• BIST 109.050
 • Altın 153,015
 • Dolar 3,8375
 • Euro 4,5051
 • Samsun 13 °C
 • Ankara 10 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • 3 PUAN ÇARŞAMBASPORUN
 • "Her iki takımın da işine yaramayan 1'er puanı oldu"

BİZ “MİLLΔ OLSUN DEDİK, SEN “MİLLİ, KUMLU…”

Ali Kayıkçı

*“(Her şeyi) yaratan Rabbinin adıyla oku!.. Oku, O keremine nihayet olmayan Rabbindir. Ki, kalemle yazı yazmayı öğreten O’dur… İnsana bilmediği şeyleri O öğretti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Alak Sûresi; âyet 1, 3, 4-5)
*“De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sâhipleri ibret alırlar.” (Kur’ân-ı Kerîm; Zümer Sûresi; âyet 9)
*“Yemin olsun ki asra, insan mutlak bir hüsranda; ancak, îmân edip sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hep hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesna!” (Kur’ân-ı Kerîm; Asr Sûresi, âyet: 1-3)
*“Şânım hakkı için, size öyle bir kitap indirdik ki, bütün şân ve şerefiniz ondadır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?..” (Kur’ân-ı Kerîm; Enbiyâ Sûresi, âyet 10) 
*“Resûl (Peygamber) size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allahü teâlâdan korkun. Çünkü Allah’ın azâbı çetindir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Haşr Sûresi, âyet 7)                                    
*“Ey Rabbimiz!.. Eşlerimizden, gözümüzün nûru olacak kimseleri  (genç nesli) bizlere ihsân eyle!..”  (Kur’ân-ı Kerîm; Furkân Sûresi, âyet 74)
*“Elleziy ahsene külle şey’in halakahü… (Yarattığı her güzel şeyi güzel yaratan…)” (Kur’ân-ı Kerîm;  Secde Sûresi, âyet 7’den)
*“Âlemlerin Rabbi (terbiye edip yetiştiricisi) Allah…” (Kur’ân-ı Kerîm-Fâtiha Sûresi, âyet 1’den)
*“Ashâbımın her biri, gökteki yıldızlar gibidir. Herhangisine uyarsanız, Allahü teâlânın sevgisine kavuşursunuz.”, “Âlimler, peygamberlerin vârisleridir.”, “Ümmetimin âlimlerine hürmet ediniz. Onlar, yeryüzünün yıldızlarıdır.”, “İlim öğrenmek, her Müslüman üzerine farzdır.”,  “Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar (nafile) ibâdet etmekten daha sevâbdır.”,  “Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz ve çalışınız!..”,  “İlim Çin’de de olsa alınız!..”, “Üzerinize âmir tayîn edilen Müslüman, her kim olursa olsun, harâm ile emr  etmedikçe, ona itâ’at ediniz! Harâm olan emirlerine itâ’at etmeyiniz!”, “Üç türlü baba vardır: Dünyâya getiren baba, kızını veren baba ve ilim öğreten baba. Bunların hayırlısı, üstâdıdır.”, “Kötülüklerin en kötüsü, Allahü teâlâya inanmamak, ateist olmaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)    
*“Öldükten sonra yaşamak isterseniz, ölmez bir eser bırakınız!..”   (Hz. Ali “r. anh”)
*“Kişi, Kıyâmete kadar duâ etse, hoca hakkını ödeyemez.” (Şâh-ı Nakşibend Hazretleri)
*“Kitap, istikbâle yollanan bir mektuptur.”  (Mevlânâ Celâleddîn Rûmî “r. aleyh”)   
*“Bir şehir için olmazsa olmaz üç şey vardır: Kanalizasyon,  hamam, kütüphâne. Kanalizasyonla şehrin kirlerini yıkarız, hamamda bedenlerimizi, kütüphânelerde ise  rûhlarımızı…”  (Fâtih S. Mehmet)                                
*“Bilgilerin doğru olması kâfi değil. Esas olan yazarıdır. Yazarının rûhâniyyeti satırların arasında dolaşır. Yazan ihlâslı birisi ise, okuyan istifâde eder. İhlâslı değilse, fâsıksa, habîs rûhu kitâba aks eder. Okuyan zarar görür de haberi bile olmaz. İşte, Müslümanlar böyle kitâpları okuyunca kalblerinde bir kararma meydana gelir. Kitâbı yazan, yazdığından daha mühimdir. Temiz su, temiz borudan geçerse temiz olur. Temiz su, pis borudan geçerse temiz olur mu?.. Pis borudan akan sudan şifâ olmaz.”    (Hüseyin Hilmi Işık; Eyüb,1911-Eyüb/İstanbul, 26.10.2001)  
*“Dîn hayatın hayatı, hem nûru hem esası/İhyâ-yı dinle olur, şu milletin ihyâsı!..”. (Bediüzzaman S. Nursî ;Bitlis, 1873-Urfa, 1960)
*“Bugün İslâm devletleri, eski kudretlerini kaybetmişlerse,  bunun sebebinin Müslümanların dinlerine icap eden riayeti göstermemeleri olduğunu anlattım.” (Prof. Dr. Gyula/Abdülkerim) Germanus; Macaristan, 1884-1980)
*“Bir ülkenin en büyük gücü; tankı, topu, tüfeği değil, îmânlı evlâtlarıdır.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-54. Hükûmet Başbakanı) 
*“Milletlerin hedefi, gül gibi çocukları eğitim kurumlarında diken hâline getirdikten sonra, devlet gücünü göstermek için o dikenleri kırmak değildir.”  (Mahmut Toptaş-Millî Gazete, 27.07.2011, s. 5)     
•“…Atalarının ne yaptığını bileceksin ve onların yaptığından daha iyisini yapmaya çalışacaksın. Bugünkü yapılanları bileceksin. Rakiplerinin yaptıklarını bileceksin. Dünyanın yaptığını bileceksin ve daha iyisini yapmaya çalışacaksın!..”(Prof. Dr. Nurullah Genç)
*“Bu ülke çocuklarının bu örgütün eline düşmesinde devletin kabahati çok büyüktür. Devlet, yakın tarihlere kadar ‘laikliği dinsizlik’ gibi uygulayarak her şeyi ötekileştirici bir uygulama yanlışlığının ısrarcı takipçisi oldu.” (Rahim Er-Türkiye Gazetesi; 21.07.2016, s. 2)
*“Çıktım erik dalına anda yedim üzümü/Bostân ıssı kakıyıp der ne yersin kozumu” (Yûnus Emre)
*“Kültür; bir cemiyetin sahip olduğu maddî ve mânevî kıymetlerden teşekkül eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut her nevi bilgiyi, alâkaları, itiyatları, kıymet ölçülerini, umumî alışkanlık, görüş ve zihniyet ile her nevi davranış şekillerini içine alır. Bütün bunlar birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserinde müşterek olan ve onu diğer cemiyetlerden ayırt eden hususî bir hayat tarzı temin eder.” (Prof. Dr. Mümtaz Turhan-Kültür Değişmeleri; MEB Yy. İstanbul 1972, s. 56)
*“Kültür; bizim millî unsurumuz, dayanağımız, geleceğimizdir.” (Prof. Dr. Ayhan Songar)
“Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıra dağlar gibi duranlarındır; Bir târih boyunca, onun uğrunda/Kendini târihe verenlerindir…”  (Orhan Ş. Gökyay) 
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere bu yüce Millet; “15 Temmuz Darbe Girişimi” karşısında bir büyük badireyi daha atlatmış ve Allahü teâlâya hamd olsun ki, nispeten oldukça az denilebilecek bir maddî kayıp ve şehîd sayısı ile bu belâ ve musibet de def edilmiştir…
Ardından yapılması gerekenler elbette yapılıyor, alınması gereken tedbirler bir bir alınıyordur ama, bizim de bir “Gazeteci-Şâir ve Yazar” olarak, bu memlekete memur-amir şeklinde hizmet etmiş kişi ve 5 tane de evlât yetiştirmiş bir baba olarak söyleyecek birkaç sözümüzün bulunması bakımından diyoruz ki;  bu son “Askerî-Adlî –İdarî Darbe Girişimi” bize, “askerî lise ve akademiler ile polis meslek ve yüksek okullarındaki mevcut dersler;  millî ve mânevî değerlerimize sahip çıkılması bakımından yeterli değildir” gerçeğini öğretmiştir.  Bu okulların bazısına hâlen devam etmekte olan “İmam-Hatip Mezunlarının girme yasağı” da mutlaka kaldırılmalıdır…
Bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…      
    = = =  (  1  )  = = =
Biz “Millî” olsun dedik, sen “milli, kumlu, çakıl”;
“Olsun, kabulüm!” dedin; şimdi “kumlar taş” oldu;
“Millî değersiz” kafa, nice gösterse “akıl(!)”;
“Zekâ” saçsa dört yana, gördün “darbe-baş” oldu;
“Uçağı” kapıp koştu, “PDY”(*)ye var takıl!..”

Biz “Millî” olsun dedik, sen dedin “Milli” kalsın;
İster “Yonan’a kaçsın, ister “Darbeler alsın!..”
“Vatandaş kurşunlasın, Meclis’e korku salsın!..”
“Zekâ” saçsa dört yana, gördün “darbe-baş” oldu;
“Fâtih” gemi yürütür, sen “kırılmış” bir nalsın!..

Biz “Millî” olsun dedik, sen istedin hep “çağdaş”;
Bir “evrensel” tutturdun, “terör sardı dağ-ı taş”;
“Marksist” kafa hâlen var, “komün…” diyen vatandaş!..
“Zekâ” saçsa dört yana, gördün “darbe-baş” oldu;
Elin böğründe kaldı”, “Budavarî” kur bağdaş!.. 
Biz “Millî” olsun dedik, sen tutturdun bir “entel”;
“FETÖ” yumruk savurdu, döküldün birden “tel-tel”;
“Yaverlerin satılmış”, “peruk” uçtu “kafa kel!..”
“Zekâ” saçsa dört yana, gördün “darbe-baş” oldu;
“Bakanlıklar” kaynıyor, sayamadık kaç “Merkel!..”

Biz “Millî” olsun dedik, sence makbûl “Hümanist”;
En gözde “hümanistler”, tarih boyu “Şamanist”;
Çoğu “Siyonist” oldu, son dönemde “Zamanist!..”
“Zekâ” saçsa dört yana, gördün “darbe-baş” oldu;
“Hizmet-Himmet” dediler, hepsi de “mani-manist!..”
        = = =  (  2  )  = = =
Biz “Millî” olsun dedik, “din-i devlet”in ehli;
“Vatan-Millet” uğruna, “aslan” gibi yürekli;
Bir “Hilâl”in yoluna, gönüllüden gerekli…
“Tayyip”ten bir işaret, o gece “kardaş” oldu; 
“Gâzî” “şehîdlik” diler, “milli”nin şaştı cehli!..

“Millî… Millî Güvenlik”, ey “Bakanlar Kurulu!..”;
İşin “Özeti” budur, “Aklın vardır tek yolu”;
İyi bir “amir-memur” ve “Allah’ın has kulu!..”
“Tayyip”ten bir işaret, o gece “kardaş” oldu; 
Konu “Memleket” imiş, coşturdu sağı-solu!..

KAYIKÇ’Ali der: “Şura, Askerî… Eğitim”i; 
“Adam” olsun istersen;  “takımı” hatta “tim”i; 
“Örneği”ni iyi seç, “Allah gösterdi kimi?..”
“Tayyip”ten bir işaret, o gece “kardaş” oldu; 
Bir “haftanın içinde”, değiştirdi “iklimi!..”
---------------------------------------------------------- 
(*): “PYD” ‘Paralel Devlet Yapılanması’ denilen, aslında ‘Paralel’ değil de
 ‘Yamuğun da Yamuğu, FETÖ’cü katiller/hainler güruhu’ demektir. 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim