• BIST 110.179
 • Altın 155,916
 • Dolar 3,8576
 • Euro 4,5431
 • Samsun 18 °C
 • Ankara 8 °C
 • İstanbul 8 °C
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE
 • ZEREN: "Yarın kazanan taraf biz olacağız"
 • GİRESUN’A BİLENİYORLAR
 • SAMARAS'IN KEYFİ YERİNDE

“BEN ÖLMÜŞÜM DOSTLAR”, KALIN SAĞLIKTA!..

Ali Kayıkçı

*“Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi, âyet: 51)
*“Ey îmân edenler! Eğer kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, sizi îmânınızdan çevirirler, kâfir ederler!.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet 100)
*“Ey îmân edenler!  Sizden olmayanları dost edinmeyin! Sizi şaşırtmakta kusur etmezler, işlerinizin sarpa sarmasını arzu ederler. Görmüyor musunuz buğzları ağızlarından taşmakta. Sinelerinin gizlediği ise daha büyüktür. İşte size âyetleri açıkça bildirdik, eğer akl ederseniz.”     (Kur’ân-ı Kerîm: Âl-i İmrân Sûresi, âyet 118)
*“Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)
*“Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur, sonra kurtulamazsınız”  ( Kur’ân-ı Kerîm-Hûd Sûresi, âyet 113)
*“Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
*“El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır.)”, “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”, “Lezzetleri yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hâtırlayınız!..”, “Ölmeden önce ölün!..”, “İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.”,  “Le-tüftehenne’l Konstantiniyyetu ve le-ni’me’l-emîru emîruhâ ve le-ni’mel-ceyşu zâlike’l-ceyşu (İstanbul mutlaka fetih olunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır; onu fetheden asker ne güzel askerdir”)    (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“ Biz; şehîdler, yiğitler, velîler yurdu Anadolu’yu garbın tırnakları kanlı istilâcı güçlerinden yalnız toprak ve yalnız coğrafya olarak kurtardık. Ankara’nın, Afyon’un kalelerine Türk Bayrağı çektik ama îmânın bütün burçlarını teker teker yıktık. Yunan’ı İzmir’de denize döktük ama İstanbul gümrüğünden bütün kozmopolit fikirler, garbın en pespâye felsefesi, elini kolunu sallayarak girdi. Garb bizi topuyla, tüfeğiyle değil;  şapkasıyla, kitabıyla, müziğiyle tepeden tırnağa esir aldı. Devlet felsefemiz, garba kapılanmanın ve tapulanmanın yolunu araladı yarım asır…” (Rızâ Akdemir-Türk Gençliğine Mektuplar; s. 8’den)
*“İsrail, 1948’de kurulurken 5 bin yıl evvel kullanılan İbraniceyi resmi alfabe olarak kabul etti.  Kaybolup giden bir dil, yeniden hayat buldu. (…) Tek parti zihniyetinin Osmanlı muhalefeti, İslâm düşmanlığından ileri gelmektedir. İslâm’a düşman olanlar; imâna da, ezâna da, namâza da, camiye de, elifbaya da düşmandır.”   (Rahim Er-Türkiye Gazetesi; 11.12.2014, s. 3
*“Harf devriminin tek amacı ve hatta en önemli amacı, okuma-yazmanın yaygınlaşmasını sağlama değildir. Devrimin temel gayelerinden biri, yeni nesillere geçmişin kapılarını kapamak, Arap-İslam dünyası ile bağları koparmak  ve dinin toplum üzerindeki etkisini zayıflatmaktı. Yeni nesiller, eski yazıyı öğrenemeyecekler, yeni yazı ile çıkan eserleri de biz denetleyecektik. Din eserleri eski yazıyla yazılmış olduğundan okunmayacak, dinin toplum üzerindeki etkisi azalacaktı.”  (İsmet İnönü- Hatıralar, c. 2. S. 223)
*“Kamalizm, bütün dinlerin üstünde bir yaşamak dinidir.” (CHP Edirne Milletvekili Şeref Aykut)
*“Artık 1935’teyiz. On iki senelik bir müddet zarfında, yeni Türk, kendine yeni bir ruh, yeni bir ahlâk, yeni bir tarih, hattâ, Allah’ı artık Tanrı diye andığı için, diyebilirim ki yeni bir Allah yaratmıştır.”  (Kemalizm-Tekin Alp; Cumhuriyet Gazete ve Matbaası-İstanbul 1936, s. 171)
*“Hulusi gabilden bilsen fikrimi/Men Allah’tan Al’osmanı isterem; Merhamet sahibi ol rahmi gani/Nesli mürsel hökmü hanı isterem…Al’osman şahım var, şahlar serveri/Dilinde salâvat, zikri ezberi; Kaftan kafa zirü zeminden beri/Hükmetmeğe bir tek, anu isterem…”  (Çıldırlı Âşık Şenlik; 1850-1913)
*“Biz bu topraklarda sırat-ı müstakim üzere varsak ve sünnet-i seniyye üzere bulunuyorsak, bunu Osmanlı’ya borçluyuz!..” (H. Hilmi Işık “r. aleyh”)
*Osmanlı’ya kalkan el onmadı! Osmanlı’nın hukuken devamı olan bu devlete kalkan el de onmaz. Er geç bir belâya giriftar olur. İşte biz Arnavutlar, baş kaldırmakla neler umduk, sonuçta ihânetle birlik olduklarımızın ihânetine uğradık… İlâhî ceza yönünden, ne ihmâl edildik, ne de imhâl… Herkese ders-i ibret olmalı bu hâl… Heyhat artık eski durum muhâl!...” (Arnavut, Yusuf Kurtiş; Erciyes Dergisi, Haziran 1996)
*“Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber bulun, onları sev!” ( İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”) 
*“Ey koca Şark, ey ebedî meskenet/Sen de kımıldanmaya bir niyet et!..
 Korkuyorum Garb’ın elinden yarın/Kalmayacak çekmediğin melânet!..”   (M. Âkif Ersoy-Safahat”
*“İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
*“Yeryüzündeki 1,5 milyar Müslüman bir araya toplanmalı. Bakınız bu Siyonistler, kendi ülkelerini birleştiriyor, Avrupa Birliği’ni kuruyor.  Bize gelince, Osmanlı’yı yıktığı yetmiyor, şimdi de Türkiye’yi parçalamak istiyorlar.”  (Prof. Dr. Necmettin Erbakan-TBMM, 1991)
*“Çok samimî olarak îtiraf edeyim ki, Avrupalılar Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir. Asırlardır kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı, Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince…”  (Prof. Dr. Fritz Naumark-Türkiye Gazetesi; 08.06.2001, s. 15)
*“AB, Türkiye’deki terör örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.”   (Tuncer Kılınç-MGK Genel Sekreteri; 15.04.2003)
*“Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.”   (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
*“Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e olumsuz bakıyor.”  (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
*Bir Anket: “‘Türkiye AB ile müzakereleri bitirmeli’ diyenlerin oranı yüzde 68, ‘Devam etmeli’ diyenler ise yüzde 23; kararsızlar yüzde 9. AB’nin Türkiye’yi almak konusundaki kararını yüzde 82’si ‘Samimi değil’ diye cevaplarken sadece yüzde 12’si “Samimi’ buluyor.” (Mak Danışmanlık Anketi-22-23 Haziran 2016) 
*“Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..”  (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
*“Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
*“ABD: ‘Darbecilere karşı intikam yanlış. Sakın intikam hırsı ile hareket etmeyin!’ diyor.” (Kadir Mısıroğlu)
*“Elim bir acı olay yaşatıldı Milletimize, Silâhlı Kuvvetlerimize! Bu kepazeliği yaşatanlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu olamaz. Asker elbisesi giymiş yılanlar, çıyanlar, teröristlerdir…” (Genel Kurmay Başkanı Org. Hulusi Akar; 24.07.2016) 
*“Allahü azimüşşan, bunları neticesiz bir ihtilâle sevk etmek suretiyle hepsini açığa çıkardı. Devletin eline de altın bir fırsat geçmiş oldu. Bunları temizleme fırsatı. Ordudan, yargıdan, eğitim camiasından, nerede varsa… Bu ihtilâl girişimi olmasaydı, bunlar bu şekilde açığa çıkmasaydı, sen bir subayı Fetullahçı diye mahkemeye verecektin, Fetullahçı bir hâkimden dönecekti. Şimdi o subayı da hallettin, o hâkimi de. Bunlar bu yanlışı yapmasaydı, sen bu fırsatı bulamayacaktın.” (Kadir Mısıroğlu; Türkiye Demokrasi Zaferi Gazetesi-25.07.2016, s. 14)
*“Şu topraklarda böyle mutlu, böyle serbest, böyle rahat yaşıyoruz. Kimler sayesinde? Bizden önce Allah yolunda; vatan-millet, din-îmân için çarpışmış mücahîdler, aziz şehîdler, mübârek gâzîler sayesinde…” (Prof. Dr. M. Esad Coşan)
*France TV 24:  - “Batılı ülkeler medyada, eğitimde adalette yapılan bu operasyonların kabul edilemez olduğunu söyledi. Hatta bir cadı avı başlatıldığı söyleniyor Gülencilere karşı, sizin cevabınız ne olur buna?”
“- Avrupalı sürekli şunu söyler: ‘Orantısız güç, orantısız güç’ Peki orantı kimde? Tankla yürüyenin elinde her şey var. Benim yakın mesai arkadaşlarım şehîd oldu. Şimdi Batılı kalkıp da elinde hiçbir silâh olmayan bu milleti savunmuyor, kalkıyor bu Fetullahçı terör örgütünün mensuplarını savunuyor. Bu çok ayıp bir şey.” (Cumhurbaşkanı-R. Tayyip Erdoğan; Basın- 24.07.2016).
*“Şehîd sayısı 240’a ulaştı.” (Haberler)

Saygıdeğer Okuyucularımız!..
15/16Temmuz 2016 gecesinde ülkemizde yaşanan olaylar ve bunun akabindeki son 4 hafta içindeki gelişmeler; elbette ki Türk-İslâm dünyâsını olduğu kadar diğer ülkelerin de siyasî ve sosyo-ekonomik davranışlarını yakından ilgilendirmekte ve nesillere son 30-40 yılın âdeta bir özeti gibi görünmektedir…
Bizi de ziyadesiyle etkileyen ve günlerce tesirinde bırakan, his ve düşüncelerimizi âdeta alevlendiren ve de bize sanki “yaşarken kefen giydiren”  bu târihî hadiseler sebebiyle kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımızı, Siz Saygıdeğer Okuyucularımızla da paylaşalım istedik…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = = * = = = 
“Ben ölmüşüm Dostlar”, kalın sağlıkta;
“15/16”da, “Temmuz” gecesi; 
“Boğaz’çi Köprüsü”, “Dur! Kal!..” çığlıkta; 
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“Asker-Sivil” karmaş, bin bir kılıkta!.. 

“Ben ölmüşüm Dostlar”, kanım yayıldı;
“Marmara” köpürdü, balık bayıldı;
“Senesi 16”, acayip yıldı!..
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“Ankara-İstanbul”, “şehîd” sayıldı!..

“Ben ölmüşüm Dostlar”, “240” ben; 
“6 yıllık künyem”, bu “Ticaret”ten;
“Gönüllü” seçildim, “60”ta erken!..
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“Kahramanlar” koştu, “tanklar” geçerken!..

“Ben ölmüşüm Dostlar”, “akranlar” yetim;
“Eyüp Sultan” hedef, varmak niyetim; 
“Enver Abi” orda, “Kabul et!” dedim!..
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“TC”ye hediye, olsun diyetim!..

“Ben ölmüşüm Dostlar”, “yol” burda bitti; 
“Sağ” her zaman vardı, “sol” burda bitti;
“40 yıl” saklı kaldı, “fol” burda bitti!..
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“Gülen Bebek” idi, “mol” burda bitti!..

“Ben ölmüşüm Dostlar”, “rûhum” burada; 
Kâh “Akıncılar”da, bâzen karada;
“TRT Önü”nde, kâh Ankara’da!..
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“2 bin yaralı”, “şehîd” arada!..

“Ben ölmüşüm Dostlar”, “şâhid” hadîs var;
“İhlâsla isteyen”, sevinçle duyar;
“150…200”, “…40” bana uyar!..
“Bayrak-Millet seli”, gördün nicesi; 
“Dâhili Cephe”de, bu “ince” ayar!..

KAYIKÇ’Ali der ki, “70”i aştım;
“Samsun”dan “Ankara”, iller dolaştım;
Çok “olay” yaşadım, “iş”lere şaştım!..
“Bayrak-Millet seli”, gördüm ecesi; 
“FETÖ” tescillendi, Temmuz gecesi!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim