• BIST 117.569
 • Altın 161,578
 • Dolar 3,7814
 • Euro 4,6271
 • Samsun 15 °C
 • Ankara 4 °C
 • İstanbul 6 °C
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması
 • Yardım Standı Çarşamba'da kuruldu
 • Samsunspor Hazırlık maçında kazandı
 • İpekoğlu'dan "espri" açıklaması

ANLAT “HOCAM, DOĞRUSU”NU Bİ SÖYLE!..

Ali Kayıkçı


*“Ey îmân edenler!.. Şeytanın adımlarını takip etmeyin!.. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, şüphesiz o şeytan çirkin ve kötü şeyler emreder…”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nûr Sûresi, âyet 21’den)
*“Şeytan insanı (uçuruma sürükleyip sonra) yalnız ve yardımsız bırakır.” (Kur’ân-ı Kerîm- Furkân Sûresi, âyet 29’dan)
*“(Ey Resûlüm!) Mü’min erkeklere de söyle, gözlerini (harâma bakmaktan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu, kendileri için (zan ve şüpheden) çok temizdir.  Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, zînetlerini açmasınlar! Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapayacak şekilde) koysunlar. Ziynet (yer)lerini kendi kocalarından yahut kendi babalarından yahut kocalarının babalarından yahut kendi oğullarından yahut kocalarının oğullarından yahut kendi biraderlerinden yahut kendi biraderlerinin oğullarından yahut kız kardeşlerinin oğullarından yahut kendi kadınlarından yahut kendi ellerindeki memlûklarından (köle ve câriyelerinden), yahut erkeklikten kalmış bulunan hizmetçilerinden yahut kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye, ayaklarını da vurmasınlar. Hepiniz Allah’a tevbe eden ey mü’minler! Tâ ki, korktuğunuzdan emîn, umduğunuza nâil olasınız.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nûr Sûresi, âyet 30-31)
*“Şüphesiz ki Allah îmân edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkâr edenler ise dünyâda zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir.” “Çünkü onlar Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimseler: Melekler, onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Bu onların Allah’ı gazaplandıran şeylere uymaları ve O’nun rızâsına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.”   (Kur’ân-ı Kerim; Muhammed Sûresi, âyet 12, 26-28’den)  
*“De ki, Rabbim; bütün fuhşiyâtı (küfür ve nifakı) açığını ve gizlisini, her türlü günâhı… harâm etti.” (Kur’ân-ı Kerîm; A’râf Sûresi, âyet 33’den)
*“Ve, zinâya yaklaşmayın!  Zira zinâ; hayâsızlıktır, çirkin bir yoldur.” (Kur’ân-ı Kerîm; İsrâ Sûresi, âyet 32)
*“Zinâ eden kadın ve erkekten her birine yüzer değnek vurun! Ve sizi, bu cezayı icra ederken, şayet Allahü teâlâya ve son güne imân ediyorsanız, bir şefkat ve merhamet almasın! Mü’minlerden bir grup da bu zinâ edenlerin çilesini seyretsin (ceza topluluk önünde uygulansın). Zinâ eden bir erkek, zinâ eden bir kadın veya müşriklerden başkasını nikâh edemez. Ve zinâ eden bir kadın da, bir zâni veya bir müşrikten başkasıyla nikâhlanamaz. Bu nikâh, mü’minlere harâm kılınmıştır. İffetli ve hür kadınlara zinâ isnad ederek iftirâ edip de sonra dört şahit getirmeyenlere de seksen değnek vurunuz. Ve onların ömürleri boyunca şahadetlerini kabul etmeyiniz. Onlar fâsıktırlar. Meğerki bilâhare tövbe edip (isnat ve iftirâ ettiği kimse ile helâlaşsın), nefsini ıslah eylemiş bulunsun. Allahü azîmüşşan gâfurdur, rahîmdir.” (Kur’ân-ı Kerîm; Nûr Sûresi, âyet 2-5)  
*“Ey kadınlar; ancak mahreminiz olan erkeklerle konuşun! Mahreminiz olmayanlarla konuşmayın!”, “Hayâ imândandır. İmânı olan cennet’tedir. Fuhuş, kötülüktür; kötüler cehennem’dedir.”, “Fuhuş söyleyenlere cennete girmek harâmdır.”, “Fuhuş; insanın lekesi, hayâ ise ziynetidir.”,  “Allahü teâlâdan hayâ ediniz. Hakiki mânâda Allahü teâlâdan hayâ etmek, kötü düşüncelerden uzak durmak, helâl lokma yemek ve ölümü hatırlamaktır.”, “Bir mü’minin kalbi doğru olmayınca imânı doğru olmaz. Dili doğru olmayınca da kalbi doğru olmaz.”, “Allahü teâlâya ve âhirete inanan; ya hayır söylesin yahut sussun!”, “Örtülü olan çıplaklara… lânet edildi.”, “Bir kadın; güzel koku sürünüp, göz alıcı güzel elbiseler giyerek bir toplumun önünden geçerse, zinâ işlemiş gibi günâha girer.”, “Âhir zamanda ümmetimin kadınları vücutlarını gösterecek elbiseler giyecekler, saçlarını da deve hörgücüne benzetecek şekilde topuz yapacaklardır. Onlar lânetliktir.”, “Herkes baksın diye (süslü) elbise giyen, onu çıkartıp atıncaya kadar, Allah’ın rahmetinden uzak olur.”, “Gıybetten uzak durunuz. Çünkü gıybet, zinâdan fenadır. Zinânın tövbesi kabul edilir fakat gıybet edilen helâl etmedikçe, tövbesi kabul edilmez.”, “Namuslu bir kadının namusuna bühtân etmek, yüz senelik ameli(n sevâbını) yok eder.”, “Söz taşıyan, Veled-i zinâdır veya zinâ karışıklığı bulunan kimsedir.”, “Onun bunun karısını, kızını ayartan, bizden değildir.”, “Kadına şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun dökülüp Cehennem’e atılır.”, “Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, ,yabancı kadına bakmaktan on kat daha günâhtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günâhtır. Zinâ günâhları da böyledir.”, “Zinâ mahsulü olan, güzel ahlâklı olamaz.”, “Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Üflenildiği zaman ateş kıvılcımları seni yakmazsa, kokusu seni rahatsız eder.”, “İyi arkadaş, güzel koku satan gibidir. Sana koku sürmese bile, yanında bulunduğun müddetçe güzel kokusundan faydalanırsın.”, “Sâlihler, iyiler anıldığı zaman, rahmet nâzil olur.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“Harâm: Dinde yasaklığı kat’i delil ile belli olan” (Sözlük)
*“Harâma inanarak veya inanmayarak ‘Güzel’ diyen mürted olur (dinden çıkar). Harâmı harâm, helâli helâl bilmek; kat’i (kesin) olan harâm ve helâl içindir ki, inkârı küfürdür.”, “Harâmda şifâ yoktur.” (Îmâm-ı Rabbânî “k. sirruh”)
*“Kızların, kadınların; başları, kolları, bacakları açık gezmeleri harâmdır. İnce, dar, süslü, renkli şeylerle örtünerek gezmeleri de harâmdır. Böyle gezenler, Allahü teâlâya âsî oldukları, günâha girdikleri gibi, bunların başında bulunan baba, zevc  (koca), birader ve amcadan hangisi, böyle gezmeye rızâ verir ise, bu da, isyân ve günâhta ortak olur.” (Îmâm-ı Gazâlî-Kimyâ-i Seâdet’den)
*“Hür olan kadınlardın ellerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, bilekleri, sarkan saçları ve ayaklarının altı, namâz için Hanefî’de avrettir.” (İbn-i Âbidîn’den)  
*“Helâl: Cenâb-ı Allah’ın müsaade ettiği şey. Harâm olmayan. Kullanılmasında, yenilip içilmesinde, dinlenmesi, bakılması veya dokunulmasında nehy (yasak ) olmayan. Şeriata uygun şey. İslâmî ölçüler içinde, nâmus ve ahlâk dairesinde kazanılmış şey. Temiz, yenilebilir, kullanılabilir.” (Sözlük)  
*“Mahrem: Nikâh düşmeyen, dînen evlenilmesi yasak olan kimse. Bir kadın veya erkeğe on sekiz kimse ebedî mahremdir. Ebedî mahrem olan kimseler ile evlenmek ebedî olarak harâmdır. Bunların yedisi soy, neseb ile olan akrabalar, yedisi süt ile olan akrabalar, dördü ise evlilik ile olan akrabalardır. Hür kadının zevci (kocası) veya ebedî mahrem akrabasından biri yanında bulunmadan, yalnız veya başka kadınlarla yahut âkil, bâliğ ve sâlih olmayan mahremi ile üç günlük yola gitmesi (üç mezhepte) harâmdır.” (Muhammed Hâdimî);  Ebedî mahrem olan, yani nikâh ile alması ebedî haram olan on sekiz kadından başka, Müslüman olsun kâfir olsun, hiçbir kadının, hiçbir yerde ellerinden ve yüzlerinden başka yerlerine, şehvetsiz de olsa bakmak harâmdır. (Süleyman bin Cezâ)
*“Nâmahrem: Yabancı, kendisiyle evlenilmesi harâm olmayan yabancı veya akraba. Nikâhı câiz olmayan yirmi beş kadın dışında kalan kadınlar nâmahremdir. Nâmahrem kadınlarla nikâhlanmak câizdir.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü; C. 2, s. 90) 
*“Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren/Bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren!..”, “Oyuncak sanmayın! Ahlâk-ı millî, rûh-i millîdir/Onun iflâsı en korkunç ölümdür: Mevt-i küllîdir.”     (M. Âkif Ersoy-Safahat)
*“Rüçhân: Üstün olma, üstünlük. Rüçhâniyet: Tercihe sebep olan yönler.” (Sözlük)


Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Bilindiği üzere; son yıllarda giderek “Kadın Cinâyetleri” artmaktadır. Bunun temelinde yatan sebeplerin başında ise yukarıya “serlevha” olarak aldığımız âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîflere riayetsizlik yatmaktadır.  Batı kültürünün etkisiyle iyice yozlaşan ahlâk anlayışında emmioğlu/dayıoğlu gibi şahsiyetler âdeta bir dayı, amca gibi kabul edilerek davranış bozukluğuna düşülmekte; buradaki “mahrem-nâmahrem” çizgisi ihlâl edilmektedir. 
Oysaki örf ve âdetlerimizde böylesi bir durumda,  gelin olacak genç kıza karşı “dayı/emmioğlu”nun sâdece bir rüçhâniyet hakkı bulunduğu meselesi unutulmaktadır.
 Dün nikâhlı olduğu eşinden boşanan kişi, sonrasında boşandığı şahsı âdeta eski eşi gibi görerek, onun artık nâmahrem olduğunu düşünmeden bir takım davranış bozuklukları sergileyebilmektedir… 
Diyoruz ve bu konularda da, başta din görevlisi hocalarımız ve ilâhiyatçılarımız olmak üzere yetkililere; işin aslını öğretmeleri gerektiğini hâtırlatmak istiyoruz…  Ve de bunu da mısra-mısralar hâlinde şu ifadelerimizle dile getirmeyi diliyoruz…
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
    = = =* = = = 
Anlat “Hocam, doğrusu”nu bi söyle:  
“Helâl” nedir, “harâm” nedir; bi anlat!..
“Cahiller” çok, “dün” değildi bu böyle; 
“Mahrem” nedir, “nâmahrem” ne; ince hat?
“Nikâh” ile, “dostluk” başlar; hep öyle!..

Anlat “Hocam”, “selâmdaki” adabı:
“Nisâ” için, “helâl-harâm” hesabı;
“Zil” takılı, niçin örtük şu kapı?..
“Mahrem” nedir, “nâmahrem” ne; ince hat;
“Çizgi” yoksa, ahlâk Batı kasabı!.. 

Anlat “Hocam”,  “nikâhtaki sır” nedir?
“İcâb” nedir, “kabûl” nedir, “ar” nedir?
“Peşin mihir”, “müecceli” var, nedir?..
“Mahrem” nedir, “nâmahrem” ne; ince hat;
“Ana” nedir, “bacı” nedir, “yâr” nedir?..

Anlat “Hocam”, “talâk” nedir; boşanma?
“Boş ol!.. Boş ol!..” deyip “hülle” kuşanma? 
 “Ric’i” başka, “bâin” başka; bir sanma!..
“Mahrem” nedir, “nâmahrem” ne; ince hat;
“Had” cezası, “iftirâ”ya; aldanma!..

Anlat “Hocam”,  “Nûr Sûresi” ne diyor:
Bir de “Ahzâb”, neyi beyân eyliyor? 
“Asrîlikmiş”, “moda” neyi söylüyor?..
“Mahrem” nedir, “nâmahrem” ne; ince hat;
“Şeytân” düşman, “nefis” aynı; halt yiyor!..

Anlat “Hocam”, KAYIKÇ’Ali dinlesin:
“Hakk emri” var, “sünnet-icmâ” mimlesin;
 Bir de “kıyâs”, “şer-i edil…” çınlasın!..
“Mahrem” nedir, “nâmahrem” ne; ince hat;
“Sevâb-günâh”, söyle artık kimlesin?!..

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim