak ele geçirildi. Şehit olan diğer askerler: Ö. Saadettin Bakır, Nazmi Kapucu, Muammer Arı, Merkan Şahin, Fatih Özdemir ve İbrahim Akarsu”
Diğer haber ise “Köylünün Dikkati Daha Büyük Bir Faciayı Önledi. Ya Şehirde Patlasaydı” başlığı altında verilmekte ve “15 ton bomba yüklü kamyonun hedefi, patlamanın yakınlarındaki Özerkli Jandarma Karakolu’ydu.” diye belirtildikten sonra “Önceki gün 4 kişinin öldüğü Diyarbakır’ın Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası’ndaki patlamada köylüler, şüphelendikleri kamyonun önünü kesti. Yolunu kaybettiğini söyleyen teröriste inanmayan köylüler ısrarla kamyonda ne olduğunu öğrenmek isteyince PKK’lı terörist köylüleri taradı. Yaşanan çatışmada kurşunlar, araç içerisindeki patlayıcıya denk gelince bomba infilâk etti. 20 kilometrelik bir alanda hissedilen patlamanın ardından 5 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde çukur oluştu. Olay…” şeklinde bilgiler verilmektedir.
Sonraki günlerde yapılan araştırma-inceleme ve olay yerinden alınan ceset örneklerinin DNA testleri sonuçlarına göre, ilk gün “kaybolduğu” bildirilen “13 Tanışıklı” köylünün de orada öldüğü tespit edildi. Onlardan geriye ise “36 yetim ve 8 dul kadın” kaldığı bildirildi.    
 “Pilot Üsteğmen Burak Abikebahşi” ile arkadaşı “Astsubay Üstçavuş Mekân Şahin”e ve diğer bütün er, erbaş ve uzmanlarla vatandaşlarımızdan feda-i can eyleyen dindaşlarımıza; Cenâb-ı Allah’tan gâni gâni rahmetler diliyor ve aşağıdaki mısralarımızı da bütün “gâzilerimiz” ile “şehîdlerimiz”in geride bıraktıkları aile fertlerine ve yakınlarına “ithâf” eyliyoruz… 
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = = 
“Çığlı”dan “çığlık” geldi, “Bu can vatana fedâ!..”
“Önden giden 100’ler var, bize durmak yaraşmaz!..”
“Bu toprak kan yoğrumu, altı-üstü şühedâ!..”
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“Hakkâri-Çukurca”da, “Mehmetçik’ten son sedâ!..”

“Çığlı”dan “çığlık” geldi: “Var mı vurup da kaçmak?”
“Hesabını vermeden, pergelleri bi açmak?”
“Kanat taksan boşuna, yarasaya yok uçmak!..”
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“Kuzey-Güney el-ele, yakışandır kavuşmak!..”

“Üsteğmen Burak” ile “Üsteğmen Kenan Şahan”;
“Helikopter şehîdi, yardımda havalanan”;
“6 asker”im daha, “vurulup-yaralanan!..”
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“Çığlı Üs Bölgesi”nde, kim varsa “yuvalanan!..”

“Diyarbakır-Dürümlü  Mezrası” destan şimdi; 
“Özerkli Yolları”nda, “bombalı hedef” kimdi?
“Köylüler” bi şahlandı, “kamyoncu”  baş haindi…
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“15 ton” bi gümledi, yol “5 metre” yere indi!..

“Asker-Polis-Korucu”, şimdi de “Köylümüz” var;
“Jandarma”ya destekte, “can”ı ortaya koyar;
Bu bir “millî ülkü”dür, “bize özgü/Türkîvar!..”
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“ABD” ve “AB”miz, “oynadı bize kumar!..”

“PKK”sı “DAEŞ”i, “FETÖ” gördük kol-kola;
Seneler aktı geçti, “terör” vermiyor mola; 
Dünün “kızıl komün…”i, şimdi yaslanır sola!..
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“Ülkem” kaçtır sallandı, hep devam etti yola!..

Bu “bombalar-şehîdler”, “varlığın güç kaynağı”;
“Devlet-millet perçini”, “sevgi-saygı yumağı”;
“Ağrı” bayrak tepemiz, “Cudî” peygamber dağı!..
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“Gelinler” yavru beler, duâlıdır kundağı!..

KAYIKÇ’Ali “Bu destan, asrın Orhun taşı”dır;
“Tiginlerin vârisi, Korkud Ata aşı”dır;
“Şehîdlik” îmân işi, “ihlâs işin başı”dır!..
“Şeytân kaçar Cahîm’e, hainler bizden kaçmaz”;
“Kanın kantar dirhemi, bir damla gözyaşı”dır!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim