• BIST 116.593
 • Altın 162,981
 • Dolar 3,8063
 • Euro 4,6601
 • Samsun 8 °C
 • Ankara 5 °C
 • İstanbul 12 °C
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek
 • Valilik Samsunspor destekçilerine teşekkür etti
 • Samsunspor’da Gökay Serbest kaldı
 • Atakum Belediyespor’dan Samsunspor’a destek

ALLAH’IN EMRİNE UYULSUN!.. ADALET YERİN BULSUN/2

Ali Kayıkçı

“Darbeci ve Teröristler” için “Cezaevleri”miz “Hapishâne” 
değil âdeta bir “Besihâne” olmaktan çıkartılmalıdır!..  


    
*“Allah yolunda şehîd olanlara ölü demeyiniz. Bilâkis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i Îmrân Sûresi, âyet 169-170)                                          * “Kim bir mü’mini meteammiden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93)                                                                                                                                          
*“…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi, âyet 251’den)  
*“Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 105’den)
*“Sakın yeryüzünde fesâd çıkarma. Doğrusu Allah, fesâd çıkaranları sevmez.” (Kur’ân-ı Kerîm; Kasas Sûresi, âyet 77’den)
*“…yeryüzünde fesâd çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da bulundukları yerden başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyâda onlar için bir zillettir. Âhirette ise onlar için büyük bir azab vardır.”  (Kur’ân-ı Kerîm; Mâide Sûresi, âyet 33’den)
*“Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
*“İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin (Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 217)
*“Hubb’ül vatan minel îmân”/Vatan sevgisi îmândandır.”, “Allahü teâlâya îmândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır.” “El vahdetü rahmetün ve’l-fırkatü azabün (Birlikte râhmet, ayrılıkta azâb vardır)”, “Allah yolunda cihâd eden kimselerin hâli, gündüzleri oruçlu olup, gecelerini ibâdetle geçiren, Allahü teâlânın âyetlerine itâat eden, namâz ve oruçtan dolayı hiçbir gevşeklik hissetmeyen kimsenin hâli gibidir ki, yine Allah yolunda cihâd eden üstündür.”, “Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su gibidir.”, “Bir gâziye veya mücâhide yardım edeni, Cenâb-ı Hakk mahşerde (gölge olmayan günde) gölgelendirir.”, “Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarar görecektir.” “Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
*“Her günâh afv edilebilir. Her günâhın cezâsı, muhakkak dünyâda verilmeyebilir, âhirete de kalabilir. Ama zalimin cezâsı hem dünyâda, hem âhirette verilmedikçe ölmez.” (Hüseyin Hilmi Işık “r. aleyh”-Sohbetler)                              
*“Hakiki bir Müslüman, samimi bir mü’min; hiçbir zaman anarşiye ve bozgunculuğa taraftar olmaz.”, “Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmaması bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor.”  Said Nursî  (r. aleyh)
*“İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist   (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
*“Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.”  (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123. Baskı, İst. 2012, s. 438)
*“Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de  açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler. Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.” (Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)  
*“içişleri Bakanı Efkan Âlâ, İŞİD’in Kobani işgali bahane edilerek sergilenen şiddet olaylarının bilançosunu açıkladı: Gösterilerin yapıldığı il sayısı: 35; Ölen vatandaş: 32; Yaralı: 221; Şehîd polis:  2; Yaralı polis: 139; Olay sayısı: 262; Polis aracına saldırı: 549; Sivil araca saldırı: 628; Kaymakamlık binasına saldırı: 25; Emniyet binalarına saldırı: 67; Okula saldırı: 212; Siyasi parti binalarına saldırı:  29; Diğer tüm binalara saldırı: 780; Çatışmada ölü ele geçirilen terörist: 5; Çatışmada yaralı ele geçirilen terörist: 4; Gözaltına alınan: 1024; Tutuklu: 58…” (Gazeteler-11.10.2014)
*“15 Temmuz, Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Darbe girişiminde bulunan Paralel Terör Çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan asil Milletin bütün fertlerinin, bu Paralel terör Örgütü çetesine karşı dimdik ayakta duran bütün vatandaşlarımın alnından öpüyorum. Verilecek en güzel cevabı vermişlerdir…
Bu emir-komuta hiyerarşisiyle olan bir kalkışma değil, Paralel Terör yapılanmasının bir kalkışmasıdır. Bu vesileyle vatanını, milletini seven ve bu alçakça girişime asla prim vermeyen komutanlarımız tebrik ediyorum… Olayın olduğu ilk andan îtibâren meydanları dolduran sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarımıza ve siyasi parti taraftarlarına da teşekkür ediyorum. Tüm Emniyet Mensuplarımızı yürekten kutluyorum… O tankların üzerine çıkan o aziz vatandaşlarımızı, canını bu uğurda veren o aziz şehîdlerimizi bu Millet asla unutmayacaktır… Devletin silâhıyla, parasıyla, tankıyla, bombasıyla, uçağıyla, helikopteriyle bu ülkenin vatandaşlarının üzerine ateş açanlar; PKK teröründen daha da aşağılık bir terör örgütüdür… Asla ve asla bu Millet, bu hain çeteyi unutmayacaktır…” (Başbakan –Binali Yıldırım, 16 Temmuz 2016)
*“Türk Milletinin değerli evlâtları; bu hareket, Ankara’da ve İstanbul’da devletin zırhlı araçlarını ve silâhlarını gasp etmiş dar bir kadronun 70’li yıllardaki gibi davranarak Millete karşı bir kalkışmasıdır.”  (Cumhurbaşkanı-R. Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 Cuma)    

Saygıdeğer Okuyucularımız!..                 
Geçmiş yıllarda yaşanan “terörist olaylar ve şehîd haberleri” üzerine, (Denge Gazetesi-21-26.10.2014, s. 8, 12) defaatle yazdığımız gibi bu defaki “Darbe Girişimi” sebebiyle bir kere daha yazıyor ve ilgililerin “sağır kulaklarına” bir defa daha haykırmak suretiyle diyoruz ki:
“Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısâs yapmak farz kılındı.(…)   Ey akıl sâhipleri! Bu kısâsta sizin için bir hayât vardır. Ümit edilir ki, siz (haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız.”  (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 178-179’dan)  
“…(Kısas ve zinâ gibi şeylerden dolayı meşrû) bir hak olmadıkça, Allah’ın harâm  ettiği cânı katl etmeyin!..”     (Kur’ân-ı Kerîm-Enâm Sûresi, â: 151)                                 
Bu ve benzeri emirler; AB’nin, ABD’nin emri değil, Cenâb-ı Allah’ın emri… Peki, geçmiş yıllarda “Koalisyon ortağı üç kafadar”ın onayı üzerine TBMM;  AB’nin ve ABD’nin taleplerini yerine getirerek, bu ilâhî emre uymayı bir kenara itti ve ülkemiz,  (idamlar kaldırıldığı içindir ki) bu gün bu noktaya getirildi, diyoruz ve son haftalarda meydanları dolduran milyonlarca feraset sâhibi insanla birlikte “idâm”ı biz de aynen diliyoruz ve burada, bir döneme “Başbakan” olarak damgasını vuran rahmetli “Erbakan”ın bir sözünü de ilâve etmek istiyoruz:   
“Karşımızdaki şer güçler, yeryüzünü fesada sokmak için hep beraber hareket ediyorlar. Bak bir Amerika, Irak’ı yok etmek için geldiği zaman  30 tane ülke birden geliyor….” 
Ve şimdi de “Suriye” için, İsrail’in âlî/yüce” menfaatlerini korumak adına tekrar harekete geçtiklerini görüyoruz. Ve de bu konuda bir başka ismin hatırlatmalarına kulak veriyoruz:
“Bugün nereye giderseniz gidin, hiçbir yerde İsrail aleyhine uluslararası topluluklarda karar alınamaz. ABD, batı ülkeleri; yeri geldiği zaman Rusya, hep onun yanındadır. …bunu bazıları fark etmiş, bazıları fark etmemiştir.”, “Batılılar iki sahayı kullanıyor: Mezhep ayrılığı, kavmiyet çatışmaları. Bu ikisini de çok güzel kullanıyorlar. Müslümanlar birbiri ile çatışsın, biz buradan izleyelim, diyorlar.”  (Temel Karamollaoğlu-SP Genel Başkan Yrd. Sivas E. Belediye Bşk-AGD Dergisi)  
Saygıdeğer Okuyucularımız!..
Kısa adı (AA) olan Anadolu Ajansı’nın 20 Kasım 2013 günlü bir haberine göre, “28 Yıllık Sürecin Ekonomiye Zararı: Terör, 2,3 trilyon TL kaybettirdi” denilmekte ve sonrasında da şöyle devam edilmektedir:
“‘Terörün Ülke Ekonomisine Tahmini Maliyeti’ konulu raporda; savunma ve güvenlik harcamalarının 1986-2012 yılları arasında 162 milyar TL. olduğu, bugünkü rakamlara çevrildiğinde ise 495 milyar TL’lik bir rakamın ortaya çıktığı vurgulandı. Kurtulmuş, terör olmasa ve harcamaların yüzde 50 oranında azaltılması durumunda 2012 rakamları ile 247 milyar 600 milyon TL, faiz giderlerinin de 110 milyar 500 milyon TL tasarruf yapılabileceğini aktardı. Kurtulmuş ayrıca, Türkiye’nin savunma harcamalarını cebinden değil, borçlanarak yaptığına işaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, terörün ülke ekonomisini yaklaşık 2 trilyon 345 milyar liralık zarara uğrattığını söyledi. ‘Terörün Ülke Ekonomisine Tahmini Maliyeti’ konulu raporunu açıklayan Kurtulmuş, diğer kayıpları ise ‘tarım ve hayvancılıkta düşüş, göçten kaynaklı sosyal çöküntü, tabii kaynaklardan yararlanılamama ve psiko-sosyal sermayeye darbe’ başlıkları altında sıraladı. Terör olmadığı bir Türkiye’nin her yıl yüzde 0,25 oranında daha fazla büyüyebileceğine dikkat çeken Kurtulmuş, ’28 yıllık süreçte her ailenin yıllık milli gelirinde 2 bin 400 dolar artış olabilirdi. Her ailenin evi, arabası olurdu. 150 tane İstanbul-Ankara hızlı tren projesi biterdi’ dedi.”  (Türkiye Gazetesi-21.11.2013, s. 8) 
İçişleri Bakanı Sn. Efkan Âlâ’nın 11.10.2014 günlü (yukarıya serlevha olarak aldığımız) açıklamalarındaki malî kayıpları da bunlara ilâve ettiğimizde bu rakam çoktan 3 trilyon lirayı aşacak gibi görünüyor diyoruz ve bu his ve düşünceler ile kaleme aldığımız aşağıdaki mısralarımız ile Siz Saygıdeğer Okuyucularımızı baş başa bırakıyoruz:
Kalbî sevgi ve saygılarımızla…                                                                                                                        - * - * - * - * - * 
Teröre  bak teröre, neler de aldı gitti!..                   
Ülke kaynaklarından, trilyon çaldı gitti!..
Geride 40 bin ölü, mezarlar kaldı gitti!..
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..

Teröre bak teröre, milyar-milyarlar gitti!..
Neler-neler yitirdik, nice fidânlar gitti!..
Huzur-güven kalmadı, sevgi-vicdânlar gitti!.. 
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..

Tarım-hayvancılık yok, yapanda dert binden çok; 
Komşuda-akrabada, satılmışta insâf yok; 
Dört bir yana göçler var, hicret kalbe değen ok!..
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..

Kenar mahallelerde, varoşlarda sefâlet;
Çoluk-çocuk sokakta, bu da başka bir âfet; 
Berlin her gün çağırır, mülteciye bin dâvet!..
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..

“Biji Apo” diyeni, nicesi teşvik eyler;
Teşvikle de kalmıyor, gizli-açık hey-heyler;
30 yılda kaç sabah, uyanın artık beyler!..
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..

Kandil-İmralı-AB, sacayağın üçlüsü; 
BDP’miz Meclis’te, partilerin güçlüsü;
Leyla Zana bağımsız(!), hatûnların dişlisi…
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..

KAYIKÇ’Ali vaziyet, bir acayip hâldedir;
“Demokratik Açılım”, aylar var ki dildedir;
“Diyarbekir-Amed”miş, Kürtçüler bu ildedir…
AB böyle istedi, ABD alkış tuttu; 
Kur’ân’dan nice öğüt, millet bunu unuttu!..                                                        (Devam edecek)

 • Yorumlar 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 DENGE GAZETESİ | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0362 420 04 28 | Faks : 0362 431 55 53 | Haber Scripti: CM Bilişim