• BIST 109.666
 • Altın 156,594
 • Dolar 3,8910
 • Euro 4,5831
 • Samsun 2 °C
 • Ankara -1 °C
 • İstanbul 13 °C
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • DERBİ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 • Ayite, Giresunspor Maçında yok

“BİR AVUÇ” DEDİLER, “BİR TIRNAK” ÇIKTI!..

Ali Kayıkçı

*“Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                                 *“Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                         
*“…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)  
*“Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)
*“Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)
*“…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)
*“Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
*“İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
*“Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.”,  “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”,  “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“Her günâh affedilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                              
*“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”, “Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  Said Nursî  (r. aleyh)
*“İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*“Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*“Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)  
*“FETÖ”cüler için Kadir Mısıroğlu’nun tespiti: “Bunların kalbi, gâvurdan yana!..” (Türkiye Gazetesi; 24.07.2016, s. 14)
*“Fethullah Gülen, gerçek bir demokrasi kahramanıdır.”  (CIA eski Ortadoğu Şefi-Graham Fuller)
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*“Tarlamızı sürmüşler, haberimiz olmamış. Ekin boy vermiş, şimdi hasat ediyorlar. Bu çocuklar bizim ama İngiliz’e, Rus’a, Şiî’ye, Vehhâbî’ye çalışıyorlar.” (Muhsin Yazıcıoğlu) 
*“Elim bir acı olay yaşatıldı Milletimize, Silâhlı Kuvvetlerimize! Bu kepazeliği yaşatanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Asker elbisesi giymiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir…” (Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar; 24.07.2016) 
*“Hak uğruna vermez bir mangır, hiç uğruna gider tangır tungur (Hayırlı işlere para vermeyenin, yatırım yapmayanın parası öyle bir gün gelir ki işe yaramayan yollarda çarçur olur, boşu boşuna harcanır gider).”  (Gemerek’ten atasözleri-Erciyes Dergisi; Şubat 2015, s. 31’den)
*“…Özing asgı bolma budun asgı bol/Budun asgı içre özing asgı bol!..”,  “…(Kendi çıkarını kollama, halkın çıkarını gözet/Kendi çıkarını, milletin çıkarı içinde gör!”  (Kutadgu Bilig-Yusuf Hâs Hâcib’den)    
*“15 Temmuz, Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Darbe girişiminde bulunan Paralel Terör Çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan asil Milletin bütün fertlerinin, bu Paralel terör Örgütü çetesine karşı dimdik ayakta duran bütün vatandaşlarımın alnından öpüyorum. Verilecek en güzel cevabı vermişlerdir… Bu emir-komuta hiyerarşisiyle olan bir kalkışma değil, Paralel Terör Yapılanmasının bir kalkışmasıdır. Devletin silâhıyla, parasıyla, tankıyla, bombasıyla, uçağıyla, helikopteriyle bu ülkenin vatandaşlarının üzerine ateş açanlar; PKK teröründen daha da aşağılık bir terör örgütüdür… Asla ve asla bu Millet, bu hain çeteyi unutmayacaktır…” (Başbakan –Binali Yıldırım, 16 Temmuz 2016)
*“Türk Milletinin değerli evlâtları; bu hareket, Ankara’da ve İstanbul’da devletin zırhlı araçlarını ve silâhlarını gasp etmiş dar bir kadronun 70’li yıllardaki gibi davranarak Millete karşı bir kalkışmasıdır.”  (Cumhurbaşkanı-R. Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 Cuma)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*“Allahü azimüşşan, bunları neticesiz bir ihtilâle sevk etmek suretiyle hepsini açığa çıkardı. Devletin eline de altın bir fırsat geçmiş oldu. Bunları temizleme fırsatı. Ordudan, yargıdan, eğitim camiasından, nerede varsa… Bu ihtilâl girişimi olmasaydı, bunlar bu şekilde açığa çıkmasaydı, sen bir subayı Fetullahçı diye mahkemeye verecektin, Fetullahçı bir hâkimden dönecekti. Şimdi o subayı da hallettin, o hâkimi de. Bunlar bu yanlışı yapmasaydı, sen bu fırsatı bulamayacaktın.” (Kadir Mısıroğlu; Türkiye Demokrasi Zaferi Gazetesi-25.07.2016, s. 14)
Saygıdeğer Okuyucularımız!..                 
Bilindiği üzere; Genel Kurmay Başkanlığı’ndan yapılan ve 28 Temmuz 2016 günlü yazılı basında da yer alan bir açıklamaya göre, “asker elbisesi giyerek hain darbe girişimine katılan FETÖ’cü Teröristlerin Sayısı, 8 bin 651” olarak tespit edilmiş ve bunun da “TSK Personel Mevcudunun yüzde 1,5’una denk geldiği” ifade olunmuştur.
Bu “Bir avuç” denilen, aslında “Bir tırnak” bile etmeyen bu “mikrop yaratıklar” da, (tırnak misali) “vücuttan kesilip atılmalı”, hatta “çöpleri” bile kirletmemeleri için “kazılacak derin kuyu/mezarlara” atılmalı; ancak ana gövde “Türk Silâhlı Kuvvetleri”nin “Ordu-Millet karması” olduğu ise asla ve asla hatırdan çıkarılmamalıdır…
Diyoruz ve bu his ve düşüncelerle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı başbaşa bırakıyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla… 
    = = = * = = =
“Bir avuç” dediler, “Bir tırnak” çıktı;
“Kesip atın!” gayri, “mikrop” bulaştı!..
“Çöp”ü kirletmesin, bu “Millet” bıktı; 
“Virüsler” misali, “kanda” dolaştı; 
“Genelağ”a girdi, “Türksat”ı yıktı!..

“Bir avuç” dediler, “ters dönen” tırnak;
Ya “kesip0 atılır”, ya “törpü vurmak”;
Hiç “Hayra alâmet, değildir durmak!..”
“Çöp”ü kirletmesin, bu “Millet” bıktı; 
“Duru” aksın “Fırat”, şu “Yeşilırmak!..”

“Bir avuç” dediler, “El-ayak ucu”;
“Başkan Yılmaz” (PİÇ) der, hepsi “FETÖ’cü”;
“Satılmış-hainlik, ihanet” suçu!..
“Çöp”ü kirletmesin, bu “Millet” bıktı; 
“Bayram etmek” hakkı, tuttu “orucu!..”

KAYIKÇ’Ali der ki, “tırnak gömülür”;
“Ojelisi” varmış, gözle görülür;
Geç olsa da o da, elbette çürür!..
“Çöp”ü kirletmesin, bu “Millet” bıktı; 
“İt ürür”, ürür ya; “Bu kervan yürür!..”

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim