• BIST 109.330
 • Altın 155,894
 • Dolar 3,8638
 • Euro 4,5501
 • Samsun 17 °C
 • Ankara 2 °C
 • İstanbul 15 °C
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE

BUNLARDA NE “HARÂM” VAR, NE “MUHARREM” KUTSALI!..

Ali Kayıkçı

    (Hakkâri-Şemdinli’deki Durak Karakolu’na, 5 ton bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıda şehîd düşen Samsunlu Hemşehrilerimiz Uzman Çavuşlar “Bayram Aksu” ile “Ercan Bayraktar”ın ve bilcümle şehîdlerimizin aziz hâtırasına…)

* “Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                                                     *   “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93- 94)                                                                                                                                          *  “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)                                                                                                                                                                                                    *  Mehmetçik veya Ahmetçiğin günlük duâsı: “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır dök, kalblerimize kuvvet ve sebat (dayanma gücü) ver ve kâfirler (hainler, bölücüler, mürtetler, ateistler, komünistler)e karşı bize yardım et, bizi muzaffer kıl/zafere kavuştur!”, “…Ey Rabbimiz! Bizleri bağışla ve bize acı! Sensin mevlâmız! Bizi, seni tanımayanlara karşı, zafere ulaştır! Kahrolsun kâfirler!”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 250 ve 286’dan)                                                                                          *  “Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Denizde cihâd edenin karadakine üstünlüğü, on gazâ yapmak kadardır.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Hassan bin Sabit’in beyitleri, düşmana ok ve kılıç darbesinden daha çok tesirlidir.”, “Ey Hassan! Sen müşriklerin yüz karalarını ortaya koydukça Cebrail seninledir. Ashabım silâhla harp ettiği gibi sen de dille harp et!..”   (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)                                                                                                                                                                                *  “Cihâd: Allah yolunda O’nun ismini yüceltmek, İslâm dînini yaymak için; can, mal, söz, neşriyat ve diğer vâsıtalarla çalışmak, gayret göstermek, muhârebe etmek. Cihâd üç türlü yapılır: Birincisi beden ile yani her türlü harp vâsıtası ile yapmaktır. İkincisi, her türlü neşir, basın ve yayın vâsıtası ile İslâmiyet’i insanlara yaymak ve duyurmaktır. Bu cihâdı İslâm âlimleri yapar. Üçüncüsü ise, duâ ile yapılan cihâddır. Bütün Müslümanların bu cihâdı yapmaları farz-ı ayndır.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü, c. 1, s. 71)                                                                                                                                                         *  “Gazâ: Harp maksadıyla düşmana yönelmek, sefere çıkmak, gayr-i Müslimlerle çarpışmak. İnsanların İslâmiyet’i işitmeleri, Müslümanlıkla şereflenmeleri yahut Müslümanların; dînine, vatanına ve nâmusuna saldıran düşmanı def etmek için en gelişmiş silâhlardan istifâde ile can, mal ve her türlü propaganda ve neşir vâsıtasını kullanarak savaşmak. Gazâ Ordusu: Allahü teâlânın rızâsı için O’nun dînini yaymak, din, nâmus ve vatanlarını korumak için düşmanla savaşan Müslüman askerler”  (A.g.e. c. 1, s. 141)   
 *  “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  ( Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)                                                                               
  *  “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”  (Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri; 15.04.2003)  
*  “Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar...”  (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014)                                                                                                                                                                                                                                                     *   “Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına/Gülbangı, âsmânı tutan pir aşkına!..” (Y. Kemâl Beyatlı)                                                             
*   “…Toprak diye sevdim yurdu/Peygamber öyle buyurdu/Şehîdlerim ordu ordu/Verdim toprağa, toprağa!  Sevenlerin yurdu toprak/Canım istiyordu toprak/Canevimden vurdu toprak/Girdim toprağa, toprağa!” (Abdullah Satoğlu)                                                                                                                                                                                           *   “Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/Kız kardeşimin gelinliği, şehîdimin son örtüsü.” (Ârif Nihat Asya)                                        *   “Savaş dediğin söz değil/Bayrak dediğin bez değil/Vatan için bir kez değil/Bin ölmüşlüğümüz vardır.” (Niyazi Y. Gençosmanoğlu) 
*  “Şiiri olmayan bir dâvânın, başarı şansı yoktur.” (Suphi Saatçi-Kerkük Güldestesi)
*  “Bu destan, kitaplara nakşedilecektir!..” (Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan-Beştepe Külliyesi; Şehîd Yakınlarına ve Gâzilere Şeref Madalyası Töreni, 17.03.2016)                                                                                                                                                                                                    

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere; 9 Ekim (8 Muharrem) günü Şemdinli’de Durak Karakolu yakınlarında bir yol kontrolü sırasında saldırıya uğrayıp şehîd olan askerlerimizin yanında sivil kişiler de olmuş, başta PKK olmak üzere bütün terörist gruplar ile onları destekleyen şer güçlerinin çirkin yüzü, bir kere daha sırıtmıştır…
Dün “Sevr” ile alamadıkları için bu gibi uşaklarını ayaklandıran ve üzerimize salan “Bukalemun yüzlü
sözde müttefik/dostlar”, “15 Temmuz Başarısız Darbe Girişimi”nin öfkesinden bir türlü kurtulamamakta ve Irak’ta-Suriye’de elde ettikleri “Kazanımları”ndan vazgeçmemek için, nihaî talimatlarını bu maşaları vasıtasıyla vermeye ve dolayısıyla da “kan döktürmeye” devam etmektedirler…
Elbette ki “Şeytân şeytânlığını, kâfir de kâfirliğini yapacak” genel kuralı çerçevesinde biz de Millet olarak dost ve düşmanımızı bilecek ve ona göre de tedbirlerimizi almakta kusur etmeyeceğiz!..   
Diyoruz ve “Peygamberimiz Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)e”, risâlet görevi verilmeden önceki Arabistan’da yaşayan insanların “vahşetlerini” Siz Saygıdeğer Okuyucularımızın, şöylece bir hatırlamalarını istiyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = = 
“Vahşi Arap”tan vahşi, “Evs ve Hazrec”ten suçlu;  
Ne “dîn-îmân” değeri, ne bir “insanî haslet”;
“İşi-gücü cinâyet”, her yana “terör” uçlu!..
“Hayvandan hayvan” bunlar, “hayvanlığa” bin hasret; 
“Ehl-i Salib” olamaz,”Haçlıdan daha  Haçlı!..”

Bunlarda ne “harâm” var, ne “Muharrem” kutsalı;
“Receb”miş, “Zilkade”ymiş, “Pazar”mış yahut “Salı”;
“Zilhicce” önemi yok, “Hepsi Arap masalı!..”
“Hayvandan hayvan” bunlar, “hayvanlığa” bin hasret; 
“Teklifler ağır olsun, gelen-gelsin kasalı!..”

Ne “Cuma”, ne “Bayram” var; “domuz”dan bir “farkı” yok; 
“Yesin-içsin” ve “s..sın”, ülkede bir “parkı” yok;
“Vekil” desen olamaz, “ODTÜ”den bir “Kürk…”ü yok!..
“Hayvandan hayvan” bunlar, “hayvanlığa” bin hasret; 
“Ermeni” var “Asala”, sapıtmış bir “Türk”ü yok!..

“Dönmeler” var “Kripto”, “Kürt”ün bozuk “kaşe”si;
“USAF” tan “artık” gelir, “cephane-iâşe”si; 
“Sünnetsizler” kol gezer, dağda-kırda “lâşe”si!..
“Hayvandan hayvan” bunlar, “hayvanlığa” bin hasret; 
“Â’râf”a dünden râzı, “Nâr-ı Cahîm köşe”si!.. 

“Kandil-Gara-Hakurk”tan, gelen “Çobanlar” güder;
“Çoban”a da “Ağa” var, “USA” en büyük peder;
“AB”den “erzak” gelir, olmaz hiçbiri heder!..
“Hayvandan hayvan” bunlar, “hayvanlığa” bin hasret; 
Şu “İmralı Çobanı”, zaman-zaman “Oha!” der!.. 

KAYIKÇ’Ali bunlarda, “insan”da “i” arama;
“İnsanlarda yasak” var, “helâl” demez “harâma”;
“Hayvan” desen “et” olur, “devâ” olur “yarama!..”
“Hayvandan hayvan” bunlar, “hayvanlığa” bin hasret; 
“Veled-i zinâ” bunlar, “Kerhaneden fırlama!..” 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim