• BIST 115.147
 • Altın 163,118
 • Dolar 3,8058
 • Euro 4,6547
 • Samsun 6 °C
 • Ankara 1 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Kongre yine ertelendi
 • Vali Kaymak Futbol Şehitlerini rahmetle andı
 • Başkan Tok’tan ‘20 Ocak Mesajı’
 • Kongre yine ertelendi
 • Vali Kaymak Futbol Şehitlerini rahmetle andı
 • Başkan Tok’tan ‘20 Ocak Mesajı’

BEN “VUR!..” DERİM, SENSE “VURMA!..”LARDASIN…

Ali Kayıkçı

BEN “VUR!..” DERİM, SENSE “VURMA!..”LARDASIN…
*   “İslâmiyet gelince; şirk, küfr dayanamaz, gider.” (Kur’ân-ı Kerîm; İsrâ Sûresi; âyet 8’den)
*    “Mü’minler, mü’minleri bırakıp kâfirleri velî (dost) edinmesinler. Kim böyle yaparsa,  Allah ile ilişiğini kesmiş olur.”                       (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet: 28)
*   “Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer aklelderseniz.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)                                                                           *   “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki size ateş dokunur sonra kurtulamazsınız.”   (Kur’ân-ı Kerîm; Hûd Sûresi, âyet 113)
*   “Bir zaman gelir ki, İslâmiyet’e yapışmak, elinde ateş tutmak gibi güç olur.”, “El-Küfru milletun vâhide (Küfür tek millettir)”   (Hazret-i Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*   “Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!..” (İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”; Gazze-H. 150/M.767, Mısır-204/820)
*   “Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince: 1- Müslüman olduğunuz için sevmezler. Ama faraza lâiklik şöyle dursun, Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam ederler. (…) 3- Avrupa’nın pazarı idiniz. Şimdi Avrupa’yı Pazar yapmaya başladınız. 4- En az 400 yıl Avrupa’da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz. 5-Selçuklular Anadolu’yu, Osmanlılar da Orta Avrupa ve Balkanları haçlı ordusuna mezar ettiler. (…) 7- Selçuklu ve bilhassa Osmanlı, İslâmiyet uğruna her şeyini fedâ etmeseydi, İslâmiyet bugün belki sâdece Hicaz’da varlığını devam ettirirdi. Kaldı ki Vehhâbîliği kuranlar da, İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Batı, her yerde İslâmiyeti sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı, Asr-ı Saadet’i devam ettirdi. 8-Kilise size kin kusmaktadır ve sebepleri yukarıdadır. (…) 10-Sizler, gerçek hüviyetinize döndüğünüz an, Avrupa’nın refahı ve medeniyeti yıkılır. 11-Yine sizler, Avrupa’nın târihî düşmanısınız ve dâima düşman olarak kalacaksınız.” (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15 ve Erciyes Dergisi-2002)
*   “Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor,  şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”, “AB, bir ‘Hıristiyan Kulübü’dür.”, “İslâm; bütün insanlığı eşit haklara sahip görür, hakkı üstün tutar, sömürüyü reddeder, kimsenin kimseye kul ve köle olmasını kabul etmez. Bu yüzden Siyonizm tarihi boyunca, hep hakkı üstün tutan İslâm’ı hedef almıştır.”, “Ey Genç Kardeşim! Hayat; doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin, faydalıyla zararlının, adaletle zulmün mücâdelesinden ibarettir. İslâm sâdece Müslümanlara değil bütün dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır. Barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur, tüm insanlığın ortak talebidir.”, “Gayemiz, İslâm Birliği’ni kurmaktır. Çünkü karşımızdaki şer güçler, yeryüzünü fesada sokmak için hep beraber hareket ediyorlar. Bak bir Amerika, Irak’ı yok etmek için geldiği zaman 30 tane ülke birden geliyor.  İnsanlık, bu durumdan nasıl kurtulacak? Bunun bir tek çâresi vardır. Yeniden hakîki Hak anlayışına dönmek, bütün dünyâda ‘Adil Düzen’i kurmak ve bunu yapabilmek için de ‘İslâm Birliği’ni kurmak…”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan)
*   ”Açık açık söylüyorum, dışarıdan gelenler İslâm coğrafyasının petrolünü seviyorlar, altınlarını seviyorlar, elmaslarını seviyorlar, ucuz iş gücünü seviyorlar, çatışmalarını, kavgalarını, anlaşmazlıklarını seviyorlar. İnanın bizi sevmiyorlar. Dışarıdan gelenler, yüzümüze dost gibi görünenler, bizim ölümüzü, bizim çocuklarımızın ölüsünü seviyorlar...”   (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan-30. İSEDAK Toplantısı Açılış Toplantısı: İst. 27.11.2014) , “AB bize yeterince vakit kaybettirdi!..” (R. T. Erdoğan-Cumhurbaşkanı; 06.01.2015)                                                                                                                                                       *  “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)                                                                                                *     “Gümrük Birliği’nden Türkiye aleyhine 400 milyar Dolarlık bir gelişme var.”  (Faruk Şen; Türk-Alman Vakfı Başkanı-Türkiye Gzt. 05.01.2014, s. 5)     
*    “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık testeklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.” (15.04.2003; Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri                                                                                                                                      *    “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara     düşmemelidir.”  (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12’den)
*    “Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!..
  Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”  (Mehmet Âkif Ersoy-Safahat”
*    “Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14’den)

S
aygıdeğer Okuyucularımız!..
 Bilindiği üzere;  “Avrupa Komisyonu”nun “Türkiye 2015 İlerleme Raporu” birkaç aylık bir gecikmenin ardından, nihayet geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 
Bu Raporda; Türkiye’nin PKK terör kaynaklı şiddete karşı kendi savunmasının meşru olduğu, ancak tedbirlerin orantılı olması gerektiği, Barış görüşmelerinin yeniden başlanmasının istenildiği belirtilmektedir.
Sözün özü; “Benim yıllar yılı besleyip-büyüttüğüm, bakıp-koruduğum PKK’ya, gerek sınır ötesinde ve gerekse ülkeniz toprakları içinde böylesine amansız bir şekilde vurup durma, onların ne başını ez ve ne de belini kır. Ara sıra şöylece bir sakalını tıraş et ve TSK’nin ve Polis Teşkilâtının havasını al, mensuplarının öfkesini yatıştır” dercesine bir tavır sergilemekte,  bize aklınca tavsiyelerde bulunmaktadır…
Yukarıya “serlevha” olarak aldığımız “âyet-i kerîme, hadîs-i şerîfler”le diğer vecîz sözlerin ışığında düşünecek olursak, aşağıda okuyacağınız mısralarımıza hak vereceğinize inanıyor ve Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı kalbî sevgi ve saygılarımızla selâmlıyoruz…
    = = = * = = =
Ben “Vur!..” derim, sense “Vurma!..”lardasın;
Sen besledin, sen büyüttün bilirim;
Dost(!) görünür, “tuzak kurma”lardasın…
“AB” derler, “50 yıl” eğilirim;
Kâhı susar, çok “afkurma”lardasın…

Ben “Kahrol!..” der, “Kandil-mandil” yıkarım;
Senden cevap: “Bu işten var çıkarım:
Silâh ister, mühimmatlar yıkarım…”
“AB” derler, “50 yıl” eğilirim;
Seneler var, “bütçeleri sıkarım”…

Ben “Çözüm” der, sense “Çözül” istersin;
Yıllar yılı, teröre “Yaşa!..” dersin;
Yeter ki o, “TC’ye zarar” versin…
“AB” derler, “50 yıl” eğilirim;
“Türk girmesin, kapılarda gebersin!..”

Bunu söyler, “gizli niyet” saklarsın;
“PKK”ya “kara para” aklarsın;
“Rapor” yazar, “lâfı-lâfa” eklersin…
“AB” derler, “50 yıl” eğilirim;
“Mülteci”yi, “kovmak için” beklersin…

KAYIKÇ’Ali’m, “Erbakan”a kulak ver;
“Bu gâvurlar, senin ölmeni ister; 
‘Rest’ini çek, bir ‘kırmızı kart’ göster!..”
“AB” derler, “50 yıl” eğilirim;
Kâh “Mösyö”dür, kâhı “Madam”, kâh “Mister…” 

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim